Almanya Vizesi

Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Almanya Federal Cumhuriyeti Schengen Bölgesi ülkesidir ve Bordo Pasaportu olan Türkiye  vatandaşları Almanya’ya yapacakları  180 gün (6 ay) içinde 90 günden kısa seyahatler için Schengen C tipi vize almak zorundadır.

Almanya vizesi almak için başvuracak kişiler elektronik başvuru formunu doldurmalı, vize türü için gerekli evrakları tamamlamalı ve vize başvurusunda bulunmak için bir randevu almalıdır.

Almanya vize evrakları tüm başvuru sahiplerinin vermesi gereken ortak evraklar ve mesleki duruma göre istenen ek evraklar olarak kategorize edilebilir. Başvuru formunu dolduran ve gerekli evraklarını tamamlayan vize başvuru sahipleri vize işlemlerini 15 gün içerisinde tamamlamalıdır. Almanya’ya seyahat edecek kişiler seyahat tarihlerinden üç ay önce vize işlemlerine başlayabilir.Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] 1 – almanya vize evraklari yeni liste

Almanya Turistik Vize İçin Ortak Evraklar

Almanya vizesi için evrak listesi tüm başvuran kişilerden istenen ortak evraklardan ve kişisel çalışma durumuna göre istenen ek evraklardan oluşur. Almanya’ya turistik seyahatte bulunacak kişilerin vermesi gereken ortak evrak listesi şu şekildedir:

 • Pasaport- 10 yıl içinde alınmış kullanılan pasaportların en az 2 sayfası boş olmalıdır. Seyahatin bittiği tarihten itibaren 3 ay geçerlilik süresi olmalıdır. Eski ve yeni pasaportların vizeli sayfalarının renkli fotokopileri başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Biyometrik Fotoğraflar- 2 adet biyometrik fotoğraf 35mmx44mm boyutlarında olmalıdır. Beyaz arka fona sahip fotoğraflarda vize başvuru sahibinin yüzü net bir şekilde görülmelidir.
 • Kimlik fotokopisi- Kullanılan kimlik kartının veya nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopileri renkli olarak çekilmelidir.
 • Tam vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği- Başvuru sahibinin ikametgah ettiği Nüfus Müdürlüğü tarafından verilecek belgede aile bireylerinin bilgileri olmalı ve ikametgahları belirtilmelidir. Barkotlu nüfus kayıt örneği yanında başvuru yapan kişi evli ise kızlık soy isminin olduğu belgeyi de sunmalıdır.
 • Vize Başvuru Formu- Elektronik ortamda doldurulan vize başvuru formunun çıktısı alınarak tükenmez kalemle de doldurulabilir. Başvuru formu doğru bilgiler içermeli ve ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Vize Talep Dilekçesi- Konsoloslukların istediği dilde hazırlanan dilekçede seyahat tarihleri, seyahatin amacı ve masrafların nasıl karşılanacağı belirtilmeli, seyahat planı da yazılmalıdır.
 • Konaklama ve Ulaşım Rezervasyonları- Almanya’da kalınacak otellerin ve uçuş rezervasyonlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Uluslararası Sağlık Sigortası- En az 30.000 Euro bedelli sağlık sigorta poliçesi vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilir.
 • Finansal durumu gösteren belgeler- Tüm başvuru sahipleri son üç aylık kişisel banka hesap bilgilerini bankanın yetkili memurunca onaylanmış olarak vermelidir. Kira-faiz gibi diğer gelirler belgelendirilmelidir, taşınmazların tapu fotokopileri, araç ruhsatları vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Almanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Almanya vizesi için evrak listeleri içinde işyeri sahiplerinin, çalışanların ve meslek sahiplerinin vermesi gereken ek belgeler bulunmaktadır. Turistik vizeler için İşverenlerin hazırlaması gereken ek evraklar şunlardır:

 • İşyeri Faaliyet Belgesi- Firmanın, şirketin faaliyet belgesi güncel olmalıdır
 • Vergi Levhası- Son 3 ay içinde geçerli olan güncel vergi levhası verilmelidir.
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi- Vize için başvuran kişinin Kurucu, hissedar ya da ortak olduğu belirtilmelidir.
 • İmza sirküleri- İsim şirketleri için imza beyannameleri geçerlidir.
 • Ticaret odası kaydı- Ticaret odası kaydı eski olmalıdır, güncel bilgiler içermelidir.
 • Ortak mevcutsa ortakların kişisel ve mali bilgileri- Kurucu ortaklar ya da daha sonra ortak olanların bilgileri verilmelidir.
 • Şirket banka hesabı bilgileri-kişisel hesap bilgileri- Banka hesap hareketleri banka yetkilileri tarafından onaylanmalıdır, ıslak imza ve kaşeler bulunmalıdır. Banka yetkililerin imza sirküleri eklenmelidir.

Almanya Turistik Vize Kamu Çalışanları İçin Gerekli Evraklar

Resmi kurumda çalışanlar Almanya turistik vizesi için kurumlarıyla ilişkilerini gösteren belgeleri ortak olarak verilmesi gereken evraklara ek olarak başvuru dosyalarına eklemelidirler. Bu evraklar şu belgelerden oluşur:

 • Görev kimlik kartı- Kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi A4 boyutunda ve renkli olarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışma belgeleri- Resmi kurumun antetli kağıdında düzenlenen çalışma belgesi e-imzalı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • İzin belgesi- Islak imzalı veya e-imza ile onaylanmış izin belgesi mühürlenmelidir.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordroları kaşeli, ıslak imzalı ya da e-imzalı olmak durumundadır.

Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] 2 – almanya vizesi gerekli evraklar 1 dakikada telefonunuzda

Almanya Turistik Vize İçin Çalışanların Vermesi Gereken Belgeler

Şirket çalışanları Almanya turistik vizesi için ortak evraklar dışında şirket bilgilerini içeren belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Çalışanların hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

 • Şirket yazısı ve şirket bilgileri- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, çalışanın görev ve izin belgeleri yanında şirket bilgilerini de içeren belge.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- SGK’ya bağlı çalışanlar sigorta ve prim bilgilerini barındıran bu belgelerini e-devlet üzerinden alabilir.
 • SGK işe giriş bildirgesi- İşe başlama tarihini belirten belge şirketin muhasebe departmanından ya da SGK üzerinden temin edilebilir.
 • İş sözleşmesi- SGK kapsamında şirketle ilişkisi bulunmayan çalışanlar, şirketle iş ilişkisini gösteren noter onaylı iş sözleşmesini belgelendirmelidir.

Almanya Turistik Vize İçin Emekli Evrakları

Emekli T.C vatandaşları turistik vize için gerekli ortak evraklara ek olarak kişisel ve mali durumlarını gösteren belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu belgeler:

 • Emekli kartı fotokopisi- Önlü arkalı ve renkli olarak hazırlanmalıdır.
 • Emekli banka hesabı hareketleri- Emekli aylığının alındığı banka hesabının son 3 ay içindeki hareketlerini gösteren belge banka yetkililerince onaylanmalıdır. Banka hesabında en az 5.000 TL bakiye bulunmalıdır.
 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet üzerinden alınabilen belgede emeklinin sigorta ve prim bilgileri bulunur.

Almanya Turistik Vize İçin Verilmesi Gereken Avukat/Eczacı Evrakları

Avukat, Eczacı gibi meslek grubunda bulunanlar Almanya turistik vizesi için ek evraklarını başvuru dosyasına eklemelidirler. Bu belgeler şunlardır:

 • Meslek grubu üyelik belgeleri- Avukatlar için Baro kaydı, Doktorlar için Tabipler Odası kaydı gibi meslek odalarının kayıtları belgelendirilmelidir.
 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Mesleği gösteren kimlik kartları renkli olarak önlü arkalı fotokopilendirilmelidir.
 • İş sözleşmesi- Bir şirket bünyesinde bulunanlar şirketle yaptıkları iş sözleşmesini noter onaylı olarak sunmalıdır.

Almanya Turistik Vize Alabilmek İçin Çiftçilerin Vermesi Gereken Evraklar

Çiftçiler Almanya turistik vizesi için Almanya vizesi için gerekli evrak listesine ek olarak kişisel ve mali durumlarını gösteren belgeleri vermelidirler. Bu evraklar:

 • Bağlı olunan ziraat odasından alınan güncel çiftçilik belgesinin aslı
 • Çiftçilik yapılan arsalara ait tapu fotokopileri, çiftçilik için kullanılan araçların ruhsatları
 • Çiftçilik gelirinin gösterilebildiği son üç aylık banka hesap hareketleri, banka tarafından onaylanmalıdır.

Almanya Turistik Vize Başvurusunda Bulunan İşsizler İçin Gerekli Belgeler

Serbest meslek sahipleri durumlarını gösteren ek belgeler sunabilirler, bunun için ilk olarak turistik vize için istenen ortak belgeleri tamamlamalıdırlar. Ek belgeler şunlardır:

 • SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet aracılığı ile alınan sigortalılık durumunu gösteren belge vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • İş sözleşmeleri- Bir şirkete iş yapılıyorsa bu şirketle yapılan sözleşme belgelendirilmelidir.
 • Gelir belgeleri- Faiz ve kira gelirleri mevcutsa bunlar belirtilmeli ve resmi belgeler vize dosyasına eklenmelidir.

Almanya Ticari Vize İşveren İçin Gerekli Evraklar

Almanya’ya iş görüşmesi ve ticari anlaşmalar, fuar ve organizasyonlar için gidecek işyeri sahipleri Almanya vizesi için istenen ortak belgelere ek olarak ticari faaliyetlerini gösteren evraklar sunmalıdır.

Ticari vize alacak işverenler şu evrakları tamamlamalıdır:

 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü– Sigorta primleri hakkında bilgi gösteren belge SGK’dan alınabilir.
 • Şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari oda kaydı, ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket banka hesap bilgileri- Şirketin gelirlerini gösteren son 3 aya ait onaylı banka hesap hareketleri. Bakiye en az 7.000 TL olmalı, belge kaşeli ve imzalı olmalıdır. Banka yetkilisinin imza sirküleri de bulunmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat bilgilerini ve planlarını belirten ve ticari vize talebinde bulunulan vize dilekçesi
 • Şirket davetiye mektubu– Almanya’da bulunan ve iş ilişkisi olacak firma vize başvuru sahibi için bir davetiye mektubu düzenlemelidir. Mail yoluyla iletilen belgede seyahat tarihleri ve seyahat amacı belirtilmelidir.
 • Fuar katılım belgesi- Fuar ve organizasyonlara katılım belgeleri, stant açılacaksa krokisi, yaka kartları ve ödeme dekontları vize dosyasına eklenmelidir.

Almanya Ticari Vizesi İçin Çalışanların Vermesi Gereken Evraklar

Almanya Ticari Vizesi için çalışanlar ortak evraklara ek olarak seyahatin amacını ve görevlerini bildiren belgeler vermek durumundadır. Bu belgeler şunlardır:

 • Şirket yazıları- Çalışanın görevi ve izin tarihlerini gösteren belgeler.
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi- İşe giriş tarihini belirten uzun barkotlu belge sunulmalıdır.
 • Kimlik kartları ve izin belgeleri
 • Maaş bordroları- Son üç aylık maaş bordroları şirket tarafından onaylı olmalıdır. Islak imza ve kaşe bulunmalıdır.
 • Şirket banka hesap dökümü- Şirketin adına açılan banka hesabının hareketleri ıslak imzalı, kaşeli olarak sunulmalıdır. Banka yetkililerinin imza sirküleri verilmelidir.
 • Davetiye mektubu- Almanya’daki şirket tarafından çalışan adına hazırlanan davet mektubunda seyahat amacı ve tarihleri net olarak yazılmalıdır.
 • Organizasyonlara ve fuarlara katılım belgesi- Almanya’daki fuar ve organizasyon katılım belgeleri, stant krokisi ve yaka kartları örnekleri verilmelidir.

Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] 3 – almanya vizesi gerekli evraklar copy

Almanya Vizesi Önemli Notlar 2021

Almanya’ya Gitmek İçin Vize Gerekli Mi?

Almanya, vize isteyen ülkelerden biridir. Ancak bazı pasaport türlerine kısıtlı olarak ülkeye pasaportsuz girmeye izin vermektedir. Bu pasaport türleri; Yeşil Pasaport, Siyah Pasaport ve Gri Pasaporttur. 180 günlük bir giriş talebinde 90 güne kadar pasaportsuz giriş yapılabilmektedir. Bordo Pasaport sahipleri için ise herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır.

Almaya vizesi almamak için bir özel durum daha vardır. Schengen vizesi olan kişiler, Almanya’ya girerken vize almak zorunda değildir.

Almanya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Almanya; siyasi, ekonomik ve daha birçok alanda gelişmiş bir ülke olduğu için tüm sektörlere hitap eder. Bu yüzden Almanya’ya gelmek için birçok neden vardır. Bunun farkında olan Almanya, gelen kişileri tanımak ve ona göre ayrıcalıklardan yararlanma hakkı verebilmek için birçok vize çeşidi oluşturmuştur. Bu vize çeşitleri;

 • Almanya Ticari Vizesi: En çok kullanılan vizelerden biridir. Fuar ziyaretleri ve iş seyahatleri gibi sebeplerden dolayı ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler, bu vize çeşidini kullanmalıdır.
 • Almanya Turistik Vizesi: Ülkeye gezmek, tatil yapmak ve eğlenmek için gelenle, bu vize çeşidini çıkarmalıdır.
 • Almanya Transit Vizesi: Almanya üzerinden başka bir ülkeye gitmek isteyenler için yapılmış vize çeşididir.
 • Almanya Aile Ziyareti Vizesi: Almanya’da yakınları bulunan kişiler, bu vize çeşidini almak zorundadır.
 • Almanya Yatırımcı Vizesi: Almanya’da yaşamak, iş kurmak ya da yatırım yapmak isteyenler bu vize çeşidini almalıdır. Almanya yatırım vizesi ayrıca oturma izni olarak da kabul edilmektedir.
 • Almanya Aile Birleşimi Vizesi: Bu vize, iki amaç için kullanılabilir. İlki kişi Almanya’da yaşıyor, ancak reşit olmayan çocukları Türkiye’de yaşıyorsa çocuklarını yanına almak için bu vize türünü almalıdır. İkincisi ise Türkiye’de yaşayıp Almanya’daki ailelerin yanına yerleşmeyi düşünen kişiler, bu vizeyi almak zorundadır.
 • Almanya Erasmus Vizesi: Türkiye’deki herhangi bir üniversitede okuyan, ancak kısa süreliğine Almanya’daki bir üniversitede okumak isteyen öğrenciler, bu Almanya vizesi çeşidini almalıdır.
 • Almanya Çalışma Vizesi: Çifte vatandaşlığı bulunmayan ve Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin alması gereken vize çeşididir. Ancak bu vize çeşidi için Almanya’daki herhangi bir firma ile anlaşma yapılması gerekir.
 • Almanya Dil Okulu Vizesi: Bu vize çeşidini en az 90 gün Almanya’da dil eğitimi alacak kişiler almalıdır. Bunun yanında Yoğunlaştırılmış Dil Okul Vizesi de bulunmaktadır. Bunun için haftalık ders saatinin minimum 18 olması gerekir. Dil kursu 90 günü aşmayan kişilerin ise Schengen vizesini alması yeterlidir.
 • Almanya Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi: Ülkedeki sportif ve kültürel faaliyetlerden yararlanmak isteyen kişilerin alması gereken vize çeşididir.
 • Almanya Şoför Vizesi: Yük taşımacılığı yapan kişilerin alması gereken vizedir. Ancak bu vizeden yararlanmak için taşıma işleminin en az bir gün olması ve firmanın Almanya’ya bağlı olması gerekir.

Süreli Almanya Vize Türleri Nelerdir?

Süreli Almanya vizesi, C tipi ve D tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

C tipi vize, kısa sürelidir. Maksimum 90 günlük işler için kullanılır. Aile Ziyareti Vizesi ve Ticari Vize, C tipi vizesine örnek olarak verilebilir.

D tipi vize, uzun sürelidir. Minimum 90 günlük işler için kullanılır. Ülkeye yerleşmek için D tipi vize alınmalıdır. Başvurular, Alman Büyükelçiliklerinden ve Konsolosluklarında yapılır. Çalışma Vizesi ve Erasmus Vizesi, D tipi vizesine örnek verilebilir.

Almanya Vizesi Almak İçin İstenilen Belgeler 2021

Almanya vizesi almak için Alman Konsolosluğuna ya da Büyükelçiliğine belgelerin eksiksiz verilmesi gerekir. Bu belgeler;

 • Almanca ve Türkçe başvuru formu
 • Almanya vizesi talep dilekçesi
 • 2 boş sayfalı, minimum 3 ay geçerliliği olan pasaport
 • En fazla 3 aylık olan, 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği
 • Kimlik fotokopisi
 • Aktif banka hesabının 3 aylık dökümü, maaş bordrosu ya da ruhsat
 • Firmanın vergi levhası ve imza sirküleri
 • 30.000 Euro teminatlı sağlık sigortası
 • İkamet edilecek yerin belgesi
 • Seyahat belgeleri
 • Vize süresi dolunca Türkiye’ye gelineceğine dair belgeler

Bu belgeler, tüm Almanya vizesi çeşitleri için geçerlidir. Bu belgeler dışında vize türlerine özel istenen belgeler bulunmaktadır.

 • Almanya Erasmus Vizesi için diploma, eğitim masraflarının ödenebileceğini gösteren teminat belgesi, not çizelgesi ve öğrenci belgesi,
 • Almanya Aile Ziyareti Vizesi için Almanya’da ikametgah eden yakının istek ya da davetiye mektubu,
 • Almanya Çalışma Vizesi için firmanın teminat yazısı ve firmadaki görevi gösteren belge,
 • Almanya Yatırımcı Vizesi için sertifika ya da diploma, yeterlilik belgesi, iş sözleşmesi ve talep belgeleri,
 • Almanya Aile Birleşimi vizesi için Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği,
 • Almanya Şoför Vizesi için sicil kaydı, sürücü belgesi ve ek belgeler,
 • Almanya Dil Okulu Vizesi için kurs ücretini ödediğine dair dekont, kurs kabul belgesi, dil öğrenilmesi gerektiğine dair belge ve motivasyon yazısı,
 • Almanya Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi için faaliyete dair bilgiler bulunan katılım belgesi ek olarak istenmektedir.

Almanya Vizesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Almanya vizesi başvurusu yapmadan önce vize için gerekli belgeler eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Almanya’da 90 günden fazla kalınacaksa vize başvurusu, Alman Büyükelçiliğine ya da Konsolosluğuna başvuru yapılmalıdır. Buralarda vize başvurusu için randevu almak zorunludur.

Randevu alırken başvuru süresine dikkat etmek gerekir. Bazı durumlarda başvuru onayı uzun sürer. Bunun için Almanya’ya gitmeden 1-3 ay içerisinde başvuru yapmak büyük avantaj sağlar. Randevuya zamanında gidilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden randevu almak zorundadır.

Almanya vize ücretleri, vize çeşidine göre farklılık gösterir. Ücretler, tüm ülkeler için aynıdır. Ancak her sene bazı vize ücretlerinde değişiklik olabilmektedir.

Son olarak başvuru sırasında sorulan sorulara doğru cevap vermek ve vize çeşidini belirlemek gerekir. Bunlar, başvurunun onaylanmasına yardımcı olur.

Almanya vizesinin başvurusu, belgeler incelendikten ve kişi hakkında araştırma yapıldıktan sonra cevaplanır. Bu süre genellikle 7-12 gündür. Bazı durumlarda 1 ayı bulabilmektedir. Başvuru süresini etkileyen en önemli unsur, vize talep yoğunluğudur. Gerekliği incelemeler yapıldıktan sonra onay ya da ret cevabı verilir.

Almanya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/almanya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Almanya Vizesi Başvuru Reddi Nedenleri Nelerdir?

Bazı durumlarda Almanya vizesi başvurusu olumlu sonuçlanmayabilir. Bu durumlar;

 • Başvuru formunun hatalı ya da eksik doldurulması,
 • Başvuru amacının istenilen şekilde açıklanmaması,
 • Vize çeşidinin yanlış belirlenmesi,
 • Giderlerin ödenebileceğini belirten belgelerde hata ya da yetersiz bakiye olması,
 • Vize bitiminde Türkiye’ye geri dönüleceğine dair verilen belgenin ikna edici olmaması,
 • Kalınacak yer ve uçak bileti belgelerinin eksik olmasıdır.

Başvurusu onaylanmayan kişiler, bu duruma itiraz edebilir. Bunun için Konsolosluk ya da Büyükelçiliğe iyi niyet mektubu yazması gerekir. Mektup açıklayıcı olmalıdır. Seyahat nedeni resmi bir dille yazılmalıdır.

Mektup, mail yoluyla da iletilebilir. Ancak evrakların, pasaportun ve sağlık sigortasının fotokopisi de mailde yer almalıdır.

Almanya vize reddi aldıysanız, itiraz ve itiraz dilekçesi için https://www.eraytur.com/almanya-vize-reddi/ adresini ziyaret etmelisiniz.

Almanya Vize Ücreti 2021

Vize Türü Vize Harç Ücreti Başvuru Hizmet Ücreti Danışmanlık Hizmet Ücreti Toplam Vize Başvuru Bedeli
Turistik Vize 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Ticari Vize 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Aile-Arkadaş Ziyareti Vizesi  60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Transit Vize 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Şoför Vizesi 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Öğrenci Vizesi 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Kültürel Vize 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Kısa Süreli Eğitim Vizesi 60 EUR 30 EUR 40 EUR 130 EUR
Aile Birleşimi Vizesi ­­_ _ _ 250 EUR
Çalışma Vizesi ­­_ _ _ 250 EUR
Blue Kart Çalışma Vizesi ­­_ _ _ 250 EUR
Almanya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/almanya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×