Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Almanya Vizesi

Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Almanya Federal Cumhuriyeti Schengen Bölgesi ülkesidir ve Bordo Pasaportu olan Türkiye  vatandaşları Almanya’ya yapacakları  180 gün (6 ay) içinde 90 günden kısa seyahatler için Schengen C tipi vize almak zorundadır.

Polonya Vize Başvuru Merkezleri

Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Almanya vizesi almak için başvuracak kişiler elektronik başvuru formunu doldurmalı, vize türü için gerekli evrakları tamamlamalı ve vize başvurusunda bulunmak için bir randevu almalıdır.

Almanya vize evrakları nelerdir?

Almanya vize evrakları başvurmak istediğiniz vize türüne göre farklılık göstereceğinden dolayı bu konuda bilgi almak adına bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Vize evrakları nelerdir?

Almanya’ya gidecek olan kişilerden talep edilen vize evrakları vize türüne göre farklılık gösterdiğinden dolayı kişilerin öncelikle seyahat amacına uygun vize evraklarını eksiksiz olarak hazırlaması çok önemlidir.

Almanya vize verir mi?

Evet, bu ülkeye seyahat etmek için sizlerden talep edilen şartları yerine getirdiğinizde Almanya’dan vize alma konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız.

Almanya vize evrakları tüm başvuru sahiplerinin vermesi gereken ortak evraklar ve mesleki duruma göre istenen ek evraklar olarak kategorize edilebilir. Başvuru formunu dolduran ve gerekli evraklarını tamamlayan vize başvuru sahipleri vize işlemlerini 15 gün içerisinde tamamlamalıdır. Almanya’ya seyahat edecek kişiler seyahat tarihlerinden üç ay önce vize işlemlerine başlayabilir.

Almanya Turistik Vize İçin Ortak Evraklar

Almanya Turistik Vize İçin Ortak Evraklar

Almanya vizesi için evrak listesi tüm başvuran kişilerden istenen ortak evraklardan ve kişisel çalışma durumuna göre istenen ek evraklardan oluşur. Almanya’ya turistik seyahatte bulunacak kişilerin vermesi gereken ortak evrak listesi şu şekildedir:

 • Pasaport- 10 yıl içinde alınmış kullanılan pasaportların en az 2 sayfası boş olmalıdır. Seyahatin bittiği tarihten itibaren 3 ay geçerlilik süresi olmalıdır. Eski ve yeni pasaportların vizeli sayfalarının renkli fotokopileri başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Biyometrik Fotoğraflar- 2 adet biyometrik fotoğraf 35mmx44mm boyutlarında olmalıdır. Beyaz arka fona sahip fotoğraflarda vize başvuru sahibinin yüzü net bir şekilde görülmelidir.
 • Kimlik fotokopisi- Kullanılan kimlik kartının veya nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopileri renkli olarak çekilmelidir.
 • Tam vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği- Başvuru sahibinin ikametgah ettiği Nüfus Müdürlüğü tarafından verilecek belgede aile bireylerinin bilgileri olmalı ve ikametgahları belirtilmelidir. Barkotlu nüfus kayıt örneği yanında başvuru yapan kişi evli ise kızlık soy isminin olduğu belgeyi de sunmalıdır.
 • Vize Başvuru Formu- Elektronik ortamda doldurulan vize başvuru formunun çıktısı alınarak tükenmez kalemle de doldurulabilir. Başvuru formu doğru bilgiler içermeli ve ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Vize Talep Dilekçesi- Konsoloslukların istediği dilde hazırlanan dilekçede seyahat tarihleri, seyahatin amacı ve masrafların nasıl karşılanacağı belirtilmeli, seyahat planı da yazılmalıdır.
 • Konaklama ve Ulaşım Rezervasyonları- Almanya’da kalınacak otellerin ve uçuş rezervasyonlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Uluslararası Sağlık Sigortası- En az 30.000 Euro bedelli sağlık sigorta poliçesi vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilir.
 • Finansal durumu gösteren belgeler- Tüm başvuru sahipleri son üç aylık kişisel banka hesap bilgilerini bankanın yetkili memurunca onaylanmış olarak vermelidir. Kira-faiz gibi diğer gelirler belgelendirilmelidir, taşınmazların tapu fotokopileri, araç ruhsatları vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Almanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Almanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Almanya vizesi için evrak listeleri içinde işyeri sahiplerinin, çalışanların ve meslek sahiplerinin vermesi gereken ek belgeler bulunmaktadır. Turistik vizeler için İşverenlerin hazırlaması gereken ek evraklar şunlardır:

 • İşyeri Faaliyet Belgesi- Firmanın, şirketin faaliyet belgesi güncel olmalıdır
 • Vergi Levhası- Son 3 ay içinde geçerli olan güncel vergi levhası verilmelidir.
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi- Vize için başvuran kişinin Kurucu, hissedar ya da ortak olduğu belirtilmelidir.
 • İmza sirküleri- İsim şirketleri için imza beyannameleri geçerlidir.
 • Ticaret odası kaydı- Ticaret odası kaydı eski olmalıdır, güncel bilgiler içermelidir.
 • Ortak mevcutsa ortakların kişisel ve mali bilgileri- Kurucu ortaklar ya da daha sonra ortak olanların bilgileri verilmelidir.
 • Şirket banka hesabı bilgileri-kişisel hesap bilgileri- Banka hesap hareketleri banka yetkilileri tarafından onaylanmalıdır, ıslak imza ve kaşeler bulunmalıdır. Banka yetkililerin imza sirküleri eklenmelidir.

Almanya Turistik Vize Kamu Çalışanları İçin Gerekli Evraklar

Almanya Turistik Vize Kamu Çalışanları İçin Gerekli Evraklar

Resmi kurumda çalışanlar Almanya turistik vizesi için kurumlarıyla ilişkilerini gösteren belgeleri ortak olarak verilmesi gereken evraklara ek olarak başvuru dosyalarına eklemelidirler. Bu evraklar şu belgelerden oluşur:

 • Görev kimlik kartı- Kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi A4 boyutunda ve renkli olarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışma belgeleri- Resmi kurumun antetli kağıdında düzenlenen çalışma belgesi e-imzalı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • İzin belgesi- Islak imzalı veya e-imza ile onaylanmış izin belgesi mühürlenmelidir.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordroları kaşeli, ıslak imzalı ya da e-imzalı olmak durumundadır.

Almanya Turistik Vize İçin Çalışanların Vermesi Gereken Belgeler

Almanya Turistik Vize İçin Çalışanların Vermesi Gereken Belgeler

Şirket çalışanları Almanya turistik vizesi için ortak evraklar dışında şirket bilgilerini içeren belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Çalışanların hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

 • Şirket yazısı ve şirket bilgileri- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, çalışanın görev ve izin belgeleri yanında şirket bilgilerini de içeren belge.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- SGK’ya bağlı çalışanlar sigorta ve prim bilgilerini barındıran bu belgelerini e-devlet üzerinden alabilir.
 • SGK işe giriş bildirgesi- İşe başlama tarihini belirten belge şirketin muhasebe departmanından ya da SGK üzerinden temin edilebilir.
 • İş sözleşmesi- SGK kapsamında şirketle ilişkisi bulunmayan çalışanlar, şirketle iş ilişkisini gösteren noter onaylı iş sözleşmesini belgelendirmelidir.

Almanya Turistik Vize İçin Emekli Evrakları

Almanya Turistik Vize İçin Emekli Evrakları

Emekli T.C vatandaşları turistik vize için gerekli ortak evraklara ek olarak kişisel ve mali durumlarını gösteren belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu belgeler:

 • Emekli kartı fotokopisi- Önlü arkalı ve renkli olarak hazırlanmalıdır.
 • Emekli banka hesabı hareketleri- Emekli aylığının alındığı banka hesabının son 3 ay içindeki hareketlerini gösteren belge banka yetkililerince onaylanmalıdır. Banka hesabında en az 5.000 TL bakiye bulunmalıdır.
 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet üzerinden alınabilen belgede emeklinin sigorta ve prim bilgileri bulunur.

Almanya Turistik Vize İçin Verilmesi Gereken Avukat/Eczacı Evrakları

Almanya Turistik Vize İçin Verilmesi Gereken Avukat/Eczacı Evrakları

Avukat, Eczacı gibi meslek grubunda bulunanlar Almanya turistik vizesi için ek evraklarını başvuru dosyasına eklemelidirler. Bu belgeler şunlardır:

 • Meslek grubu üyelik belgeleri- Avukatlar için Baro kaydı, Doktorlar için Tabipler Odası kaydı gibi meslek odalarının kayıtları belgelendirilmelidir.
 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Mesleği gösteren kimlik kartları renkli olarak önlü arkalı fotokopilendirilmelidir.
 • İş sözleşmesi- Bir şirket bünyesinde bulunanlar şirketle yaptıkları iş sözleşmesini noter onaylı olarak sunmalıdır.

Almanya Turistik Vize Alabilmek İçin Çiftçilerin Vermesi Gereken Evraklar

Almanya Turistik Vize Alabilmek İçin Çiftçilerin Vermesi Gereken Evraklar

Çiftçiler Almanya turistik vizesi için Almanya vizesi için gerekli evrak listesine ek olarak kişisel ve mali durumlarını gösteren belgeleri vermelidirler. Bu evraklar:

 • Bağlı olunan ziraat odasından alınan güncel çiftçilik belgesinin aslı
 • Çiftçilik yapılan arsalara ait tapu fotokopileri, çiftçilik için kullanılan araçların ruhsatları
 • Çiftçilik gelirinin gösterilebildiği son üç aylık banka hesap hareketleri, banka tarafından onaylanmalıdır.

Almanya Turistik Vize Başvurusunda Bulunan İşsizler İçin Gerekli Belgeler

Almanya Turistik Vize Başvurusunda Bulunan İşsizler İçin Gerekli Belgeler

Serbest meslek sahipleri durumlarını gösteren ek belgeler sunabilirler, bunun için ilk olarak turistik vize için istenen ortak belgeleri tamamlamalıdırlar. Ek belgeler şunlardır:

 • SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet aracılığı ile alınan sigortalılık durumunu gösteren belge vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • İş sözleşmeleri- Bir şirkete iş yapılıyorsa bu şirketle yapılan sözleşme belgelendirilmelidir.
 • Gelir belgeleri- Faiz ve kira gelirleri mevcutsa bunlar belirtilmeli ve resmi belgeler vize dosyasına eklenmelidir.

Almanya Ticari Vize İşveren İçin Gerekli Evraklar

Almanya Ticari Vize İşveren İçin Gerekli Evraklar

Almanya’ya iş görüşmesi ve ticari anlaşmalar, fuar ve organizasyonlar için gidecek işyeri sahipleri Almanya vizesi için istenen ortak belgelere ek olarak ticari faaliyetlerini gösteren evraklar sunmalıdır.

Ticari vize alacak işverenler şu evrakları tamamlamalıdır:

 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü– Sigorta primleri hakkında bilgi gösteren belge SGK’dan alınabilir.
 • Şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari oda kaydı, ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket banka hesap bilgileri- Şirketin gelirlerini gösteren son 3 aya ait onaylı banka hesap hareketleri. Bakiye en az 7.000 TL olmalı, belge kaşeli ve imzalı olmalıdır. Banka yetkilisinin imza sirküleri de bulunmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat bilgilerini ve planlarını belirten ve ticari vize talebinde bulunulan vize dilekçesi
 • Şirket davetiye mektubu– Almanya’da bulunan ve iş ilişkisi olacak firma vize başvuru sahibi için bir davetiye mektubu düzenlemelidir. Mail yoluyla iletilen belgede seyahat tarihleri ve seyahat amacı belirtilmelidir.
 • Fuar katılım belgesi- Fuar ve organizasyonlara katılım belgeleri, stant açılacaksa krokisi, yaka kartları ve ödeme dekontları vize dosyasına eklenmelidir.

Almanya Ticari Vizesi İçin Çalışanların Vermesi Gereken Evraklar

Almanya Ticari Vizesi İçin Çalışanların Vermesi Gereken Evraklar

Almanya Ticari Vizesi için çalışanlar ortak evraklara ek olarak seyahatin amacını ve görevlerini bildiren belgeler vermek durumundadır. Bu belgeler şunlardır:

 • Şirket yazıları- Çalışanın görevi ve izin tarihlerini gösteren belgeler.
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi- İşe giriş tarihini belirten uzun barkotlu belge sunulmalıdır.
 • Kimlik kartları ve izin belgeleri
 • Maaş bordroları- Son üç aylık maaş bordroları şirket tarafından onaylı olmalıdır. Islak imza ve kaşe bulunmalıdır.
 • Şirket banka hesap dökümü- Şirketin adına açılan banka hesabının hareketleri ıslak imzalı, kaşeli olarak sunulmalıdır. Banka yetkililerinin imza sirküleri verilmelidir.
 • Davetiye mektubu- Almanya’daki şirket tarafından çalışan adına hazırlanan davet mektubunda seyahat amacı ve tarihleri net olarak yazılmalıdır.
 • Organizasyonlara ve fuarlara katılım belgesi- Almanya’daki fuar ve organizasyon katılım belgeleri, stant krokisi ve yaka kartları örnekleri verilmelidir.

Almanya Vizesi Önemli Notlar 2022

Almanya’ya Gitmek İçin Vize Gerekli Mi?

Almanya’ya Gitmek İçin Vize Gerekli Mi?

Almanya, vize isteyen ülkelerden biridir. Ancak bazı pasaport türlerine kısıtlı olarak ülkeye pasaportsuz girmeye izin vermektedir. Bu pasaport türleri; Yeşil Pasaport, Siyah Pasaport ve Gri Pasaporttur. 180 günlük bir giriş talebinde 90 güne kadar pasaportsuz giriş yapılabilmektedir. Bordo Pasaport sahipleri için ise herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır.

Almaya vizesi almamak için bir özel durum daha vardır. Schengen vizesi olan kişiler, Almanya’ya girerken vize almak zorunda değildir.

Almanya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Almanya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Almanya; siyasi, ekonomik ve daha birçok alanda gelişmiş bir ülke olduğu için tüm sektörlere hitap eder. Bu yüzden Almanya’ya gelmek için birçok neden vardır. Bunun farkında olan Almanya, gelen kişileri tanımak ve ona göre ayrıcalıklardan yararlanma hakkı verebilmek için birçok vize çeşidi oluşturmuştur. Bu vize çeşitleri;

 • Almanya Ticari Vizesi: En çok kullanılan vizelerden biridir. Fuar ziyaretleri ve iş seyahatleri gibi sebeplerden dolayı ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler, bu vize çeşidini kullanmalıdır.
 • Almanya Turistik Vizesi: Ülkeye gezmek, tatil yapmak ve eğlenmek için gelenle, bu vize çeşidini çıkarmalıdır.
 • Almanya Transit Vizesi: Almanya üzerinden başka bir ülkeye gitmek isteyenler için yapılmış vize çeşididir.
 • Almanya Aile Ziyareti Vizesi: Almanya’da yakınları bulunan kişiler, bu vize çeşidini almak zorundadır.
 • Almanya Yatırımcı Vizesi: Almanya’da yaşamak, iş kurmak ya da yatırım yapmak isteyenler bu vize çeşidini almalıdır. Almanya yatırım vizesi ayrıca oturma izni olarak da kabul edilmektedir.
 • Almanya Aile Birleşimi Vizesi: Bu vize, iki amaç için kullanılabilir. İlki kişi Almanya’da yaşıyor, ancak reşit olmayan çocukları Türkiye’de yaşıyorsa çocuklarını yanına almak için bu vize türünü almalıdır. İkincisi ise Türkiye’de yaşayıp Almanya’daki ailelerin yanına yerleşmeyi düşünen kişiler, bu vizeyi almak zorundadır.
 • Almanya Erasmus Vizesi: Türkiye’deki herhangi bir üniversitede okuyan, ancak kısa süreliğine Almanya’daki bir üniversitede okumak isteyen öğrenciler, bu Almanya vizesi çeşidini almalıdır.
 • Almanya Çalışma Vizesi: Çifte vatandaşlığı bulunmayan ve Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin alması gereken vize çeşididir. Ancak bu vize çeşidi için Almanya’daki herhangi bir firma ile anlaşma yapılması gerekir.
 • Almanya Dil Okulu Vizesi: Bu vize çeşidini en az 90 gün Almanya’da dil eğitimi alacak kişiler almalıdır. Bunun yanında Yoğunlaştırılmış Dil Okul Vizesi de bulunmaktadır. Bunun için haftalık ders saatinin minimum 18 olması gerekir. Dil kursu 90 günü aşmayan kişilerin ise Schengen vizesini alması yeterlidir.
 • Almanya Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi: Ülkedeki sportif ve kültürel faaliyetlerden yararlanmak isteyen kişilerin alması gereken vize çeşididir.
 • Almanya Şoför Vizesi: Yük taşımacılığı yapan kişilerin alması gereken vizedir. Ancak bu vizeden yararlanmak için taşıma işleminin en az bir gün olması ve firmanın Almanya’ya bağlı olması gerekir.

Süreli Almanya Vize Türleri Nelerdir?

Süreli Almanya Vize Türleri Nelerdir?

Süreli Almanya vizesi, C tipi ve D tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

C tipi vize, kısa sürelidir. Maksimum 90 günlük işler için kullanılır. Aile Ziyareti Vizesi ve Ticari Vize, C tipi vizesine örnek olarak verilebilir.

D tipi vize, uzun sürelidir. Minimum 90 günlük işler için kullanılır. Ülkeye yerleşmek için D tipi vize alınmalıdır. Başvurular, Alman Büyükelçiliklerinden ve Konsolosluklarında yapılır. Çalışma Vizesi ve Erasmus Vizesi, D tipi vizesine örnek verilebilir.

Almanya Vizesi Almak İçin İstenilen Belgeler 2022

Almanya Vizesi Almak İçin İstenilen Belgeler 2021

Almanya vizesi almak için Alman Konsolosluğuna ya da Büyükelçiliğine belgelerin eksiksiz verilmesi gerekir. Bu belgeler;

 • Almanca ve Türkçe başvuru formu
 • Almanya vizesi talep dilekçesi
 • 2 boş sayfalı, minimum 3 ay geçerliliği olan pasaport
 • En fazla 3 aylık olan, 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği
 • Kimlik fotokopisi
 • Aktif banka hesabının 3 aylık dökümü, maaş bordrosu ya da ruhsat
 • Firmanın vergi levhası ve imza sirküleri
 • 30.000 Euro teminatlı sağlık sigortası
 • İkamet edilecek yerin belgesi
 • Seyahat belgeleri
 • Vize süresi dolunca Türkiye’ye gelineceğine dair belgeler

Bu belgeler, tüm Almanya vizesi çeşitleri için geçerlidir. Bu belgeler dışında vize türlerine özel istenen belgeler bulunmaktadır.

 • Almanya Erasmus Vizesi için diploma, eğitim masraflarının ödenebileceğini gösteren teminat belgesi, not çizelgesi ve öğrenci belgesi,
 • Almanya Aile Ziyareti Vizesi için Almanya’da ikametgah eden yakının istek ya da davetiye mektubu,
 • Almanya Çalışma Vizesi için firmanın teminat yazısı ve firmadaki görevi gösteren belge,
 • Almanya Yatırımcı Vizesi için sertifika ya da diploma, yeterlilik belgesi, iş sözleşmesi ve talep belgeleri,
 • Almanya Aile Birleşimi vizesi için Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği,
 • Almanya Şoför Vizesi için sicil kaydı, sürücü belgesi ve ek belgeler,
 • Almanya Dil Okulu Vizesi için kurs ücretini ödediğine dair dekont, kurs kabul belgesi, dil öğrenilmesi gerektiğine dair belge ve motivasyon yazısı,
 • Almanya Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi için faaliyete dair bilgiler bulunan katılım belgesi ek olarak istenmektedir.

Almanya Vize İçin Gerekli Evraklar

Almanya, vize alacak olan Türk vatandaşlarına belirli şartlar doğrultusunda vize vermektedir. Öncelikle ülkeye gitme amacına göre bir vize türüne başvuru yapılmalı ve vize şartları sağlanmalıdır. Vize başvurusunda ise Almanya vize için gerekli evraklar eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim edilmelidir.

Almanya vize evrakları başvuru yapacağınız vize türüne göre değişiklik gösterse de belirli evraklar tüm vize türleri için istenir. Bu belgeler; pasaport, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, fotoğraf, gelir belgeleri, vize talep dilekçesi, başvuru formu çıktısı ve uçak biletleridir.

Almanya’ya işçi olarak gitmek için gerekli evraklar: Çalışma vizesi alacak kişilerin Almanya’daki firmadan davetiye aldığı davetiye, vize talep dilekçesi, yabancı dil sertifikası, mesleki yeterlilik belgeleri, finansal belgeler gibi tüm evrakları başvuruda vize merkezine teslim etmesi gerekir.

Davetiye ile Almanya’ya gitmek için gerekli evraklar: Davetiye belgesi, pasaport, gelir belgeleri, mesleki belgeler, sponsor belgeleri ve vize almak için gereken temel belgelerle başvuru yapılması gerekir.

Vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya vize başvuruları 2021 yılında açılmıştır. Çalışma, eğitim, dil kursu, aile birleşimi gibi vize türlerine başvuru yapmak için Almanya konsolosluğuna müracaat edebilirsiniz.

Almanya vize ücreti 2020 yılında 80 Euro olarak belirlenmiştir. Vize başvurusunun tamamlanması için bu ücretle birlikte 30 Euro vize başvuru merkezi ücretinin ödenmesi gerekir.

Almanya Vize için gerekli evraklar hakkındaki açıklamalarını konsolosluk adresinden yapmaktadır. Ülkenin vize şartları ve istediği evraklar değişiklik gösterebileceği için konsolosluk tarafından yapılan son açıklamaların dikkate alınması gerekir.

Almanya vize başvurusu yapmak için öncelikle vize başvuru formunu doldurarak randevu almanız gerekir. Randevu tarihinde gerekli evraklarla konsoloslukta bulunmalısınız.

Almanya Vizesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Almanya Vizesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Almanya vizesi başvurusu yapmadan önce vize için gerekli belgeler eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Almanya’da 90 günden fazla kalınacaksa vize başvurusu, Alman Büyükelçiliğine ya da Konsolosluğuna başvuru yapılmalıdır. Buralarda vize başvurusu için randevu almak zorunludur.

Randevu alırken başvuru süresine dikkat etmek gerekir. Bazı durumlarda başvuru onayı uzun sürer. Bunun için Almanya’ya gitmeden 1-3 ay içerisinde başvuru yapmak büyük avantaj sağlar. Randevuya zamanında gidilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden randevu almak zorundadır.

Almanya vize ücretleri, vize çeşidine göre farklılık gösterir. Ücretler, tüm ülkeler için aynıdır. Ancak her sene bazı vize ücretlerinde değişiklik olabilmektedir.

Son olarak başvuru sırasında sorulan sorulara doğru cevap vermek ve vize çeşidini belirlemek gerekir. Bunlar, başvurunun onaylanmasına yardımcı olur.

Almanya vizesinin başvurusu, belgeler incelendikten ve kişi hakkında araştırma yapıldıktan sonra cevaplanır. Bu süre genellikle 7-12 gündür. Bazı durumlarda 1 ayı bulabilmektedir. Başvuru süresini etkileyen en önemli unsur, vize talep yoğunluğudur. Gerekliği incelemeler yapıldıktan sonra onay ya da ret cevabı verilir.

Almanya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/almanya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Almanya Mavi Kart 2021

Almanya, statü sahibi insanların ülkesinde yaşamasına imkan tanımaktadır. Nitelikli meslek sahipleri mavi kart alarak ülkede yaşama ve çalışma hakkı kazanır. Almanya mavi kart 2021 yılı için alınabilir ve ülkede çalışmaya başlayabilirsiniz.

Almanya mavi kart hangi meslekler: Mavi kart, ülkede ihtiyaç duyulan mühendis, bilgisayar uzmanı, doktor gibi mesleklere verilir. Fen bilimleri alanında çalışanlar mavi kart almak için avantajlıdır.

Almanya mavi kart başvurusu yapılması için ülkede çalışılacak kurumdan yazılı belge alınmalıdır. Bunun dışında birçok şartı olduğu gibi istenen belgeler mesleklere göre değişiklik gösterir. Başvurularınızı sorunsuz tamamlamak için Almanya mavi kart danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Almanya mavi kart nedir: Mavi kart, AB ülkelerinden birinin vatandaşı olmayan kişilerin nitelikli bir mesleğe sahip olması şartıyla alabileceği oturum ve çalışma iznidir. Mavi kart, minimum 55.200 Euro maaş alacak kişilere verilir. Mavi kart verilen meslekler genellikle ülkede daha fazla ihtiyaç duyulan mühendis, doktor, bilgisayar uzmanlarından oluşur. Almanya’da yapılacak olan işin alınan eğitime uygun olması gibi şartları vardır.

Almanya mavi kart 2020 yılında durdurulan işlemlerden biri değildir. Aynı zamanda 2021 yılı için mavi kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Nitelikli bir meslek eğitimi aldıysanız ve Almanya’da bir kurumla çalışmak için anlaştıysanız mavi kart başvurusu yapmanız gerekir. Mavi kart almanız için pasaport, dilekçe, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi belgeleri yetkili kurumlara vermeniz zorunludur.

Almanya belirli dönemlerde Mavi kart iş ilanları yayınlamakta ve çalışmak için gerekli donanıma sahip kişilere mavi kart alma hakkı sunmaktadır. Mavi kart ile çalışma için öncelikle Almanya’da bir firma ile anlaşmış olmanız gerekir.

Almanya Vize Başvurusu

Almanya vize başvurusu Almanya konsolosluğundan randevu alınarak yapılmalıdır. Vize başvurusu yapacak kişiler, ülkeye gitme amacına göre bir vize türüne başvuru yapabilir. Almanya vizeleri; eğitim, seyahat, çalışma, aile birleşimi gibi türlere ayrılmıştır.

Almanya, 2020 yılında virüs sebebi ile vize işlemlerini durdurmuştur. Almanya vize başvurusu 2021 yılında yapılabilir. Başvuru yapmak için Almanya konsolosluğundan randevu alabilirsiniz.

Almanya vizesi nasıl alınır: Vize almak için gitme amacına göre bir vizenin başvuru formunu doldurarak randevu alabilirsiniz. Randevu tarihinde vermeniz gereken pasaport, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi belgeleri hazırlamanız gerekir. Bu belgeleri vize merkezine teslim etmeniz ve vize ücretini ödemeniz ardından vize alabilirsiniz.

Almanya’ya gitmek için Schengen vize başvurusu yapmanız da mümkündür. Schengen vizesi, Almanya’da 90 gün kalmanıza olanak tanıyan turistik vizelerden biridir. Bu vize ile diğer Schengen ülkelerini de seyahat edebilirsiniz.

Almanya vize başvurusunu konsolosluk tarafından yetki verilen İDATA kurumuna yapabilirsiniz. İDATA adresinde başvurular için gereken şartları ve belgeleri yayınlar.

Almanya vize başvurusu başladı mı: Almanya, 2021 yılında vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde yürütmeye başlamıştır.

Türkiye Almanya vize işlemleri, Almanya konsolosluğu tarafından yürütülür. Türkiye’den Almanya’ya gidecek olan vatandaşların, gitme amacına göre eğitim, çalışma, seyahat veya ticari vize türlerinden birine başvurması gerekir.

Almanya vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya, 2021 yılında vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde açmıştır.

Almanya Vizesi Başvuru Reddi Nedenleri Nelerdir?

Almanya Vizesi Başvuru Reddi Nedenleri Nelerdir?

Bazı durumlarda Almanya vizesi başvurusu olumlu sonuçlanmayabilir. Bu durumlar;

 • Başvuru formunun hatalı ya da eksik doldurulması,
 • Başvuru amacının istenilen şekilde açıklanmaması,
 • Vize çeşidinin yanlış belirlenmesi,
 • Giderlerin ödenebileceğini belirten belgelerde hata ya da yetersiz bakiye olması,
 • Vize bitiminde Türkiye’ye geri dönüleceğine dair verilen belgenin ikna edici olmaması,
 • Kalınacak yer ve uçak bileti belgelerinin eksik olmasıdır.

Başvurusu onaylanmayan kişiler, bu duruma itiraz edebilir. Bunun için Konsolosluk ya da Büyükelçiliğe iyi niyet mektubu yazması gerekir. Mektup açıklayıcı olmalıdır. Seyahat nedeni resmi bir dille yazılmalıdır.

Mektup, mail yoluyla da iletilebilir. Ancak evrakların, pasaportun ve sağlık sigortasının fotokopisi de mailde yer almalıdır.

Almanya vize reddi aldıysanız, itiraz ve itiraz dilekçesi için https://www.eraytur.com/almanya-vize-reddi/ adresini ziyaret etmelisiniz.

Almanya D Tipi Vize İçin Gerekli Evraklar

Almanya D tipi vize, ülkede 90 günden fazla kalacak kişilerin başvurabileceği vize türüdür. D tipi vize almak için Almanya konsolosluğuna birebir başvuru yapılması zorunludur. Başvuru tarihinde Almanya d tipi vize için gerekli evraklar hazır olmalı ve vize harcı ödenmelidir.

Almanya d vizesi için gerekli evraklar: pasaport, biyometrik fotoğraf, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize talep dilekçesi, uluslararası sağlık sigortası, gelir belgeleri, konaklama adresi ve uçak biletleridir.

Vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya D tipi vize başvuruları 2021 yılı için açılmıştır. Başvuru yapacak kişilerin Almanya konsolosluğu tarafından yayınlanan formu doldurması gerekir.

Almanya vize başvurusu yapacak kişiler İDATA adresinden gerekli evrakları öğrenebilir ve başvuru süreci hakkında bilgi alabilir. Vize başvurusu ise Almanya konsolosluğuna birebir yapılmalıdır.

Almanya D tipi vize ülkede eğitim alma, çalışma veya farklı amaçlarla 90 günden uzun süre kalacak kişilerin alması gereken vize türüdür. D tipi vize başvurusu yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde sonuçlanır.

Almanya vize için gerekli evraklar hazırlanırken dikkatli olunması gerekir. Belgelerin taşıması gereken bazı özellikler Almanya konsolosluğu tarafından belirlenmiştir. Pasaportun güncel ve seyahat bitiminden 3 ay öncesine kadar geçerli olması gerekir. Fotoğrafların 2 adet, 35mmx44mm ölçülerinde olması şartı vardır.

Davetiye ile Almanya’ya gitmek için gerekli evraklar vize başvurusunda gereken pasaport, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği gibi belgelerle birlikte Almanya’daki yakınlardan alınan; pasaport bilgilerini ve seyahat süresini kapsayan belediye onaylı yazılı belgedir.

Aile Birleşimi Almanya 2022

Almanya’da akrabası, eşi veya çocuğu yaşayan kişiler, ülkeye gitmek için aile birleşimi vizesi başvuru yapabilir. Aile birleşimi Almanya 2022 yılı için başvurular açılmıştır. Başvuru yapmak için Almanya konsolosluğunu arayarak randevu alabilir ve web adresinden online randevu alabilirsiniz.

Almanya aile birleşimi vizesi başvurusunda gerekli olan belgeler diğer vizelere göre değişiklik göstermektedir. Bu vizeyi alacak olan kişilerin öncelikle Almanya’daki akrabalarından davetiye alması gerekir. Yabancı dil sınavından yeterli puanın alınması, güncel pasaport, sağlık sigortası gibi farklı şartları da vardır.

Almanya aile birleşimi vizesi başvuru şartları ve gerekli evraklar yıllara göre değişiklik gösterir. Başvuru yapacak kişiler, Almanya aile birleşimi son dakika haberleri ve konsolosluk açıklamalarını takip etmelidir.  

Almanya aile birleşimi için gerekli evraklar 2020 yılında Almanya konsolosluğu tarafından yayınlanmıştır. Bu belgeler; davetiye, pasaport, kimlik fotokopisi, gelir belgesi, fotoğraf, yabancı dil sertifikası gibi belgelerdir.

Almanya Aile birleşimi 2022 yılı için başvurular açılmıştır. Başvuru için Almanya konsolosluğu adresinden vize başvuru formunun doldurulması gerekir. Randevu tarihinde istenen belgelerin vize merkezine teslim edilmesi ve vize harcının ödenmesi ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Aile birleşimi vizesinin şartları ve gerekli belgeleri yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Aile birleşimi vizesi Almanya yorumlar doğrultusunda hareket etmeniz, vize reddi almanıza sebep olabilir.

Almanya vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya aile birleşimi vizelerinin başvuruları 2022 yılında açılmıştır.

Almanya aile birleşim süreleri neden uzadı: Virüs sebebi ile konsoloslukta yaşanan yoğunluktan dolayı vizelerin veriliş süresi uzasa da 2022 yılında 15 iş günü içerisinde vizenizi alabilirsiniz.

Almanya Vize Başvuruları Ne Zaman Açılacak

Almanya, korona virüs sebebi ile vize başvurularını durdurmuştu. Almanya vize başvuruları ne zaman açılacak: 2021 yılında vize başvuruları kısıtlı bir şekilde açılmıştır.

Almanya vize başvuruları ne zaman açılacak 2021: Almanya vize başvuruları 2021 yılında açılmıştır. Eğitim, çalışma, ticari, aile birleşimi gibi vize türlerine Almanya konsolosluğundan müracaat edebilirsiniz.

2020 yılında pandemi sebebi ile kapatılan vize işlemleri 2021 yılında açılmıştır. Vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya, 2021 yılında vize başvurularını kısıtlı şekilde yürütmeye başlamıştır.

Almanya’ya gitmek için çalışma, eğitim, ticari, dil eğitimi gibi vize türlerinden birini alabilirsiniz. Bu vizelerden birine sahip olan kişiler Almanya’ya giriş yasağı kararından muaftır.

Almanya vize başvurusu başladı mı: Almanya vize başvuruları 2021 yılı için açılmıştır. Vize başvurusu yapacak kişilerin Almanya konsolosluğundan randevu alması gerekir.

Türkiye’den Almanya’ya eğitim almak, çalışmak, iş seyahati yapmak veya ailenizi ziyaret etmek için gidebilirsiniz. Bu vize türleri için Almanya vize başvuruları ne zaman başlayacak: Almanya, seyahat vizesi dışında tüm vizeleri için başvurularını açmıştır.

Almanya vize başvurusu İDATA kurumuna yapılabilir. İDATA, Almanya konsolosluğu tarafından vize işlemlerinin yürütülmesi adına yetkili kurumdur. Web adresinde vize başvuru şartlarını bulabilir ve vize başvuru formunu doldurabilirsiniz. Vize başvuru formunu dolduran kişiler, belirli tarihler için başvuru randevusu verilir. Randevu tarihinde gerekli belgeleri vize merkezine teslim edebilirsiniz.

Almanya Vize Ücreti 2021

Almanya Vize Ücreti 2022

Vize TürüVize Harç ÜcretiBaşvuru Hizmet ÜcretiDanışmanlık Hizmet ÜcretiToplam Vize Başvuru Bedeli
Turistik Vize60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Ticari Vize60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Aile-Arkadaş Ziyareti Vizesi 60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Transit Vize60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Şoför Vizesi60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Öğrenci Vizesi60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Kültürel Vize60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Kısa Süreli Eğitim Vizesi60 EUR30 EUR40 EUR130 EUR
Aile Birleşimi Vizesi­­___250 EUR
Çalışma Vizesi­­___250 EUR
Blue Kart Çalışma Vizesi­­___250 EUR
Almanya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/almanya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Almanya Aile Birleşimi İçin Gerekli Evraklar 2020

Aile birleşimi için hem başvuru yapan kişinin hem de Almanya’da yaşayanların vermesi gereken evraklar; maaş bordrosu, sağlık sigortası, evlilik belgesi, çocuklar hakkındaki evraklar, Almanca dil bilgisini gösteren belge, başvuru formu, pasaport, 2 tane fotoğraf, nüfus cüzdanı ve tam vukuatlı nüfus kaydı örneğidir.

Almanya Aile Birleşimi

Almanya Aile birleşimi vizesi, Türkiye’den bir kişinin, Almanya’da yaşayan eşinin yanına yerleşebilmek için alması gereken vizedir.

Almanya, Aile Birleşimi Dil Şartı Kalktı

Dil şartı Almanya birleşimi vizesi çerçevesinde kalkmamıştır. Ancak bazı muafiyet durumları söz konusu olmuştur. Bunların tanımlanması durumunda dil şartı aranmaz.

Almanya Aile Birleşimi Yeni Yasa 2020

Yeni yasa çerçevesinde belgeler güncellenmiştir. Dil şartı halen vardır. Ancak eşin mavi kart sahibi olması durumunda buna bakılmaz.

Almanya Aile Birleşimi İçin Gerekli Evraklar 2020

Gerekli evraklar arasında başvuru formu, 2 tane fotoğraf, pasaport, evlilik ve çocuk durumunu gösteren evraklar, maaş belgesi, sigorta, dil yeterlilik evrakı vardır.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Red Nedenleri

Vize red nedenleri arasında ilk sırada eksik belge ve evrak gelmektedir. Bunların tamamlanmasının sonrasında süreç başlatılır.

Almanya Aile Birleşimi 2021

Almanya’da yaşayan eşin yanına yerleşmek ya da Türkiye’deki çocukların ikametini Almanya’ya almak için elde edilmesi gereken bir belgedir.

Almanya Aile Birleşimi Vize Bekleyenler 2020

Aile birleşimi vizesi bekleyenlerin, gerekli tüm evrakları daha önceden teslim etmiş olmaları ilk şart olarak kabul edilir.

Almanya Aile Birleşimi Yeni Yasa

Yeni yasa çerçevesinde; eşin Almanya sınırları içerisinde mavi kart sahibi olması durumunda dil şartı aranmaz. Çocuk ve eşle aynı anda birleşim söz konusu olduğunda yine dil belgesini vermek zorunda kalmazsınız. Bunlar muafiyet nedenleridir.

Almanya Vize Veriyor Mu 2021

Schengen bölgesi ülkeleri içerisinde yer alan Almanya Türk vatandaşlarına vize uygulaması gerçekleştirmektedir. Almanya yapılacak olan seyahatlerde Türk vatandaşları 90 günü aşmamak şartıyla Schengen vizesi başvurusu yapabilir. 90 günü açılacak olan seyahatlerde ulusal vize başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Almanya Vize Başvuruları Ne Zaman Açılacak

Pandemi nedeniyle Türkiye’den Almanya’ya yapılacak olan seyahatlerde kısıtlamalar devam ediyor, kısıtlamalar hem vizeli hem de vizesiz girişler için geçerliliğini koruyor. Vizesiz seyahatlerde Almanya sınır kontrol noktalarında seyahat kısıtlamalarından muafiyeti ortaya koyan belgelerin ibrazı söz konusudur.

Vize Başvuruları Ne Zaman Açılacak

Birçok ülke tarafından konsolosluklarda devam eden vatandaşlık ve vize işlemleri için başvurular başlatıldı. Belirli günlerde ve belirlenen saatlerde pasaport teslimatları yapılmaktadır. Başvurular online olarak gerçekleştirilmekte ve süreç internet üzerinden takip edilmektedir, zorunlu seyahat nedenleri dışında ülkeler arasında vize başvurusu kabul edilmiyor.

Almanya Vize Yorumları Nelerdir

Türk vatandaşları Almanya ile ilgili merak ettikleri her soruyu sormakta ve yaşanan durumlar hakkında yorumlarını paylaşmaktadır. Genellikle vize başvurusunun süreci, işlemlerin nasıl devam ettiği ve Schengen vizesi gibi konularda vatandaşlar yorumları ile ilk kez başvuru yapacakların fikir sahibi olmasına yardımcı oluyor.

Schengen Vizesi Ne Zaman Açılacak

Schengen vize başvuruları giriş kısıtlamalarından dolayı istisnai durumlar ve özel şartlar altında gerçekleştiriliyor. Bunun dışında vize başvuruları kabul edilmiyor. Ölüm, cenaze, doğum, düğün, işletmeler için iş seyahatleri, fuar ve etkinlikler gibi geçerli nedenlerden dolayı Schengen vizesi başvuruları kabul edilmektedir.

Almanya'ya Giriş Yasağı Var Mı

Pandemi nedeni ile ülkeler arasındaki seyahatlerde kısıtlamalar devam ediyor. Bu kapsamda Almanya ülkeye giriş şartlarını güncelledi. Almanca, İngilizce ya da Fransızca tercüme edilmiş Hes kodu, seyahat izin belgesi, PCR testi gibi covid-19 önlemleri kapsamında ülkeye giriş şartları yeniden belirlendi.

Almanya'ya Seyahat Yasağı Var Mı

Riskli ülkelerden Almanya seyahat edecek olan yolcular için ülkeye Barış’tan 48 saat önce yapılmış Antijen, PCR, RT-LAMP ya da TMA testinin ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Test sonucu hem Almanca hem İngilizce hem de Fransızca olmak zorundadır. Seyahat yasağı uygulanmayanlar hakkında detaylı tüm bilgiler konsolosluktan öğrenilmektedir.

Almanya Vize Başvuruları Ne Zaman Başlayacak

Almanya vize başvurularını belirli günlerde ve belirli saatler arasında kabul etmektedir. Başvuru için önceden online olarak randevu alınması gerekir, Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları seyahat tarihinden en erken 180 gün önce başvuruda bulunur. Ulusal vize başvurularında ise en erken tarih 90 gündür.

Almanya Turist Vizesi Ne Zaman Açılacak

Schengen bölgesi üyesi olan Almanya turistik vize için Schengen vizesi vermektedir. Dolayısıyla pasaportunda Schengen vizesi bulunan Türk vatandaşları yeniden turistik vize almak için başvuruda bulunmak zorunda değildir. Vize işlemlerinde halen pandemiden dolayı özel şartlar uygulanmaktadır.

Aile Birleşimi İçin Aylık Gelir 2021

Aile birleşimi için aylık gelirin 827 Euro aylık gelirinin olması, brüt gelirinin de 1.041 Euro olması şartı bulunmaktadır. Almanya federal cumhuriyeti için eşlerin birleşimi ve çocukların Türkiye’den getirilmesi için gerekli olan düzenlemelerde ailede kişi başına düşen gelir miktarı ön planda tutulmaktadır.

Almanya Aile Birleşimi 2021 Yılında Nasıl Olur?

Aile birleşimi için Almanya’da ikamet etmekte olan aile ferdinin gelirinin vize düzenlemelerine ve aileyi geçindirebilecek seçeneklere göre olması şartı vardır. Kısıtlamalar arasında çocukların sayısına göre de aylık gelirinin artmış olması gerekmektedir. Almanya aile birleşimi için dört kişilik bir ailenin 1.500 Euro net gelirinin olması ve gelir gider tablosuna göre kişi başına düşen ücretin hesaplanması gerekir.

Almanya Aile Birleşimi Dil Şartı Kalktı Mı?

Almanya’da aile birleşimi için Türkiye vatandaşlarının gidişlerinde dil şartı bulunmamaktadır. Ancak kültürel yeterlilik ve dil şartı ailenin ebeveynlerinde aranmaktadır.

Almanya Aile Birleşimi Vize Bekleyenler 2020

Almanya aile birleşimi vize bekleyen aileler, vize başvurusu sonrası konsolosluktan haber alabilmektedir. Aile bireylerinin maaş şartları, kira şartları ve ülkeden ayrılma nedenlerine bağlı oturma iznin de tamamlanması gerekir. Almanya konsolosluğu üzerinden vize başvurusu sonrası yapılacak düzenlemeler için davetiye de gönderilmesi şartı bulunmaktadır.

Almanya Aile Birleşimi Süreleri Neden Uzadı?

Almanya aile birleşimi süresi, Almanya’da ikamet eden kişinin koşullarına göre uzayabilir ya da kısalabilir. Almanya aylık gelir ve gider üzerinden kişinin ailesinin Almanya’ya getirilmesi durumunda kişi başına düşen ücretin nasıl olacağını belirtmiş olması ve Almanya düzenlemelerinde günlük bedel üzerinden düzenlenmesi şartı bulunmaktadır.

Aile Birleşimleri Davetiyesi Nasıl Gönderilir?

Aile birleşimi davetiyesi için konsolosluk üzerinden Aile bireylerine açık bir şekilde adres ve ıslak imzayla birlikte davetiye gönderilmesi, her aile bireyinin isminin de geçirilmesi gerekmektedir.

Almanya Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Almanya’da 90 günden kısa süre kalmak için başvuru yapabileceğiniz turist vizesi işlemlerinde gerekli belgeler vardır. Almanya turist vizesi için gerekli evraklar: güncel pasaport, kimlik fotokopisi, gelir belgesi, nüfus kayıt örneği, otel rezervasyonu ve uçak biletidir.  

Almanya vize için gerekli evraklar başvuru yapılan vize türüne göre değişiklik gösterir. Temel olarak pasaport, sağlık sigortası, parmak izi, gelir belgeleri gibi belgeler istenir. Bunun dışında eğitim, çalışma veya ticari amaçlı gidecek kişiler, gitme amacını kanıtlayan ek belgeler sunmalıdır.

Almanya’ya gitmek için gerekenler 2020 yılında Almanya konsolosluğu tarafından yayınlanmıştır. 2021 yılında gidecek kişilerin, konsolosluk tarafından yayınlanan son açıklamaları dikkate alması gerekir.

Almanya turist vizesi ne zaman açılacak: Almanya, virüs sebebi ile vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde açmıştır.

Turistik vize başvurusu yaparken Almanya vize yorumları ve gidenlerin izlediği süreci dikkate alabilirsiniz. Ancak gereken şartlar ve evraklar konusunda Almanya konsolosluğu tarafından yapılan açıklamaları dikkate almanız gerekir.

Almanya vize başvurusu Almanya konsolosluğundan randevu alınarak yapılır. Randevu almak için konsolosluğu arayabilir veya online başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Almanya turist vizesi korona virüsü sebebi ile 2020 yılında verilmemiştir. 2021 yılında ise Almanya, turistik vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde açmıştır.

Almanya turist vizesi veriyor mu: Almanya, 2021 yılında ülkesine gelecek kişilere vize vermeye başlamıştır. Vize işlemleri için Almanya konsolosluğuna müracaat etmeniz gerekir.

Almanya Vize Başvuru Evrakları

Türkiye’den Almanya’ya gitmek için vize alınması zorunludur. Vize başvurusu tarihine kadar hazırlamanız gereken evrakların listesini Almanya konsolosluğundan öğrenebilirsiniz. Almanya vize başvuru evrakları başvuru yapılan vize türüne göre değişiklik gösterir.

Almanya’ya işçi olarak gitmek için gerekli evraklar: Almanya’dan alınan iş davetiyesi, mesleki belgeler, dil sertifikası, pasaport, kimlik fotokopisi, finansal belgeler ve uçak bileti gibi belgelerdir.

Almanya’da uzun süre kalmak için başvuru yapabileceğiniz ulusal vize türü için başvuru formu doldurmanız gerekir. Ulusal vize başvuru formu doldurulmuş örnek üzerinden belgenizi kontrol edebilirsiniz.

Almanya vize için gerekli evraklar: 6 ay geçerliliği olan pasaport, fotoğraf, nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi, otel rezervasyonu, uçak bileti gibi belgelerdir.

Davetiye ile Almanya’ya gitmek için gerekli evraklar arasında mutlaka Almanya’daki firmadan alınan davetiyenin olması gerekir. Vize talep dilekçesi, vize başvuru formu, mesleki belgeler, finansal belgelerle birlikte vize başvurusunda bulunabilirsiniz.

Almanya vize başvurularında yetkili olan İDATA başvuru şartlarını ve gerekli evrakların listesini web adresinden yayınlamaktadır. Başvuru öncesinde web adresinden şartlarını öğrenebilir ve vize için bu kuruma müracaat edebilirsiniz.

Almanya vize başvurusu randevu ile verildiği için başvuru yapmadan önce Almanya vize başvuru formunu doldurmanız ve online randevu almanız gerekir. Randevu tarihinde istenen belgeleri vize merkezine teslim ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Almanya ulusal vize gerekli evraklar: pasaport, kimlik fotokopisi, mesleki belgeler, finansal belgeler, uçak bileti, sağlık sigortası, parmak izi gibi belgelerdir.

Almanya vize ücreti 2020 yılında 80 Euro olarak belirlenmiştir. Vize başvurusunun tamamlanması için vize harcı ile birlikte vize başvuru merkezi ücretinin de ödenmesi gerekir.

Almanya Vize Veriyor Mu 2022

Almanya, 2020 yılında virüs sebebi ile vize başvurularını durdurmuştu. Almanya vize veriyor mu 2022: 2022 yılında eğitim, çalışma, aile birleşimi gibi vize türlerine başvuru yapabilirsiniz.

Almanya vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya, vize başvurularını 2022 yılında kısıtlı bir şekilde yürütmeye başlamıştır.

2020 yılında pandemi sebebi ile ülkelerin büyük kısmı vize başvurularını ertelemiştir. 2022 yılında ise vize başvuruları kabul edilmektedir. Vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya vize başvuruları açılmıştır.

Almanya vizesi alırken dikkat etmeniz gereken şartlar vardır. Bu şartları Almanya vize yorumları veya giden kişilerin izledikleri süreçleri okuyarak takip etmeniz vize reddi almanıza sebep olabilir. Almanya konsolosluğu tarafından yayınlanan son açıklamalar doğrultusunda vize başvurusunda bulunmalısınız.

Almanya turist vizesi ne zaman açılacak: Almanya, Türkiye’nin riskli ülkelerden biri olması sebebi ile turist vizelerini henüz açmamış, vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde yürütme kararı almıştır.

Schengen vizesi ne zaman açılacak: Schengen ülkelerini ziyaret etmek için alabileceğiniz vizenin başvuruları açılmıştır. Vize almak için bu ülkelerden herhangi birinin konsolosluğuna müracaat edebilirsiniz.

Almanya vize başvuruları ne zaman başlayacak: Almanya vize başvuruları 2022 yılı için kısıtlı bir şekilde yürütülmektedir.

Almanya vize başvurusu yapacak kişiler, Almanya konsolosluğundan randevu almalıdır. Vize başvuru formunu doldurarak online randevu alabilirsiniz. Randevu tarihinde gerekli belgeleri vize merkezine teslim etmeniz ve vize ücretini ödemeniz ardından başvurunuz tamamlanır.

Almanya Vizeleri Ne Zaman Açılacak 2021

Almanya, virüs sebebi ile 2020 yılında yabancı uyruklu kişilere vize vermemiştir. Almanya vizeleri ne zaman açılacak 2021: Almanya vizeleri kısıtlı işlemlerle verilmeye devam etmektedir.

Almanya vize başvuruları ne zaman açılacak: eğitim, aile birleşimi, ticari ve çalışma vize türlerini almak için 2021 yılında başvuru yapabilirsiniz.

Seyahat amacıyla Almanya’ya gitmek isteyen kişiler, 2020 yılında pandemi sebebi ile vize başvurusunda bulunamamıştır. 2021 yılında ise turistik vizelerine açılacağı duyuruldu. Vize başvuruları ne zaman açılacak: Almanya, turistik vize başvurularını Türkiye için henüz başlatmamıştır.

Schengen vizesi ne zaman açılacak: Yunanistan gibi Schengen bölgesinde bulunan ülkeler, vize başvurularını açmıştır. Bu vize ile yurt dışına çıkmak için vize başvurularını açan ülkelerden birinin konsolosluğuna müracaat edebilirsiniz.

Schengen vize başvuruları ne zaman açılacak: Schengen vize başvuruları, belirli ülkelerde açılmıştır. Vize başvurusu yapmak için ülkelerin konsolosluk adresinden vize başvuru formu doldurabilirsiniz.

Vize başvuruları ne zaman açılacak 2021: 2021 yılında yurt dışına çıkmak için yapabileceğiniz vize başvurularının tümü açılmıştır. Almanya, Türkiye’ye kısıtlı işlemlerle vize vermektedir.

Almanya vize başvuruları ne zaman başlayacak: Almanya, çalışma, ticari, aile birleşimi ve eğitim vize türlerinin başvurularını açmıştır. 2021 yılının başvuru şartlarını ve gerekli evraklarını, Almanya konsolosluğunun açıklamalarından takip edebilirsiniz.

Almanya vizeleri ne zaman açılacak: Almanya, Türkiye’ye riskli ülkeler grubunda olduğu için vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde vermeye devam etmektedir.

ALMANYA VİZE DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI
Vize Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir. Gerekli olan vize başvuru formlarını indirerek bizimle +90 (850) 307 94 62 numaradan  iletişime geçiniz.
ALMANYA TİCARİ BELGELER ALMANYA TURİSTİK BELGELER
Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1    Ticari Vize Genel Başvuru EvraklarıAlmanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1   Turistik Vize Genel Başvuru Evrakları
Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1    Ticari Vize Başvuru DilekçesiAlmanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 4 – indir    Resmi Başvuru Formu Örneği
Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1    İngilizce Başvuru DilekçesiAlmanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 4 – indir    Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Başvurusunda Bulunacakların Sayfamızda bulunan Vize Rejim Tablosuna dikkat etmeleri önemle rica olunur Pasaport Geçerlilik Sürelerinin Seyahat Bitiminden Sonra 6 ay olmalıdır. E-Pasaport sitesinden bilgi alabilirsiniz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×