İtalya Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
İtalya Vizesi

İtalya Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

İtalya’ya seyahat etmek isteyen Bordo pasaporta sahip kişiler kısa süreli seyahatleri için İtalya vizesi almak durumundadır. Çok girişli ve geçerliliği devam eden Schengen vizesi sahipleri vize başvurusunda bulunmadan İtalya seyahati gerçekleştirebilir. İlk kez vize başvurusunda bulunacaklardan, Schengen bölgesindeki diğer ülkelere seyahat etmek isteyen ve Schengen vize bölgesine ilk kez İtalya’dan giriş yapacaklar da İtalya vize başvuru formu doldurmak zorundadır. İtalya vize evraklarını tamamlayan kişiler vize merkezleri aracılığıyla vize işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İsviçre Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Schengen C tipi kısa süreli seyahat vizeleri 6 ay için de 90 gün İtalya’da kalabilme imkanı sağlamaktadır, ancak yetkililer bu sürenin daha kısa süre olmasını talep edenler. İlk kez Schengen vizesi alacaklar İtalya’da genelde bir haftadan daha uzun süre kalamazlar. Kısa süreli İtalya vizesi başvuruları doğrudan konsolosluğa yapılamaz, aracı vize başvuru merkezleri vasıtasıyla vize başvuruları kabul edilir.

İtalya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İtalya’ya turistik, ticari, tedavi, eğitim, ziyaret amaçlarıyla kısa süreli olarak seyahat yapacak kişilerden başvurdukları vize türüne ve kişisel durumlarına göre İtalya vize evrakları talep edilir.

İtalya vize veriyor mu? Evet, İtalya’ya seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için vize uygulaması bulunmaktadır. Fakat yeşil, gri ve siyah pasaporta sahip kimselerin kısa süreli ziyaretlerinde vize alması gibi bir şart bulunmamaktadır.[/toggle]

İtalya vizesi için hesapta ne kadar para olmalı?
İtalya’da 3 ila 6 gün arasındaki bir konaklama dahilinde banka hesabınıza bulunması gereken para 5-6 bin TL civarında olmalıdır.
İtalya vizesi için neler gerekli?
İtalya vizesi için gerekli olan adımların başında seyahat amacına uygun vize alınması gerekmektedir. İlgili şartları yerine getirip vize başvurusunda bulunarak İtalya seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kısa süreli ticari ve turistik vizeler için verilmesi gereken temel belgeler bulunmaktadır. Başvurulan vize türü ne olursa olsun vize başvuru sahipleri temel belgeleri tamamlar, sonrasında vize türünün ve mesleki durumlarının gerektirdiği ek belgeleri temin ederler.

İtalya Vize Evrakları-Kısa Süreli Seyahatler İçin Temel Belgeler

İtalya Vize Evrakları-Kısa Süreli Seyahatler İçin Temel Belgeler

İtalya ve diğer Schengen bölgesi ülkelere yapılacak kısa süreli seyahatler için vize başvurusu sahipleri İtalya Vize Evrakları temel belgelerini hazırlamak durumundadır. Bu belgeler şunlardır:

 • Geçerli Pasaport- İtalya seyahati sonrasında 3 ay geçerliliği bulunan, son 10 yıl içerisinde alınmış pasaportun 2 sayfası boş olmalıdır.
 • Pasaport ve eski pasaport fotokopileri- Geçerli pasaportun ve eski pasaportların, eski Schengen vizelerinin renkli fotokopileri hazırlanmalıdır.
 • Kimlik kartı renkli fotokopisi- Kimlik kartlarının ve nüfus cüzdanının önlü arkalı renkli fotokopileri çektirilmelidir.
 • İtalya Schengen Vizesi Başvuru formu– Online doldurulup çıktısı alınan vize başvuru formundaki bilgiler doğru olmalıdır. Islak imza ile imzalanan form çıktısı vize merkezlerine iletilmelidir.
 • İtalya vizesi talep dilekçesi- İtalya vize talep dilekçesi seyahatin amacını ve tarihlerini belirtir, diğer Schengen bölgesi ülkeleri ziyaret edilecekse o seyahatin de tarihleri verilir.
 • Biyometrik Fotoğraf- 2 adet biyometrik fotoğraf 35x45mm boyutlarında, beyaz zemin üzerine çektirilmelidir.
 • Nüfus Kayıt Örneği(Tam vukuatlı)- Nüfus kayıt örneği tam vukuatlı olmalı, tüm aile bireylerinin bilgilerini içermelidir. İkametgah bilgileri de bulunmalıdır.
 • Finansal bildirimler- Maaş bordroları, banka hesap dökümleri, diğer gelir kaynakları belirtilmeli, taşınmaz mülklerin tapuları, araç ruhsatları fotokopileri sunulmalıdır.
 • Tüm rezervasyonlar- Otel ve uçak, gemi rezervasyonları belgelendirilmelidir.
 • Schengen bölgesinde geçerli seyahat sağlık sigortası- Schengen bölgesinde geçerli seyahat sağlık sigortası 30.000 Euro bedelli olarak vize merkezlerinde düzenlenmelidir.

İtalya Turistik Vize İşveren Evrakları

İtalya Turistik Vize İşveren Evrakları

İtalya turistik seyahatinde bulunacak işverenler İtalya vize evrakları dosyasında temel belgeler dışında şu belgeleri bulundurmalıdır:

 • Güncel tarihli şirket bildirimleri-Orijinal şirket faaliyet belgesi son 1 aya ait olmalıdır, sicil gazetesi, vergi levhası fotokopileri verilmelidir. Şirket imza sirküleri bulunmalıdır.
 • Şahsi ve şirket banka hesabı- Şahsi ve şirket banka hesap dökümleri banka memurunun imza sirküleri ile birlikte imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Şahsi banka hesabının bakiyesi 7.000 TL olmalıdır.
 • Ek gelir belgesi- Varsa ek gelir faiz, kira gelirleri bildirilmelidir.
 • SGK tescil bildirimi- SGK 4b hizmet dökümü e-devlet internet sitesinden barkotlu olarak alınabilir.

İtalya Turistik Vize Çalışan Evrakları

İtalya Turistik Vize Çalışan Evrakları

İtalya’ya gezi amaçlı gidecek çalışanlar İtalya vize evrakları temel belgelerin yanında bazı ek belgeler hazırlamak durumundadır.

 • Şirket yazısı- Çalışanın şirketteki görev ve yetkilerini bildiren onaylı belge.
 • Gelir belgeleri- Maaş bordroları 3 aylık olmalı ve şirket muhasebesinin yetkilisince onaylı olmalıdır.
 • İzin belgesi- Seyahat tarihlerinde çalışanın izinli olduğunu gösteren belge imzalı ve kaşeli sunulur.
 • Şirket bildirimleri- Güncel şirket evrakları verilmelidir. Faaliyet belgesi, şirket vergi levhası, sicil gazetesi fotokopisi, şirketin imza sirküleri
 • SGK bildirimleri- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü barkotlu olarak dosyada yer almalıdır.

İtalya Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

İtalya Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

Kamu çalışanları kısa süreli İtalya seyahatlerinde İtalya vize evrakları vize başvuru dosyasında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • Resmi izin belgesi- Seyahat tarihlerinde devlet memurunun izinli olduğunu gösteren imzalı ve mühürlü belge resmi nitelikle olmalıdır.
 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Devlet memurunun kimlik kartının renkli fotokopisi çektirilmelidir.
 • Maaş bildirimleri- Maaş bordrosu 3 aylık düzenlenir, yetkili amirin imzası ve mührü bulunur.
 • Görev belgesi- Görev belgesi, çalışma belgesi resmi onaylı olarak hazırlanır.

İtalya Turistik Vize Emekli Evrakları

İtalya Turistik Vize Emekli Evrakları

Turistik ve gezi amaçlı İtalya seyahati yapacak Emekli kişiler İtalya vize evrakları temel belgelerin yanı sıra şu belgeleri bulundurmak zaruretindedir:

 • Emeklilik tescili- SGK Emeklilik tescili barkotlu olarak çıktısı alınır.
 • Emekli kartı- Emeklilik kartının renkli fotokopisi çektirilir.
 • Banka hesap dökümü- Emekli aylık bilgileri ve emekli maaş hesabının 3 aylık dökümü bankadan resmi imzalı ve kaşeli olarak alınır.

İtalya Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İtalya Turistik Vize EczacıAvukat Evrakları

Eczacı, Avukat, Doktor gibi meslek gruplarında bulunan kimseler İtalya vize evrakları dosyasına şu mesleki belgeleri eklerler:

 • Meslek odası kaydı- Bağlı bulunan meslek odasının üyelik belgesi onaylı olarak sunulur.
 • İşverenler için- İşveren konumundaki meslek sahipleri şirket evraklarını hazırlamalıdır, SGK kayıtları barkotlu olarak hazırlanır, şirket gelirlerinin yer aldığı banka hesapları resmi onaylı olarak verilir.
 • Çalışanlar için- Çalışan meslek sahipleri maaş bordrolarını, izin belgelerini hazırlarlar, SGK bildirimlerini yaparlar ve şirket evraklarını güncel olarak sunarlar.
 • Devlet memurları için- Devlet memurları resmi izin belgelerini, çalışma belgelerini hazırlarlar, SGK kayıtlarını barkotlu olarak alırlar, maaş bordrolarını onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklerler.

İtalya Turistik Vize Çiftçi Evrakları

İtalya Turistik Vize Çiftçi Evrakları

İtalya seyahati için kısa süreli vize alacak çiftçiler İtalya vize evrakları ortak belgeler haricinde kişisel ve mali belgeler sunmak durumundadır.

 • Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Tarımda kullanılan arazilerin tapu fotokopileri ve araçların ruhsat fotokopileri
 • SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Diğer gelir kaynakları onaylı olarak belgelendirilmelidir.

İtalya Ticari Vize İşveren Evrakları

İtalya Ticari Vize İşveren Evrakları

İtalya’ya iş seyahatinde bulunacak işverenler ortak İtalya vize evrakları yanında şu evrakları hazırlarlar:

 • İtalya ticari vize dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahatin amacını ve tarihini belirtir vize talep dilekçesi
 • İtalya ticari davetiye- İtalyan şirketinin antetli kağıdında davet edilen kişiyi belirten, iş bağlantısını açıklayan imzalı, kaşeli davetiye
 • Güncel şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri
 • Şirket banka hesabı- Şirket banka hesabının son 3 aylık onaylı dökümü
 • SGK tescili- SGK tescil bildirimi barkotlu olmalıdır.
 • Davet eden şirket yetkilisinin kimlik kartı veya pasaport fotokopisi- Şirket yetkilisinin kimlik kartının veya pasaportunun renkli fotokopileri
 • İtalyan şirketinin oda kaydı- Visura Camerale denilen oda kayıt belgesi sunulmalıdır.

İtalya Ticari Vize Çalışan Evrakları

İtalya Ticari Vize Çalışan Evrakları

İtalya’da iş görevinde olan çalışanlar İtalya ticari vizesi alabilmek için İtalya vize evrakları vize başvuru dosyasında ek belgeler bulundurmak durumundadır.

 • İtalya ticari vize dilekçesi- Çalışılan şirketin antetli kağıdına yazılan vize talep türünü ve seyahat tarihlerini gösteren vize talep dilekçesi
 • İtalya ticari davetiye- İtalyan şirketinin başlıklı kağıdına yazılmış iş bağlantılarını ve toplantılarını belirten davetiye mektubu
 • Davet eden şirket yetkilisinin kimlik belgeleri- Şirket yetkilisinin kimlik kartı veya pasaportunun renkli fotokopileri
 • İtalyan şirketinin oda sicil kaydı- İtalyan şirketinin resmi oda sicil kaydı, Visura Camerale belgesi.
 • Şirket evrakları- Güncel tarihli şirket faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri
 • Şirket banka hesap dökümü- Şirketin son 3 aylık banka hesap özetleri bankaca imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Maaş bordrosu- Çalışanın son 3 aylık maaş bordro bildirimi şirket muhasebesinden imzalı ve kaşeli olarak alınır.
 • Şirket yazısı- Şirket antetli kağıdında çalışanın görev ve yetkileri belirtilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×