İsviçre Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
İsviçre Vizesi

İsviçre Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

İsviçre Konfederasyonu Orta Avrupa’da bulunan 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Komşuları İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Lihtenştayn’dır. Alp Dağları ve kış turizmi ile ünlü olan ülke yaklaşık 9 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti Bern şehri iken bilinen kentleri Cenevre ve Zürih’tir. Hayli gelişmiş bir ülke olan İsviçre’de yaşam standartı hayli yüksektir. İsviçre’de turistik seyahatte bulunmak ve ticari seyahat yapmak isteyen kişiler İsviçre vize evrakları ile vize başvuru merkezlerine başvuruda bulunabilirler

İsveç Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

İsviçre Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

2008 yılında Schengen vize bölgesine katılan İsviçre’ye gitmek isteyen kişiler kısa süreli seyahatleri için Schengen C tipi vize almak durumundadır.

İsviçre vizesi için bankada ne kadar para olmalı?

İsviçre vizesi almak isteyen kişilerin 4-5 gün sürecek seyahatleri dahilinde banka hesaplarında 6-7 bin TL civarında para bulunması gerekmektedir.

İsviçre vize işlemleri ne kadar sürer?

İsviçre vize için başvuruda bulunduktan sonra vize müracaat işlemlerinin sonuçlanması süresi 4 ila 10 gün arasındadır.

İsviçre vizesi almak kolay mı?

Eğer sizlerden istenen vize başvuru evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak doldurmuş, usule uygun şekilde teslim etmiş ve vize için gerekli olan şartlara uygunluk göstermiş iseniz o zaman vize alma konusunda büyük bir sorunla karşılamazsınız.
Tek girişli ve çok girişli olan Schengen vize türlerinde kişilerin seyahat amaçlarına ve mesleki durumlarına göre farklı belgeler istenmektedir. Turistik vize, ticari vize, aile ziyareti vizesi gibi kısa süreli vizeler için her başvuru sahibinin vize başvuru dosyasına eklemesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Bu ortak belgeleri hazırlayan kişiler vize başvuru merkezlerine İsviçre vize evrakları belgelerini ulaştırır ve vize başvuru işlemlerini başlatır.

İsviçre Vize Evrakları-Ortak Belgeler

İsviçre’ye kısa süreli gezi amaçlı ve ticari amaçlı seyahat edecek kişiler İsviçre vize evrakları dosyasında ortak belgeleri öncelikli olarak tamamlamalıdır. Bu belgeler tamamlandıktan sonra vize türüne göre ve kişilerin mesleki durumlarına göre vermeleri gereken ek belgeler bulunmaktadır.

İsviçre vize evrakları ortak belgeler şu evraklardan oluşmaktadır:

 • Pasaport- İsviçre seyahatinin bitiminden itibaren 3 ay süreyle geçerli olan pasaport aslı ve renkli sayfa fotokopileri verilmelidir.
 • Eski pasaportlar ve alınmış Schengen vizeleri fotokopileri- Eski pasaportların vizeli sayfalarının renkli fotokopileri ve alınmış Schengen vize fotokopileri renkli olarak verilmelidir.
 • Kimlik belgeleri fotokopisi- Nüfus cüzdan veya kimlik kartlarının fotokopileri renkli olarak çekilmelidir, ön ve arka suretleri bulunmalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği alınmalıdır. Kayıt örneğinde aile birey bilgileri ve ikametgahları belirtilmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf-Arka fonu beyaz, rötuş yapılmamış, 35x45mm boyutlarında, altı aydan eski olmayan 2 adet fotoğraf İsviçre vize evrakları dosyasında bulunmalıdır.
 • Sağlık sigorta poliçe- En az 30.000 Euro veya 50.000 Dolar tutarındaki seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Rezervasyonlar- Otel ve uçak rezervasyonları konfirme olmalı ve belgelendirilmelidir.
 • İsviçre vize talep dilekçesi- İsviçre’ye ne amaçla seyahat edileceğini, ülkeye giriş çıkış tarihlerini belirten vize talep dilekçesi masrafları karşılama yöntemini de belirtmelidir. Islak imza ile imzalanır.
 • İsviçre vize başvuru formu- Online doldurulan İsviçre vize başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ve doğru olmalı, diğer belgelerdeki bilgilerle tutarlı olmalıdır.
 • Maddi durumu gösteren belgeler- Taşınmaz mülklerin tapu fotokopileri, kira gelirleri fotokopisi, araç ruhsatlarının fotokopileri verilmelidir. Banka hesap dökümü banka yetkilisi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

İsviçre Turistik Vize İşveren Evrakları

İsviçre’ye turistik seyahatlerde bulunmak isteyen firma sahipleri İsviçre vize evrakları dosyasına ek olarak şu belgeleri eklerler:

 • Şirket güncel faaliyet belgesi- Ticaret odasından alınmış kaşeli faaliyet belgesi 3 ay, ticaret odasının sitesinden alınan e-imzalı faaliyet belgesi 1 ay geçerli olmaktadır.
 • Vergi levhası- En son tahakkuk bilgisinin olduğu vergi levhası fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi- Şirketin kuruluşuna ait olmalıdır. Ortakları, hissedarları ve varsa adres değişikliği gösterilmelidir.
 • İmza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri ve imza beyannameleri sunulmalıdır.
 • Vize talep dilekçe- Vize  dilekçesi şirketin başlıklı kağıdında yazılmalıdır. Yetkiliye ait imza sirküleri de verilmelidir.
 • SGK Tescil ve Hizmet dökümü- www.turkiye.gov.tr sitesinden alınan barkotlu belge sunulmalıdır.
 • Banka dökümü- Seyahat masraflarını karşılayacak bakiyenin bulunduğu banka hesap dökümü üç aylık olmalı, imzalı ve kaşeli olmalıdır. Belgeyi imzalayan banka memurunun imza sirküleri de bulunmalıdır.

İsviçre Turistik Vize Kamu Evrakları

İsviçre kısa süreli seyahatlerde bulunmak isteyen devlet memurları kişisel durumlarını gösteren ek belgeleri İsviçre vize evrakları dosyasına eklerler.

 • Çalışma belgesi- Resmi kurumdan alınan onaylı çalışma belgesi
 • İzin belgesi- Kurum amiri tarafından onaylı resmi izin belgesi
 • Maaş bordrosu- Son üç aylık kurum muhasebesinden alınmış onaylı maaş bordroları
 • Görev kimlik kartı- Resmi kurum kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopileri
 • Vadesiz banka dökümü- Banka hesap hareketlerinin 3 aylık dökümü bankaca onaylı olmalıdır.

İsviçre Turistik Vize Çalışan Evrakları

Turistik gezi amaçlı İsviçre seyahatinde bulunacak firma çalışanları İsviçre vize evrakları ortak belgeler haricinde şu belgeleri vize başvuru dosyasına eklemek durumundadır:

 • Şirket güncel evrakları- Ticari odadan son bir ay içinde alınmış faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri noter onaylı.
 • Vize talep dilekçesi- Şirket başlıklı kağıdında seyahat amacını belirten ıslak imzalı vize talep dilekçesi
 • SGK işe giriş bildirgesi ve Hizmet-Tescil Dökümü- İşe başlangıç tarihini gösteren işe giriş bildirgesi ve sigorta prim ödemelerini gösteren hizmet-tescil dökümü
 • İzin belgesi- Şirketin yetkilisinin onayını taşıyan izin belgesi, seyahat tarihlerini içermelidir.

İsviçre Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli vatandaşlar İsviçre seyahatlerine çıkmadan önce alacakları kısa süreli İsviçre vizesi için İsviçre vize evrakları dosyasında bazı ek belgeler bulundurmak durumundadır.

 • Emekliliği gösteren SGK tescil ve hizmet dökümü- Online olarak alınabilen emeklilik tescili barkotlu olmalıdır.
 • Banka hesap hareketleri- Emekli aylığının alındığı banka hesabının onaylı son 3 aylık dökümleri
 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının renkli fotokopileri

İsviçre Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Turistik bir gezi amacıyla İsviçre’ye gidecek meslek grubu üyeleri İsviçre vize evrakları temel belgeler yanı sıra  mesleki durumlarını kanıtlayan belgeler vermek zorundadır.

 • Meslek oda kaydı- Bağlı olunan meslek oda birliğinin üyelik kaydı
 • İşveren belgeleri- Şirket evrakları, şirket banka hesabı, şahsi banka hesabı
 • Çalışan belgeleri-İzin belgesi, SGK dökümleri, görev yazısı, şirket evrakları, maaş bordroları
 • Kamu belgeleri- Resmi izin belgesi, görev kimlik kartı, maaş bordroları

İsviçre Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Kısa süreli turistik seyahat için İsviçre’ye gidecek çiftçiler İsviçre vize evrakları dosyasına ek belgeler eklemelidir.

 • Çiftçi oda kaydı- Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Arsa tapu fotokopileri- Tarım arazilerinin tapu fotokopileri, araç ruhsatları
 • Gelir Belgeleri- Kira, faiz gelirleri, diğer gelir kalemlerinin onaylı belgeleri

İsviçre Ticari Vize İşveren Evrakları

İsviçre’de yatırım yapmak isteyen, alım satım yapacak şirket sahipleri ticari vize almak durumundadır. İsviçre vize evrakları ortak belgeler dışında işverenler şu belgeleri hazırlar;

 • İsviçre ticari davetiye- İsviçre’deki şirketin antetli kağıdına yazılmış vize başvurusunda bulunan işvereni davet eden ve iş bağlantılarını gösteren davet mektubu yetkili tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • Şirket bildirimleri- Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi fotokopileri, imza sirküleri dosyaya eklenmelidir.
 • Şirket hesabı- Banka hesap özeti banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- Vize talep dilekçesinde ticari amaçla seyahat edileceği belirtilmelidir.
 • SGK hizmet dökümü- 4B hizmet tescili e-devlet üzerinden barkotlu olarak alınmalıdır.

İsviçre Ticari Vize Çalışan Evrakları

Şirketlerinin görevlendirdiği şirket çalışanları ticari bir amaçla İsviçre seyahatinde bulunacaksa İsviçre vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • İsviçre ticari davetiye- İsviçre’deki şirket tarafından şirketin antetli kağıdına yazılan davetiyede iş planı ayrıntıları gözükmelidir.
 • Şirket evrakları- Vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, faaliyet belgesi, imza sirküleri olmalıdır.
 • Şirket banka hesabı- Şirket banka hesabının son 3 aylık dökümleri banka onaylı olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirket antetli kağıdına yazılan vize talep dilekçesinde seyahat ayrıntıları ve tarihleri yer almalıdır.
 • SGK belgeleri- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet-tescil dökümü barkotlu olarak e-devletten alınmalıdır.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu şirket muhasebesi onaylı olmalıdır.
 • Şirket görev yazısı- Çalışanın görev ve yetkileri şirketin antetli kağıdına yazılır.

İsviçre Vizesi Önemli Notlar 2022

İsviçre Vize İstiyor Mu?

İsviçre’ye seyahat planı gerçekleştirecek olan vatandaşlar, İsviçre vizesi müracaatında bulunmak zorundadır. Bu nedenden dolayı pasaportlarda Schengen vizesi bulunmayan bordo pasaport sahibi kişiler, ülkeye gerçekleştirilecek kısa süreli seyahatler öncesinde (90 günlük süre zarfında) İsviçre vizesine başvuru yapmak zorundalardır.

Özel pasaport hamili vatandaşlar ise 180 günlük bir süre zarfı içerisinde bulunan 90 günü aşmayan bir seyahat planı için İsviçre vizesi için başvuru yapma mecburiyetinde değillerdir. İsviçre’ye uzun sürecek vizeler; aile birleşimi, oturum ve çalışma izni türündeki nedenlerden dolayı Türkiye vatandaşları ve Türkiye sınırları içerisinde yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuruları direkt olarak Büyükelçiliğine ve Başkonsolosluğu’ndan talep edilmektedir.

İsviçre Vizesi Nasıl Alınmalıdır?

İsviçre Schengen Bölgesi’ne üye bir ülkedir. Bu nedenden kaynaklanarak ülkeye seyahat edecek olan bireylerin, İsviçre Konsolosluğu’na Schengen vizesi türünde müracaat etmelidirler.

Schengen vizesi ise, seyahat planının gerçekleştirileceği Schengen üyesi ülkelerde 90 günlük konaklama hakkı verdiğinden dolayı, ticari ya da çalışma amaçlı seyahat planları için uygun bir vize türü değildir.

İsviçre Konsolosluğu, başvuru yapan kişinin fotoğraf, pasaport, kimlik belgelerinin ve parmak izinin alınma işlemleri ile ilgili vize ücretinin ödenmesinden daha sonra müracaatı kabul edilebilir şartlarda bulur ise kurallar doğrultusunda 15 günlük bir süre zarfı içerisinde bir karar vermek durumundadır. Ancak belirli nedenler altında bazı başvuruların değerlendirilme süresi 30 ila 60 gün arasında uzatabilmektedir.

İsviçre vizesi için yapılan başvurular, Türkiye sınırları içerisinde bulunan İsviçre Konsolosluğu’na yapılamamaktadır. İsviçre vizesi ile yapılacak olan başvuruların, doğrudan ve yahut akredite olmuş seyahat firmalarının aracılığı ile ancak ve sadece konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu İsviçre vize başvuru merkezlerine yapılabilmektedir.

Kısa sürecek bir seyahat planı için İsviçre müracaatları 6 ila 8 iş günü içerisinde sonuç vermektedir. Ancak bu süreler, İsviçre Konsolosluğu’nun temin ettiği süre zarfları içerisinde değildir. Bu nedenden kaynaklı bazı durumlarda ise vize başvuru değerlendirilmesi öngörülen süre zarfından daha uzun sürelerde de değerlendirip sonuçlanabilmektedir. Başvuru işlemlerinin Türkiye sınırları içerisinde ya da İsviçre’deki resmî tatillere denk gelmesinden kaynaklanarak yoğun bir sezonda yapılması, süreyi uzatacak etmenler arasında yer almaktadır.

Schengen ülkelerinin tümü, Schengen vizesi nedeni ile tüm başvuru işlemini gerçekleştirenlerin biyometrik verilerini kayıt altına almaktadır. Parmak izi ve biyometrik fotoğrafı kapsayan bu verilerin ismine VIS kaydı denilmektedir. Alınmış olan biyometrik kayıtlar, 5 yıl içerisinde başvuru yapılacak bütün Schengen vizelerini kapsam altına almış bulunmaktadır. Bu nedenden kaynaklanarak eğer ilk defa kişi İsviçre vizesi alıyor ise, mutlaka ve mutlaka başvuru yapmış olduğu merkeze bizzat kendisi giderek biyometrik verilerinin alınması gerekmektedir. Kişi, 5 yıl içerisinde yeniden vize almak istiyor ise parmak izi kalitesinde herhangi bir deforme olmadığı müddetçe başvuru merkezine bizzat gitmesine gerek kalmayacaktır. Bunun yanı sıra 12 yaş altındaki çocukların biyometrik verileri talep edilmemektedir.

İsviçre Vize Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport: Bireyler, İsviçre ve Schengen ülkelerinde 6 ay içinde toplam 90 günlük süreyi geçmeyecek şekilde seyahat planlarını geçmeyecek sürece vizeden muaftırlar. Bordo pasaporta sahip bireyler ise, İsviçre ülkesine seyahat edebilme nedenleri ile İsviçre vizesi almak durumundalardır. Seyahatlerin bitim tarihinden itibaren 3 geçerliliği bulunan ve minimum 2 adet boş sayfasının bulunduğu pasaporta sahip olması gerekmektedir. Pasaportun yıpranmamış olması ve eksik herhangi bir sayfasının bulunmamasına özenle dikkat edilmesinde fayda vardır. Aksi halde başvuru yapılamamaktadır.
 • Eski Pasaport ve Daha Önce Alınmış Olan Vizeler: Son 59 ay içerisinde alınmış olan Schengen vizelerinin fotokopileri, ülkelere giriş ve çıkış ibarelerinin bulunduğu giriş çıkış damgaları olan, pasaport sayfalarının fotokopileri de İsviçre vize evrakları ile birlikte taraflara sunulması başvuru yapan kişi açısından önemli bir referans kaynağı olacaktır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Kadınlar evli ise birbirinden farklı iki adet nüfus kayıt örneğinin sunulması gerekmektedir. Evlenmeden önce kullandığı soyadı ve evlendikten sonraki soyadının çıktısını almalı ve kesinlikle anne ve baba bilgileri de yer almalıdır.
 • Fotoğraf: Rötuşu bulunmayan, arka fonu beyaz ve kişinin net bir şekilde gözükmesi gereken biyometrik fotoğraf da dosya içerisinde bulundurulmalıdır. Çekilmiş olan biyometrik fotoğraf 6 aydan daha eski olmamalıdır. İsviçre vizesi başvuru belgeleri ile birlikte 2 adet sunulması yeterli olacaktır.
 • Seyahat Sağlık Poliçesi: Gerçekleştirilecek olan seyahat planını ve süresini kapsamalı, poliçe seyahatinin başlangıç tarihinden bir gün önce başlamalıdır. Seyahatin bitiş tarihinden de bir gün sonra sona ermelidir. Seyahat sağlık sigortasının süresini kişi istediği kadar uzatabilmektedir. En az 30.000 Euro miktarında teminatlı ve bütün Schengen ülkelerince geçerli bir belge kesinlikle mevcut olmalıdır. Seyahat sağlık sigortasının aslını, Başkonsolosluk ve yahut Büyükelçiliğe evraklar ile beraber sunulmalıdır.
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu: Rezervasyonların içerisinde mutlaka gidecek olan adı ve soyadı yazılı olması gerekmektedir. Otel rezervasyonunun iptal edilmemesi adına, rezervasyonun bitiminde istenilen kredi kartının yeterli bakiyede olup olmamasını kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Dilekçe: Dilekçe içerisinde ne amaç için gidilmek istenildiği ve hangi tarih kapsamında seyahat edileceği kesinlikle belirtilmelidir. Seyahat süresi kapsamınca bütün masraflar, ‘’tüm masraflarımı kendim karşılayacağım’’ ibaresi mutlaka bulundurulmalıdır. Eğer başvuru yapacak kişi yerine masrafları eş ya da ebeveyn karşılıyor ise vize talep dilekçesini başvuru yapan kişinin sponsoru yazmalı ve imzalamalıdır. Dilekçe türü İngilizce dilinde ya da İsviçre’de konuşulan herhangi bir dilde yazılması gerekmektedir.
 • Online Başvuru Formu: Evraklardaki bilgi ile doldurulacak başvuru formunda da bilgiler aynı ve uyumlu olması gerekmektedir. Başvuru formu içerisinde doldurulan bilgilerin vizede verilecek kararı etkilemesinden dolayı doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Finansal Bilgiler: Başvuru sahibi maddi gücünü göstermek amacı ile sahibi olduğu taşınamaz mülklerini, tapularını ve fotokopilerini belgeye ekleyebilmektedir. Bunun yanı sıra banka ekstreleri de ilgili taraflara sunulmalıdır.
İsviçre vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/isvicre-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İsviçre Vize Ücreti Ne Kadar?

İsviçre vize konsolosluk harcı 80 Euro, servis ücreti 20 Euro ve danışmanlık ücreti ise 30 Euro olarak güncelleştirilmiştir.

Yanı sıra başvuru esnasında gerçekleştirilen dilekçe, başvuru sürecinin en önemli unsurlarındandır. Kişinin seyahat amacının doğru ve eksiksiz bir şekilde anlatılması, geri dönüleceğine dair ispatlarının bulunması, mali ve ailevi durumunu olabildiğince net bir şekilde ifade etmesi başvurunun değerlendirilme aşamasına büyük bir etki göstermektedir. Eğer dilekçe, İngilizce editörlerine yazdırılmak isteniyor ise bunun güncel ücreti de 300 TRY olarak belirlenmiştir.

Ayrıca seyahat sağlık sigortası hizmeti, seyahat esnasında kişinin başına gelebilecek her türü kapsayan sağlık durumlarında, bu sağlık sigortasını kurumdan 20 Euro karşılığında da talep edilmektedir.

  Vize Harç Bedeli Başvuru
Merkezi Ücreti
Hizmet Bedeli
İsviçre Turistik Vize 80 Euro 30 Euro 40 Euro
İsviçre Ticari Vize 80 Euro 30 Euro 40 Euro
İsviçre Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 Euro 30 Euro 40 Euro
İsviçre Transit Vizesi 80 Euro 30 Euro 40 Euro
İsviçre Şoför Vizesi 80 Euro 30 Euro 40 Euro
İsviçre Öğrenci Vizesi 80 Euro 30 Euro 40 Euro
İsviçre Çalışma Vizesi 200 Euro
İsviçre vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/isvicre-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×