Fransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Fransa Vizesi

Fransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Fransa Cumhuriyeti Batı Avrupa’da yer alan gelişmiş bir ülkedir. Schengen vize bölgesine dahil olan Fransa Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır, Umumi Pasaport sahipleri kısa süreli Fransa seyahatleri için Schengen C tipi vize alırken, Diplomatik pasaportu bulunanlar, hizmet ve hususi pasaporta sahip olanlar 3 aydan kısa süreli seyahatlerde vizeden muaftır. Schengen vize sahipleri 6 ay içinde en fazla 90 gün Fransa’da kalabilirler. Fransa vizesi almak isteyen kimseler Fransa Vize Evrakları dosyasını tamamlayıp vize başvuru merkezlerine başvururlar.

Finlandiya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Fransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Fransa vize türleri için istenen belgeler vize türüne göre değişiklik göstermektedir. Uzun süreli Schengen D tipi vizelerde oturma ve çalışma izni ile birlikte Aile Birleşimi vizesi bulunmaktadır. Bu tarz vizelerde Schengen ülkeleri kendi vize prosedürlerini işletir. C tipi kısa süreli seyahatlerde ise turistik, ticari seyahat yapmak isteyenlerle , aile ziyareti, kısa süreli eğitim seyahati, kültürel ve sportif organizasyon seyahati yapacaklar seyahat amaçlarına göre vize evraklarını tanzim ederler.

Fransa Türkiye'ye vize veriyor mu?

Evet, eğer bordo pasaportunuz var ise o zaman ülkeye girebilmek adına Fransa vizesi almanız gerekmektedir. Fakat resmi pasaportunuz bulunuyorsa 90 günlük seyahat dahilinde vize almaktan muaf tutulmaktasınızdır.

Fransa kolay vize veriyor mu?

Her ne kadar vize işlemlerinin katı olduğu söylense de gerekli olan vize işlemleri usule uygun olarak gerçekleştirildiğinde o zaman kolay bir şekilde vize alabilmeniz mümkün olacaktır.

Fransa şu an vize veriyor mu?

Fransa şu an, öğrenci ya da acil durumlar dışında vize almak isteyen kişilere vize uygulamasını henüz açmamıştır. Turistik vizeler için ilerleyen zamanlarda vize konusunda gelişmeler açıklanacaktır.

Kısa süreli Schengen C tipi vizeler için verilmesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Kişilerin mesleki durumlarına ve seyahat amaçlarına göre ek belgeler hazırlamaları da gereklidir.

Fransa Kısa Süreli Vizelerde Ortak Belgeler

Fransa Kısa Süreli Vizelerde Ortak Belgeler

Fransa’ya kısa süreli seyahatte bulunacak kişiler Schengen tekli giriş ya da çoklu giriş vizelerine başvurabilirler. C tipi vizelerde istenen ortak belgeler Fransa Vize evrakları olarak bilinir ve mutlaka hazırlanması gerekir. Ortak belgeler şunlardır:

 • Vize başvuru formu- Vize başvuru formu Fransa Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve vize başvuru merkezlerinden elde edilebilir. Fransızca, Türkçe ve İngilizce olarak eksiksiz olarak doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Talep dilekçesi- Türkçe, Fransızca, İngilizce olarak yazılabilen vize talep dilekçesi seyahat amacı, seyahat tarihleri ve seyahatin masraflarını karşılama yöntemini net bir şekilde ifade eden şahsi bir talep dilekçedir.
 • Pasaport ve pasaport fotokopileri- Son on yıl içinde alınmış, 2 sayfası boş pasaport 6 ay geçerli olmalıdır. Renkli fotokopileri hazırlanmalıdır, varsa eski pasaportların ve Schengen vizelerinin de fotokopileri verilmelidir.
 • Kimlik fotokopileri- Kimlik kartının renkli fotokopileri, görev kimlik kartlarının fotokopileri, emekli kimlik belgesinin fotokopisi ve öğrenci belgesi hazırlanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf- 2 adet güncel, beyaz arka fonlu biyometrik Fransa vize evrakları dosyasına eklenmelidir.
 • Nüfus Kaydı- Vukuatlı nüfus kayıt belgesi aile bireylerinin bilgilerini ve ikametgahlarını içerir.
 • Rezervasyonlar- Otel ve konaklama rezervasyonları belgelendirilmelidir.
 • Mali belgeler- Banka hesap dökümleri imzalı ve kaşeli olmalı, son 3 ayın hesap hareketlerini göstermelidir. Kira-faiz gelirleri belgelendirilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri, maaş bordroları düzenlenmelidir.
 • Sağlık sigortası- Vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilen sağlık sigorta poliçesi 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Mesleki belgeler- Şirket işverenleri ve çalışanlar, devlet memurları, emekliler mesleki bilgilerini gösteren ek belgeleri Fransa vize evrakları dosyasında bulundurmalıdır.

Fransa Turistik Vize İşveren Evrakları

Fransa Turistik Vize İşveren Evrakları

Fransa gezi ve turistik seyahatinde bulunacak şirket sahibi iş insanları şu ek belgeleri Fransa Vize Evrakları başvuru dosyasına eklemelidir:

 • Şirket Vergi levhası- Son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi verilmelidir.
 • Faaliyet belgesi- Bağlı bulunan ticari odadan alınan faaliyet belgesi aslı son 1 aya ait olmalıdır.
 • Sicil gazetesi fotokopisi- Ticari sicil gazetesi fotokopisi sunulmalıdır.
 • İmza beyannamesi ve imza sirküleri- İmza sirküleri ve beyannameleri noter onaylı olmalıdır.
 • Oda kaydı- Bağlı bulunan odadan tescil kaydı alınmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri- Kira, faiz gibi ek gelir belgeleri onaylı olarak sunulmalıdır.

Fransa Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

Fransa Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

Fransa seyahatinde bulunacak devlet memurları ortak belgelere ek olarak Fransa Vize Evrakları hazırlamak zorundadır:

 • Barkotlu SGK belgeleri- Hizmet tescil dökümü e-devlet şifresiyle alınır.
 • İzin belgesi- Bağlı bulunan resmi kurumdan alınan izin belgesi imzalı ve mühürlü olmalıdır, e-imza kabul edilir.
 • Görev kimlik belgeleri- Devlet memurunun kimlik kartı fotokopisi renkli ve önlü arkalı olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 aya ait maaş bordroları onaylı olmalıdır. Mühür, imza bulunmalıdır.

Fransa Turistik Vize Firma Çalışanı Evrakları

Fransa Turistik Vize Firma Çalışanı Evrakları

Fransa’ya kısa süreli gezi seyahatinde bulunacak firma çalışanları Fransa Vize evrakları dosyasın şu ek belgeleri eklerler:

 • Şirket yazısı- Çalışanın şirketteki görevi ve yetkileri belirtilir.
 • Barkotlu işe giriş bildirgesi- İşe başlangıç tarihini belirten işe giriş bildirgesi e-devlet sitesinden alınır.
 • Hizmet ve tescil dökümü- Barkotlu tescil ve hizmet dökümünde sigortalılık durumu görülür.
 • Maaş bordroları- Şirket muhasebesinden onaylı son 3 aylık maaş bordroları dosyaya eklenir.
 • Güncel şirket evrakları- faaliyet belgesi, vergi levhası, oda kaydı, imza sirküleri ve beyannameleri, ticari sicil gazetesi

Fransa Turistik Vize Emekli Evrakları

Fransa Turistik Vize Emekli Evrakları

Fransa’ya turistik seyahatte bulunacak emekli kişiler verilen genel belgeler dışında bazı evrakları sunmalıdır:

 • Emekli kimlik belgesi fotokopisi- Emekli kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • SGK tescil belgesi ve hizmet dökümü- E-devlet şifresiyle alınan belgeler Fransa Vize evrakları dosyasına eklenir.
 • Emekli aylık bilgisi- Emekli aylığının alındığı banka hesabının özeti bankadan imzalı ve kaşeli olarak belgelendirilir.

Fransa Turistik Vize Avukat/Eczacı/Doktor/Mühendis Evrakları

Fransa Turistik Vize Avukat/Eczacı/Doktor/Mühendis Evrakları

Fransa seyahatlerinde vize başvurusu yapan Mühendis, Mimar, Doktor, Eczacı, Avukat gibi meslek gruplarına mensup kişiler Fransa Vize Evrakları dosyasında ek belgeler hazırlamalıdır:

 • Meslek odası kaydı- Bağlı bulunan meslek odası kaydı sunulmalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Çalışanın görev kimlik kartı fotokopisi
 • İşverenler için ek belgeler- Şirket belgeleri, şirket banka hesabı, SGK barkotlu hizmet dökümü
 • Devlet memuru belgeleri- Görev yazısı ve izin belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü
 • Firma çalışanı belgeleri- Maaş bordroları, şirket yazısı, güncel firma evrakları, izin belgesi, İşe giriş bildirgesi, hizmet dökümü

Fransa Vize Evrakları-Turistik Vize Çiftçi 

Fransa Vize Evrakları-Turistik Vize Çiftçi 

Fransa’ya tur, gezi, turistik gezi amaçlı gidecek çiftçiler kendi mesleki durumlarını gösteren belgeleri Fransa Vize Evrakları yanında vermelidir:

 • Çiftçi belgesi- Bağlı bulunan ziraat odasından alınmış çiftçi belgesi fotokopisi
 • SGK belgeleri- SGK hizmet dökümü
 • Arazi ve araç ruhsatları fotokopileri- Tarımsal arazilerin ve araçların belgeleri
 • Ek gelirler- Kira, faiz gibi ek gelirlerin belgeleri

Fransa Turistik Vize İşsiz Evrakları

Fransa Turistik Vize İşsiz Evrakları

Fransa’ya turistik amaçlarla gidecek çalışmayan kişiler vize başvuruları için ek belgeler sunmak durumundadır:

 • SGK hizmet dökümü- Daha önce çalışılan işlerin prim ödemelerini gösteren hizmet dökümü
 • Ek gelirler için belgeler- Faiz-kira gelirleri, diğer gelir kalemlerinin tümünün onaylı belgeleri
 • Sponsor yazısı- Sponsor tarafından seyahat masrafları karşılanacaksa sponsorun kişisel ve mali bilgilerinin bulunduğu belgeler

Fransa Ticari Vize İşveren Evrakları

Fransa Ticari Vize İşveren Evrakları

Fransa’da iş ilişkileri bulunan ve yatırım amaçlı seyahatlerde bulunan firma sahipleri seyahat amaçlarını ve kişisel durumlarını belirten şu evrakları Fransa Vize Evrakları dosyasına eklerler:

 • Ticari vize talep dilekçesi- Sahibi olunan firmanın antetli kağıdına yazılmış, iş bağlantılarını gösteren vize dilekçesi
 • Şirket evrakları- Güncel şirket evrakları, vergi levhası, faaliyet belgesi vb.
 • Şirket banka hesabı- Şirket hesabının son 3 aylık imzalı, kaşeli dökümü
 • Ticari davetiye- Fransa’daki şirketin antetli kağıdına yazılmış, iş bağlantılarını gösteren davetiye yazısı

Fransa Vize Evrakları-Ticari Vize Firma Çalışanı 

Fransa Vize Evrakları-Ticari Vize Firma Çalışanı 

Fransa’daki iş görevlerini yerine getirmek için vize almak durumunda olan firma çalışanları Fransa Vize Evrakları ortak belgeler dışında ek belgeleri hazırlamalıdırlar:

 • Şirket ve görev yazısı- Çalışanın yetki ve görevlerini bildiren şirket yazısı
 • SGK belgeleri- SGK işe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü
 • Ticari davetiye- Fransa’daki şirketin yetkilisinden imzalı kaşeli ve firmanın antetli kağıdına yazılmış davetiye
 • Şirket banka hesabı- Şirketin banka hesap özeti imzalı ve kaşeli olmalıdır. Son 3 ayın hesap hareketleri gözükmelidir.
 • Maaş gelirleri- Çalışanın gelirlerinin gösterildiği maaş bordrosu yetkili onay, imza ve kaşesiyle verilmelidir.

Fransa Vizesi Önemli Notlar 2022

Fransa Vizesi

Fransa Vizesi

Fransa kültürü, mimari zenginliği ve yapıtlarıyla Avrupa’da ‘’Sanatın kalbi’’ olarak tanımlanmaktadır. Doğası ve tarihinin güzellikleri de göz ardı edilmemektedir.

Fransa Vize İşlemleri

Fransa Vize İşlemleri

Fransa Schengen vize işlemleri ile gerçekleştirilecek ve 180 gün içerisinde kullanılacak en fazla 90 gün bazında gerçekleştirilecek ziyaretler için Bordo Pasaport sahipleri Fransa vize işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Diğer pasaportlara sahip olan kişiler ise ön görülen zaman aralık ve gün periyoduna bağlı olaraktan seyahatlerini tamamlayacak ise vize almaları gerekmemektedir. Ancak pasaport geçerlilik süresi seyahat bittikten sonra maksimum 3 ay daha kullanılabilir olması gerekmektedir.

Fransa Vize Başvurusu

Fransa Vize Başvurusu

Fransa Ulusal vizesi, ülkenin kendi şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilir iken, durum ve diplomatik gerekçelerine nazaran diğer kategorileri, yani kısa vadede gerçekleşecek ziyaretler Schengen Vize protokolünü karşılaması gerekmektedir. Bir diğer yandan belirtilmesi gereken ana konu ise, seyahat eğer farklı Schengen anlaşmalı ülkeleri içerisinde barındırıyor ise ilk gidilecek ve en fazla konaklanacak ülkenin Fransa ülkesi olması gerekmektedir.

Fransa vizesi üzerinden gerçekleştirilecek geziler önemli bir detay olarak kişinin karşısına çıkacaktır. Ancak bu konuda dikkatsizce davranmak, bir sonraki gerçekleşecek Fransa vize başvurusunda ret yanıtının alınması bir sorun olarak kişinin karşısına çıkacaktır. Seyahat planı yapmadan hemen önce Fransa için ayrılan zaman diliminin oranlara uyup uyulmadığına dair kısa bir kontrol gerçekleştirmekte büyük önem vardır.

Bu da başvurunun yüksek ihtimal doğrultusunda olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Fransa vize ücreti ise güncel olarak 80 Euro belirlenmiştir.

Fransa vize işlemleri, online olarak geçen yasal bir başvuru formu ile başlamaktadır. Ardından form doldurulduktan sonra vize randevu sayfasına yönlendirilmektedir. Başvurunun gerçekleştireceği gün ile birlikte evrakların tam, eksiksiz ve gerekli niteliklerin taşımasına dair bir kontrol gerçekleştirilir. Daha sonra Fransa vize başvuru işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu işlem adımları her ne kadar az eforlu görünse de hafife alınan her evrak, sürecin hatalı yönetilmesi ile beraberinde kişinin seyahatini riske sokacaktır.

Fransa vizesi kısa süre ile gerçekleşecek seyahatleri riske atmamak, başvuru sürecini eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlamak adına danışmanlık merkezleri ile iletişime geçerek gerekli desteği alabilirsiniz.

Fransa vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/fransa-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Fransa Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Fransa Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport: Pasaportun başvuru yapmadan önce 10 yıl içerisinde alınmış çipli pasaport olması ve Fransa vize başvurusunda gerçekleştirileceği için pasaportun en az 2 adet sayfasının boş bulunması gerekmektedir. Fransa seyahatinin bitim tarihinden itibaren pasaportun geçerlilik tarihinin Fransa vizesinin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay kadar daha geçerli olması talep edilen bir diğer şartlar arasında bulunmaktadır. Fransa vizesi için yapılacak olan başvuru sırasında sayfaları yıpranmış ya da yırtık, pasaportun herhangi bir bölgesinde deforme, resim ya da yazıda anlaşılabilirlik kalmamış ve tahriş olmuş pasaportlar ile yapılan hiçbir başvuru kabul görmemektedir. Ayrıca pasaportun imza yeri üzerinde pasaport sahibi tarafınca imzalanmış ya da imza atamaz ibaresinin geçmesi zorunludur.
 • Fotoğraf: Fransa vizesi adına 2 adet ve son 6 aylık bir süre zarfı içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmadan 1 ay önce, yeni çekilmiş ve herhangi bir mimik hareketi olmayan biyometrik fotoğraflar 1 aydan daha eski olmayacak şekilde başvuru yapan kişinin son halini yansıtmalıdır. Fransa vize işlemlerinde faaliyet gösterecek olan fotoğrafın arka fonu ise beyaz olmalıdır. Mimik hareketleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Başvuru Formu (İmzalanması Yeterlidir)
 • Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik numarasının üzerinde bulunması şarttır.)
 • Ulaşım Bilgileri: Uçak ile seyahat etmeyi planlayan kişiler, ülkeden çıkış ve seyahat dönüş bilgilerini gösteren rezervasyonlarında bulunan PNR kodunun mevcut olmasına dikkat etmelidirler. Seyahat aşamasının gemi turu ile yapılması durumlarında güzergâhın yazısı ve ilgili rezervasyonların başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Şahsi araç ile seyahat edecek bireyin araç ruhsatı, aracın yeşil sigortası ve trafik sigortası ile beraber ehliyetinin ön ve arka yüzünün mevcut fotokopisinin bulunması. Otobüs gibi toplu taşıma araçları ile seyahat edecek kişilerin ise otobüs firmasından temin edeceği gidiş ve dönüş rezervasyonunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Son olarak rezervasyonları ibraz edemeyen kişiler için gerekli yerden geçici olmak koşulu ile rezervasyonları yapılacaktır.
 • Otel Rezervasyonu: Fransa ülkesinde konaklanacak otelden konfirmesi mevcut ve otel yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış otel rezervasyonunun belgesi. Otel rezervasyonu seyahat süresini tam olarak kapsamalı ve vize alacak şahsın otel rezervasyonunda isim ve soy isminin kesin olarak yazılmış olması şarttır. Pek çok çeşitlikte bulunan firmaların internet sitesi üzerinden yapılmış olan otel rezervasyonları maalesef kabul edilmemektedir. Sadece onaylı olması gerekmektedir. Son olarak rezervasyonları temin edemeyen bireyler için ilgili taraflarca geçici rezervasyonlar yapılacaktır.
 • Aile/Arkadaş Ziyareti ya da Ticari ise Davetiye: Aile ya da arkadaş ziyaretlerinde davetiye gerekmektedir. Yerel makamlardan onaylı olması ve tarafların istediği formatta olmak zorundadır. Ticari ise, davet eden firma tarafından postalanmış davetiyenin bir fotokopisi gerekmektedir. 
 • Vize Talebinin Dilekçe Detayları: Sigortalı olarak çalışılıyor ise ortağın ve yahut firmanın yetkili kişisi Fransa Konsolosluğuna hitaben İngilizce dilinde yazılmış bir şirket kaşesi yazımı ve şirkette bulunan imza yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçenin aslı gerekmektedir. Dilekçe içerisinde işe başlama tarihi ve net alınan maaş bilgisi ve şirketteki görevi net bir şekilde belirtilmelidir. Dilekçe içerisinde Fransa’ya yapılacak olan seyahatin tarihi ne olarak belirtilmelidir ve seyahatin sürdüğü zaman zarfı içerisinde masrafların kimin karşılayacağına dair belirtilmesi şarttır.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Yurt dışındaki sağlık seyahat sigortasının temini minimum 30.000 Euro olmalıdır. Yurt dışındaki sağlık seyahat sigortasının kapsamı ise Fransa ya da tüm dünya için olmalıdır. Bu sağlık sigortasının kapsayacağı net bir tarihten itibaren, seyahatten bir gün önce ve bir gün sonra olacak şekilde tümünün kapsanması gerekmektedir.
 • Banka Hesabı: Bankadan vize başvuru tarihinden minimum 1 hafta önce alınmış ve de son 6 aylık yapılan hesap hareket dökümünü gösteren şirket ya da şahsi banka hesap ekstresi. Hesap ekstresinin banka içerisindeki yetkili kişi tarafınca imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Ayrıca hesap ekstresi internet üzerinden yazdırılmış dahi olsa kesinlikle yetkili kişiler tarafından imzalanıp kaşelenmesi şarttır. Son olarak ise banka hesabının içerisinde seyahati finanse edecek kadar yeterli bakiyenin mevcut olması gerekmektedir.
 • Turistik vize evrakları için tıklayınız
 • Ticari vize evrakları için tıklayınız

Fransa Vize Başvurusunda Dikkat Edilecek Unsurlar

Fransa Vize Başvurusunda Dikkat Edilecek Unsurlar

Fransa vize başvurusunda dikkat edilmesi geren unsurlar sadece evraklar değildir. Fransa vize işlemlerinde Schengen, parmak izi kaydını kesinlikle şart olarak koşmuştur. Ancak bu işlem daha önce yaptırıldı ise gerek yoktur. Yaptırılmadı ise Fransa Konsolosluğunun vize mülakatında yaptırılması zorunludur. Parmakta kesik ve yahut kına gibi deformasyonlar mevcut ise bu parmak izi alımı işlemine engeldir. Tıbbi bir durum barındırıyor ise doktordan rapor alınması gerekmektedir.

18 yaş altındaki bireyler için vize işlemleri yürütülürken, tek başına seyahati gerçekleştirebileceğine dair ailenin vermiş olduğu izin dosya içerisinde bulunmalıdır.

Fransa Vize Kaç Günde Sonuçlanmaktadır;

Son olarak başvuru sonucu 4 ila 7 günde sonuçlanmaktadır.

Fransa Vize Ücreti 2022

Fransa Vize Ücreti 2021

Ödemeler  Ücret Vize Ücreti 80 € 35 € Eşi Avrupa Birliği’ne üye devletlerden birinin veya İsviçre Devleti’nin vatandaşı olan kişilerin kendilerinin ve 0-18 yaş arası çocuklarının Vize Ücreti
*Bakımının AB üyesi devlet veya İsviçre vatandaşı ebeveyni tarafından üstlenildiği ispatlandığı takdirde (banka hesabıyla, vb) , bu kişilerin 18-21 yaş arası çocukları da vize ücretinden muaf olabilmektedir.  0 €  0-6 yaş ve 6-12 yaş Bunlara Ek Olarak Vfs Servis Ücreti 20 €

Vize ücretinin başvuru esnasında nakit ödenmesi gerekmektedir – sadece € (Euro) kabul edilmektedir.

Fransa vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/fransa-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Fransa Vize Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Fransa vize başvuruları günümüzde devam ediyor. Hafta içi her gün konsolosluğa ulaşarak vize işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Konsolosluk çalışma saatleri sabah 09:00 – 13.00, akşam 14:30 – 17:00 şeklindedir. Konsolosluğun öğle arası bulunuyor. Başvurular yapılmaya devam edilse de öncelik yalnızca acil bir nedenden kaynaklı Fransa’da bulunması gereken kişilere veriliyor.

Fransa Transit Vize İstiyor Mu?

Schengen vizesine sahip olan vatandaşların yeniden bir transit vize almasına gerek bulunmuyor. Ancak herhangi bir vizeniz ya da izniniz bulunmuyorsa Fransa transit vizesi almalısınız.

Fransa Vize Başvurusu

Fransa vize başvurusu doğrudan Fransa Konsolosluğu ve yetkili vize merkezleri ile gerçekleştirilebilir. Başvuru sırasında belgelerinizin eksiksiz olması ve başvuru ücretinin ödenmiş olması gerekir.

Fransa Vize Ücreti 2021

Fransa vize ücreti 2021 yılında 80 €’ya yükselmiştir. Yanında bulunan hizmet bedeli ile vize için toplamda 110 € ödersiniz. Ücret bir defaya mahsustur ve vizeniz kabul edilmezse geri ödeme yapılmaz. Alacağınız vize türüne göre bu rakamlarda değişiklik olabilir.

Fransa Konsolosluğu Vize

Fransa Konsolosluğu vize işlemlerine devam ediyor. Fransa İstanbul Başkonsolosluğundan randevu alarak vize işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Konsolosluk yalnızca hafta içi 09:00’dan 17:00’a kadar hizmet veriyor. Hafta sonları bayramlar ve tatillerde konsolosluk kapalıdır.

Fransa Vize Covid

Fransa Konsolosluğu vize başvurularını Covid 19 nedeniyle oluşturulan seyahat kısıtlamaları gereğince askıya aldı. Günümüzde yalnızca eğitim, çalışma ya da diğer önemli işlemler için vize veriliyor. Aile ziyareti, turistik geziler gibi nedenlerden kaynaklı vizelerin randevusu önümüzdeki yıllar için verilebiliyor.

Fransa Konsolosluğu Ne Zaman Açılıyor?

Fransa Konsolosluğu günümüzde hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında konsolosluğa ulaşabilirsiniz.

Fransa Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Fransa vizesi başvurunuz 15 gün içerisinde sonuçlanır. Turistik vizelerde ise bu süre 3 – 7 gün içerisinde tamamlanacaktır. Sürelerde konsolosluğun yoğunluğuna göre uzama ya da kısama yaşanabilir.

Fransa Vize Evrakları

Fransa vizesi için bulundurmanız gereken evraklar; • Geçerli bir pasaport ve pasaporta ait fotokopiler, • Vize başvuru formu ve dilekçesi, • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfusa ait belgeler • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf • Kişinin finansal ve mesleki durumlarını açıklayan belgeler • Varsa eski Schengen vizeleri ve fotokopisi • Vize başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont • Varsa öğrenci belgesi ve diğer belgeler

Fransa Vize Ücreti

Fransa vize ücreti 3 Şubat 2021 yılında 80 Euro olarak hesaplanmıştır. Kişilerin ayrıca 30 Euro da hizmet bedeli ödemesi gerekiyor. Vize ücreti toplamda 110 Euro olarak hesaplanmıştır.

Fransa Vize Veriyor Mu?

Fransa Türkiye’den seyahat gerçekleştirmek isteyen kişilere pasaport ya da neden fark etmeksizin vize zorunluluğu bulunduruyor. Fransa’ya seyahat gerçekleştirmeden önce Fransa Konsolosluğu tarafından vize almalısınız.

Fransa Vize Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Fransa vize başvuruları günümüzde hala devam ediyor. Ancak öncelik eğitim, çalışma ya da benzeri nedenleri bulunan kişilerin vizesine veriliyor. Turistik vizeler bir süre için askıya alınmış durumda.

Fransa Konsolosluğu Vize

Fransa Konsolosluğu vize işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz yerdir. Vize işleminiz için konsolosluktan randevu almanız ve randevu saatinde orada bulunmanız gerekiyor.

Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vize başvurusu yapmak için öncelikle gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan randevu almalısınız. Randevu zamanına kadar sizden istenen bütün belgeleri eksiksiz bir şekilde toplamanız gerekiyor. Randevu günü geldiğinde konsolosluğa giderek öncelikle vize ücretini ödemeniz gerekir. Daha sonra belgelerinizi teslim edersiniz ve sizinle kısa bir mülakat gerçekleştirilir. Tüm bu işlemlerin ardından 15 gün içerisinde sonucunuz size iletilir. Bu durumlar genel olarak tüm vize işlemlerinde geçerlidir.

Fransa Turist Vizesi

Fransa turist vizesi, 90 gün için verilen ve amacının turistik ziyaret olduğu belirtilen vizedir. İş seyahati, turistik gezi ve aile ziyareti gibi nedenlerde verilir.
FRANSA VİZE DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI
Vize Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir. Gerekli olan vize başvuru formlarını indirerek bizimle +90 (850) 307 94 62 numaradan iletişime geçiniz.
FRANSA TİCARİ BELGELER FRANSA TURİSTİK BELGELER
Fransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Genel Başvuru EvraklarıFransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Turistik Vize Genel Başvuru Evrakları
Fransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Başvuru DilekçesiFransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Türkçe Dilekçeler
Fransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 İngilizce Başvuru DilekçesiFransa Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 6 – indir Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Başvurusunda Bulunacakların Sayfamızda bulunan Vize Rejim Tablosuna dikkat etmeleri önemle rica olunur. Pasaport Geçerlilik Sürelerinin Seyahat Bitiminden Sonra 6 ay olmalıdır. E-Pasaport sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×