Fransa Vize Evrakları (Gerekli Belgeler) - Eraytur
Fransa Vizesi

Fransa Vize Evrakları (Gerekli Belgeler)

 

Fransa Cumhuriyeti Batı Avrupa’da yer alan gelişmiş bir ülkedir. Schengen vize bölgesine dahil olan Fransa Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır,

Umumi Pasaport sahipleri kısa süreli Fransa seyahatleri için Schengen C tipi vize alırken, Diplomatik pasaportu bulunanlar, hizmet ve hususi pasaporta sahip olanlar 3 aydan kısa süreli seyahatlerde vizeden muaftır.

Schengen vize sahipleri 6 ay içinde en fazla 90 gün Fransa’da kalabilirler. Fransa vizesi almak isteyen kimseler Fransa Vize Evrakları dosyasını tamamlayıp vize başvuru merkezlerine başvururlar.

Fransa vize türleri için istenen belgeler vize türüne göre değişiklik göstermektedir. Uzun süreli Schengen D tipi vizelerde oturma ve çalışma izni ile birlikte Aile Birleşimi vizesi bulunmaktadır.

Kısa süreli Schengen C tipi vizeler için verilmesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Kişilerin mesleki durumlarına ve seyahat amaçlarına göre ek belgeler hazırlamaları da gereklidir.

Fransa Kısa Süreli Vizelerde Ortak Belgeler

Fransa’ya kısa süreli seyahatte bulunacak kişiler Schengen tekli giriş ya da çoklu giriş vizelerine başvurabilirler. C tipi vizelerde istenen ortak belgeler Fransa Vize evrakları olarak bilinir ve mutlaka hazırlanması gerekir. Ortak belgeler şunlardır:

 • Fransa Vize başvuru formu Vize başvuru formu Fransa Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve vize başvuru merkezlerinden elde edilebilir. Fransızca, Türkçe ve İngilizce olarak eksiksiz olarak doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Talep dilekçesi- Türkçe, Fransızca, İngilizce olarak yazılabilen vize talep dilekçesi seyahat amacı, seyahat tarihleri ve seyahatin masraflarını karşılama yöntemini net bir şekilde ifade eden şahsi bir talep dilekçedir.
 • Pasaport ve pasaport fotokopileri- Son on yıl içinde alınmış, 2 sayfası boş pasaport 6 ay geçerli olmalıdır. Renkli fotokopileri hazırlanmalıdır, varsa eski pasaportların ve Schengen vizelerinin de fotokopileri verilmelidir.
 • Kimlik fotokopileri- Kimlik kartının renkli fotokopileri, görev kimlik kartlarının fotokopileri, emekli kimlik belgesinin fotokopisi ve öğrenci belgesi hazırlanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf- 2 adet güncel, beyaz arka fonlu biyometrik Fransa vize evrakları dosyasına eklenmelidir.
 • Nüfus Kaydı- Vukuatlı nüfus kayıt belgesi aile bireylerinin bilgilerini ve ikametgahlarını içerir.
 • Rezervasyonlar- Otel ve konaklama rezervasyonları belgelendirilmelidir.
 • Mali belgeler- Banka hesap dökümleri imzalı ve kaşeli olmalı, son 3 ayın hesap hareketlerini göstermelidir. Kira-faiz gelirleri belgelendirilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri, maaş bordroları düzenlenmelidir.
 • Sağlık sigortası- Vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilen sağlık sigorta poliçesi 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Mesleki belgeler- Şirket işverenleri ve çalışanlar, devlet memurları, emekliler mesleki bilgilerini gösteren ek belgeleri Fransa vize evrakları dosyasında bulundurmalıdır.
 • Fransa vize başvuru ücreti

fransa vizesi gerekli belgeler

Fransa Vize Evrakları

Bu tarz vizelerde Schengen ülkeleri kendi vize prosedürlerini işletir. C tipi kısa süreli seyahatlerde ise turistik, ticari seyahat yapmak isteyenlerle , aile ziyareti, kısa süreli eğitim seyahati, kültürel ve sportif organizasyon seyahati yapacaklar seyahat amaçlarına göre vize evraklarını tanzim ederler.

Fransa Vize İşveren Evrakları

Fransa gezi ve turistik seyahatinde bulunacak şirket sahibi iş insanları şu ek belgeleri Fransa Vize Evrakları başvuru dosyasına eklemelidir:

 • Şirket Vergi levhası- Son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi verilmelidir.
 • Faaliyet belgesi- Bağlı bulunan ticari odadan alınan faaliyet belgesi aslı son 1 aya ait olmalıdır.
 • Sicil gazetesi fotokopisi- Ticari sicil gazetesi fotokopisi sunulmalıdır.
 • İmza beyannamesi ve imza sirküleri- İmza sirküleri ve beyannameleri noter onaylı olmalıdır.
 • Oda kaydı- Bağlı bulunan odadan tescil kaydı alınmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri- Kira, faiz gibi ek gelir belgeleri onaylı olarak sunulmalıdır.

Fransa Vize Kamu Çalışanı Evrakları

Fransa seyahatinde bulunacak devlet memurları ortak belgelere ek olarak Fransa Vize Evrakları hazırlamak zorundadır:

 • Barkotlu SGK belgeleri- Hizmet tescil dökümü e-devlet şifresiyle alınır.
 • İzin belgesi- Bağlı bulunan resmi kurumdan alınan izin belgesi imzalı ve mühürlü olmalıdır, e-imza kabul edilir.
 • Görev kimlik belgeleri- Devlet memurunun kimlik kartı fotokopisi renkli ve önlü arkalı olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 aya ait maaş bordroları onaylı olmalıdır. Mühür, imza bulunmalıdır.

Fransa Vize Firma Çalışanı Evrakları

Fransa’ya kısa süreli gezi seyahatinde bulunacak firma çalışanları Fransa Vize evrakları dosyasın şu ek belgeleri eklerler:

 • Şirket yazısı- Çalışanın şirketteki görevi ve yetkileri belirtilir.
 • Barkotlu işe giriş bildirgesi- İşe başlangıç tarihini belirten işe giriş bildirgesi e-devlet sitesinden alınır.
 • Hizmet ve tescil dökümü- Barkotlu tescil ve hizmet dökümünde sigortalılık durumu görülür.
 • Maaş bordroları- Şirket muhasebesinden onaylı son 3 aylık maaş bordroları dosyaya eklenir.
 • Güncel şirket evrakları- faaliyet belgesi, vergi levhası, oda kaydı, imza sirküleri ve beyannameleri, ticari sicil gazetesi

Fransa Vize Emekli Evrakları

Fransa’ya turistik seyahatte bulunacak emekli kişiler verilen genel belgeler dışında bazı evrakları sunmalıdır:

 • Emekli kimlik belgesi fotokopisi- Emekli kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • SGK tescil belgesi ve hizmet dökümü- E-devlet şifresiyle alınan belgeler Fransa Vize evrakları dosyasına eklenir.
 • Emekli aylık bilgisi- Emekli aylığının alındığı banka hesabının özeti bankadan imzalı ve kaşeli olarak belgelendirilir.

Fransa Vize Avukat/Eczacı/Doktor/Mühendis Evrakları

Fransa seyahatlerinde vize başvurusu yapan Mühendis, Mimar, Doktor, Eczacı, Avukat gibi meslek gruplarına mensup kişiler Fransa Vize Evrakları dosyasında ek belgeler hazırlamalıdır:

 • Meslek odası kaydı- Bağlı bulunan meslek odası kaydı sunulmalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Çalışanın görev kimlik kartı fotokopisi
 • İşverenler için ek belgeler- Şirket belgeleri, şirket banka hesabı, SGK barkotlu hizmet dökümü
 • Devlet memuru belgeleri- Görev yazısı ve izin belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü
 • Firma çalışanı belgeleri- Maaş bordroları, şirket yazısı, güncel firma evrakları, izin belgesi, İşe giriş bildirgesi, hizmet dökümü

Fransa Vize Evrakları-Çiftçi 

Fransa’ya tur, gezi, turistik gezi amaçlı gidecek çiftçiler kendi mesleki durumlarını gösteren belgeleri Fransa Vize Evrakları yanında vermelidir:

 • Çiftçi belgesi- Bağlı bulunan ziraat odasından alınmış çiftçi belgesi fotokopisi
 • SGK belgeleri- SGK hizmet dökümü
 • Arazi ve araç ruhsatları fotokopileri- Tarımsal arazilerin ve araçların belgeleri
 • Ek gelirler- Kira, faiz gibi ek gelirlerin belgeleri

Fransa Vize İşsiz Evrakları

Fransa’ya turistik amaçlarla gidecek çalışmayan kişiler vize başvuruları için ek belgeler sunmak durumundadır:

 • SGK hizmet dökümü- Daha önce çalışılan işlerin prim ödemelerini gösteren hizmet dökümü
 • Ek gelirler için belgeler- Faiz-kira gelirleri, diğer gelir kalemlerinin tümünün onaylı belgeleri
 • Sponsor yazısı- Sponsor tarafından seyahat masrafları karşılanacaksa sponsorun kişisel ve mali bilgilerinin bulunduğu belgeler

Fransa İş Vize Ortak Evrakları

 

Fransa vizesi gerekli evraklar 2023 yılı için şu belgelerden oluşuyor;

 • Fransa vizesi 2023 senesi sürecinde pasaportunuzun olması lazım. Her türlü ihtimale karşılık geçerlilik süresinin 6 ay olması tavsiye edilir.
 • Bir Fransa vize başvuru formu konsolosluk sayfası üzerinden hemen edinildikten sonra doldurulmalıdır.
 • Aynı zamanda neden Fransa’ya gitmek istediğinizi, konsolosluğa hitaben yazılacak olan bir dilekçe içerisinde açıkça ifade etmeniz de önem arz eder.
 • Biyometrik, yani arka fonu beyaz 2 tane fotoğrafın vize başvurusu kapsamında sunulması şarttır.
 • Rezervasyon kayıtları olmadan vize alınması gibi bir durum söz konusu olmadığından hem uçak bileti hem de otel konaklama belgesi, vize alımı çerçevesinde verilmelidir.
 • Hesapta TL ya da daha farklı bir para biriminden meblağ olmak zorundadır. Bunu gösterebilmek için banka hesap dökümünü bankadan alarak dosyanın içine eklemek gerekmekte.
 • Meslek durumunu gösteren dokümanları unutmamak lazım.
 • Fransa vizesi gerekli evraklar 2023 yılında her daim seyahat sağlık sigortasını da kapsar. Bunu kendi başınıza elde etmeniz mümkün olmadığından, aracı kurumdan ilgili hususta destek almanız çok mantıklıdır.
 • Kimlik kartının sureti, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi belgelerin verilmesinin ardından artık işlemler de bitmiş olacaktır.

Fransa İş Vize Evrakları

Fransa vizesi 2023 yılı başvurularında her zaman bazı resmi evrakların toplanması ve bunların konsolosluğa sunulması şarttır. 

Fransa İş Vize İşveren Evrakları

Fransa’da iş ilişkileri bulunan ve yatırım amaçlı seyahatlerde bulunan firma sahipleri seyahat amaçlarını ve kişisel durumlarını belirten şu evrakları Fransa Vize Evrakları dosyasına eklerler:

 • Ticari vize talep dilekçesi- Sahibi olunan firmanın antetli kağıdına yazılmış, iş bağlantılarını gösteren vize dilekçesi
 • Şirket evrakları- Güncel şirket evrakları, vergi levhası, faaliyet belgesi vb.
 • Şirket banka hesabı- Şirket hesabının son 3 aylık imzalı, kaşeli dökümü
 • Ticari davetiye- Fransa’daki şirketin antetli kağıdına yazılmış, iş bağlantılarını gösteren davetiye yazısı

Fransa Vize Evrakları-İş Vizesi Firma Çalışanı 

Fransa’daki iş görevlerini yerine getirmek için vize almak durumunda olan firma çalışanları Fransa Vize Evrakları ortak belgeler dışında ek belgeleri hazırlamalıdırlar:

 • Şirket ve görev yazısı- Çalışanın yetki ve görevlerini bildiren şirket yazısı
 • SGK belgeleri- SGK işe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü
 • Ticari davetiye- Fransa’daki şirketin yetkilisinden imzalı kaşeli ve firmanın antetli kağıdına yazılmış davetiye
 • Şirket banka hesabı- Şirketin banka hesap özeti imzalı ve kaşeli olmalıdır. Son 3 ayın hesap hareketleri gözükmelidir.
 • Maaş gelirleri- Çalışanın gelirlerinin gösterildiği maaş bordrosu yetkili onay, imza ve kaşesiyle verilmelidir.

Fransa Öğrenci Vizesi Gerekli Evraklar

Eğitim imkanlarının oldukça geniş ve fazla olduğu bu ülkeye, öğrenim görmek için giden Türklerin sayısı son derece fazladır. Şart olan başvurunun yapılmasının hemen ardından yine belge toplama işlemine geçilir. Fransa öğrenci vizesi gerekli evraklar şöyledir;

 • Pasaport: Pasaportun başvuru yapmadan önce 10 yıl içerisinde alınmış çipli pasaport olması ve Fransa vize başvurusunda gerçekleştirileceği için pasaportun en az 2 adet sayfasının boş bulunması gerekmektedir. Fransa seyahatinin bitim tarihinden itibaren pasaportun geçerlilik tarihinin Fransa vizesinin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay kadar daha geçerli olması talep edilen bir diğer şartlar arasında bulunmaktadır. Fransa vizesi için yapılacak olan başvuru sırasında sayfaları yıpranmış ya da yırtık, pasaportun herhangi bir bölgesinde deforme, resim ya da yazıda anlaşılabilirlik kalmamış ve tahriş olmuş pasaportlar ile yapılan hiçbir başvuru kabul görmemektedir. Ayrıca pasaportun imza yeri üzerinde pasaport sahibi tarafınca imzalanmış ya da imza atamaz ibaresinin geçmesi zorunludur.
 • Fotoğraf: Fransa vizesi adına 2 adet ve son 6 aylık bir süre zarfı içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmadan 1 ay önce, yeni çekilmiş ve herhangi bir mimik hareketi olmayan biyometrik fotoğraflar 1 aydan daha eski olmayacak şekilde başvuru yapan kişinin son halini yansıtmalıdır. Fransa vize işlemlerinde faaliyet gösterecek olan fotoğrafın arka fonu ise beyaz olmalıdır. Mimik hareketleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Başvuru Formu (İmzalanması Yeterlidir)
 • Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik numarasının üzerinde bulunması şarttır.)
 • Ulaşım Bilgileri: Uçak ile seyahat etmeyi planlayan kişiler, ülkeden çıkış ve seyahat dönüş bilgilerini gösteren rezervasyonlarında bulunan PNR kodunun mevcut olmasına dikkat etmelidirler. Seyahat aşamasının gemi turu ile yapılması durumlarında güzergâhın yazısı ve ilgili rezervasyonların başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Şahsi araç ile seyahat edecek bireyin araç ruhsatı, aracın yeşil sigortası ve trafik sigortası ile beraber ehliyetinin ön ve arka yüzünün mevcut fotokopisinin bulunması. Otobüs gibi toplu taşıma araçları ile seyahat edecek kişilerin ise otobüs firmasından temin edeceği gidiş ve dönüş rezervasyonunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Son olarak rezervasyonları ibraz edemeyen kişiler için gerekli yerden geçici olmak koşulu ile rezervasyonları yapılacaktır.
 • Otel Rezervasyonu: Fransa ülkesinde konaklanacak otelden konfirmesi mevcut ve otel yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış otel rezervasyonunun belgesi. Otel rezervasyonu seyahat süresini tam olarak kapsamalı ve vize alacak şahsın otel rezervasyonunda isim ve soy isminin kesin olarak yazılmış olması şarttır. Pek çok çeşitlikte bulunan firmaların internet sitesi üzerinden yapılmış olan otel rezervasyonları maalesef kabul edilmemektedir. Sadece onaylı olması gerekmektedir. Son olarak rezervasyonları temin edemeyen bireyler için ilgili taraflarca geçici rezervasyonlar yapılacaktır.
 • Aile/Arkadaş Ziyareti ya da Ticari ise Davetiye: Aile ya da arkadaş ziyaretlerinde davetiye gerekmektedir. Yerel makamlardan onaylı olması ve tarafların istediği formatta olmak zorundadır. Ticari ise, davet eden firma tarafından postalanmış davetiyenin bir fotokopisi gerekmektedir. 
 • Vize Talebinin Dilekçe Detayları: Sigortalı olarak çalışılıyor ise ortağın ve yahut firmanın yetkili kişisi Fransa Konsolosluğuna hitaben İngilizce dilinde yazılmış bir şirket kaşesi yazımı ve şirkette bulunan imza yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçenin aslı gerekmektedir. Dilekçe içerisinde işe başlama tarihi ve net alınan maaş bilgisi ve şirketteki görevi net bir şekilde belirtilmelidir. Dilekçe içerisinde Fransa’ya yapılacak olan seyahatin tarihi ne olarak belirtilmelidir ve seyahatin sürdüğü zaman zarfı içerisinde masrafların kimin karşılayacağına dair belirtilmesi şarttır.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Yurt dışındaki sağlık seyahat sigortasının temini minimum 30.000 Euro olmalıdır. Yurt dışındaki sağlık seyahat sigortasının kapsamı ise Fransa ya da tüm dünya için olmalıdır. Bu sağlık sigortasının kapsayacağı net bir tarihten itibaren, seyahatten bir gün önce ve bir gün sonra olacak şekilde tümünün kapsanması gerekmektedir.
 • Banka Hesabı: Bankadan vize başvuru tarihinden minimum 1 hafta önce alınmış ve de son 6 aylık yapılan hesap hareket dökümünü gösteren şirket ya da şahsi banka hesap ekstresi. Hesap ekstresinin banka içerisindeki yetkili kişi tarafınca imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Ayrıca hesap ekstresi internet üzerinden yazdırılmış dahi olsa kesinlikle yetkili kişiler tarafından imzalanıp kaşelenmesi şarttır. Son olarak ise banka hesabının içerisinde seyahati finanse edecek kadar yeterli bakiyenin mevcut olması gerekmektedir.
 • Fransa vizesi 2023 senesi öğrenci izni başvurularında öğrenim süresi ile pasaportun geçerlilik zamanının paralel olması gerekmektedir. Ne kadar bir zaman dilimi boyunca eğitim alınacaksa ona göre pasaportun edinilmesi lazım. Bu da minimum 6 ay geçerlilik anlamına gelmektedir.
 • 2 tane fotoğraf, yapılacak olan başvuru işlemlerinde sunulur. Bunlardan birisi formun üzerinde yer almalıdır. Ancak yapıştırılmaması sadece iliştirilmesi önemlidir. Bu resimlerde aranılacak olan özellikler ise 3.5 x 4.5 mm olması, yüzün kapanmayacak şekilde belirgin olarak görünmesi, biyometrik özellikleri taşıması şeklindedir.
 • Fransa öğrenci vizesi gerekli evraklar arasında kimlik kartının sureti de bulunmalıdır. Bunda resim olmalı, ön ve arka kısmı çekilmelidir.
 • Önceden alınmış olan bir vize söz konusu ise bunun sunulması, size büyük bir avantaj sağlayacağından ilgili detayı hiçbir şekilde unutmamalısınız.
 • Eğitim vizesi için bu ülkeye gidecek olanların bilmesi gereken bir diğer husus ise okunacak okulla daha önceden iletişim kurulmasının şart olmasıdır. Bu sayede yapılacak başvurunun olumlu bir biçimde neticelenmesi, aynı zamanda buradan bir davetiyenin alınması gerekmektedir. İşte bu evrak konsolosluğun istediği dokümanların içindedir.
 • Uçak bileti bilgileri istenir. Bunun hem gidiş hem de dönüş şeklinde olması lazım.
 • Aynı zamanda konaklama yapılacak olan yere dair tüm detayların paylaşılması da sürecin çok mühim bir parçası olarak dikkat çeker.
 • Başvuru işlemini yapan ve aynı zamanda çalışan kişilerin ise kurumlarından almış oldukları, eğitimin sonrasında işe döneceğini gösteren doküman istenmektedir.
 • Türk vatandaşı olarak eğitim hayatını burada devam ettirecek olan kişilerin, kaldıkları süre boyunca hayatlarını hangi para ile sürdürecekleri de önemli bir detay olmasından dolayı bununla alakalı evrakın da konsolosluğa sunulması gerekiyor.
 • 18 yaşına henüz girmemiş olan kişilerin gerçekleştirecekleri başvuru işlemlerinde ise ailelerinden izin alması şarttır. Bu yazılı bir evraktır. Muvafakatname adı verilir. Noter üzerinden, yasal ve kurallara uygun bir biçimde edinilmesi hususunda bir sorun yoktur.
 • Eğer buradan alınacak olan eğitim ile Türkiye’deki eğitim sürelerinin çakışması durumunda ihtiyaç duyulan şey okuldan alınacak izindir. Bunun hem mühürlü olması hem de altında ıslak imzanın yer alması şarttır.
 • Mezun olan kişilerin diplomalarını sunması gerekirken henüz mezun olmamış Türk vatandaşlarının ise öğrenci olduklarını, okullarından alacakları bir belge ile kanıtlamaları esastır.

Tüm bunlara ek olarak Türk vatandaşları Fransa’da dil öğrenmeye de gidebilirler. 3 değişik başvuru yönteminin olduğunu görmekteyiz. Bunlar kısa süreli Schengen, 6 aylık ve 6 aydan uzun olacak şekildedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×