Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Belçika Vizesi

Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Belçika Krallığı Avrupa Birliği üyesidir ve AB’nin-NATO’nun merkez kurumlarını barındıran uluslararası ilişkilerde önemli bir ülkedir. Belçika vize işlemlerinde Schengen Vize Bölgesi kurallarını işletir ve kısa süreli Belçika seyahatlerinde Schengen C tipi vize almak gereklidir. Uzun süreli çalışma izni, oturma izni gibi vizeler Schengen D tipi vizelerdir ve Belçika Krallığı bu tip vizelerde kendi vize prosedürlerini işletir. Belçika kısa süreli seyahat vizesi alabilmek için Belçika Vize Evrakları tamamlanarak vize başvuru merkezlerinde vize işlemleri yürütülebilir.

 

Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Ortak verilmesi gereken evrakların yanı sıra işverenlerin, çalışanların, devlet memurlarının emeklilerin, serbest meslek sahiplerinin, öğrencilerin ve çiftçilerin vermesi gereken ek belgeler bulunmaktadır. Kısa süreli vize sahipleri 6 ay içerisinde Belçika’da en fazla 90 gün kalabilmektedir. Diplomatik Siyah Pasaport sahipleri yanı sıra hizmet ve hususi pasaport sahipleri 3 aydan az seyahatlerinde vizeden mua

Schengen tek girişli vize sahipleri sadece seyahatleri sırasında Schengen Bölgesi diğer ülkelere giriş çıkış yapabilirken, çok girişli vize sahipleri Belçika’dan diğer ülkelere rahatlıkla giriş çıkış yapabilmektedirler. Belçika’dan vize almak için başvuran kişiler her vize türü için Belçika Vize Evrakları hazırlamak durumundadır. Bu verilmesi gereken ortak belgelerin listesi vize başvuru merkezlerinden alınabilir ve uzman danışmanların gözetiminde eksiksiz ve hatasız olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Belçika Vize Evrakları- Her Vize Türü İçin Ortak Evraklar

Belçika Vize Evrakları- Her Vize Türü İçin Ortak Evraklar

Belçika Vize Evrakları vize başvurusu yapan kişilerin finansal durumlarını, mesleki bilgileri ve kişisel bilgilerini belirten evraklardır. Bu evraklar titizlikle incelendikten sonra vize başvurusunda bulunan kişinin Schengen kısa süreli C tipi vize alabilmek için uygun olup olmadığına karar verilir.

Her vize türü için verilmesi gereken Belçika Vize Evrakları şunlardır:

 • Geçerli-Eski Pasaportlar- Son 10 yıl içinde alınmış, 2 sayfası boş pasaportun renkli sayfa fotokopileri A4 boyutunda çekilmelidir, varsa eski pasaportlar ve Schengen vizelerinin renkli fotokopileri de dosyaya eklenmelidir. Pasaportun geçerlilik süresi, vize bitiminden sonra en az 3 ay olmalıdır.
 • Kimlik Belgeleri- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının renkli fotokopileri belgenin önlü arkalı suretini gösterecek şekilde A4 boyutunda düzenlenmelidir.
 • Vize Başvuru Formu ve Taahhütname- Vize başvuru formu Almanca, Felemenkçe, Fransızca ve İngilizce dilinde doldurulabilir. Form inceleme bölümünde dil seçeneği işaretlenmelidir. İstanbul Belçika Başkonsolosluğu ve Ankara Belçika Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan kişiyi mülakata çağırabilir, mülakat işaretlenen dilde yapılacaktır. 18 yaşından küçük kişiler için başvuru formunu ebeveynleri imzalar. Dönüş taahhütnamesi de verilmelidir.
 • Vize Talebi İçin Dilekçe- Vize talep dilekçesi Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmalıdır. Kişisel bilgiler, seyahat amacı, detaylı seyahat planı, konaklama ayrıntıları, uçuş bilgileri ve başka ülkeye planlanan giriş çıkışlar belirtilmeli, ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf- 2 adet biyometrik fotoğraf beyaz arka fonlu olmalıdır. Vize başvurusu yapan kişinin yüzü cepheden net olarak görülmelidir. Fotoğrafların boyutları 35mmx45mm’dir.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği– E-devlet uygulamasından alınabilen Nüfus Kayıt örneğinde aile bireylerinin kişisel bilgileri ve ikametgah adresleri bulunur.
 • Gidiş-Dönüş Uçuş Rezervasyonları- Uçuş bilgileri ve rezervasyonlar belgelendirilmelidir.
 • Konaklama  Rezervasyonları- Kalınacak otel, motellerin rezervasyon bilgileri verilmelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası- Uluslararası sağlık sigorta poliçesi vize başvuru merkezlerinde düzenlenir, en az 30.000 Euro teminatı olmalıdır.
 • Mali Belgeler- Şahsi banka hesap bilgileri banka tarafından imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır. Çalışanlar son 3 aya ait maaş bordrolarını vermelidir. Kira-faiz gelirleri, arsa-konut tapu fotokopileri Belçika Vize Evrakları dosyasına eklenmelidir. Kredi kartı ekstreleri de hazırlanmalıdır.
 • Mesleki Belgeler- Öğrenciler, çiftçiler, emekliler mesleki durumlarını gösteren kimlik belgelerini sunmalıdır. Şirket sahipleri ve çalışanları onaylı ve güncel şirket bilgilerini sunmalıdır. Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticari oda kaydı, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi fotokopisi bu belgeler arasındadır. Çalışanlar SGK belgeleri hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini vermelidir. Devlet memurları ve şirket çalışanları izin belgelerini dosyaya eklemelidir.
 • Sponsor mektubu ve davetiyeler- Seyahat masrafları bir sponsor aracılığı ile karşılanacaksa bu sponsor kişisel bilgilerini ve mali durumunu gösteren belgeleri belirtmelidir. Ticari seyahatlerde, aile ziyaretlerinde bir davet mektubu gerekir, bu mektupta davet eden şirket yetkilisinin veya aile bireyinin kişisel bilgileri ve finans bilgileri yer alır.

Bu ortak belgelerin dışında meslek gruplarına göre kişilerin vermesi gereken ek Belçika Vize Evrakları bulunmaktadır.

Belçika Turistik Vize İşveren Evrakları

Belçika Turistik Vize İşveren Evrakları

Belçika’ya gezi amaçlı seyahat yapmayı planlayan şirket sahibi işverenler ortak belgelere ek olarak şu belgeleri hazırlamalıdır:

 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerini içeren yazı talep edilen dilde yazılmalıdır.
 • Orijinal Faaliyet Belgesi- Güncel faaliyet belgesi 3 aydan eski olmamalıdır.
 • Vergi Levhası- Son döneme ait vergi levhası fotokopisi verilebilir.
 • İmza sirküleri ve beyannamesi- Noter onaylı güncel imza sirküleri verilmelidir, şahıs şirketi sahipleri imza beyannamelerini düzenletir.
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi-Şirketin kurucu ortakları ve hissedarların bilgileri bulunur.
 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti- Son 3 ay üzerinde çıkartılmış oda kayıtları vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Belçika Turistik Vize Çalışan Evrakları

Belçika Turistik Vize Çalışan Evrakları

Schengen C tipi kısa süreli turistik vize almak isteyen firma çalışanları ortak belgeler dışında Belçika Vize Evrakları dosyasına şu belgeleri eklemelidir:

 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmalı, şirket yetkilisinin imzası ve kaşesi olmalıdır.
 • Güncel tarihli şirket evrakları- Son 3 aya ait orijinal faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, oda kaydı, ticari sicil gazetesi fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • SGK Belgeleri- SGK hizmet dökümü, SGK işe giriş bildirgesi e-devletten alınabilir.
 • Maaş Bordroları- Son 3 aya ait maaş bordroları şirket yetkilisinin imzası ve onayı ile sunulmalıdır.
 • İzin belgesi- Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren belge, yetkili onaylı olmalıdır.
 • Sponsor mektubu- Seyahat masraflarını bir sponsor karşılayacaksa sponsorun bilgileri ve mali evrakları sunulmalıdır.

Belçika Turistik Vize Kamu Evrakları

Belçika Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet dairesinde çalışan devlet memurları Belçika Vize Evrakları olarak bilinen her türlü vize için gerekli olan ortak belgelere ek olarak mesleki durumlarını gösteren şu belgeleri hazırlamalıdır:

 • Görev yazısı- Devlet memurları kamu kurumundaki görevlerini tanımlayan yetkili imzalı resmi görev yazısı vermelidir.
 • Görev kimlik belgeleri- Kamu kurumundan alınan görev kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi renkli olarak çekilmelidir.
 • İzin belgesi- Devlet memurunun seyahat tarihleri içinde izinli olduğunu gösteren resmi belge alınmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordroları imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK hizmet dökümü- Barkotlu SGK hizmet ve tescil dökümü, işe giriş bildirgesi verilmelidir.

Belçika Turistik Vize Emekli Evrakları

Belçika Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli kişiler kısa süreli Belçika seyahatlerinde ortak olarak verilen evraklara ek olarak şu belgeleri düzenlemelidir:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik belgesi önlü arkalı fotokopi olarak çekilmelidir.
 • Emekli tescil belgesi- E-devletten alınan tescil belgesi onaylı olarak sunulmalıdır.
 • Emekli banka hesabı- Emekli aylığının alındığı banka hesabı, banka memurunun imza sirküleri ile imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenmelidir. Son 3 aylık hesap özetinin yanında banka hesabında 7.000 TL bakiye olmalıdır.

Belçika Turistik Vize Avukat/Eczacı Evrakları

Belçika Turistik Vize Avukat/Eczacı Evrakları

Belçika turistik seyahat vizesi için mühendis, mimar, avukat, eczacı, doktor gibi meslek grubu çalışanları Belçika Vize Evrakları başvuru dosyaları ortak belgeler dışında şu belgeleri eklemelidir:

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Kimlik belgesinin renkli ve önlü arkalı fotokopisi hazırlanmalıdır.
 • Meslek grubu üyelik belgesi– Bağlı bulunan oda ve barolardan onaylı olarak alınan belge sunulmalıdır(Avukatlar için baro kaydı, Doktorlar için Tabipler Birliği kaydı).
 • İşveren, çalışan, devlet memuru belgeleri– İşverenler güncel şirket bilgilerini içeren belgeleri hazırlamalıdır (faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari oda kaydı, ticari sicil gazetesi fotokopisi). Çalışanlar ve devlet memurları SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi vermelidir, izin belgeleri şirket onaylı ve devlet kurumu onaylı olmalıdır. Maaş bordroları imzalı ve kaşeli verilmelidir.

Belçika Turist Vizesi İşsiz Evrakları

Belçika Turist Vizesi İşsiz Evrakları

Belçika’ya kısa süre için gidecek serbest meslek grubundaki ve çalışmayan kişiler ortak belgelere ek olarak belgeler sunmalıdır. Bu belgeler:

 • Sponsor yazısı- Sponsor olan birinci dereceden akrabanın bilgileri ve finans belgeleri verilmelidir.
 • SGK hizmet dökümü- Vize başvurusunda bulunan kişinin SGK tescil ve hizmet dökümü dosyaya eklenmelidir.
 • Sponsor belgeleri- Sponsor işveren ise, güncel tarihli şirket belgeleri, banka hesap özeti, SGK hizmet ve tescil bilgileri hazırlanmalıdır. Sponsor çalışan ise maaş bordroları, şirket yazısı, SGK belgeleri, banka hesap özeti imzalı ve kaşeli verilmelidir. Sponsor devlet memurları, çalışma belgesi ve görev kimlik kartı fotokopisi yanında sponsor yazısı ve imzalı, kaşeli banka hesap özeti dökümünü dosyaya eklemelidir. Emekliler emekli tescil belgeleri ve kimliklerini sunmalıdır. İşveren ve çalışanların banka hesaplarında en az 10.000 TL, emeklilerin banka hesaplarında en az 5.000 TL bakiye olmalıdır.

Belçika Ticari Vize İşveren Evrakları

Belçika Ticari Vize İşveren Evrakları

Belçika’ya iş amaçlı seyahatte bulunacak şirket sahibi kişiler ortak olarak verilen Belçika Vize Evrakları dışında şu belgeleri vize başvuru merkezlerine iletmelidir:

 • Vize talep dilekçesi- Seyahatin iş amaçlı olduğunu belirten, Belçika’daki şirket hakkında ve seyahat ayrıntıları hakkında detaylı bilgi veren dilekçe Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmalıdır. Antetli kağıda yazılmalıdır.
 • Güncel şirket bilgileri- Son 3 ayda alınmış orijinal şirket faaliyet belgesi İngilizce olmalıdır, son vergi dönemine ait vergi levhası, imza sirküleri ve imza beyannameleri, ticari sicil gazete fotokopisi, ticari oda kaydı
 • Şirket banka hesabı- Son üç aya ait şirket banka hesabı ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır. Banka yetkililerinin imza sirküleri eklenmelidir.
 • Davet mektubu- Belçika’daki şirket tarafından düzenlenen davet mektubunda karşılıklı iş ilişkisi açıkça belirtilmelidir.
 • Davet eden kişinin kimlik bilgileri- Daveti gönderen kişinin Belçika kimliği ve pasaport fotokopisi verilmelidir.

Belçika Ticari Vize Çalışan Evrakları

Belçika Ticari Vize Çalışan Evrakları

Belçika’ya iş seyahatinde bulunacak şirket çalışanları şu ek belgeleri düzenlemelidir:

 • Şirketin güncel bilgileri- Güncel şirket bilgileri, ticari oda kaydı, ticari sicil gazetesi fotokopisi, vergi levhası, son 3 aylık İngilizce faaliyet belgesi Belçika Vize Evrakları dosyasına eklenmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- Şirket antetli kağıdına yazılan dilekçede seyahat amacı, tarihleri ve seyahat ayrıntıları belirtilmelidir.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık imzalı ve kaşeli maaş bordroları sunulmalıdır.
 • SGK Belgeleri- SGK hizmet ve tescil bildirimi, işe giriş bildirgesi verilmelidir.
 • Şirket banka hesap dökümü- Son üç aya ait şirket banka hesabı banka yetkililerince imzalı, kaşeli olmalıdır, imza sirküleri bulunmalıdır.
 • Davetiye- Belçika’daki şirketten gelecek davetiye şirket antetli kağıdına yazılmalıdır. Davet eden yetkilinin pasaport fotokopisi ve Belçika kimlik fotokopileri dosyada bulunmalıdır.

Belçika Vizesi Önemli Notlar 2022

Belçika Vizesi

Belçika Vizesi

Yıl içerisinde düzenlenen festivalleri ve eğlenceli insanlarıyla dikkat çeken Belçika, yıl içerisinde milyonlarca turist ağırlamaktadır.

Belçika Vize İstiyor Mu?

Belçika Vize İstiyor Mu?

Belçika, Schengen ülkelerinden biridir. Bu yüzden Belçika’ya gelebilmek için vize almak zorunludur. Ancak bazı durumlarda vizeden muaf olunabilmektedir. Örneğin; Gri pasaportu, Diplomatik pasaportu ya da Yeşil pasaportu olan kişiler, en fazla 90 gün sürecek olan seyahatleri için vize almak zorunda değildir. Ayrıca bazı vize türlerinde Schengen vize alabilmek için 90 günü aşmamak şartıyla 180 gün içerisinde vize talebinde bulunmaları gerekir.

Belçika Vizesi Nasıl Alınır?

Belçika Vizesi Nasıl Alınır

Belçika vizesi başvurusu yapmak için Belçika Konsolosluğu’nun anlaştığı kurumlardan başvuru yapmak gerekir. Ancak Erasmus vizesi ya da D tipi vizesi gibi özel türlerine sahip olan kişiler, Belçika Büyükelçiliği veya Belçika Konsolosluğu’ndan doğrudan vize başvurusu yapmalıdır. 

Belçika vizesi alabilmek için pasaportun en fazla 10 yıl kullanılmış olması gerekir. Ayrıca pasaportun minimum iki sayfası boş olmalıdır. Çünkü bu sayfalara başvuru sırasında Schengen etiketi yapıştırılacaktır. Belçika seyahati için kullanılan pasaport, seyahat bitiminden sonra 3 ay daha kullanılabilmelidir.

Belçika Vizesi Başvurusunda VIS Uygulaması Nasıl Yapılmaktadır?

Belçika Vizesi Başvurusunda VIS Uygulaması Nasıl Yapılmaktadır?

VIS yani Vize Bilgi Sistemi, Belçika vizesi başvurularında parmak izi taraması yapmaktadır. Biyometri işlemi olarak da bilinir. VIS uygulaması, 12 yaşından küçük çocuklar için geçerli değildir. Ayrıca parmak izi alınamayacak durumda olan engelli kişiler, durumu açıklayan tıbbi raporu vize başvurusu sırasında vize danışmanlarına vermelidir. Alınan parmak izi, Schengen ülkelerinde 5 yıl geçerlidir. Ancak bazı durumlarda tekrar parmak izi istenebilir.

Belçika vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/belcika-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Belçika Vizesi Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Belçika Vizesi Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Belçika vizesi için istenilen belgeler, vize türüne göre değişiklik göstermektedir. Ancak tüm vize türlerinden ortak olarak istenilen belgeler;

 • T.C Pasaportu
 • Eski Schengen vizelerinin fotokopisi
 • Taahhütname
 • Vize başvuru formu
 • İngilizce ya da Fransızca yazılmış dilekçe
 • Son 3 ya da 6 içerisinde çekilmiş, 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Davetiye
 • Kimlik fotokopisi
 • Otel ve uçak rezervasyonunu gösteren belge
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Mesleki belgeler
 • Sağlık sigortası
 • Son 3 ayın banka hesap dökümanı
 • diğer evraklar

Bazı vize türlerinde ek belgeler de istenmektedir. Başvuru sırasında belgelerin eksiksiz olması önemlidir.

Vize Türünü Belirlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vize Türünü Belirlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Belçika vizesi başvurusu sırasında belgelerin tam olabilmesi ve başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için vize türünün doğru belirlenmesi gerekir. Belçika’ya iş amacıyla gidiliyorsa Belçika ticari vizesi, gezi ve eğlence amaçla gidiliyorsa Belçika turistik vizesi, başka bir ülkeye Belçika üzerinden gidilecekse Belçika transit vizesi, daha iyi bir eğitim görmek için gidiliyorsa Belçika eğitim vizesi, Belçika’da yakınlarını görmek için gidiliyorsa Belçika aile ve seyahat vizesi seçilmelidir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Belçika Konsolosluğu, ülkeye girecek olan kişileri vize çeşitlerinden tanır. Ülke içerisinde ona göre ayrıcalıklar verir. Ayrıca ülke güvenliğini sağlamış olur. Belçika vize başvuru reddinin nedenlerinden biri, vize türünün yanlış belirlenmesidir. Vize türü yanlış belirlendiğinde istenilen belgeler de yanlış verilmiş olur. Belçika Konsolosluğu, kişiyi yeterince tanıyamaz ve başvuruyu reddeder.

Belçika vizesi başvurusunda vize türüne göre ek belgeler istenmektedir. Örneğin; Belçika eğitim vizesini almak isteyen kişi; eğitim görmek istediği okulu kazandığına dair belge ya da davetiye, öğrenci belgesi, varsa diploma ve not çizelgesini gösteren belgeyi de istenilen belgeler arasına eklemelidir. Ayrıca eğitim süresi boyunca masraflarını karşılayabileceğine dair bir doküman da iletmelidir.

Belçika ticari vizesi almak isteyen kişiler; ülkede firmanın ne iş yapacağını açıklayan mektubu, vergi levhası fotokopisini, firmanın imza ve kaşesinin bulunduğu belgeyi ve çalışan ise sigorta evraklarını belgelere arasına koymalıdır.

Belçika Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Belçika Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Belçika vizesi alabilmek için iki randevu almak gerekir. Bu randevulardan ilki istenilen belgelerin içinde bulunduğu dosyanın teslimi içindir. İkincisi ise VIS yani parmak izi randevusudur. Vize alımında bir sorun yaşamamak için Belçika seyahatinden minimum bir ay önce Belçika vize başvurusu yapılmalıdır.

Randevulara zamanında gelinmesi önemlidir. Schengen ülkelerinde randevuya zamanında gelinmediğinde randevu iptal olur. Tüm işlemlerin tekrar yapılması gerekir. Ancak ücret ödenmez.

Randevu sırasında teslim edilen belgelerin eksik olması ya da yanlış doldurulması da sonucu olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde oldurulması gerekir. Belçika vize başvuru reddinin nedenlerinin başında başvuru formunun eksik ya da yanlış doldurulmasıdır.

Belçika Vize Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Belçika Vize Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Belçika vizesi, başvurusunun sonuçlanma süresi duruma göre değişiklik göstermektedir. Ancak genellikle 7-15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Belçika Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği’nin yoğunluğuna göre bu süre uzayabilir.

Belçika Vize Ücreti Ne Kadar?

Belçika Vize Ücreti Ne Kadar?

Belçika vizesi ücretleri, vize türüne göre değişiklik göstermektedir. T.C vatandaşları için ayrıcalıklar da vardır. Örneğin; T.C vatandaşı olan öğrenciler, Belçika eğitim vizesi alırken ücret ödemez. Ayrıca 6 yaşından küçük çocuklar, ücretten muaf tutulur. AU PAIR vizesi, 1170 TL’dir. Diğer vize türlerinde T.C vatandaşlarından 390 TL vize ücreti istenir.

VIZE TIPI VİZE ÜCRETİ
Turistik 640 TL
Aile veya Arkadaş ziyareti 640 TL
Ticari 640 TL
Kültür ve Spor Etkinlikleri 640 TL
Tır Şoförü 640 TL
Tıbbi Tedavi Amaçlı Vize 640 TL
Transit 640 TL
Denizci Transit Vizesi 640 TL
Belçika’da Evlenme Vizesi 640 TL
Birlikte Yaşama Vizesi 640 TL
Kaybedilmiş,çalınmış veya süresi bitmiş kimlik/oturum kartı sahipleri için dönüş vizesi Başvurunuzun C tipi veya D tipi olarak değerlendirilmesine göre 390 veya 1440 TL
Çalışma Vizesi (Türk Vatandaşları) Ücretsiz
Çalışma Vizesi 1440 TL
Au Pair 1440 TL
0-6 yaş arası çocuklar (6 yaşını doldurmasından bir gün öncesine kadar) Ücretsiz
6-12 yaş arası çocuklar (12 yaşını doldurmasından bir gün öncesine kadar) 320 TL
Avrupa Birliği altta belirtilen ülkelerle vize anlaşması imzalamıştır: Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Moldovya, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan,Kosova,Sonuç olarak, kısa süreli bi vize işleminde ve herhangi bi vize kategorisinde düşük ücrete tabi tutulacaklardır. 280 TL
Aile birleşimi vizesi – Belçika vatandaşı Eş / Belçika vatandaşı ile beraber yaşayan kişiler Ücretsiz
Aile birleşimi vizesi – Belçika vatandaşı velilerin çocukları Ücretsiz
Aile birleşimi vizesi – Belçika vatandaşı, Avrupa Birliği, EEA veya İsviçre vatandaşlığı olmayan kişilerin aile üyeleri vize ücreti öder 1440 TL
UE / EEE veya İSVİÇRE ülke vatandaşınin Aile üyeleri  Ücretsiz
UE / EEE veya İSVİÇRE ülke vatandaşınin Bir yasa uyarınca kayıtlı bereberlikte yaşayan kişiler Ücretsiz
Devlete ait bir üniversite veya yüksek eğitim kurumunda staj ve öğrenci vizesi Not: Sadece Türkiye Vatandaşları için geçerlidir  Ücretsiz
Devlete ait bir üniversite veya yüksek eğitim kurumunda staj ve öğrenci vizesi Not: Türkiye Vatandaşı olmayan kişiler 1440 TL
Belçika vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/belcika-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Belçika Vizesi Reddi Nedenleri Nelerdir?

Belçika Vizesi Reddi Nedenleri Nelerdir?

Belçika vizesi, birçok nedene bağlı olarak olumlu sonuçlanmayabilir. En çok reddedilme nedenleri;

 • Belgelerin eksik olması
 • Başvuru formundaki bilgilerin yanlış olması
 • Vize türünün yanlış belirlenmesi
 • Gösterilen banka hesabında yeterli miktarın olmamasıdır.

Belçika vize başvurusu reddedilen kişi, temyize gitme hakkında sahiptir. Belçika Konsolosluğu’na, başvuru ret kararını, ret kararının nedenleri açıklayan yazılı bir mektup göndermelidir. Yazı dili, İngilizce olmalıdır.

Belçika vizesi reddedilen kişilerin vize harcı iade edilmez. Çünkü vize harcı, başvurunun incelenmesi için kullanılır.

Belçika vize reddi aldıysanız, itiraz ve itiraz dilekçesi için https://www.eraytur.com/belcika-vize-reddi/ adresini ziyaret etmelisiniz.

Belçika Vize Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Belçika Vize Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Belçika vizesi başvurusunun olumlu sonuçlanması için birçok kritere dikkat etmek gerekir. Bu kriterlerin eksik ya da yanlış yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

 • Vize türü doğru belirlenmelidir. Yanlış vize türünün belirlenmesi, başvuru incelemesinde yanlış belge ya da belge eksikliği nedeniyle başvur reddinin verilmesine neden olur.
 • Başvuru formu, doğru bir şekilde şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca şahsi olarak bilgiler yazılmalıdır.
 • Randevuya zamanında gidilmelidir. Randevuya zamanında gidilmediğinde randevu iptal olur ve tüm işlemler tekrarlanır.
 • İstenilen belgeler, dikkatli okunmalıdır. Başvuru sırasında verilen dosyada, tüm istenilen belgeler olmalıdır.
 • Vize ücreti, istenilen şekilde yatırılmalıdır. Aksi halde başvuru yapılamaz.
 • Schengen C tipi vize başvuruları, sadece Belçika Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.
 • Belçika vizesinde sorun yaşayan kişiler, yetkili vize merkezlerinden yardım isteyebilir. İstenilen evrakların kargo ya da posta yoluyla göndererek başvuru öncesinde belgelerin incelenmesini sağlamış olur.
 • Belçika, Schengen ülkesi olduğu için Schengen vizesi olmayan kişiler, ülkeye giremez. Ayrıca pasaportun en az iki sayfasının boş olmasına dikkat edilmelidir.

Belçika vizesi hakkında bilinmesi gerekenler bunlardır. Kurallara dikkat edildiğinde ve belgeler eksiksiz verildiğinde Belçika vizesinin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksektir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında vize merkezlerinden yardım alınabilir.

BELÇİKA VİZE DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI
Vize Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir. Gerekli olan vize başvuru formlarını indirerek bizimle +90 (850) 307 94 62 numaradan iletişime geçiniz.
BELÇİKA TİCARİ BELGELER BELÇİKA TURİSTİK BELGELER
Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Genel Başvuru Evrakları Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Turistik Vize Genel Başvuru Evrakları
Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Başvuru Dilekçesi Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Türkçe Dilekçeler
Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 İngilizce Başvuru Dilekçesi Belçika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 6 – indir Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Başvurusunda Bulunacakların Sayfamızda bulunan Vize Rejim Tablosuna dikkat etmeleri önemle rica olunur. Pasaport Geçerlilik Sürelerinin Seyahat Bitiminden Sonra 6 ay olmalıdır. E-Pasaport sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×