Belçika Aile Birleşimi - Eraytur
Belçika Vizesi

Belçika Aile Birleşimi

Belçika Aile Birleşimi Vizesi

Belçika aile birleşimi, özellikle son yıllarda daha sık yaşanan ırkçılık ve beraberinde de yabancılara olan düşmanlıklardan kaynaklanarak, AB sınırları içerisinde yer alan Belçika ülkesi Türkiye sınırları içerisinde aile birleşimi almak isteyen kişilere kasten önüne çok daha fazla engeller çıkartmaya başlamıştır.

 

Belçika Aile Birleşimi

Bu nedenden dolayı Türkiye sınırları içerisine ait vatandaşlığı bulunan kişilerin, yeni yasa olarak uygulanan ve yürürlüğe giren prosedürler gereğince olması gereken uygun düzeyde işlemler gerçekleştirilerek kişinin Belçika aile birleşim vizesi alması talep edilmektedir.

Belçika aile birleşim vizesi ise, başvuru yapmak isteyen kişilerin eşlerinin yasal yollar gereğince ya da aile bireylerinin ikamet etmesi durumunda başvuruda bulunulması gereken uzun süreli bir (D tipi, ulusal vize) kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu neticede de başvuruda bulunmak isteyen kişiler, direkt olarak şahsi bir şekilde Belçika yetkili makam olan konsolosluğa veyahut büyükelçiliğe başvuruda bulunması gerekmektedir.

Belçika aile birleşim vizesini eş durumunda talep edecek olan vatandaşlar ise, eşinin ikamet ettiği bölgede uzun süreli kalmak adına ya da çocuklarının yanında kalmak adına başvuru yapacak olduğu bir vize kategorisi kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Ancak, belirtilmesi gereken bir nokta mevcut ki; birden fazla dünya ülkesi bu aile birleşim vizesi için uzun süreli zaman dilimi tanımlar iken, Belçika ülkesi ise diğer ülkelere nazaran oldukça hassas davranarak farklı bir politika ve prosedür uygulamaktadır.

Ankara Belçika Konsolosluğu Aile Birleşimi

Ankara Belçika Konsolosluğu aile birleşimi, Belçika ülkesinin kapsamı içerisinde yasal bir şekilde ikamet etmekte olan aile bireylerinin ya da eş ziyaretinde bulunacak olan kişinin kısa bir süre nedeni ile başvuruda bulunması gereken bir Schengen vize türüdür.

Belçika sınırları içerisinde yaşayan aile ya da eş ziyaretinde bulunmak isteyen başvuru sahibi, Belçika ülkesinin sınırları içerisinde yasal bir şekilde ikamet etmekte olan aile/arkadaş/akraba ya da eş durumundan dolayı bir davetiye talep etmesi gerekmektedir.

Ancak bu davetiye, faks yolu ile ya da e-posta ile gönderimi sağlanır ise yetkili resmi makam olan konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle davet eden kişinin de başvuruda bulunarak, ekstra bir başvuru formu doldurmasının akabinde ikamet ettiği evden finansal gelirine/gelirlerine kadar beyan etmesi gerekmektedir.

Ancak, eksik evrak ya da tutarsız bilgiler ışığında yapılan aile birleşim vizesi adına kişinin vize sonuç alma değerlendirme aşaması olumsuz bir şekilde değerlendirmeye alınarak ne yazık ki ret kararı ile son bulacaktır. Ayrıca, karar verme yetkisi tamamen konsolosluğa ait iken, aracı olan vize başvuru firmaları veyahut vize başvuru merkezleri de karara herhangi bir müdahale etme yetkisine ve yükümlüğüne sahip değildir. Kişi tüm bunları göz önünde bulundurarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Belçika Aile Birleşim Vizesi 2020

Belçika aile birleşimi vizesi 2020 yılı kapsamı içerisinde başvuruda bulunacak olan kişilerden 1.170TRY aile birleşimi adına vize harç ücreti talep ederek tahsil etmektedir. Bunun yanı sıra, Belçika ülkesi Avrupa Birliği sınırları içerisinde yer almasından dolayı Schengen vizesi prosedürünü uygulamaktadır.

Bu nedenle, Belçika ülkesinin sınırları içerisine eş durumundan ya da aile durumundan aile birleşimi vizesi başvurusunda bulunacak olan kişiler, yine Schengen vizesine tabi tutulmaktadırlar. Bu uygulamayı sadece AB sınırları içerisinde Belçika uygulamaktadır. Diğer pek çok Schengen üyesi olan AB ülkeleri, aile birleşimi gibi uzun süreli vizeler için kişilere 180 günlük bir konaklama hakkı verir iken oturum iznine de tabi tutmaktadır. Bu nedenle kişiler başvuruda bulunmadan önce bu gibi durumları ve prosedürleri iyice göz önünde bulundurarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Vize Başvuru Formu

Belçika aile birleşimi vize başvuru formunu dolduracak olan vize başvuru sahipleri, başvuru formunu doldurur iken oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde eksik bilgi, hatalı ve yanlış bilgilerin beyanında bulunulur ise, başvuruda bulunan kişinin aile birleşimi vizesi olumsuz bir şekilde sonuç alacaktır.

Konsolosluk ve büyükelçilik tarafından doldurulması zorunlu ve en önemli evrakların başında gelen Belçika aile birleşimi vize başvuru formu, kişinin tüm kimlik bilgilerini ve akabinde de Belçika sınırları içerisinde eşinin ya da ailesinin bilgilerini de beyan etmesi gerekmektedir. Yanına gidecek olduğu kişinin evinin kira ya da kendine ait olmasından, finansal bilgilerine kadar başvuru formu içerisinde net ve eksiksiz bir şekilde gerçeği yansıtacak şekilde doldurarak beyan etmesi gerekmektedir.

Belçika kişiye özel dilekçeler ve güncellenmiş formlar için https://www.eraytur.com/belcika-vize-formu-ve-dilekce/ bağlantısına ziyaret ediniz..

VFS Global Belçika Aile Birleşimi Vizesi

VFS Global Aile Birleşimi Vizesi ise, yabancı uyruklu olan kişilerin Belçika ülkesinin sınırları içerisinde en azından 90 günden daha fazla konaklama yapmaları adına hizmet sağlayan bir vize başvuru merkezidir. Bu vize kategorisi ise D tipi Ulusal Vize kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Bu vize ise, Belçika vatandaşlığına ait olan kişilerin aile üyeleri adına Belçika toprakları sınırları içerisinde daha uzun konaklama yapması adına olanak sağlayan bir vize kategorisidir.

Belçika Aile Birleşimi Vizesi

Belçika aile birleşimi vizesi, yabancı bir üçüncü ülke vatandaşı olan kişilerin Belçika sınırları içerisinde 90 günden daha fazla konaklama yapılması adına D tipi kategorisi içerisinde verilen bir vize türüdür. Bu vize kategorisinde bulunan aile birleşimi vizesi ise direkt olarak konsolosluk ya da büyükelçiliğe yapılmaktadır.

Bu neden kapsamı içerisinde uzun süreli yapılacak olan ve D tipi vize kategorisi olarak geçen aile birleşimi gibi vizeler, aracılık konusunda yetki sahibi olan vize başvuru merkezleri veyahut yanı sıra vize başvuru firmaları tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle bu gibi vizeler direkt olarak başvuru sahibi tarafından bizzat konsolosluğa ya da resmi büyükelçilik tarafına yapılması gerekmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Belçika aile birleşimi vizesi çıkış süresi, uzun süreli bir vize kategorisi içerisinde bulunan D tipi vize olmasından kaynaklanarak en geç 15 ila 20 gün içerisinde sonuç bulmaktadır. Bu vize kategorisi yetkili resmi makam olan konsolosluk ya da büyükelçilik tarafından uzun bir incelemeye tabi tutulduğundan dolayı sürelerde yoğunluklara bağlı olarak aksamalarında da yaşanması mümkündür. Kişi tüm bunları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Ancak, eksik evrak ve bunun beraberinde de yapılan tutarsız bilgilerin beyanı resmi makamlar tarafından tespit edildiği takdirde kişinin vizesi olumsuz değerlendirilerek direkt olarak ret kararı ile sonuçlanacaktır.

Belçika Uzun Süreli Vize

Belçika uzun süreli vize, eş ya da aile durumundan dolayı Belçika sınırları içerisinde 90 günden daha fazla bir konaklama yapmak amacı ile yetkili konsolosluk ya da büyükelçiliğe gerçekleştirilmesi gerekli olan vize işlemidir.

Bu vize sayesinde başvuruda bulunan kişiler daha uzun konaklama yaparak Belçika sınırları içerisinde hem oturum hem de D tipi vizeye sahip olmaktadırlar.

Belçika Erasmus Vizesi

Belçika Erasmus vizesi, üniversitelerin belirlemiş olduğu takvime göre gerçekleştirilen bir öğrenci programı olarak düzenlenmektedir. Erasmus programı, öğrenicinin aktif bir şekilde okumuş olduğu üniversitenin takvim programına göre düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra üniversitenin de Erasmus kapsamı içerisinde yer alması gerekmektedir. Öğrenci seçimi yapıldıktan daha sonra başvuruların kabulü gerçekleştirilmektedir.

Belçika Aile Birleşimi İçin Gerekli Belgeler

Belçika aile birleşimi vizesi, Belçikalı olmayan kişilerin 90 günden daha fazla ülkede kalmasına imkân sağlayan vize türüdür. D tipi vize olarak geçen Belçika aile birleşimi için gerekli belgeler diğer vize türlerinden farklılık gösterir.

Aile birleşimi vizesi almak için aile fertlerinin Belçika vatandaşı olması gerekir. Belçika evlilik vizesi almak için ise gerekli evraklar arasında vize başvuru formu, pasaport, 2 adet fotoğraf, uluslararası geçerli evlenme kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, Belçika’da bulunan ailenin kimlik belgeleri, Belçika’daki eşin ikametgâh belgesi, Belçika’da yaşayan aileye ait evraklar, sağlık sigortası, maaş bordrosu, eşlerin eski evliliği varsa ona dair belgeler ve yabancı dil bilgisine dair belgelerin düzenlenmesi gerekir.

Aile birleşimi vizesi için evrakların tamamı eksiksiz olarak hazırlandığında seyahat gününden 1 ay önce vize başvurusu yapmalıdır. Belçika aile birleşimi vizesi red olursa seyahat tarihinin ileri tarihe ertelenmemesi açısından 1 ay önceden başvuru yapmak önemlidir.

Belçika aile birleşimi vizesi ne kadar sürede çıkar, vize işlemlerini en az 1 ay önceden başlatmak gereklidir. Evraklarda eksik ya da hata çıkması ya da vize talebine red gelmesi ihtimaline karşı hazırlık süresi olması bakımından 1 ay önceden başlanması faydalı olacaktır.  Belçika aile birleşimi mülakatında sorulan sorular oldukça önemlidir ve vizenin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını etkiler. Bu yüzden sorulara tereddütsüz olarak net, doğru ve açık cevap verilmelidir.

BELÇİKA OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ

NEDİR?

Belçika’da uzun süreli oturum ve çalışma izni isteyen şahısların alması gereken bir vizedir.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Bu vize türü 6 aylık ve bir yıllık alınabilinir. Ancak istendiği taktirde uzatma hakkı bulunmaktadır.

NEREYE BAŞVURULUR?

Türkiye’de yer alan konsolosluklar bu işlemlerin alındığı birimlerdir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Diğer vize türlerinde olduğu gibi standart evraklar hazırlanmalı ve istene ek evraklar konsolosluk yetkilerine sunulmalıdır.

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahatten bir ay önce başvuru yapmak iyi bir tercih olacaktır. Bütün işlemlerin rahatlıkla tamamlanması için bu süre yeterlidir. Resmi tatiller vizenin sonuçlanma süresinin uzamasına sebep olabilir. Bu da seyahatin gecikmesine sebep verebilir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Belçika Konsolosluğu tarafından yetki verilen vize merkezleri ile randevu almak mümkündür.

Belçika vizesi ücretsiz gerekli tüm bilgilendirme için https://www.eraytur.com/iletisim/ bağlantısından bize ulaşabilirsiniz.

Belçika Aile Birleşimi

Belçika aile birleşimi vizesi, Belçika vatandaşı olan birisinin ailesinden olan fakat farklı bir ülkede yaşayan kişilerin ülkeye gelebilmek için alması gerektiği vize türüdür. D tipi vize kategorisinde olan Belçika aile birleşimi vizesi 2021 yılı için 1170 TRY olarak fiyatlandırılmıştır.

Belçika aile birleşimi vizesi 6 aylık olarak alınabilir. Hatta Belçika’da 6 aydan fazla kalınacaksa gerekli olması durumunda 1 yıla kadar uzatılabilir.  Aile birleşimi vizesi almak için Belçika Konsolosluğuna başvuru yapılabilir.

Belçika aile birleşimi oturum izni için konsolosluğa bazı evrakların düzenlenerek bizzat getirilmesi gereklidir. Bunlar arasında pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, evlenme kayıt örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği, Belçika’da yaşayan ailenin kimlik ve ikametgah bilgileri, sağlık sigortası, maaş bordrosu ve yabancı dil bildiğini kanıtlayan bir belge yer almalıdır.

Belçika aile birleşim vizesi ne kadar sürede çıkar? Tüm evraklar tamamlanıp teslim edildikten sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde vize çıkmaktadır. Fakat Belçika aile birleşimi vizesi red gelme ihtimali için mutlaka seyahat tarihinden en az 1 ay önce işlemlere başlanmalıdır. Vize almak için öncelikle konsolosluktan randevu alınmalıdır.

Belçika aile birleşimi mülakat soruları vize alırken en zorlanan aşamalardan bir tanesidir. Özellikle aile birleşimi vizesi olduğu için verilecek izin süresi daha uzun olacaktır. Bu sebeple daha ayrıntılı ve net cevap isteyen sorular sorulabilir. Sorulara tek seferde ve doğru cevap vermek önemlidir.

Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Aile birleşimi vizesi, yakınları yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, ülkeye gitmeleri için başvuru yapmaları gereken vize türüdür. Aile birleşimi vizesi kaç günde çıkar: vizenin açıklanma süresi başvuru yapılan ülkeye göre değişiklik gösterse de ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Almanya aile birleşimi vize bekleyenler 2020 yılında konsoloslukta yaşanan yoğunluktan dolayı vizelerini daha geç almıştır. 2021 yılında ise aile birleşimi vizesi 15 gün içerisinde alınabilir.

Fransa aile birleşimi vizesi kaç günde çıkar 2020: Fransa aile birleşimi vizesi 1-3 ay içerisinde sonuçlanır.

Almanya, virüs sebebi ile vize işlemlerini kısıtlı bir şekilde yürütmektedir. Aile birleşimi için başvuru yapacak kişiler, Almanya aile birleşimi son dakika haberleri ve Almanya konsolosluğu tarafından yayınlanan son gelişmeleri takip ederek başvuru yapmalıdır.

Aile birleşimi vizesi Almanya yorumlar doğrultusunda hareket etmeniz, 2021 yılında vize reddi almanıza sebep olabilir. Geçmiş yıllarda belirlenen şartlar değişebileceği için işlemlerinizi konsolosluğun yaptığı son açıklamalara göre tamamlamalısınız.

Almanya aile birleşimi vizesi red nedenleri: Aile birleşimi vizesi: finansal sebepler, davetiyede hata olması, belgelerin eksik veya yanlış olması, yabancı dil sınavından yeterli puanın alınmaması gibi sebeplerle reddedilebilir.

Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşayan biriyle evlenmesi durumunda aile birleşimi vizesi ile eşinin yaşadığı ülkeye gitme hakkı vardır. Evlilik vizesi Türkiye konsolosluğundan değil gidilecek olan ülkenin konsolosluğundan alınır.

Almanya aile birleşimi dil şartı kalktı: Almanya aile birleşimi için girilmesi gereken yabancı dil sınavı kalkmamıştır. Bu sınavdan yeterli puan alınmadığı takdirde vize reddi alabilirsiniz.

Belçika Aile Birleşimi

Belçika aile birleşimi bir Belçika vatandaşı ile aile bağı olan kişilerin bir araya gelmesini sağlayan vizedir. Bu vize genellikle eşler arasında uygulanır. Ancak Belçika oturma izni bulunan bir aile bireyine sahipseniz de yanında yaşamanız için aile birleşimi sağlanır.

Belçika Aile Birleşimi Vizesi 2021

Belçika aile birleşimi vizesi 2021 yılında verilmeye devam ediyor. Belgelerinizin toplanması ve konsolosluğa başvurulması durumunda sonucunuz size ulaşacaktır.

Belçika Aile Birleşimi Mülakat Soruları

Belçika aile birleşimi talebinde bulunduğunuzda sizin için bir mülakat tarihi belirlenecektir. Bu mülakat içerisinde temel olarak Belçika’daki aile bireyi ve bağlantı arasında sorular sorulur. Bu sorular değişiklik gösterebilir.

Belçika Aile Birleşimi Oturum İzni

Belçika aile birleşimi oturum izni almanızı gerektiren bir başvurudur. Eğer Belçika’ya vizeniz ile giriş yaptıysanız 8 gün içerisinde oturum izni talebinde bulunmalısınız.

Belçika Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Belçika aile birleşim vizesi ortalama 15 ile 20 gün içerisinde çıkar. Ancak bu süreç daha kısa ya da daha uzun olabilir.

Belçika Aile Birleşimi 2021

Belçika aile birleşimi 2021 yılında doğrudan Belçika Konsolosluğu ya da yetkili vize merkezleri tarafından yapılıyor.

Belçika Aile Birleşimi Forum

Belçika aile birleşimi için başvuruda bulunurken forum doldurmanız gerekiyor. Bu başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Formunuzu Fransızca, Flemenkçe, Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde doldurabilirsiniz. Ancak Fransızca, Almanca ve İngilizce kesin olarak kabul edilen dillerdir.

Aile Birleşimi Vizesi Türkiye

Türkiye aile birleşim vizesi T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Göç ve Göçmen İdaresi tarafından takip ediliyor. Eğer Türkiye’de bir aile birleşim yapmak istiyorsanız başvurmanız gereken yerler bu yerler ve yetkili merkezlerdir. Türkiye’den başka bir ülkeye aile birleşim ile göç etmek istiyorsanız da ilgili ülkenin konsolosluğuna başvuruda bulunmanız gerekir.

Aile Birleşimi Vizesi Nedir?

Aile birleşim vizesi iki farklı ülkede yaşayan aile bireylerinin bir arada yaşamasını sağlayan vizedir. Eşler, kardeşler ya da doğrudan aile üyeleri bir başka ülkede oturma izni olan aile bireyinin yanında yaşama hakkı bulunuyor.

Belçika aile birleşimi vizesi kaç günde çıkar?

Pandemi koşulları sebebi ile aile birleşimi uzun bir süreye yayılmaktadır. 2-3 aylık bir süre içerisinde aile birleşiminin çıkması tahmin edilir.

Belçika aile birleşimi ne kadar sürer?

Aile birleşiminin en geç 3 ay içerisinde olumlu ya da olumsuz biçimde yanıtının tarafınıza iletilmesi sağlanır.

Aile birleşimi vizesi ne zaman çıkar?

Aile birleşimi için başvurunuzu sunarken evliliğe dair tüm evrakları eksiksiz iletmeye dikkat etmelisiniz. Belgelerde eksiklik olması değerlendirmenin uzamasına neden olur.

BELÇİKA VİZE DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI
Vize Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir. Gerekli olan vize başvuru formlarını indirerek bizimle +90 (850) 307 94 62 numaradan iletişime geçiniz.
BELÇİKA TİCARİ BELGELER BELÇİKA TURİSTİK BELGELER
Belçika Aile Birleşimi 1 – wordicon1 Ticari Vize Genel Başvuru EvraklarıBelçika Aile Birleşimi 1 – wordicon1 Turistik Vize Genel Başvuru Evrakları
Belçika Aile Birleşimi 1 – wordicon1 Ticari Vize Başvuru DilekçesiBelçika Aile Birleşimi 1 – wordicon1 Türkçe Dilekçeler
Belçika Aile Birleşimi 1 – wordicon1 İngilizce Başvuru DilekçesiBelçika Aile Birleşimi 6 – indir Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Başvurusunda Bulunacakların Sayfamızda bulunan Vize Rejim Tablosuna dikkat etmeleri önemle rica olunur. Pasaport Geçerlilik Sürelerinin Seyahat Bitiminden Sonra 6 ay olmalıdır. E-Pasaport sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

  • ×