İngiltere Vize Evrakları: Turistik - Ticari [2023] - Eraytur
İngiltere Vizesi

İngiltere Vize Evrakları: Turistik – Ticari [2023]

Birleşik Krallık, bilinen ismiyle İngiltere’ye kültürel gezi, eğlence ve turistik tatil amacıyla seyahat etmek isteyen bireyler İngiltere Genel Ziyaretçi vizesine başvurmalıdır. İngiltere bir Avrupa Birliği üyesi değildir ve Schengen vize bölgesinde yer almaz.

İngiltere kısa süreli vizesine sahip olanlar Schengen bölgesi ülkelerine giremezler, ayrıca Schengen kısa süreli vizesine başvurmak durumundadırlar. Özellikle tur gezilerinde önemli olan bu ayrıntıya dikkat edilmelidir. Diplomatik Siyah pasaport sahipleri haricinde tüm pasaport türlerine sahip olan Türk vatandaşları 90 günden az seyahatleri için vize başvurusunda bulunmalıdır. Bunun için İngiltere Vize Evrakları olarak bilinen standart belgeleri hazırlarlar ve vize merkezlerine başvururlar.

İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İngiltere vizesi için başvuracak kişiler istenen belgelerin asıllarının yanında fotokopilerini de hazırlamalıdırlar. Vize başvuruları İngiltere Hudut Muhafaza Dairesi tarafından inceleneceğinden gerek görülen belgelerin İngilizce tercümelerinin de bulundurulması gerekmektedir. Tercüme yeminli tercümanca yapılır ve tercümanın adı, soyadı, iletişim bilgileri ve tasdik şerhi çok önemlidir.

İngiltere Genel Ziyaretçi vizesi alabilmek için kişisel biyometrik verilerin, biometrik fotoğraf ve parmak izi, verilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi bizzat vize başvuru merkezinde bu işlemleri gerçekleştirmek durumundadır. İngiltere vize başvuru işlemleri için Birleşik Krallık Vize ve Göçmen Dairesi İnternet sitesinden İngiltere vize başvuru formu doldurulur. Daha sonra İngiltere vize merkezinden randevu alınır. İngiltere vize evrakları dosyası bu başvuru merkezinde yetkililere sunulacaktır.

İngiltere tarafından istenen vize belgeleri seyahat türüne ve mesleki duruma göre değişse de verilmesi gereken standart belgeler bulunmaktadır. Vizeye başvuran her birey bu belgeleri öncelikle hazırlamalıdır.

İngiltere Genel Ziyaretçi Vizesi Standart Belgeler

İngiltere Genel Ziyaretçi Vizesi Standart Belgeler

İngiltere’ye kısa süreli ziyarette bulunacak kişiler mutlaka hazırlaması gereken standart belgeleri tamamlayarak vize başvuru işlemlerini başlatırlar. Bu belgeler şunlardır:

 • İngiltere vize başvuru formu- İngilizce online olarak doldurulan başvuru formu tamamen doldurulmalı, diğer belgelerle çelişmemeli ve doğru bilgiler içermelidir. Çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • İngiltere vize talep dilekçesi– Vize talep dilekçesinde seyahat tarihleri net olarak bildirilmeli, seyahat amacına göre istenen vize türü yazılmalıdır. İngilizce yazılan dilekçe ıslak imzalı olmalı, seyahat planını ve masrafların karşılanmasına yönelik açıklamalar içermelidir.
 • Nüfus cüzdanı- Kimlik belgesinin fotokopisi A4 boyutunda renkli olarak çekilmelidir.
 • Vukuatlı nüfus kaydı- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet sitesinden elde edilebilir.
 • Konaklama rezervasyonu– İngiltere’de konaklanacak tesislerin konfirme rezervasyonları belgelendirilmelidir.
 • Ulaşım rezervasyonları– Uçuş bilgileri ve diğer ulaşım araçlarının rezervasyon bilgileri onaylı olarak sunulmalıdır.
 • Finansal belgeler- Maaş belgeleri, kira-faiz gelirleri, şahsi banka hesap özetleri yetkili kişilerin imzası ve kaşesiyle hazırlanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraflar- Beyaz arka fonlu 2 adet fotoğraf vize başvuru dosyasında olmalıdır.

İngiltere Turistik Vize İşveren Evrakları

İngiltere Turistik Vize İşveren Evrakları

İngiltere’ye gezi amaçlı turistik seyahat yapacak firma sahipleri iş insanları turistik vize alabilmek için standart evrakların yanında İngiltere vize evrakları ek belgeler sunarlar:

 • SGK tescili- Tescil ve hizmet dökümleri, 4B kayıtları e-devlet sitesinden çıktı olarak alınabilir.
 • Kişisel gelir bilgileri- Şahsi banka hesapları imzalı ve kaşeli olarak banka yetkililerinde onaylanmalıdır. Hesap bakiyesinde 7.000 TL bakiye olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin resmi kağıdına yazılmış dilekçede şirket ve şahsi bilgiler verilir, seyahat tarihleri belirtilir, seyahat amacı ve istenen vize türü yazılır.
 • Güncel şirket belgeleri- Bağlı bulunan odadan alınmış güncel faaliyet belgesi hazırlanır, vergi levhası son vergi dilimine ait olmalıdır, noter onaylı imza beyannameleri ve sirküleri verilir, ticaret sicil gazetesi fotokopisi çektirilir.

İngiltere Turistik Vize Çalışan Evrakları

İngiltere Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları eğer tatil ve gezi amaçlı olarak İngiltere seyahatine çıkacaklarsa İngiltere Vize evrakları standart evrakların yanında bazı ek belgeler hazırlarlar:

 • SGK güncel belgeleri- SGK tescil ve hizmet dökümü,4A prim ödemeleri, işe giriş tarihinin belirtildiği işe giriş bildirgesi barkotlu olarak onaylı verilir.
 • Şirket bilgileri- Çalışılan şirketin güncel faaliyet alanı, vergi beyannameleri, sicil gazeteleri, imza sirküleri, oda kayıtları hazırlanır.
 • Kişisel gelir belgeleri- Maaş bordroları 3 aylık olarak onaylı olarak şirket muhasebesinden alınır.
 • Şirket yazısı- Çalışanın şirketteki görevini bildirilen antetli kağıtta görev yazısı verilir.
 • Şirket izin belgesi- Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren izin belgesi şirketçe düzenlenir.

İngiltere Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

İngiltere Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

İngiltere seyahatinde bulunacak kamu çalışanları yani devlet memurları İngiltere Vize Evrakları başvuru dosyasında standart evrakların dışında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • Resmi izin belgesi- Devlet memurunun çalıştığı kurumdan alınan resmi izin belgesi mühürlü ve imzalı olmalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Kamu çalışanının resmi kurum kimlik kartı fotokopisi renkli olarak çekilmelidir.
 • Çalışma belgesi- Devlet memurunun resmi çalışma belgesinin aslı ve fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenir.
 • SGK tescili- Tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi barkotlu olarak hazırlanır.
 • Maaş bilgileri- Maaş bordrosu resmi kurum imzalı ve mühürlü olarak kurumdan alınır.

İngiltere Turistik Vize Emekli Evrakları

İngiltere Turistik Vize Emekli Evrakları

İngiltere kısa süreli turistik vizesi almak isteyen emekliler İngiltere Vize evrakları standart belgelerin yanında ek belgeler hazırlamak durumundadır.

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kişinin kimlik belgesinin renkli fotokopileri A4 kağıdına çektirilir.
 • Emekli tescil bildirimi- E-devlet uygulamasından alınan emekli tescil bildirimi barkotlu olarak sunulur.
 • Emekli aylık bilgisi- Emeklinin aylık aldığı bankadan alınacak 3 aylık hesap hareketlerini içeren banka hesap özeti, banka memuru imza sirküleri ile imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenir.

İngiltere Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İngiltere Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Eczacı, Avukat, Doktor gibi meslek gruplarında çalışan kimseler İngiltere turistik seyahatlerinde İngiltere Vize evrakları olarak hazırladıkları standart evraklar dışında şu belgeleri sunarlar:

 • Meslek oda bildirimi- Avukatlar bağlı bulundukları barodan, doktorlar Tabipler Birliğinden, diğer meslek grupları kendi meslek odalarından kayıtlı olduklarına dair onaylı belgeleri hazırlarlar.
 • SGK belgeleri- SGK tescilleri işverenler ve çalışanlar tarafından, işe giriş bildirgesi çalışanlar ve devlet memurları tarafından barkotlu olarak düzenlenir.
 • Görev kimlik bilgileri- Çalışanlar çalıştıkların kurum kimlik belgelerinin renkli fotokopilerini sunarlar.
 • Maaş bordroları- Çalışanlar ve devlet memurları 3 ay içindeki maaş bordrolarını çalıştıkları kurum onaylı olarak verirler.
 • Şirket bilgileri- Son tarihli vergi levhası fotokopisi, ticari sicil gazete fotokopisi, faaliyet belgesinin aslı, imza sirküleri düzenlenir.
 • İzin belgeleri- Devlet memurları ve firma çalışanları seyahat tarihlerinde izinli olduklarını gösteren resmi belgeleri onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklerler.

İngiltere Ticari Vize İşveren Evrakları

İngiltere Ticari Vize İşveren Evrakları

Birleşik Krallık’ta her türlü yatırım için ticari seyahatte bulunacak iş insanları İngiltere vize evrakları dosyasında mesleki ve şirket belgeleri bulundurmak zorundadır.

 • Ticari davetiye- İngiltere’deki şirketin antetli kağıdına yazılmış, yetkili imza ve kaşesini taşıyan davetiye.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahatin amacını ve tarihlerini belirten vize talep dilekçesi
 • Vergi Levhası- Son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet belgesi- Şirketin bağlı bulunduğu odadan alınmış son 1 aylık faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri
 • Ticari sicil gazete fotokopisi- Şirketin bilgilerini taşıyan ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket banka hesabı- Son 3 aylık şirket banka hesabının onaylı hesap özeti
 • Fuar davetiyesi- Fuar ve organizasyonlarının bilgileri

İngiltere Ticari Vize Çalışan Evrakları

İngiltere Ticari Vize Çalışan Evrakları

İngiltere’ye çalıştıkları firmanın iş bağlantıları için gidecek firma çalışanları İngiltere vize evrakları standart belgelerin yanında şu belgeleri vermek durumundadır:

 • Ticari davetiye- İngiltere’deki şirketin antetli kağıdında hazırlanmış ticari davetiye
 • Şirket bilgileri- Vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, oda kaydı , ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • SGK Belgeleri- SGK tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi
 • Gelir bilgileri- Son 3 aylım maaş bordroları imzalı ve kaşeli
 • Görev yazısı- Şirket tarafından antetli kağıtta imzalı ve kaşeli görev yazısı
 • Şirket banka hesap özeti- Son 3 aylık banka hesap özeti banka onaylı olmalıdır.
 • Fuar davetiyesi- İştirak edilecek fuar ve organizasyon bilgileri verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×