İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
İngiltere Vizesi

İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Birleşik Krallık, bilinen ismiyle İngiltere’ye kültürel gezi, eğlence ve turistik tatil amacıyla seyahat etmek isteyen bireyler İngiltere Genel Ziyaretçi vizesine başvurmalıdır. İngiltere bir Avrupa Birliği üyesi değildir ve Schengen vize bölgesinde yer almaz. İngiltere kısa süreli vizesine sahip olanlar Schengen bölgesi ülkelerine giremezler, ayrıca Schengen kısa süreli vizesine başvurmak durumundadırlar. Özellikle tur gezilerinde önemli olan bu ayrıntıya dikkat edilmelidir. Diplomatik Siyah pasaport sahipleri haricinde tüm pasaport türlerine sahip olan Türk vatandaşları 90 günden az seyahatleri için vize başvurusunda bulunmalıdır. Bunun için İngiltere Vize Evrakları olarak bilinen standart belgeleri hazırlarlar ve vize merkezlerine başvururlar.

Hollanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İngiltere vizesi için başvuracak kişiler istenen belgelerin asıllarının yanında fotokopilerini de hazırlamalıdırlar. Vize başvuruları İngiltere Hudut Muhafaza Dairesi tarafından inceleneceğinden gerek görülen belgelerin İngilizce tercümelerinin de bulundurulması gerekmektedir. Tercüme yeminli tercümanca yapılır ve tercümanın adı, soyadı, iletişim bilgileri ve tasdik şerhi çok önemlidir.

İngiltere vizesi almak için ne yapmalıyım?

İngiltere vizesi almak isteyen kişilerin seyahat amaçları ve vize süresi kapsamında uygun olan işlemleri yerine getirmeleri ve başvuru için vize başvuru merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İngiltere vizesi için bankada ne kadar para olmalı?

İngiltere vizesi almak isteyen kişilerin banka hesaplarında en az 7 bin TL tutarında para bulunması gerekmektedir.

İngiltere'ye gitmek için kaç para lazım?

İngiltere’ye gitmek için kişilerin öncelikle ne kadar süre boyunca orada kalacakları önem taşır. Vize süresi dahilinde ödenmesi gereken vize harç bedelleri arasında 6 aylık bir turistik vize için 128 tutarında para ödenmelidir.

İngiltere Genel Ziyaretçi vizesi alabilmek için kişisel biyometrik verilerin, biometrik fotoğraf ve parmak izi, verilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi bizzat vize başvuru merkezinde bu işlemleri gerçekleştirmek durumundadır. İngiltere vize başvuru işlemleri için Birleşik Krallık Vize ve Göçmen Dairesi İnternet sitesinden İngiltere vize başvuru formu doldurulur. Daha sonra İngiltere vize merkezinden randevu alınır. İngiltere vize evrakları dosyası bu başvuru merkezinde yetkililere sunulacaktır.

İngiltere tarafından istenen vize belgeleri seyahat türüne ve mesleki duruma göre değişse de verilmesi gereken standart belgeler bulunmaktadır. Vizeye başvuran her birey bu belgeleri öncelikle hazırlamalıdır.

İngiltere Genel Ziyaretçi Vizesi Standart Belgeler

İngiltere Genel Ziyaretçi Vizesi Standart Belgeler

İngiltere’ye kısa süreli ziyarette bulunacak kişiler mutlaka hazırlaması gereken standart belgeleri tamamlayarak vize başvuru işlemlerini başlatırlar. Bu belgeler şunlardır:

 • İngiltere vize başvuru formu- İngilizce online olarak doldurulan başvuru formu tamamen doldurulmalı, diğer belgelerle çelişmemeli ve doğru bilgiler içermelidir. Çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • İngiltere vize talep dilekçesi- Vize talep dilekçesinde seyahat tarihleri net olarak bildirilmeli, seyahat amacına göre istenen vize türü yazılmalıdır. İngilizce yazılan dilekçe ıslak imzalı olmalı, seyahat planını ve masrafların karşılanmasına yönelik açıklamalar içermelidir.
 • Nüfus cüzdanı- Kimlik belgesinin fotokopisi A4 boyutunda renkli olarak çekilmelidir.
 • Vukuatlı nüfus kaydı- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet sitesinden elde edilebilir.
 • Konaklama rezervasyonu- İngiltere’de konaklanacak tesislerin konfirme rezervasyonları belgelendirilmelidir.
 • Ulaşım rezervasyonları- Uçuş bilgileri ve diğer ulaşım araçlarının rezervasyon bilgileri onaylı olarak sunulmalıdır.
 • Finansal belgeler- Maaş belgeleri, kira-faiz gelirleri, şahsi banka hesap özetleri yetkili kişilerin imzası ve kaşesiyle hazırlanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraflar- Beyaz arka fonlu 2 adet fotoğraf vize başvuru dosyasında olmalıdır.

İngiltere Turistik Vize İşveren Evrakları

İngiltere Turistik Vize İşveren Evrakları

İngiltere’ye gezi amaçlı turistik seyahat yapacak firma sahipleri iş insanları turistik vize alabilmek için standart evrakların yanında İngiltere vize evrakları ek belgeler sunarlar:

 • SGK tescili- Tescil ve hizmet dökümleri, 4B kayıtları e-devlet sitesinden çıktı olarak alınabilir.
 • Kişisel gelir bilgileri- Şahsi banka hesapları imzalı ve kaşeli olarak banka yetkililerinde onaylanmalıdır. Hesap bakiyesinde 7.000 TL bakiye olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin resmi kağıdına yazılmış dilekçede şirket ve şahsi bilgiler verilir, seyahat tarihleri belirtilir, seyahat amacı ve istenen vize türü yazılır.
 • Güncel şirket belgeleri- Bağlı bulunan odadan alınmış güncel faaliyet belgesi hazırlanır, vergi levhası son vergi dilimine ait olmalıdır, noter onaylı imza beyannameleri ve sirküleri verilir, ticaret sicil gazetesi fotokopisi çektirilir.

İngiltere Turistik Vize Çalışan Evrakları

İngiltere Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları eğer tatil ve gezi amaçlı olarak İngiltere seyahatine çıkacaklarsa İngiltere Vize evrakları standart evrakların yanında bazı ek belgeler hazırlarlar:

 • SGK güncel belgeleri- SGK tescil ve hizmet dökümü,4A prim ödemeleri, işe giriş tarihinin belirtildiği işe giriş bildirgesi barkotlu olarak onaylı verilir.
 • Şirket bilgileri- Çalışılan şirketin güncel faaliyet alanı, vergi beyannameleri, sicil gazeteleri, imza sirküleri, oda kayıtları hazırlanır.
 • Kişisel gelir belgeleri- Maaş bordroları 3 aylık olarak onaylı olarak şirket muhasebesinden alınır.
 • Şirket yazısı- Çalışanın şirketteki görevini bildirilen antetli kağıtta görev yazısı verilir.
 • Şirket izin belgesi- Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren izin belgesi şirketçe düzenlenir.

İngiltere Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

İngiltere Turistik Vize Kamu Çalışanı Evrakları

İngiltere seyahatinde bulunacak kamu çalışanları yani devlet memurları İngiltere Vize Evrakları başvuru dosyasında standart evrakların dışında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • Resmi izin belgesi- Devlet memurunun çalıştığı kurumdan alınan resmi izin belgesi mühürlü ve imzalı olmalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Kamu çalışanının resmi kurum kimlik kartı fotokopisi renkli olarak çekilmelidir.
 • Çalışma belgesi- Devlet memurunun resmi çalışma belgesinin aslı ve fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenir.
 • SGK tescili- Tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi barkotlu olarak hazırlanır.
 • Maaş bilgileri- Maaş bordrosu resmi kurum imzalı ve mühürlü olarak kurumdan alınır.

İngiltere Turistik Vize Emekli Evrakları

İngiltere Turistik Vize Emekli Evrakları

İngiltere kısa süreli turistik vizesi almak isteyen emekliler İngiltere Vize evrakları standart belgelerin yanında ek belgeler hazırlamak durumundadır.

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kişinin kimlik belgesinin renkli fotokopileri A4 kağıdına çektirilir.
 • Emekli tescil bildirimi- E-devlet uygulamasından alınan emekli tescil bildirimi barkotlu olarak sunulur.
 • Emekli aylık bilgisi- Emeklinin aylık aldığı bankadan alınacak 3 aylık hesap hareketlerini içeren banka hesap özeti, banka memuru imza sirküleri ile imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenir.

İngiltere Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İngiltere Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Eczacı, Avukat, Doktor gibi meslek gruplarında çalışan kimseler İngiltere turistik seyahatlerinde İngiltere Vize evrakları olarak hazırladıkları standart evraklar dışında şu belgeleri sunarlar:

 • Meslek oda bildirimi- Avukatlar bağlı bulundukları barodan, doktorlar Tabipler Birliğinden, diğer meslek grupları kendi meslek odalarından kayıtlı olduklarına dair onaylı belgeleri hazırlarlar.
 • SGK belgeleri- SGK tescilleri işverenler ve çalışanlar tarafından, işe giriş bildirgesi çalışanlar ve devlet memurları tarafından barkotlu olarak düzenlenir.
 • Görev kimlik bilgileri- Çalışanlar çalıştıkların kurum kimlik belgelerinin renkli fotokopilerini sunarlar.
 • Maaş bordroları- Çalışanlar ve devlet memurları 3 ay içindeki maaş bordrolarını çalıştıkları kurum onaylı olarak verirler.
 • Şirket bilgileri- Son tarihli vergi levhası fotokopisi, ticari sicil gazete fotokopisi, faaliyet belgesinin aslı, imza sirküleri düzenlenir.
 • İzin belgeleri- Devlet memurları ve firma çalışanları seyahat tarihlerinde izinli olduklarını gösteren resmi belgeleri onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklerler.

İngiltere Ticari Vize İşveren Evrakları

İngiltere Ticari Vize İşveren Evrakları

Birleşik Krallık’ta her türlü yatırım için ticari seyahatte bulunacak iş insanları İngiltere vize evrakları dosyasında mesleki ve şirket belgeleri bulundurmak zorundadır.

 • Ticari davetiye- İngiltere’deki şirketin antetli kağıdına yazılmış, yetkili imza ve kaşesini taşıyan davetiye.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahatin amacını ve tarihlerini belirten vize talep dilekçesi
 • Vergi Levhası- Son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi
 • Faaliyet belgesi- Şirketin bağlı bulunduğu odadan alınmış son 1 aylık faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri
 • Ticari sicil gazete fotokopisi- Şirketin bilgilerini taşıyan ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket banka hesabı- Son 3 aylık şirket banka hesabının onaylı hesap özeti
 • Fuar davetiyesi- Fuar ve organizasyonlarının bilgileri

İngiltere Ticari Vize Çalışan Evrakları

İngiltere Ticari Vize Çalışan Evrakları

İngiltere’ye çalıştıkları firmanın iş bağlantıları için gidecek firma çalışanları İngiltere vize evrakları standart belgelerin yanında şu belgeleri vermek durumundadır:

 • Ticari davetiye- İngiltere’deki şirketin antetli kağıdında hazırlanmış ticari davetiye
 • Şirket bilgileri- Vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, oda kaydı , ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • SGK Belgeleri- SGK tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi
 • Gelir bilgileri- Son 3 aylım maaş bordroları imzalı ve kaşeli
 • Görev yazısı- Şirket tarafından antetli kağıtta imzalı ve kaşeli görev yazısı
 • Şirket banka hesap özeti- Son 3 aylık banka hesap özeti banka onaylı olmalıdır.
 • Fuar davetiyesi- İştirak edilecek fuar ve organizasyon bilgileri verilmelidir.

İngiltere Vizesi Önemli Notlar 2022

İngiltere Vizesi

İngiltere Vizesi

İngiltere vizesi, Birleşik Krallık olarak tanımlanan prosedür kapsamında olmasından kaynaklanarak Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya gibi ülkeler de geçerlidir.

İngiltere Vize İstiyor mu?

İngiltere Vize İstiyor mu?

İngiltere Birleşik Krallığı’na seyahat etmeyen isteyen vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile İngiltere vizesi başvurusunda bulunmak zorundadır. Ancak Diplomatik Pasaporta sahip bireylerin 180 günün içinde bulunduğu 90 günü aşmayan seyahatlerde, İngiltere vize işlemlerinden muaf tutulmaktadırlar.

İngiltere aracılığı ile diğer ülkelere transit yolculuk edecek olan vatandaşlar ise transit için vize başvurusu yapmak zorundalardır. Ancak mevcut seyahat 24 saat (1 gün) içerisinde tamamlanacak ise gidilecek olan diğer ülkelerin vizesi ile ilgili talep edilen tüm şartları yerine getirmiş ise, birey İngiltere transit vize işlemi başvurusundan muaf tutulacaktır.

Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi yönetmeliği gereğince, Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler ülkesine yolculuk yapmak isteyen kişiler, giriş yapabilmek adına almaları zorunlu olan bir vizedir.

Ancak İrlanda ülkesine İngiltere vizesi ile giriş yapılamamaktadır. Bunun yanı sıra kısa süre geçerliliği olan İngiltere ziyaretçi vizesi ile öncelikle İngiltere sınırları içerisinden giriş yapmak koşulu ile giriş izni verilmektedir. Birleşik Krallık Schengen üyeleri ülkesinde olmadığından dolayı, İngiltere vizesi bulunan ya da İngiltere vizesi alacak kişiler, Schengen üyesi olan ülkelere İngiltere vizesi ile seyahat etmeleri mümkün değildir.

Aile üyelerini tıbbi tedavi, ziyaret, akademik çalışma, eş ziyareti ya da sıkça yapılan iş görüşmeleri gibi diğer farklı sebeplerden dolayı İngiltere ülkesine düzenli seyahat gerçekleştirmeyi gerektirecek sebeplerin, belgelerce ibraz edilmesi durumunda da kişiler uzun dönem için İngiltere vize başvurusu yapabilir.

Uzun süre İngiltere vizesi adına 6 aylık, 2 yıllık, 5 ya da 10 yıllık gibi sürelerde İngiltere vize başvurusu fırsatı bulunmaktadır. Ancak uzun sürecek İngiltere vizeleri ile ülke sınırları içerisinde kalma hakkı en fazla 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 ay tamamlandıktan sonra ise İngiltere’den çıkış yapmak şarttır.

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere’ye seyahat etmek isteyen bireyler ise, İngiltere vize İngiltere Büyükelçiliği ve yahut İngiltere Konsolosluğu taraflarınca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İngiltere için vize başvurusuna müracaat eden bireyler, başvurunun tamamlanması adına biyometrik bilgilerini ve parmak izlerini sunmalıdırlar.

İngiltere Vize Çeşitleri Nelerdir?

İngiltere Vize Çeşitleri Nelerdir

İngiltere ticari vizesi ve İngiltere turistik amacı ile verilen vize, evlilik ve yahut yasal eş amaçlı İngiltere Vizesi, tıbbi amaç doğrultusunda verilen İngiltere Vizesi, öğrenci ziyareti ile yapılan İngiltere Vizesi ’dir.

İngiltere Birleşik Krallığı’na seyahat etmek isteyen vatandaşlar, ülkeye gerçekleştirilecek yolculuğun amacına göre kategoride mevcut bulunan vize türüne göre başvuruda bulunmalıdırlar. Aksi halde başvuru reddi ile karışılabilirler.

İngiltere Vizesi İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?

İngiltere Vizesi İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?

İngiltere vizesi için gerekli olan evraklar ya da belgeler, vatandaşların İngiltere’ye gerçekleştirecek olan seyahatin amacına ve türüne göre değişkenlik göstermektedir. İngiltere Konsolosluğu talep etmesi halinde İngiltere vizesi için sunulan gerekli olan evraklara nazaran seyahatin amacına göre de ek evrak ya da belge talep etme haklarına da sahiptir. Kısa zamanlı İngiltere Ziyaretçi Vize başvurusu işlemleri adına hazırlanması gereken evrakların aslının ya da fotokopilerinin ise kesinlikle hazır bulundurulması gerektiğini de hatırlatmaktadır.

İngiltere vize başvuruları ise İngiltere Hudut Muhafaza Dairesi tarafınca değerlendirilmeye alınması nedeni ile İngilizce dilinde olmayan tüm destekleyici olan belgelerin tercümesiyle beraberinde teslim edilmektedir. Tercüme edilmiş belgelerde ise tercüme eden şahsın adı, iletişim bilgileri ve aslına uygun olarak tercüme edildiğine dair tasdik şerhi de bulundurulmalıdır. Tercüme edilen her tercüme belgesinin üzerinde tarih ve tercüme işlemini gerçekleştiren kişinin imzasının bulunması şarttır.

 • Pasaport: Seyahatin bitiş tarihi ile minimum 6 aylık geçerliliği ile kullanmak mümkündür. Ancak pasaportun içerisinde bulunan boş sayfalar ve var ise eski pasaportun da bulundurulması zorunludur.
 • Başvuru Formu: Eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tamamlanmış, müracaat eden şahıs tarafınca imzalanmış İngiltere vize müracaat formu. (Taraflarca şahsa temin edilecektir.)
 • Dilekçe: Şirketteki konumu, seyahatin tarihini ve nedeninin belirten, şirketteki imza yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış bir dilekçe.
 • Davetiye: Ziyaret gerçekleştirilecek yer bir şirket ise; mevcut şirketin antetli bir kâğıda düzenlenmiş, müracaat eden şahsin pasaport numarasının ve isminin içerisinde yer aldığı davetiye. Ayrıca davet eden kişinin de pasaport fotokopisinin bulundurulması gerekmektedir.)
 • Seyahat Evrakları: Konaklama rezervasyonu bilgileri, ulaşım rezervasyonu ve sağlık sigortasının bulundurulması.
 • İlave Evraklar: Nüfus cüzdanının fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kâğıt örneğinin bulundurulması.

İngiltere Transit Vize İşlemleri

İngiltere Transit Vize İşlemleri

Transit vize, bir ülkeye seyahat yapılacağı sırada aktarmanın gerçekleşeceği durumlarda ise, aktarma uygulanacak ülkenin sınırlarından geçebilmek amacı ile dilenen oldukça kısa süreli bir vize türüdür. Aktarmalı uçuşlarda aktarma yapılacak olan herhangi bir ülkenin transit vize talep edip etmediğine kesinlikle dikkat edilmelidir. Transit vize istekleri ülkeden ülkeye ve aktarma sürelerine bağlı olaraktan değişkenlik göstermektedir.

Resmî kurumlar olan vize başvuru firmaları aracılığı ile transit vize başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Gerekli evraklar;

 • Kişisel evraklar
 • Pasaport orijinali
 • Başvuru formu
 • Biyometrik fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı ile beraberinde Pasaport fotokopileri
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Banka hesap dökümüdür.

İngiltere Vizesi Kaç Günde Çıkmaktadır?

İngiltere Vizesi Kaç Günde Çıkmaktadır?

İngiltere vizesi 3 hafta ila 12 hafta aralığında çıkmaktadır. İngiltere oturum vizesi türlerinden herhangi birisine başvuru yapmış olan bireyler, vize başvuru tarihini takiben 12 ya da 24 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

İngiltere vizesinin başvurusu olumlu yönde sonuçlanan kişiler, belgelerin başvuru işleminin gerçekleştirdiği Vize Başvuru Merkezi’nden teslimini alabilirler. Bu belgeler teslim alınır iken kimlik bilgileri, seyahatin nedeni ve seyahat tarihinde herhangi bir yanlışlık olup olmadığını dikkat ile teyit etmelidirler. İngiltere başvurusunun ret edilmesi durumunda ise kişiler, şahsına iletilmiş olan reddedilme nedenlerini öğrenerek gerekli durumlar doğrultusunda karara itiraz haklarına da sahiptir.

İngiltere Konsolosluğu ve yahut İngiltere Büyükelçiliği vize ret ile sonuçlanmış ise, vize için gerçekleşecek başvuru ücretini iade etmemektedir. Güncel İngiltere vize ücreti ise 6 aylık 125 TRY ila 135 USD arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ek olarak başvuru merkezlerinden temin edilen 210 TRY tutarındaki kişi başı tarama ücretini de eklemeliyiz. İngiltere harç bedelinin geri iadesi talep edilememektedir.

Bunun yanı sıra vize başvuru işlemlerinde kullanılan evrakların da iade edilmesi mümkün değildir. İngiltere vize reddi durumlarında, istenilen zaman içerisinde tekrardan İngiltere vize başvuru işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Son reddedilme tarihinden sonra koşullar gereğince herhangi bir değişiklik yok ise ya da reddedilmek için herhangi bir gerekçe bulunmuyor ise; başvurunun her bir detayı incelenip tekrarlanması mümkündür. Ancak başvuru aslı olmayan, sahte belgelerin ibraz edilmesi gereğince reddedilmemiş ise; bir önceki karar sonraki başvuruların kendiliğinden ret edileceği anlamını da taşımamaktadır. Fakat daha önceden alınmış ret kararının nedenleri göz önünde bulundurularak ve sonrasında gerekli görülen düzeltmeler yapılarak başvuru işleminin gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

İngiltere vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/ingiltere-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Vize Evrakları

İngiltere vizesi için gerekli olan başvuru işlemleri için İngiltere vize evrakları konusunda zorluklar yaşanmakta ve merak edilen pek çok konu ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan ilki; özellikle kısa dönem seyahatlerde alınan İngiltere turist vizesi için gerekli evraklar 2020 yılındaki listedir. Turist vizesi almak için sizlerden istenen genel evraklar;

 • Pasaport
 • Kimlik fotokopisi
 • 3 adet biyometrik fotoğraf
 • tam vukuatlı nüfusa kayıt örneği
 • Güncel banka hesap dökümleri
 • Güncel maaş bordrosu
 • Sabıka kaydı
 • İngiltere vize başvuru formu

gibi belgelerdir.

İngiltere vize ücreti 2021 yılı için belirlenen tutar ise, vize süresine göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre;

 • 6 aylık turist vizesi: 135 USD
 • 2 yıllık turist vizesi: 486 USD
 • 5 yıllık turist vizesi: 885 USD

olarak İngiltere turist vizesi ücretleri 2021 yılı için bu tutarlarda belirlenmiştir.

Vize başvurusu konusunda en önemli esasların vize ücreti ve vize evrakları olduğunu unutmayın. Başvuracağınız vize türüne göre farklılık gösteren İngiltere vizesi için gerekli evraklar listesini hazırladıktan ve başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvuru için İngiltere vize başvuru merkezlerine müracaat edebilirsiniz.

İngiltere için gerekli evraklar 2021 yılında da, yukarıda belirtilen liste geçerlidir. Ancak konsoloslukların, kişilerden ek evrak talebinde bulunması da mümkündür. Detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilir ve danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

İngiltere Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

 Vize Türü  Vize Harç Ücreti
 6 aylık vize başvurusu  130 $ –   (2021)
 2 yıllık vize başvurusu  495 $ –   (2021)
 5 yıllık vize başvurusu  896 $ –   (2021)
 10 yıllık vize başvurusu  1124 $  L (2021)
 6 aylık kısa süreli dil okulu vize başvurusu  133 $ –   (2021)
 11 aylık kısa süreli dil okulu vize başvurusu  254 $ –   (2021)
 Tier 4 uzun süreli öğrenci vize başvurusu  476 $ –   (2021)
İngiltere vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/ingiltere-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İngiltere Çalışma Vizesi 2021

İngiltere’ye çalışmak için gidecek olan kişilerin öncelikle İngiltere çalışma vizesi alması gerekmektedir.

Çalışma vizesi ile birlikte aslında İngiltere’de çalışma izni ve ikamet izni de verilmiş olacaktır. Uzun süreli kalma durumu gerektiren vizelerden olan çalıma vizesi ile birlikte hangi ülkede olursanız olun 90 günün üzerinde kalabilirsiniz. Ancak her ülkenin çalışma vizesi alma şartı farklıdır.

Birleşik Krallık vizesi ile İngiltere vizesi aynı anlama gelmektedir. Her iki vize türü de birbirinden farklı değildir.

İngiltere çalışma vizesi 2021 yılında verilmeye devam eden vizelerden. Ancak bunun için öncelikle ülkede hangi kurumda çalışacaksanız oradan işe davet mektubu almanız çok önemli. Aksi takdirde çalışma izni alamazsınız.

İngiltere vizesi 2021 yılı içerisinde kısa süreli seyahatler için kısıtlamalara tabi olsa da uzun süreli vizeler ya da acil durumlar için alınan vizeler konusunda kısıtlamalar esnetilmektedir.

İngiltere vize ücreti 2021 yılı için en çok merak edilen sorular içerisinde yer almaktadır. Vize ücretleri bu yıl için de vize türüne göre farklılık göstermekte bu fiyatlar şu şekilde belirtilmiştir:

 • 6 aylık turistik vize: 135 USD
 • 2 yıllık turistik vize 486 USD
 • 5 yıllık turistik vize: 885 USD

İngiltere evlilik vizesi 2021 yılı içerisinde verilen vize türlerindendir ve aile birleşimi vizesi olarak bilinir. Bu vizenin süresi 6 ila 12 ay aralığında değişmektedir.

İNGİLTERE VİZE DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI
Vize Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir. Gerekli olan vize başvuru formlarını indirerek bizimle +90 (850) 307 94 62 numaradan iletişime geçiniz.
İNGİLTERE TİCARİ BELGELER İNGİLTERE TURİSTİK BELGELER
İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Genel Başvuru Evrakları İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Turistik Vize Genel Başvuru Evrakları
İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Başvuru Dilekçesi İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Türkçe Dilekçeler
İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 İngilizce Başvuru Dilekçesi İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 6 – indir Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Başvurusunda Bulunacakların Sayfamızda bulunan Vize Rejim Tablosuna dikkat etmeleri önemle rica olunur Pasaport Geçerlilik Sürelerinin Seyahat Bitiminden Sonra 6 ay olmalıdır. E-Pasaport sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×