Hollanda Vize Evrakları: Turistik - Ticari [2023] - Eraytur
Hollanda Vizesi

Hollanda Vize Evrakları: Turistik – Ticari [2023]

Hollanda Krallığı’na turistik ya da ticari amaçla seyahat edecek kişiler kısa süreli Schengen C tipi vize almalıdır. Bordo renkli umumi pasaport sahipleri dışında kalan hususi pasaport, hizmet pasaportu ve diplomatik pasaporta sahip olan kişiler 90 günden az seyahatlerinde vize almak zorunda değildir. Schengen vizesi olmayanlar Hollanda’ya girebilmek için Hollanda kısa süreli seyahat vizesi başvurmak durumundadır. Hollanda vize evrakları dosyasını tamamlayan kişiler kısa süreli vizelere başvurabilirler. Schengen vizesi sahibi kişiler Hollanda’dan seyahatlerine başlayacaklarsa Hollanda vize başvuru formunu doldurarak vize işlemlerini başlatmalıdır.

Hollanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Hollanda vize türlerinde farklı seyahat amaçlarına sahip farklı meslek gruplarından ek belgeler istenir. Ortak belgeleri her vize türüne başvuran kişilerden istenen belgelerdir. Hollanda Vize evrakları içinde herkesin vermesi gereken genel belgeleri tamamlayanlar vize başvuru merkezlerinden vize başvuru işlemlerini yürütebilir. Schengen vizesine ilk kez başvuracaklardan parmak izi alınır ve genelde bir hafta gibi bir süre Schengen bölgesi ülkeleri ziyaret edebilmesine fırsat verilir. 

Hollanda’da oturma izni ve çalışma izni almak isteyenler Hollanda Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuna şahsen başvurmak zorundadır. Bu tür uzun süreli vizelerde Hollanda Devleti kendi belirlediği vize kurallarını uygular.

Hollanda’ya kısa süreli gezi amaçlı gitmek isteyenler ilk önce vize başvuru formunu doldurmalı ve kendilerinden istenen ortak Schengen vizesi evrakları ve Hollanda vize evrakları dosyasını tamamlamalıdır.

Hollanda Vize Evrakları Genel Belgeler

Hollanda Vize Evrakları Genel Belgeler

Hollanda vizesi alabilmek için her vize türü için gerekli genel belgeler bulunmaktadır. Vize başvurusunda bulunan her birey bu belgeleri hazırlamalı ve eksiksizce, doğru bilgilerle tamamladıkları belgeleri vize başvuru merkezlerine iletmelidir.

Hollanda Vize Evrakları genel belgeleri şunlardır:

 • Pasaport aslı ve renkli fotokopiler- Son 10 yıl içinde alınmış, 6 ay geçerliliği bulunan mevcut pasaportun aslı ve renkli fotokopileri hazırlanmalıdır. Pasaportta vize işlenebilmesi için 2 boş sayfa bulunmalıdır.
 • Kimlik bilgileri- T.C. kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopileri, diğer meslek gruplarının resmi kimlik belgelerinin fotokopileri
 • Vukuatlı nüfus kaydı- E-devlet web sitesinden alınabilecek tam vukuatlı nüfus kaydı belgesi
 • Hollanda vize başvuru formu- Vize başvuru merkezlerinden edinilebilen başvuru formu eksiksiz ve hatasız doldurulmalıdır.
 • Schengen vizesi talep dilekçesi- Seyahat amacını belirten, seyahat tarihlerini içeren, başka bir Schengen ülkesine gidilecekse o seyahatinde ayrıntılarından bahseden ıslak imzalı vize dilekçesi
 • Fotoğraf- 2 adet 3,5×4,5 cm boyutlarında, beyaz arka fonlu, vize başvurusu yapan kişinin yüzünün net görüldüğü biyometrik fotoğraf
 • Yetkilendirme Yazısı- Seyahat acentelerin ve vize başvuru merkezlerinin danışmanlarına yetki veriliyorsa yetkilendirme yazısı
 • Uçuş bilgileri- Hollanda’ya uçuş bilgilerinin belgeleri
 • Konaklama bilgileri- Konaklama rezervasyonlarının konfirme belgeleri
 • Mali durum bilgileri- Şahsi banka hesap dökümleri şahsi hesabın bulunduğu bankanın yetkilisince imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Sağlık sigortası-Vize merkezlerinde tanzim edilen seyahat sağlık sigorta poliçesi Hollanda vize evrakları dosyasına eklenir.
 • Vize dekontu- Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
 • Muvafakatname- 18 yaşından küçük kişiler için ebeveynleri noter onaylı muvafakatname verirler.

Hollanda Turistik Vize İşveren Evrakları

Hollanda Turistik Vize İşveren Evrakları

Hollanda’ya turistik seyahatte bulunacak işyeri sahipleri Hollanda Vize Evrakları genel belgeler dışında şu evrakları düzenlerler:

 • Barkotlu SGK belgeleri- 4B hizmet dökümü e-devlet sitesinden alınır, onaylı olmalıdır.
 • Şirketin güncel evrakları- son vergi dilimine ait vergi levhası, son bir aylık faaliyet belgesi, noter onaylı imza sirküleri, ticari sicil gazetesi
 • Şirket resmi yazısı- Şirket antetli kağıdında şirket bilgilerini içeren belge
 • Şirket güncel banka hesap özeti- Şirketin banka hesap hareketlerini gösteren imzalı, kaşeli hesap bildirimi

Hollanda Turistik Vize Kamu Evrakları

Hollanda Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu çalışanları kısa süreli Hollanda seyahatleri için Hollanda Vize evrakları ortak belgelerin yanında kendi durumlarını açıklayan belgeler hazırlamak durumundadır:

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Resmi kurumdan alınan görev kimlik kartının renkli fotokopileri
 • Görev yazısı- Devlet memurunun görevini belirten resmi görev yazısı
 • Resmi izin belgesi- Kamu çalışanının seyahat tarihinde izinde olduğunu gösteren mühürlü imzalı belge. E-imzalı belgeler de geçerlidir.
 • Maaş bordroları- Devlet memurunun son üç aylık gelirini gösteren resmi onaylı maaş bordroları
 • SGK dökümleri- SGK işe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü

Hollanda Turistik Vize Çalışan Evrakları

Hollanda Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları turistik bir seyahat için Hollanda Turistik vize başvuruları yaparken Hollanda vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Şirket resmi yazısı- Şirketin kurumsal kağıdında yazılmış resmi yazı
 • Şirket güncel evrakları- Şirketin güncel faaliyet belgesi, vergi levhası, imza beyanname ve sirküleri, sicil gazetesi örneği
 • SGK işe giriş bildirgesi- İşe başlama tarihini gösteren işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü- Sigorta primlerini gösteren tescil ve hizmet dökümü
 • Görev kimliği- Çalışanın kurum kimliğinin renkli fotokopileri

Hollanda Turistik Vize Emekli Evrakları

Hollanda Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli kişiler Hollanda’ya gezi yapmak istediklerinde vize başvurularında Hollanda Vize evrakları ortak belgeler yanında bazı belgeleri vize başvuru dosyasında bulundururlar:

 • Emekli kimlik belgesi- Resmi  emekli kimliğinin fotokopileri çekilmelidir.
 • Maaş bildirimi- Emekli aylığının son üç aylık hareketlerini gösteren banka belgesi, yetkili kişinin kaşesi ve imzasını taşımalıdır.
 • Emekli tescili- Elektronik ortamda e-devlet sitesinden alınan emeklilik tescili

Hollanda Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Hollanda Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Mimar, Mühendis, Doktor, Avukat ve Eczacı gibi meslek gruplarına ait kişiler Turistik vize başvurularında Hollanda Vize evrakları dışında şu belgeleri eklerler:

 • Mesleki belgeler- İşverenler için güncel şirket bilgileri, çalışanlar için SGK belgeleri, maaş bordroları, izin belgesi, şirket kimlik belgeleri, devlet memurları için maaş bordrosu, SGK bildirimleri, resmi izin belgesi
 • Oda kaydı- Bağlı bulunan meslek odasının üyelik belgesi. Baro kaydı, Mühendisler odası kaydı gibi
 • SGK belgeleri- işe giriş bildirgesi, hizmet ve tescil dökümü
 • Görev kimlikleri- Bağlı bulunan kurumun görev kimliklerinin önlü arkalı fotokopileri

Hollanda Turistik Vize İşsiz Evrakları

Hollanda Turistik Vize İşsiz Evrakları

Turistik seyahat için Hollanda’ya giriş yapacak çalışmayan kişiler Hollanda vize evrakları yanında şu belgeleri hazırlamak zorundadır:

 • Sponsor yazısı- Çalışmayan kişilere seyahat masrafları için sponsor olan kişilerin mali durumlarını bildiren sponsor yazısı gereklidir. Sponsor tüm gelir belgelerini mesleki durumuna göre bildirir.
 • Gelir bilgileri- Kira-faiz gelirleri, banka hesap özetlerinin onaylı, imzalı ve kaşeli belgesi.

Hollanda Ticari Vize İşveren Evrakları

Hollanda Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari amaçlarla Hollanda seyahatinde bulunacak firma sahipleri Hollanda vize evraklarının olduğu vize başvuru dosyasına şirket bilgilerini içeren belgeler eklemek durumundadır:

 • Güncel vergi levhası- Son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi- Kurucuları, ortakları ve hissedarları gösteren ticari sicil gazetesi örneği
 • Faaliyet belgesi- Son 1 aylık faaliyet belgesinin aslı.
 • İmza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri ve imza beyannameleri.
 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerini belirten antetli kağıda yazılmış şirket yazısı
 • Şirket hesapları- Son 3 aylık şirket banka hesabının imzalı, kaşeli özeti.
 • Ticari davetiye- Hollanda’daki şirketin antetli kağıdına yazılmış, tüm iş planlarını gösteren ticari davetiye
 • Ticari vize talep dilekçesi- Seyahat amacını ve Hollanda’daki iş irtibatlarını gösteren, vize başvuru sahibinin şirketinin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı kaşeli vize talep dilekçesi
 • Organizasyon katılım bilgileri- Hollanda’da katılınacak organizasyonların katılım bilgileri ve belgeleri

Hollanda Ticari Vize Çalışan Evrakları

Hollanda Ticari Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları bir görevle Hollanda’ya ticari seyahatte bulunacaklarsa ticari vize almak zorundadır. Bu vize başvurusu için çalışanlar Hollanda vize evrakları genel belgelerin yanında şu belgeleri sunarlar:

 • SGK belgeleri- SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet ve tescil dökümü
 • Görev yazısı- Çalışanın yetki ve görevlerini belirten görev yazısı
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış seyahatin amacını ve içeriğini belirten vize talep dilekçesi
 • Fuar katılım bilgileri- Fuar katılım belgeleri ve diğer organizasyonların bilgileri
 • Şirket banka hesap dökümü- Son 3 aylık şirket banka hesabının bankaca onaylı özeti.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu şirket yetkilisinin onayını taşımalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×