Hollanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Hollanda Vizesi

Hollanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Hollanda Krallığı’na turistik ya da ticari amaçla seyahat edecek kişiler kısa süreli Schengen C tipi vize almalıdır. Bordo renkli umumi pasaport sahipleri dışında kalan hususi pasaport, hizmet pasaportu ve diplomatik pasaporta sahip olan kişiler 90 günden az seyahatlerinde vize almak zorunda değildir. Schengen vizesi olmayanlar Hollanda’ya girebilmek için Hollanda kısa süreli seyahat vizesi başvurmak durumundadır. Hollanda vize evrakları dosyasını tamamlayan kişiler kısa süreli vizelere başvurabilirler. Schengen vizesi sahibi kişiler Hollanda’dan seyahatlerine başlayacaklarsa Hollanda vize başvuru formunu doldurarak vize işlemlerini başlatmalıdır.

Hırvatistan Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Hollanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Hollanda vize türlerinde farklı seyahat amaçlarına sahip farklı meslek gruplarından ek belgeler istenir. Ortak belgeleri her vize türüne başvuran kişilerden istenen belgelerdir. Hollanda Vize evrakları içinde herkesin vermesi gereken genel belgeleri tamamlayanlar vize başvuru merkezlerinden vize başvuru işlemlerini yürütebilir. Schengen vizesine ilk kez başvuracaklardan parmak izi alınır ve genelde bir hafta gibi bir süre Schengen bölgesi ülkeleri ziyaret edebilmesine fırsat verilir. 

Hollanda vize veriyor mu?

Evet, bu ülkeye seyahat etmek isteyen umuma mahsus bordo pasaport sahibi kişilerin Schengen vizesi başvurusunda bulunması şarttır. Ancak resmi pasaportunuz var ise o zaman vize almanıza gerek görülmemiştir.

MVV vizesi nedir?

Mvv vizesi Hollanda’da uzun süre kalacak olan kişilerin alması gereken ve oturum vizesi olarak adlandırılan bir vize türüdür.

Hollanda vize başvuruları ne zaman başlayacak?

Hollanda vize başvuruları öğrenciler ve acil durumlar nedeniyle açılmıştır fakat turistik vizeler için halen bir açıklama yapılmamıştır.


Hollanda’da oturma izni ve çalışma izni almak isteyenler Hollanda Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuna şahsen başvurmak zorundadır. Bu tür uzun süreli vizelerde Hollanda Devleti kendi belirlediği vize kurallarını uygular.

Hollanda’ya kısa süreli gezi amaçlı gitmek isteyenler ilk önce vize başvuru formunu doldurmalı ve kendilerinden istenen ortak Schengen vizesi evrakları ve Hollanda vize evrakları dosyasını tamamlamalıdır.

Hollanda Vize Evrakları Genel Belgeler

Hollanda Vize Evrakları Genel Belgeler

Hollanda vizesi alabilmek için her vize türü için gerekli genel belgeler bulunmaktadır. Vize başvurusunda bulunan her birey bu belgeleri hazırlamalı ve eksiksizce, doğru bilgilerle tamamladıkları belgeleri vize başvuru merkezlerine iletmelidir.

Hollanda Vize Evrakları genel belgeleri şunlardır:

 • Pasaport aslı ve renkli fotokopiler- Son 10 yıl içinde alınmış, 6 ay geçerliliği bulunan mevcut pasaportun aslı ve renkli fotokopileri hazırlanmalıdır. Pasaportta vize işlenebilmesi için 2 boş sayfa bulunmalıdır.
 • Kimlik bilgileri- T.C. kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopileri, diğer meslek gruplarının resmi kimlik belgelerinin fotokopileri
 • Vukuatlı nüfus kaydı- E-devlet web sitesinden alınabilecek tam vukuatlı nüfus kaydı belgesi
 • Hollanda vize başvuru formu- Vize başvuru merkezlerinden edinilebilen başvuru formu eksiksiz ve hatasız doldurulmalıdır.
 • Schengen vizesi talep dilekçesi- Seyahat amacını belirten, seyahat tarihlerini içeren, başka bir Schengen ülkesine gidilecekse o seyahatinde ayrıntılarından bahseden ıslak imzalı vize dilekçesi
 • Fotoğraf- 2 adet 3,5×4,5 cm boyutlarında, beyaz arka fonlu, vize başvurusu yapan kişinin yüzünün net görüldüğü biyometrik fotoğraf
 • Yetkilendirme Yazısı- Seyahat acentelerin ve vize başvuru merkezlerinin danışmanlarına yetki veriliyorsa yetkilendirme yazısı
 • Uçuş bilgileri- Hollanda’ya uçuş bilgilerinin belgeleri
 • Konaklama bilgileri- Konaklama rezervasyonlarının konfirme belgeleri
 • Mali durum bilgileri- Şahsi banka hesap dökümleri şahsi hesabın bulunduğu bankanın yetkilisince imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Sağlık sigortası-Vize merkezlerinde tanzim edilen seyahat sağlık sigorta poliçesi Hollanda vize evrakları dosyasına eklenir.
 • Vize dekontu- Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
 • Muvafakatname- 18 yaşından küçük kişiler için ebeveynleri noter onaylı muvafakatname verirler.

Hollanda Turistik Vize İşveren Evrakları

Hollanda Turistik Vize İşveren Evrakları

Hollanda’ya turistik seyahatte bulunacak işyeri sahipleri Hollanda Vize Evrakları genel belgeler dışında şu evrakları düzenlerler:

 • Barkotlu SGK belgeleri- 4B hizmet dökümü e-devlet sitesinden alınır, onaylı olmalıdır.
 • Şirketin güncel evrakları- son vergi dilimine ait vergi levhası, son bir aylık faaliyet belgesi, noter onaylı imza sirküleri, ticari sicil gazetesi
 • Şirket resmi yazısı- Şirket antetli kağıdında şirket bilgilerini içeren belge
 • Şirket güncel banka hesap özeti- Şirketin banka hesap hareketlerini gösteren imzalı, kaşeli hesap bildirimi

Hollanda Turistik Vize Kamu Evrakları

Hollanda Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu çalışanları kısa süreli Hollanda seyahatleri için Hollanda Vize evrakları ortak belgelerin yanında kendi durumlarını açıklayan belgeler hazırlamak durumundadır:

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Resmi kurumdan alınan görev kimlik kartının renkli fotokopileri
 • Görev yazısı- Devlet memurunun görevini belirten resmi görev yazısı
 • Resmi izin belgesi- Kamu çalışanının seyahat tarihinde izinde olduğunu gösteren mühürlü imzalı belge. E-imzalı belgeler de geçerlidir.
 • Maaş bordroları- Devlet memurunun son üç aylık gelirini gösteren resmi onaylı maaş bordroları
 • SGK dökümleri- SGK işe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü

Hollanda Turistik Vize Çalışan Evrakları

Hollanda Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları turistik bir seyahat için Hollanda Turistik vize başvuruları yaparken Hollanda vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Şirket resmi yazısı- Şirketin kurumsal kağıdında yazılmış resmi yazı
 • Şirket güncel evrakları- Şirketin güncel faaliyet belgesi, vergi levhası, imza beyanname ve sirküleri, sicil gazetesi örneği
 • SGK işe giriş bildirgesi- İşe başlama tarihini gösteren işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü- Sigorta primlerini gösteren tescil ve hizmet dökümü
 • Görev kimliği- Çalışanın kurum kimliğinin renkli fotokopileri

Hollanda Turistik Vize Emekli Evrakları

Hollanda Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli kişiler Hollanda’ya gezi yapmak istediklerinde vize başvurularında Hollanda Vize evrakları ortak belgeler yanında bazı belgeleri vize başvuru dosyasında bulundururlar:

 • Emekli kimlik belgesi- Resmi  emekli kimliğinin fotokopileri çekilmelidir.
 • Maaş bildirimi- Emekli aylığının son üç aylık hareketlerini gösteren banka belgesi, yetkili kişinin kaşesi ve imzasını taşımalıdır.
 • Emekli tescili- Elektronik ortamda e-devlet sitesinden alınan emeklilik tescili

Hollanda Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Hollanda Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Mimar, Mühendis, Doktor, Avukat ve Eczacı gibi meslek gruplarına ait kişiler Turistik vize başvurularında Hollanda Vize evrakları dışında şu belgeleri eklerler:

 • Mesleki belgeler- İşverenler için güncel şirket bilgileri, çalışanlar için SGK belgeleri, maaş bordroları, izin belgesi, şirket kimlik belgeleri, devlet memurları için maaş bordrosu, SGK bildirimleri, resmi izin belgesi
 • Oda kaydı- Bağlı bulunan meslek odasının üyelik belgesi. Baro kaydı, Mühendisler odası kaydı gibi
 • SGK belgeleri- işe giriş bildirgesi, hizmet ve tescil dökümü
 • Görev kimlikleri- Bağlı bulunan kurumun görev kimliklerinin önlü arkalı fotokopileri

Hollanda Turistik Vize İşsiz Evrakları

Hollanda Turistik Vize İşsiz Evrakları

Turistik seyahat için Hollanda’ya giriş yapacak çalışmayan kişiler Hollanda vize evrakları yanında şu belgeleri hazırlamak zorundadır:

 • Sponsor yazısı- Çalışmayan kişilere seyahat masrafları için sponsor olan kişilerin mali durumlarını bildiren sponsor yazısı gereklidir. Sponsor tüm gelir belgelerini mesleki durumuna göre bildirir.
 • Gelir bilgileri- Kira-faiz gelirleri, banka hesap özetlerinin onaylı, imzalı ve kaşeli belgesi.

Hollanda Ticari Vize İşveren Evrakları

Hollanda Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari amaçlarla Hollanda seyahatinde bulunacak firma sahipleri Hollanda vize evraklarının olduğu vize başvuru dosyasına şirket bilgilerini içeren belgeler eklemek durumundadır:

 • Güncel vergi levhası- Son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi- Kurucuları, ortakları ve hissedarları gösteren ticari sicil gazetesi örneği
 • Faaliyet belgesi- Son 1 aylık faaliyet belgesinin aslı.
 • İmza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri ve imza beyannameleri.
 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerini belirten antetli kağıda yazılmış şirket yazısı
 • Şirket hesapları- Son 3 aylık şirket banka hesabının imzalı, kaşeli özeti.
 • Ticari davetiye- Hollanda’daki şirketin antetli kağıdına yazılmış, tüm iş planlarını gösteren ticari davetiye
 • Ticari vize talep dilekçesi- Seyahat amacını ve Hollanda’daki iş irtibatlarını gösteren, vize başvuru sahibinin şirketinin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı kaşeli vize talep dilekçesi
 • Organizasyon katılım bilgileri- Hollanda’da katılınacak organizasyonların katılım bilgileri ve belgeleri

Hollanda Ticari Vize Çalışan Evrakları

Hollanda Ticari Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları bir görevle Hollanda’ya ticari seyahatte bulunacaklarsa ticari vize almak zorundadır. Bu vize başvurusu için çalışanlar Hollanda vize evrakları genel belgelerin yanında şu belgeleri sunarlar:

 • SGK belgeleri- SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet ve tescil dökümü
 • Görev yazısı- Çalışanın yetki ve görevlerini belirten görev yazısı
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış seyahatin amacını ve içeriğini belirten vize talep dilekçesi
 • Fuar katılım bilgileri- Fuar katılım belgeleri ve diğer organizasyonların bilgileri
 • Şirket banka hesap dökümü- Son 3 aylık şirket banka hesabının bankaca onaylı özeti.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu şirket yetkilisinin onayını taşımalıdır.

Hollanda Vizesi 2022

Hollanda’ya seyahat etmek isteyen kişilerin öncelikle Hollanda vize türlerinden birine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Her sene güncellenen vize şartlarına Hollanda vizesi 2022 yılı da dahil edilmekte olup bu konudaki merak edilenleri sizler için açıklayacağız.

2021 yılı Hollanda vizesine dair en çok merak edilen konu Hollanda vize başvuru açıldı mı sorusu ile başlamaktadır. Hollanda vize başvurularının artık açıldığını ve vize almak isteyen kişilerin başvuru yapabileceğini belirtelim.

Vize almak isteyen kişiler, hangi vize türüne başvuruda bulunacaksa ona uygun evrakları tamamlayıp başvuru ücretini de yatırarak bu belgeler ile birlikte Hollanda Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen başvuru merkezlerine başvuru taleplerini iletebilirler.

Hollanda vize ücreti ne kadar sorusunun yanıtını merak edenler için kısa süreli olan vizelerin 100 Euro olarak belirlendiğini söyleyebiliriz. Vize ücretleri başvuracağınız vize türüne göre değişkenlik gösterecektir.

Hollanda vizesi almak kolay mı sorusu için de eğer sizden istenen evrakları eksiksiz bir şekilde iletmiş ve ilgili mercilere ülkenize dönüşünüzün kesinliğini vermiş iseniz o zaman vize almada herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Hollanda vize başvurusu kabul ediyor mu sorusu da özellikle pandemi dönemindeki normalleşme süreci ile gündeme gelmiştir. Ülkenin artık, vize başvurularına ve ülke dışı seyahatlere açıldığını belirtebiliriz.

Hollanda turistik vizesi kaç gün merak edenler için bu vizenin ülke sınırları içerisinde 90 günden az kalmaya izin verdiğini söyleyebiliriz

Hollanda Vizesi Önemli Notlar 2022

Hollanda Vizesi

Hollanda Vizesi

Gouda, ismini Hollanda ülkesinin Gouda şehrinden alan popüler bir Hollanda peyniridir.

Hollanda Vize İstiyor Mu?

Hollanda Vize İstiyor Mu?

Hollanda ülkesi, diğer pek çok Schengen ülkesi gibi vize istemektedir. Geçerliliği devam eden ya da bir önceki pasaport ile başvuru günü itibari ile 3 yıl içerisinde temin edilmiş bir VIS ibareleri Schengen vizesi mevcut ise, parmak izi verme sürecine gerek kalmayabilir.

VIS ibareleri Schengen vizesine sahip olan kişiler, Türkiye’nin her neresinde ikamet ediyor olursa olsun başvuru evrak ve belgelerini gereken yerlere kargo ile iletmeleri durumunda Hollanda vize başvuruları en kısa süre zarfı içerisinde müşteri temsilcileri taraflarınca tamamlanır ve işlem bitiminde ise pasaport, belirtilmiş olan adrese teslim edilmektedir.

Hollanda Parmak İzi İşlemi

Hollanda Parmak İzi İşlemi

Son 3 yıl içerisinde Schengen vizesine sahip olmamış bireyler, vize başvurusu esnasında parmak izi kaydını iletmelerinden dolayı randevu işlemi sırasında resmen bulunmaları gerekmektedir. Bu durum gereğince seyahat nedeni ve kişisel bilgilere nazaran oluşturulacak evrakların listesi müşteri temsilcileri tarafından meydana getirilerek gereken tarafa sunulacaktır.

Kişilerden gelen evrakların ya da belgelerin uygunluk kontrolü müşteri temsilcileri tarafından yapılmaktadır ve başvuru dosya işlemleri hazırlanmaya başlanır.

Planlanmış olan seyahat, herhangi bir nedenden kaynaklanarak yaşanacak olan gecikme riskine göre dikkate alınarak, Hollanda vize başvurusu da müşteri temsilcileri tarafından oluşturulmaktadır. Başvuruda bulunacak şahsın başvuru merkezinde en az 1 saatliğine bulunması da yeterli olacaktır.

Hollanda Vize Başvurusu İçin Gerekli Evrakların Belirlenmesi

Hollanda Vize Başvurusu İçin Gerekli Evrakların Belirlenmesi

Hollanda vize işlemleri nedeni ile gerekli görülen evraklar kendi içerisinde 2 kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategorilerden ilki, seyahat nedeninin belirlenmesi ile bağlantılı olarak hazırlanan evraklardır. Seyahat nedeni ise aşağıdakilerden herhangi bir tanesi olabilir.

90 gün kuralını aşmayacak minimum süreli Hollanda seyahatinin nedenleri; Turist vizesi, Aile vizesi, Transit vize, Ticari vize, Geri Dönüş vizesi, Spor Faaliyetleri ve Konferansa Katılım vizesi, Kısa Süreli Öğrenim vizesi ve Staj Amaçlı vize olabilmektedir.

Hizmet ve yahut özel sebeplerden dolayı pasaporta sahip kişiler ise, Hollanda’ya yapılacak olan seyahatten önce pasaport geçerlilik sürelerine dikkat etmelidirler. Hollanda ülkesine turistik, ticari veya aile ziyareti türünde kısa bir sürede gerçekleşecek seyahat planlayan bireyler ise, pasaportlarının içerisinde geçerli ve çok girişli Schengen vizesi mevcut değil ise Hollanda vize işlemleri tamamlanmadığı sürece ülkeye giriş yapamazlar.

Hollanda ülkesine turistik ziyaret, ticari ziyaret ya da aile ziyareti nedeni ile kısa süreli seyahat planlayan bireyler, pasaportları içerisinde geçerli ve çok girişli Schengen vizeleri mevcut değil ise Hollanda Schengen vize işlemine tabi tutulabilmektedirler.

Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Hollanda vize başvurusu esnasında profesyonel vize danışmanlık firmaları aracılığı ile başvuru yapmak kesin bir zorunluluk değildir. Başvuru yapacak şahsın dosyasını kendisinin de hazırlayarak oluşturmuş olduğu başvuruyu randevu gününde tamamlayabilmektedir.

 Ancak belirtilmesi gereken nokta ise, vize başvurusu sadece evrak ya da belge sunumundan ibaret değildir. Evrakların güncelliği, uygunluğu, konsolosluk tarafınca istenen evrak uyumuna uyup uymaması vize başvuru sonucuna doğrudan olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenden dolayı gerekli evrakların hazırlanma süreçleri içerisinde profesyonelce destek alınması, basit nedenler yüzünden ret kararının alınmasını azaltarak Hollanda vize başvurusu dosyası eklenmektedir.

Hollanda Vize Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Hollanda Vize Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir

Hollanda vize başvurusu için taraflarca gerekli görülen evraklar şunlardır;

 • Pasaport: Hollanda Konsolosluğu’na vize için başvuru yapar iken mevcut pasaportun 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. Bu bilgi ile beraberinde pasaportun içerisinde 2 adet kadar boş sayfanın da bulunması zorunludur. Planlanmış olan dönüş tarihinden itibaren ise en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir.
 • Vize Başvuru Formu: Hollanda vize başvurusu sırasında başvuru yapan kişiden talep edilen Vize Başvuru Forumu’nun doldurulması gerekmektedir. Ayrıca bu form, el yazısı ya da bilgisayar çıktısı ile de doldurulabilmektedir. Başvuruyu yapan birey, 18 yaşın altında ise başvuru formu içerisinde kesinlikle ebeveynlerinin imzasını mevcut olması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Başvuru formuna yapıştırılmak için bir adet biyometrik fotoğrafın hali hazırda bulundurulması gerekmektedir. İbraz edilecek olan biyometrik fotoğrafın, istenilen koşullara uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. 6 ay gibi bir süreden eski olmaması ve arka fonunun beyaz olması kesinlikle zorunlu bir etmendir.
 • Acente/Firma Yetkilendirme Belgesi: Hollanda Konsolosluğu’na, kişinin adına yapılacak olan başvuru için işlemi gerçekleştirecek kişini imzasının ve bilgilerinin yer edildiği bir formun gereken taraflara ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru şahsen yapılıyor ise belgenin ibraz edilmesi zorunlu değildir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: seyahat süresini kapsayacak ülkeye geri dönüş ya da acil tıbbi bakım gerektiren konularda bakım masraflarını kapsayacak 30.000 Euro’luk teminatın tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibrazı barındıran bir seyahat sağlık sigortasının yapılması zorunludur.
 • Uçak Bileti: Gidiş ve dönüş uçak rezervasyonunu gösteren bir belgenin ya da çıktının da dosya içerisinde bulundurulması gerekmektedir. Ancak uçak biletini satın alma koşulu gösterilmemektedir.
 • Otel Rezervasyonu: Hollanda ülkesinde edilecek seyahat süresi boyunca otelin rezervasyon bilgilerini içeren bir belge ya da çıktının da dosya içerisinde muhakkak bulundurulması gerekiyor. Otel rezervasyonu tarihi ile dilekçe içerisindeki belirtilmiş olan tarihlerin uyumlu olması gerekmektedir.
 • Finansal Bilgiler: Araba ruhsatı, banka hesap hareketlerinin dökümü olan bir belge, tapular, ruhsatlar ve kira kontratlarından herhangi birisinin dosya içerisinde bulundurulması gerekmektedir.
 • Pasaport Fotokopileri: Kişinin adına düzenlenmiş olan pasaportlarının işlenmiş bütün sayfalarının fotokopileri de ibraz edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır.

Uzun Süreli Hollanda Vizesi

Uzun Süreli Hollanda Vizesi

Hollanda ülkesi adına 90 günden kısa bir süre gerektirecek durumlarda yapılan seyahatlerde uzun süreli Hollanda vizesi işlemlerine müracaat edilmelidir. Hollanda Ulusal Vize ya da Hollanda D tipi vize olarak adlandırılan uzun süreli olan Hollanda vize başvuruları, Hollanda Konsolosluğu taraflarınca kabul görmektedir. Hollanda Çalışma Vizesi, Hollanda Oturun Vizesi ve Hollanda Eğitim Vizesi gibi vize türleri kategorisinde değerlendirilmektedir.

Hollanda Vize Başvurusuna İlişkin Önemli Hususlar

Hollanda Vize Başvurusuna İlişkin Önemli Hususlar

Hollanda vize başvurusunda faaliyet gösterecek olan pasaportta, işlenebilmek adına 2 adet sayfanın boş olması gerekmektedir. Bunun tam tersi durumlarda vize müracaatında bulunacak olan şahsın yeni bir pasaport çıkartması gerekmektedir. Hollanda ülkesinin vize işlemlerinde faaliyet gösterecek olan pasaportun, 10 yıl içerisinde çıkartılmış olması ve geçerliliğinin Hollanda ülkesinin talep ettiği geçerlilik tarihinden 3 ay sonrasına kadar korumalıdır.

Hollanda Konsolosluğu, Türkiye sınırları içerisindeki resmî tatillerde hizmet vermemektedir. Başvuru yapılan tarihin tatil tarihlerine tekâmül etmemesine dikkat edilmelidir. Aksi taktirde işlem süreci uzayacaktır. 18 yaş altında bulunan kişiler ise anne ve baba tarafından ya da yasal vasi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra noter tasdikli muvaffakatname ile beraberinde müracaat etmelidirler. 

Hollanda vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/hollanda-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Hollanda Vize Ücretleri 2022

Hollanda Vize Ücretleri 2021

Hollanda Konsolosluğu, Hollanda vize başvuru süreci ile ilgili gerekli gördüğü ve talep ettiği tüm durumlarda başvuru yapan kişi ile ayrıca görüşme talep etme hakkına da sahiptir. Ayrıca Hollanda güncel vize ücreti de 80 eur olarak belirlenmiştir.

Hollanda Vize Ücretleri

Hollanda Vize Ücretleri

Vize Kategorisi Vize Harç Ücreti
Turistik Vizesi      80 EUR
Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 EUR
Ticari Vizesi 80 EUR
Gemici Vizesi 80 EUR
Şoför Vizesi 140 EUR
Transit-Havalimanı Transit Vizesi  80 EUR
Kültürel Vize 80 EUR
Hollanda Antilleri 140 EUR
Ekspres vize  175 EUR + KDV
Hollanda Antilleri Ekspres Vize 190 EUR +KDV
Hollanda vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/hollanda-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×