İspanya Vize Evrakları: Turistik & Ticari (2023) - Eraytur
İspanya Vizesi

İspanya Vize Evrakları: Turistik & Ticari (2023)

İspanya Krallığı Avrupa Birliği üyesidir ve Schengen vize bölgesinde bulunur. İspanya Türk vatandaşlarına vize uygulamasında bulunmaktadır. Kısa süreli İspanya seyahatinde bulunacak Umumi Bordo pasaportu olanlar Schengen C tipi vize almak durumundadır, daha uzun süre İspanya’da kalmak isteyenler İspanya Uzun Süreli ulusal vize prosedürüne tabidirler. Kısa süreli Schengen vizeleri en fazla 90 gün olarak düzenlenir. İspanya Vize Evrakları dosyasını tamamlayan kişiler Turistik vize, Ticari vize, Aile-arkadaş ziyareti gibi vize türlerinde başvurularını vize başvuru merkezleri aralığı ile gerçekleştirirler.

İspanya Vize Evrakları: Yeni Liste (2021)

İspanya vize işlemlerinde randevu alma zorunluluğu mevcuttur, daha önce parmak izi vermemiş kişiler biyometrik verilerini sunmak durumundadır. İspanya Konsolosluğu talep ettiği takdirde vize başvurusu yapan kişileri mülakata çağırabilir.

Schengen kısa süreli vizelerde talep edilen vize türüne göre ve kişilerin mesleki durumlarına göre bazı belgeler istenmektedir. Bunun yanında hangi vize türüne başvuru yapılırsa yapılsın tüm başvuru sahiplerinin vermesi gereken standart belgeler bulunmaktadır. İspanya vize evrakları dosyasını eksiksiz ve hatasız olarak tamamlayanlar öncelikle standart evrakları temin etmelidir. Daha sonra mesleki durumlarına ve talep ettikleri vize türüne göre istenen ek belgeleri tamamlarlar.

İspanya Kısa Süreli Vizelerde İstenen İspanya Vize Evrakları Ortak Belgeler

İspanya kısa süreli vizeleri Schengen C tipi vizelerdir ve 6 ay içinde İspanya’ya en fazla 3 ay seyahat edebilme imkanı tanır. Hizmet pasaportu, hususi pasaportu ve diplomatik pasaportu olanlar bu süre içinde vizeden muaftır.  Bordo pasaport sahipleri ise istedikleri vize türüne ve mesleki durumlarına bakılmaksızın ortak belgeleri hazırlamalıdır.

İspanya Vize Evrakları içinde yer alan Kısa süreli vizeler için ortak belgeler şunlardır:

 • İspanya Vize Başvuru Formu- Online doldurulabilen vize başvuru formu çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanmalıdır. Verilen bilgiler kesinlikle doğru olmalıdır.
 • İspanya Vize Talep Dilekçesi– Vize talep dilekçesi istenilen vize türünü belirtir, seyahat amacını ve seyahat tarihlerini içerir, ayrıntılı seyahat planları bulunur.
 • Pasaport aslı ve fotokopileri- Dönüş tarihinden itibaren 3 ay 15 gün geçerli olan pasaportun renkli sayfa fotokopileri çektirilmelidir. Eski pasaportlar ve Schengen vizelerinin de varsa fotokopileri eklenmelidir.
 • Vize başvuru sahibinin kimlik belgeleri- Nüfus cüzdan veya kimlik kartı fotokopileri renkli olarak hazırlanır.
 • Biometrik Fotoğraflar- İki adet fotoğraf beyaz arka zeminli olarak çektirilir.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kaydı- Aile bireylerinin bilgilerini ve ikametgahlarını belirten vukuatlı nüfus kayıt örneği verilmelidir.
 • Mali Durumu Gösteren Belgeler- Banka hesap özetleri son 3 aylık olarak imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir. Banka faiz gelirleri, mülk kira gelirleri belirtilmelidir. Taşınmaz tapu fotokopileri, şahsi araç ruhsat fotokopileri sunulmalıdır.
 • Çalışma Durumunu Gösteren Belgeler- Şirket çalışanları, kamu çalışanları, işverenler, emekliler kendi durumlarını gösteren belgeleri vermelidir.
 • Hastane ve Sağlık Harcamalarını Garanti Eden Sağlık Sigortası30.000 Euro bedelli hastalık masraflarının karşılanacağına dair sağlık sigorta poliçesi düzenlenmelidir.
 • Konaklama ve Ulaşıma İlişkin Belgeler- Konfirme otel ve uçak rezervasyonları belgelendirilmelidir.

İspanya Turistik Vize İşveren Evrakları

İspanya Turistik gezisine çıkacak iş dünyasından İşveren olan kişiler İspanya Vize evrakları ortak belgeler dışında şu mesleki belgeleri sunmalıdır:

 • Şirket evrak bildirimleri- Son vergi dönemine ait şirket vergi levhası fotokopisi, son bir ay içinde ticari odadan alınmış faaliyet belgesi, imza beyannameleri ve imza sirküleri noter onaylı olarak, ticareti sicil gazetesi fotokopisi verilmelidir.
 • Şahsi banka hesapları- İşverenin şahsi banka hesabı 3 aylık banka hesap hareketlerini göstermelidir. İmzalı ve kaşeli olarak banka yetkilisinin onayı olmalıdır.
 • Ek gelir evrakları- Diğer gelir kalemlerini gösteren belgeler onaylı olmalıdır.
 • SGK bildirimleri- SGK 4B bildirimleri barkotlu olarak verilmelidir.

İspanya Turistik Vize Kamu Evrakları

İspanya kısa süreli gezisi yapmak isteyen kamu çalışanları İspanya vize evrakları yanında ek belgeler hazırlamak durumundadır.

 • Sosyal Sigorta belgeleri- SGK 4C barkotlu bildirimi memurlar için verilmelidir. Kamu işçileri 4A hizmet dökümlerini barkotlu olarak hazırlar.
 • Çalışma belgesi- Kamu çalışanları kurumlarından resmi onaylı çalışma belgesini düzenler.
 • Resmi izin belgesi– Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren resmi izin belgesi yetkili amir onayı ile vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Resmi kimlik belgesi- Kurum kimlik belgelerinin renkli fotokopileri verilmelidir.
 • Gelir bildirimi- Maaş bordroları 3 aylık olarak imzalı ve mühürlü olarak hazırlanmalıdır.

İspanya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları gezi, eğlence amaçlı İspanya seyahatlerinde İspanya vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri hazırlamalıdır:

 • Sosyal Sigorta bildirimleri- Firma çalışanları SGK tescil ve hizmet dökümlerini, işe giriş bildirgelerini barkotlu olarak vermelidir.
 • Maaş bilgileri- Firma muhasebesinden alınan maaş bordroları 3 aylık düzenlenmelidir.
 • Güncel şirket bildirimleri- Şirketin vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri gibi belgeleri düzenlenmelidir.
 • Şahsi banka hesabı- Banka hesap özeti banka onayı ile imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir.
 • Şirket yazısı ve izin belgesi- Şirketin çalışan adına düzenlediği antetli kağıtta şirket yazısı hazırlanır, izin belgesi onaylı olmalıdır.

İspanya Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli kişiler İspanya kısa süreli seyahatlerinde İspanya vize evrakları standart belgelerin yanında kendi kişisel durumlarını kanıtlayan belgeleri dosyaya eklemelidir.

 • Emekli kimlik bilgileri- Emekli kimlik belgesi renkli olarak fotokopi olarak vize başvuru dosyasına konmalıdır.
 • Emekli tescil bildirimi- Emekli tescil bildirimi e-devlet İnternet uygulamasından alınabilir.
 • Aylık banka hesap hareketleri- Emekli aylığının alındığı bankanın kaşesi, banka memurunun imzası ve imza sirküleri ile hazırlanır.
 • Sosyal sigorta tescili- Emeklinin sigorta bildirimleri ve tescili onaylı olmalıdır.

İspanya Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Eczası, Avukat, Doktor, Mühendis, Mimar gibi meslek sahipler İspanya turistik gezilerinde İspanya vize evrakları dosyasında mesleki bilgilerini belgelendiren evraklar bulundurmalıdır.

 • Meslek odası bildirimi- Kişinin bağlı bulunduğu meslek odasının onaylı üyelik belgesi verilmelidir.
 • İşverenlerin vermesi gereken evraklar- İşveren konumunda olanlar güncel şirket belgelerini, şirket banka hesap özetini, SGK bildirimlerini vermek durumundadır.
 • Çalışanların vermesi gereken evrakları- Bir firmada çalışanlar görev kimliklerini, izin belgelerini, maaş bordrolarını SGK bildirimlerini hazırlamalıdır.
 • Devlet memurlarının vermesi gereken evrakları- Resmi bir kamu kurumunda çalışanlar çalışma belgelerini, görev kimlik kartlarını, maaş bordrolarını, resmi izin belgelerini, SGK dokümanlarını bildirmelidir.
 • Görev kimlik kartları- Meslek grubunda çalışanlar görev kimlik kartlarının renkli fotokopilerini hazırlamalıdır.

İspanya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kişiler İspanya seyahatine çıkacaklarsa İspanya vize evrakları ortak belgelerin dışında şu belgeleri sunarlar:

 • Ek gelir bildirimi- Çalışmayan kişiler gelir kaynaklarını varsa bunları bildirmelidir. Şahsi banka hesap özeti, kira gelirleri ve faiz gelirleri belirtilir.
 • Sosyal sigorta kurumu bildirimi- Daha önce ödenen sigorta primlerini gösteren SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olarak sunulur.
 • Sponsor bildirimi- Seyahat masrafları sponsor aracılığı ile karşılanıyorsa, sponsorun kişisel ve mali bilgileri belgelendirilmelidir.

İspanya Ticari Vize İşveren Evrakları

İspanya’da iş yapacak firma sahipleri seyahatlerine uygun ticari vize taleplerinde İspanya vize evrakları vize başvuru dosyasında ek belgeler hazırlamalıdır.

 • SGK bildirimleri- SGK 4B hizmet tescil dökümleri barkotlu olarak verilmelidir.
 • İspanya Ticari Davetiye- Ticari davetiye İspanya’daki şirketin antetli kağıdında olmalı ve iş ilişkisinin ayrıntılarını içermelidir.
 • Ticari Vize Talep Dilekçesi- Başvuru yapan kişinin şirketinin antetli kağıdına yazılmış dilekçede seyahat amacı ve iş planları belirtilmelidir.
 • Şirket yazısı- Şirket yazısı antetli kağıda yazılmalıdır.
 • Güncel şirket bildirimi- Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri, faaliyet belgesi düzenlenmelidir.
 • Şirket finansal bilgileri- Şirket banka hesap dökümleri imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

İspanya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları görevli olarak İspanya ticari seyahatinde bulunacaksa İspanya vize evrakları ortak belgelerin yanında kişisel ve mesleki belgelerini ve seyahat amaçlarına uygun diğer belgeleri sunmalıdır.

 • SGK Bildirimleri- Çalışanlar SGK tescil ve hizmet dökümleri barkotlu olarak hazırlanmalıdır.
 • Şirket görev yazısı- Çalışanın görevini belirten şirket görev yazısı antetli kağıda yazılmalıdır.
 • Güncel şirket evrakları- İmza sirküleri, faaliyet belgeleri, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, vergi levhası düzenlenmelidir.
 • İspanya Ticari Davetiyesi- İspanya’daki şirketin antetli kağıdına yazılmış iş seyahat amacını belirten ticari davetiye vize başvurusu yapan şahsin adına olmalıdır.
 • Maaş bildirimleri- Son üç aylık maaş bordrosu şirketin yetkilisince onaylanmalıdır.
 • Şirket banka hesabı- Şirketin son üç aylık banka hesap dökümleri imzalı ve kaşeli olarak bankaca hazırlanmalıdır.
İspanya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/ispanya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×