Yunanistan Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
Yunanistan Vizesi

Yunanistan Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

Yunanistan’a seyahat etmeyi planlayan kişiler kısa süreli seyahatleri için Schengen vizesi almalı ve Yunanistan Vize Evrakları olarak kendilerinden talep edilen belgeleri tamamlamalıdır.

Schengen  C tipi turistik, ticari seyahat, aile ziyareti vizeleri Schengen bölgesi ülkelerde 6 ay içinde 90 günlük seyahatleri için verilir ve tek girişli olduğu takdirde sadece Schengen bölgesi ülkelere giriş çıkış yapabilme imkanı tanır. Çok girişli vize türünde Bulgaristan gibi ülkelere giriş çıkış yapılabilmektedir.

Yunanistan Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Yunanistan seyahatinde bulunacak kişiler talep ettikleri vize türüne göre belgeler hazırlarlar, ancak hangi vize türüne başvurulursa başvurulsun hazırlanması gereken ortak belgeler vardır. Bu belgelere ek olarak kişiler mesleki durumlarına göre ek belgeler tanzim ederler. Ticari vize için de verilmesi gereken ek belgeler mevcuttur.

Yunanistan vize başvuruları İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu, Edirne Yunanistan Konsolosluğu ve Ankara Yunanistan Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır. Vize başvuru sahipleri ya şahsen ya da vize merkezleri aracılığı ile vize başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Yunanistan Vize Evrakları-Ortak Belgeler

Yunanistan Vize Evrakları-Ortak Belgeler

Yunanistan kısa süreli seyahatler için alınan vizeler için verilmesi gereken ortak Yunanistan Vize Evrakları şunlardır:

 • Başvuru yapan kişi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Vize başvuru formu
 • Seyahatin dönüş tarihinde sonra 3 ay geçerli pasaport ve pasaportun renkli fotokopileri. Varsa eski pasaport fotokopileri ve Schengen vizesi fotokopileri
 • Kimlik fotokopisi, önlü arkalı ve renkli olarak düzenlenmelidir.
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, aile bireylerinin bilgilerini ve ikametgahlarını belirtmelidir.
 • Beyaz arka fonlu 2 adet biyometrik fotoğraf
 • 30.000 Euro ya da 50.000 USD tutarında uluslararası sağlık sigorta poliçesi
 • Konaklanacak yerin ve ulaşım bilgilerinin verildiği otel, uçak ya da otobüs bilet rezervasyonları.
 • Finansal belgeler, vize başvuru sahibinin mali durumunu gösteren banka hesap özeti, arsa ve araç fotokopileri, kira-faiz gelirleri

Yunanistan Turistik Vize İşveren Evrakları

Yunanistan Turistik Vize İşveren Evrakları

Turistik vize almak isteyen iş adamları kendi kişisel durumları, sahibi oldukları şirketin bilgilerini ve finansal durumunu bildiren belgeleri Yunanistan Vize Evrakları dosyasına eklemelidir. Bu belgeler şunlardır:

 • SGK hizmet dökümü- E-devlet üzerinden alınabilen SGK hizmet ve tescil dökümü
 • Şirket belgeleri- Güncel şirket belgeleri sahip olunan şirket bilgilerini içerir. Vergi beyannamesi levhası, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi fotokopisi, 3 aydan eski olmayan faaliyet belgesi.
 • Şahsi ve şirket banka hesapları– Şirket sahibinin şahsi ve şirketin banka hesap özetleri banka imza ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Son 3 ayın hareketleri olan banka hesabında en az 7.000 TL bakiye bulunmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri- Kira-faiz gelirleri, taşınmaz tapu fotokopileri, araç ruhsatları

Yunanistan Turistik Vize Kamu Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet dairesinde çalışan devlet memurları Yunanistan gezileri için alacakları vize başvurusunda Yunanistan Vize Evrakları ortak belgelere ek olarak mesleki durumlarını gösteren belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler şu evraklardan oluşur:

 • Çalışma ve Resmi izin belgesi- Resmi kurumdan alınan onaylı, imza ve mühürlü çalışma ve resmi izin belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Görev kimlik kartı- Devlet memurunun pozisyonunu gösteren kimlik kartı önlü arkalı fotokopi olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordrosu resmi onaylı olmalıdır.
 • SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü- SGK belgeleri e-devletten alınabilir.

Yunanistan Turistik Vize Çalışan Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Çalışan Evrakları

Bir şirket mensubu çalışan, ortak Yunanistan Vize Evrakları dışında şu belgeleri hazırlar:

 • Barkotlu SGK belgeleri- İşe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • Güncel şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, oda kaydı, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri

Yunanistan Turistik Vize Emekli Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Emekli Evrakları

Yunanistan’a turistik amaçlı seyahat edecek emekli kişiler ortak verilmesi gereken vize evraklarına ek olarak şu belgeleri tamamlar:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik kartı fotokopisi renkli olarak sunulmalıdır.
 • Emekli aylığı banka özeti- Son  3 aylık emekli maaşının yattığı banka hesap özeti banka onaylı olarak verilmelidir.
 • Tescil kaydı- Emekli tescil kaydı e-devletten alınmalıdır.

Yunanistan Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Avukat, doktor gibi bir meslek grubunda çalışanlar genel olarak verilmesi gereken ortak vize belgeleri dışında kişisel mesleki durumlarını gösteren belgeler verirler.

 • Görev kimlik kartı- Görev kimlik kartı fotokopisi önlü arkalı olarak kartın suretini gösterir
 • Meslek grubu üye belgesi- Meslek oda kayıtları sunulmalıdır. Avukatlar baro kaydı gibi.
 • Çalışanlar için belgeler- Şirket yazısı, güncel şirket belgeleri, SGK belgeleri, maaş bordrosu verilmelidir. İzin belgesi de sunulmalıdır.
 • Devlet memurları için belgeler- Görev ve resmi izin belgesi, SGK belgeleri, Görev kimlik kartı fotokopisi, maaş bordrosu
 • İşverenler için belgeler- Güncel tarihli şirket evrakları, faaliyet belgesi, vergi beyanname levhası, sicil gazetesi, imza sirküleri

Yunanistan Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Yunanistan’a gezi amacıyla gidecek çiftçiler Yunanistan Vize Evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Çiftçilik belgesi- Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Çiftçilik oda kaydı- Ziraat odasından alınan oda kayıt belgesi
 • Arsa tapu ve araç ruhsatları- Tarımda kullanılan arsaların tapu fotokopileri ve tarımsal araç ruhsatları fotokopileri
 • Banka hesap özeti- Tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen gelirin, kredilerin işlendiği son 3 aya ait banka hesap dökümü imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Yunanistan Turistik Vize İşsiz Evrakları

Yunanistan Turistik Vize İşsiz Evrakları

Yunanistan turistik vizesi için başvuran çalışmayan kimseler bazı ek belgeler vermelidir:

 • Gelir belgeleri- Kira-faiz gibi gelirler varsa bunları kanıtlayan belgeler
 • Sponsor yazısı ve mali bilgileri- Seyahat masraflarını bir sponsor karşılıyorsa bu kişilerin mesleki durumlarını, kişisel bilgilerini ve finans bilgilerini gösteren belgeler ile birlikte sponsorun yazısı.
 • SGK dökümü- İşsiz kişinin daha önce SGK’lı olarak çalıştığı günler için hizmet ve tescil dökümü

Yunanistan Ticari Vize İşveren Evrakları

Yunanistan Ticari Vize İşveren Evrakları

Yunanistan’a iş amaçlı bir seyahat yapacak işverenler şu ek belgeleri Yunanistan Vize Evrakları dosyasına eklemek durumundadır:

 • Davetiye- Yunanistan’da bulunan şirketin antetli kağıdına yazılan davetiye vize başvuru sahibinin kişisel bilgilerini, davet eden kişinin bilgilerini ve yetkilerini içerir.
 • Vize talep dilekçesi- Vize başvuru sahibi şirketinin antetli kağıdına seyahat amacını, planını ve tarihlerini belirten bir dilekçe hazırlar. İmzalı ve kaşeli olarak dosyaya ekler.
 • Şirket hesabı- Şirket hesapları 3 aylık dökümü gösterir. Banka memuru imza sirküleri ile imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır. En az 5.000 TL bakiye hesapta bulunmalıdır.
 • Güncel şirket bilgileri- Son 3 aylık faaliyet belgesi, vergi beyannamesi levhası, imza sirküleri, oda kaydı, sicil gazetesi fotokopisi verilir.
 • Organizasyon ve fuar bilgileri- Yunanistan’da iştirak edilecek fuar ve organizasyon katılım belgeleri, stant bilgileri verilir.

Yunanistan Ticari Vize Çalışan Evrakları

Yunanistan Ticari Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları şirketleri adına bir ticari seyahatte bulunacaklarsa Yunanistan Vize Evrakları ortak belgelere ek olarak şu belgeleri hazırlarlar:

 • SGK Belgeleri- İşe giriş tarihi bildirgesi, hizmet dökümü e-devlet aracılığı ile alınır.
 • Maaş bordrosu- 3 aylık maaş hareketlerinin kanıtlandığı belge onaylı olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Çalışılan şirketin antetli kağıdında yazılan dilekçede görev ve yetkiler, seyahat amacı, tarihleri yazılır.
 • Şirket yazısı ve izin belgesi- Çalışanın görevi ve yetkilerinin yazıldığı şirket yazısı ve onaylı izin belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Davetiye- Yunanistan’daki şirketin yetkilisi çalışan adına şirketin antetli kağıdına yazılan bir davetiye düzenler.
 • Şirket bilgileri ve banka hesap özeti– Son 3 aylık şirket banka hesapları banka yetkililerince imzalanmalı ve kaşelenmelidir. 3 ay içinde alınan faaliyet belgesi, noterce onaylı imza sirküleri, vergi levhası, oda kaydı ve ticari sicil gazete fotokopisi vize başvuru dosyasında mutlaka olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×