Yunanistan Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] - Eraytur
Yunanistan Vizesi

Yunanistan Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Yunanistan’a seyahat etmeyi planlayan kişiler kısa süreli seyahatleri için Schengen vizesi almalı ve Yunanistan Vize Evrakları olarak kendilerinden talep edilen belgeleri tamamlamalıdır. Schengen  C tipi turistik, ticari seyahat, aile ziyareti vizeleri Schengen bölgesi ülkelerde 6 ay içinde 90 günlük seyahatleri için verilir ve tek girişli olduğu takdirde sadece Schengen bölgesi ülkelere giriş çıkış yapabilme imkanı tanır. Çok girişli vize türünde Bulgaristan gibi ülkelere giriş çıkış yapılabilmektedir.

Vietnam Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Yunanistan Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Yunanistan seyahatinde bulunacak kişiler talep ettikleri vize türüne göre belgeler hazırlarlar, ancak hangi vize türüne başvurulursa başvurulsun hazırlanması gereken ortak belgeler vardır. Bu belgelere ek olarak kişiler mesleki durumlarına göre ek belgeler tanzim ederler. Ticari vize için de verilmesi gereken ek belgeler mevcuttur.

Yunanistan vize veriyor mu?

Yunanistan, 2021 yılında vize vermeye başlamıştır. Vize başvurusu yapmak için vize başvuru formunu doldurmanız ve Yunanistan konsolosluğundan randevu almanız gerekir.

Yunanistan vize işlemleri kaç gün sürer?

Yunanistan vize işlemleri, randevu süresi, evrak hazırlama süresi ve başvuru sonuçlarının açıklanma süresine göre 1 ay içerisinde gerçekleşir. Vize başvuru sonuçları 15 iş günü içerisinde açıklanır.

Yunanistan vize başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 yılında vize işlemlerini durduran ülke, 2021 yılında vize vermeye başlamıştır. Ülkeye gitmek için turistik, çalışma, ticari gibi vize türlerine başvuru yapabilirsiniz.
Yunanistan vize başvuruları İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu, Edirne Yunanistan Konsolosluğu ve Ankara Yunanistan Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır. Vize başvuru sahipleri ya şahsen ya da vize merkezleri aracılığı ile vize başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Yunanistan Vize Evrakları-Ortak Belgeler

Yunanistan Vize Evrakları-Ortak Belgeler

Yunanistan kısa süreli seyahatler için alınan vizeler için verilmesi gereken ortak Yunanistan Vize Evrakları şunlardır:

 • Başvuru yapan kişi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Vize başvuru formu
 • Seyahatin dönüş tarihinde sonra 3 ay geçerli pasaport ve pasaportun renkli fotokopileri. Varsa eski pasaport fotokopileri ve Schengen vizesi fotokopileri
 • Kimlik fotokopisi, önlü arkalı ve renkli olarak düzenlenmelidir.
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, aile bireylerinin bilgilerini ve ikametgahlarını belirtmelidir.
 • Beyaz arka fonlu 2 adet biyometrik fotoğraf
 • 30.000 Euro ya da 50.000 USD tutarında uluslararası sağlık sigorta poliçesi
 • Konaklanacak yerin ve ulaşım bilgilerinin verildiği otel, uçak ya da otobüs bilet rezervasyonları.
 • Finansal belgeler, vize başvuru sahibinin mali durumunu gösteren banka hesap özeti, arsa ve araç fotokopileri, kira-faiz gelirleri

Yunanistan Turistik Vize İşveren Evrakları

Yunanistan Turistik Vize İşveren Evrakları

Turistik vize almak isteyen iş adamları kendi kişisel durumları, sahibi oldukları şirketin bilgilerini ve finansal durumunu bildiren belgeleri Yunanistan Vize Evrakları dosyasına eklemelidir. Bu belgeler şunlardır:

 • SGK hizmet dökümü- E-devlet üzerinden alınabilen SGK hizmet ve tescil dökümü
 • Şirket belgeleri- Güncel şirket belgeleri sahip olunan şirket bilgilerini içerir. Vergi beyannamesi levhası, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi fotokopisi, 3 aydan eski olmayan faaliyet belgesi.
 • Şahsi ve şirket banka hesapları– Şirket sahibinin şahsi ve şirketin banka hesap özetleri banka imza ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Son 3 ayın hareketleri olan banka hesabında en az 7.000 TL bakiye bulunmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri- Kira-faiz gelirleri, taşınmaz tapu fotokopileri, araç ruhsatları

Yunanistan Turistik Vize Kamu Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet dairesinde çalışan devlet memurları Yunanistan gezileri için alacakları vize başvurusunda Yunanistan Vize Evrakları ortak belgelere ek olarak mesleki durumlarını gösteren belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler şu evraklardan oluşur:

 • Çalışma ve Resmi izin belgesi- Resmi kurumdan alınan onaylı, imza ve mühürlü çalışma ve resmi izin belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Görev kimlik kartı- Devlet memurunun pozisyonunu gösteren kimlik kartı önlü arkalı fotokopi olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordrosu resmi onaylı olmalıdır.
 • SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü- SGK belgeleri e-devletten alınabilir.

Yunanistan Turistik Vize Çalışan Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Çalışan Evrakları

Bir şirket mensubu çalışan, ortak Yunanistan Vize Evrakları dışında şu belgeleri hazırlar:

 • Barkotlu SGK belgeleri- İşe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • Güncel şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, oda kaydı, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri

Yunanistan Turistik Vize Emekli Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Emekli Evrakları

Yunanistan’a turistik amaçlı seyahat edecek emekli kişiler ortak verilmesi gereken vize evraklarına ek olarak şu belgeleri tamamlar:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik kartı fotokopisi renkli olarak sunulmalıdır.
 • Emekli aylığı banka özeti- Son  3 aylık emekli maaşının yattığı banka hesap özeti banka onaylı olarak verilmelidir.
 • Tescil kaydı- Emekli tescil kaydı e-devletten alınmalıdır.

Yunanistan Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Avukat, doktor gibi bir meslek grubunda çalışanlar genel olarak verilmesi gereken ortak vize belgeleri dışında kişisel mesleki durumlarını gösteren belgeler verirler.

 • Görev kimlik kartı- Görev kimlik kartı fotokopisi önlü arkalı olarak kartın suretini gösterir
 • Meslek grubu üye belgesi- Meslek oda kayıtları sunulmalıdır. Avukatlar baro kaydı gibi.
 • Çalışanlar için belgeler- Şirket yazısı, güncel şirket belgeleri, SGK belgeleri, maaş bordrosu verilmelidir. İzin belgesi de sunulmalıdır.
 • Devlet memurları için belgeler- Görev ve resmi izin belgesi, SGK belgeleri, Görev kimlik kartı fotokopisi, maaş bordrosu
 • İşverenler için belgeler- Güncel tarihli şirket evrakları, faaliyet belgesi, vergi beyanname levhası, sicil gazetesi, imza sirküleri

Yunanistan Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Yunanistan Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Yunanistan’a gezi amacıyla gidecek çiftçiler Yunanistan Vize Evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Çiftçilik belgesi- Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Çiftçilik oda kaydı- Ziraat odasından alınan oda kayıt belgesi
 • Arsa tapu ve araç ruhsatları- Tarımda kullanılan arsaların tapu fotokopileri ve tarımsal araç ruhsatları fotokopileri
 • Banka hesap özeti- Tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen gelirin, kredilerin işlendiği son 3 aya ait banka hesap dökümü imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Yunanistan Turistik Vize İşsiz Evrakları

Yunanistan Turistik Vize İşsiz Evrakları

Yunanistan turistik vizesi için başvuran çalışmayan kimseler bazı ek belgeler vermelidir:

 • Gelir belgeleri- Kira-faiz gibi gelirler varsa bunları kanıtlayan belgeler
 • Sponsor yazısı ve mali bilgileri- Seyahat masraflarını bir sponsor karşılıyorsa bu kişilerin mesleki durumlarını, kişisel bilgilerini ve finans bilgilerini gösteren belgeler ile birlikte sponsorun yazısı.
 • SGK dökümü- İşsiz kişinin daha önce SGK’lı olarak çalıştığı günler için hizmet ve tescil dökümü

Yunanistan Ticari Vize İşveren Evrakları

Yunanistan Ticari Vize İşveren Evrakları

Yunanistan’a iş amaçlı bir seyahat yapacak işverenler şu ek belgeleri Yunanistan Vize Evrakları dosyasına eklemek durumundadır:

 • Davetiye- Yunanistan’da bulunan şirketin antetli kağıdına yazılan davetiye vize başvuru sahibinin kişisel bilgilerini, davet eden kişinin bilgilerini ve yetkilerini içerir.
 • Vize talep dilekçesi- Vize başvuru sahibi şirketinin antetli kağıdına seyahat amacını, planını ve tarihlerini belirten bir dilekçe hazırlar. İmzalı ve kaşeli olarak dosyaya ekler.
 • Şirket hesabı- Şirket hesapları 3 aylık dökümü gösterir. Banka memuru imza sirküleri ile imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır. En az 5.000 TL bakiye hesapta bulunmalıdır.
 • Güncel şirket bilgileri- Son 3 aylık faaliyet belgesi, vergi beyannamesi levhası, imza sirküleri, oda kaydı, sicil gazetesi fotokopisi verilir.
 • Organizasyon ve fuar bilgileri- Yunanistan’da iştirak edilecek fuar ve organizasyon katılım belgeleri, stant bilgileri verilir.

Yunanistan Ticari Vize Çalışan Evrakları

Yunanistan Ticari Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları şirketleri adına bir ticari seyahatte bulunacaklarsa Yunanistan Vize Evrakları ortak belgelere ek olarak şu belgeleri hazırlarlar:

 • SGK Belgeleri- İşe giriş tarihi bildirgesi, hizmet dökümü e-devlet aracılığı ile alınır.
 • Maaş bordrosu- 3 aylık maaş hareketlerinin kanıtlandığı belge onaylı olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Çalışılan şirketin antetli kağıdında yazılan dilekçede görev ve yetkiler, seyahat amacı, tarihleri yazılır.
 • Şirket yazısı ve izin belgesi- Çalışanın görevi ve yetkilerinin yazıldığı şirket yazısı ve onaylı izin belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Davetiye- Yunanistan’daki şirketin yetkilisi çalışan adına şirketin antetli kağıdına yazılan bir davetiye düzenler.
 • Şirket bilgileri ve banka hesap özeti– Son 3 aylık şirket banka hesapları banka yetkililerince imzalanmalı ve kaşelenmelidir. 3 ay içinde alınan faaliyet belgesi, noterce onaylı imza sirküleri, vergi levhası, oda kaydı ve ticari sicil gazete fotokopisi vize başvuru dosyasında mutlaka olmalıdır.

Yunanistan Vizesi Önemli Notlar 2021

Yunanistan Vizesi Önemli Notlar 2021

Biz hakkında merak ettiğiniz her türlü bilgiye aşağıdaki yazılar sayesinde ulaşabilir ve gerekli bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yunanistan Vizesi Hakkında

Yunanistan’a seyahat yapmayı planlayan kişilerin, seyahatlerini gerçekleştirilebilmeleri adına Yunanistan ülkesine vize başvurusunda bulunmaları talep edilmektedir. Bu vize talepleri ise sadece bu konu ile ilgili yetki sahibi olan vize başvuru merkezleri ya da firmaları aracılığı ile sağlanmaktadır.

Yunanistan ülkesinin talep etmiş olduğu vize çeşitleri ile ilgili hizmet veren vize merkezleri, en kısa söyle de telef edilen Yunanistan vizesini kişinin almış olması adına destek olmaktadır. Vize merkezleri ise, Yunanistan vize işlemlerini yılların getirmiş olduğu tecrübesi ve uzman kadrosu ile birlikte hizmet veren profesyonel bir danışmanlık merkezleridir.

Hazırlanması gereken vize evrakları ile ilgili tüm detayları, vizenin reddedilmemesi için yapılması gereken her türlü takip işlemlerini ve bütün konularda hizmet veren vize merkezi Yunanistan vize işlemleri bölümü, vize başvurularının olumlu sonuçlanması adına eksiksiz bir şekilde kişiye danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye sınırları içerisinde bulunan konsolosluklar ya da büyükelçilikler, Yunanistan vizesi ile ilgili tek karar verme yetkisine sahip olan kurum ve kuruluşlar olarak bilinmektedir. Yunanistan vizesi almak için başvuru talep eden kişinin bilmesi gereken evrakları ve diğer şartları sadece bu temsilcilikler belirlemektedir.

Vize merkezi temsilciliklerinin almış olduğu en güncel kararlar ile ilgili başvuru kişilerini bilgi sahibi yaparak, işlemlerin sorunsuz ve acil bir şekilde ilerlenmesi sağlanmaktadır. Yunanistan’a dair vize işlemleri ile ilgili her türlü sorunun güncel cevaplar vize merkezi tarafından kişinin tarafına bilgilendirme yolu ile sağlanmaktadır.

Türkiye ülkesinin komşularından biri olan Yunanistan, turistik ve ticari yönde pek çok yabancı için cazibe merkezi konumunda yer almaktadır. Yunanistan uygun fiyatlı hizmetleri, zengin bir kültürü, tarihi ve doğası ile son yıllarda türlerin de en çok tercih etmiş olduğu ülkelerin başında gelmektedir. İş ve tatil seçeneklerinin uygunluğu, Yunanistan ülkesine yapılacak olan ziyaretlerin artmasına sebebiyet vermektedir. Yunanistan’a olan taleplerin artmasıyla beraber, ülkeye gidişlerde yapılması ve bilinmesi gerekenler hakkında birçok sorunun sorulmasına neden olmaktadır.

Bu soruların tüm cevabı ise vize merkezinin uzman kadrosu bulunmaktadır. Yunanistan ülkesi, ülkeye gelmek isteyen Türk vatandaşlarından, sınırları içerisine girebilmeleri adına vize alma zorunluluğu getirmektedir. Avrupa birliğine üye olan ülkelerden biri olan Yunanistan, üye olan ülkelerin vatandaşları dışında kalan kişilere dahil olduğu Schengen anlaşması kuralları neticesinde vize vermektedir. Bu kural Türkler için de geçerlidir.

Türkiye sınırları içerisinde bulunan bu ülkeye gitmek isteyen vatandaşlar umuma mahsus pasaport sahipleri adına vizelerle ilgili verilmiş olunan kararlar, Yunanistan’ın Türkiye ülkesinde bulunan temsilcileri tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumlar, seyahat nedenine göre talep edilen vize türü ile ilgili takip edilmesi gereken aşamalar, hazırlanması talep edilmiş olan evraklar ve diğer talep edilen belgeler de eksiksiz bir şekilde sunulduktan daha sonra sonuca varılmaktadır. Yunanistan, kendi ülkesine girme amaçlı yapılacak olan vize başvurularını ona mutlu olarak değerlendirir ise, başvuru yapan kişi Yunanistan Schengen vizesine sahip olmaktadır.

Yunanistan Schengen Vizesi Nedir?

Yunanistan Schengen Vizesi Nedir?

Yunanistan Schengen vizesi, yabancı ülkelerin uyguladıkları vize prosedürleri gereğince, farklı yabancı ülkenin vatandaşlarına farklı vize taleplerinde bulunabilme hakkı sağlamaktadır. Vize, temel olarak bir ülkenin sınırları içerisine giriş yapma hakkı tanıyan bir izin belgesi olarak bilinmektedir.

Bu sayede ülkenin güvenlik ve göç etme gibi durumlarını doğru bir şekilde kontrol altına almaktadır. Yunanistan’ın, bu izin belgesini yabancılara Yunanistan Schengen vizesi, yabancı ülkelerin uyguladıkları türleri gereğince, farklı yabancı ülkenin vatandaşlarına farklı vize taleplerinde bulunabilme hakkı sağlamaktadır.

Vize, temel olarak bir ülkenin sınırları içerisine giriş yapma hakkı tanıyan bir izin belgesi olarak bilinmektedir. Bu sayede ülkenin güvenlik ve göç etme gibi durumlarını doğru bir şekilde kontrol altına almaktadır. Yunanistan’ın, bu izin belgesini yabancılara verirken değişkenlik gösteren uygulamaları da bulunmaktadır. değişkenlik gösteren uygulamaları da bulunmaktadır.

Yunanistan Kapı Vizesi 2021

Yunanistan kapı vizesi 2021 yılında da geçerlidir. Kapı vizesi uygulaması sadece adalar için geçerlidir ve Yunanistan’a girmek için ayrıca vize almanız gerekmektedir. Yunanistan kapı vizesinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilmektedir. Adalara geçişi kolaylaştırmak adına tercih edilmektedir.

Yunanistan vize veriyor mu 2021 yılında da merak edilen konulardan biridir. Özellikle pandemi dönemi nedeni ile bir dönem kapalı kalan vize işlemleri yeniden açılmış olup vize başvuruları yapılabilmektedir.

Yunanistan adalarına vize alabilmek için kapı vizesi gerekir. Yunanistan kapı vizesi 2020 yılındaki sistem ile işlemektedir. Ancak kapı vizesi adı itibari ile kapıda alınan bir vize iken günümüzde başvurular 1 hafta önceden yapılmalıdır.

Yunanistan vizesi 2021 yılında çeşitliliğine devam etmektedir ve bunlardan biri de kapı vizesidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile birlikte Rusya ve Ukrayna vatandaşları da faydalanabilmektedir.

Yunanistan kapıda vize ücreti 80 Euro olmaktadır. En fazla 15 gün ile sınırlıdır ve sonrasında vize uzatma gibi bir durum söz konusu değildir. Muhakkak 15 gün içerisinde geri dönülmelidir.

Yunanistan’da kapıda vize seçenekleri adalar ile sınırlıdır. Bu nedenle Sakız Adası vize ücreti 2021 yılında değişti mi gibi sorular da duyulmaktadır. Ancak her ada için ücret aynıdır ve değişim olur ise bu ortak bir miktar olacaktır.

Yunan Adaları içeriği Rodos, Kos, Midilli, Samos, Sakız Adaları ve Meis ile sınırlıdır. En fazla 2 kez giriş yapabilirsiniz. Yunan Adaları kapı vizesi 2021 henüz açıklanmasa da her sene olduğu gibi devam edecek gibi görünmektedir.

Yunanistan Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Yunanistan vizesi için talep edilen gerekli evraklar her türü için farklılık göstermektedir. Ancak geçerli bir pasaporta sahip olmadan, vize başvurusu yapma imkanı bulunmamaktadır. Nüfus cüzdanı fotokopisi, yolculukta beklenmeyen bir acil durum karşılaşmasında tedavi masraflarını karşılayabilecek bir seyahat sigortası, talep edilen ölçülerde çekilecek bir biyometrik fotoğraf, mali yeterlilik talebi, elbette yolculuk ve konaklama yapmak için başlangıç ile bitiş tarihlerini kapsayacak bir vize türü için talep edilen standart evraklar yetkili makama teslim edilmektedir.

Tüm bunların dışında, başvuru sahibinin mesleki pozisyonuna göre ve konsolosla beyan edilmesi gereken belgeler de bulunmaktadır. Ancak bunlar, başvuru sahibinin seyahat türüne ve mesleğine göre değişim göstermektedir. Örnek verecek olursak kısa süreli bir iş görüşmesi nedeniyle Yunanistan vizesi almak isteyen kişi, görevlendirme yapan iş yeri sahibi çalışanın hangi neden doğrultusunda Ülkeye gitmesi gerektiğini belirtmesi ve bunun beraberinde iş yeri sahibi olduğunu kanıtlamasının talebi edilmektedir.

Yunanistan vize başvuruları da dahil olmakla birlikte bütün vize başvuruları için hazırlanması gereken belgeleri talep edilen şekilde olması gerekmektedir. Evrakların gerekli yerlerden onaylanması adına bazı kişilerin yetkili birimlerce imzalanmış ve kaşe ile damgalanmış olması gerekebilme ihtimali bulunmaktadır. Önemli olan diğer bir detay ise evrakların içeriğinin doğru bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir.

Akabinde talep edilen bu bilgiler, Yunanistan yetkili makamının kişi hakkında karar vermesini olumlu açıdan sağlamaktadır. Doğru bilgilerin, eksiksiz olarak ibraz edilmesi ise başvuru yapılan vizenin onaylanması açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Yanlış ya da eksik bilgi beyanında vize talebinin reddedilmesine neden olabilmektedir. Kurumlar tarafından sağlanacak olan bir takım resmi evrakların antetli kâğıda hazırlanması da talep edilebilmektedir.     

Yunanistan vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/yunanistan-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yunanistan Vize Ücreti

Yunanistan’a vize alırken birden fazla vize çeşidi vardır ve bazılarının fiyatı aynı iken bazısının değildir. Yunanistan vizesi nasıl alınır buradaki ilk ve en önemli sorudur. Yunanistan’a vize almak için gidiş amacınızı vize dilekçenizde ve vize formunuzda belirtmeniz gerekmektedir Ardından başvuru için evrakları toplanmalıdır.

Yunanistan vize başvurusu yaparken başvuru evrakları öncelikli olarak toplanmalıdır. Evrakları ne kadar hızlı toparlarsanız vize başvuru tarihinizi de o kadar erkene alabilirsiniz.

Yunanistan vizesi kaç günde çıkar sorusu da aslında bir başka sorudur. Bu sorunnu net bir cevabı yoktur ancak ortalama 1 ve 3 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu konsolosluğun yoğunluğuna göre değişim göstermektedir. Bu nedenle 1 ay önceden başvuru yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.

Yunanistan’da birçok vize çeşidi söz konusudur. Yunanistan turist vizesi bunlardan en çok tercih edilenidir. Bu vize kısa süreli vizeler grubundadır ve bu nedenle fiyatı daha uygun olarak görülür. 100 Euro olan vize ücreti daha pek çok vize tipi ile aynı olsa da Erasmus için ve benzeri durumlarda yani uzun süreli vizelerde ücret artmaktadır.

Sık sık sorulan sorulardan biri Yunanistan vize veriyor mu sorusudur. Bu soru odlukça normaldir çünkü ülkemiz ile yakınlığı nedeni ile vize istenmediği düşünülür ancak böyle değildir. Vize istenir ve şartları karşılamanız beklenmektedir.

Yunanistan vize ücreti 2021 yılı ile 100 Euro’dan başlamaktadır. Ancak 0-12 yaş arası için 30 Euro gibi uygun bir fiyat da görülmektedir. Ticari vize, turistik vize, eğitim vizesi gibi pek çok vize alabilirsiniz.

  Yunanistan Vizesi Ücreti 2021  
Vize Türü Konsolosluk Harcı ve Dış Sağlayıcı Ücreti
Turistik Vize 100€
Ticari Vize 100€
Ziyaret Vizesi 100€
Kültürel Vize 100€
Eğitim Vizesi 100€
0-12 Yaş Arası 30€
Erasmus Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Kaptanlar İçin Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Şoför Vizesi Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Gemici Vizesi Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Kapı Vizesi Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Yunanistan vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/yunanistan-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Yunanistan’a Nasıl Gidilir 2021

Yunanistan hemen yakınımızda olması nedeni ile gidilmesi çok daha fazla tercih edilen ülkelerden biri olmaktadır. Aynı zamanda tarihi değeri de yüksektir. Gidiş seçeneği olarak da deniz yolu veya kara yolu tercih edilebilir. Yunanistan’a karadan nasıl gidilir sorusu da bu nedenle sorulmaktadır. Edirne üzerinden gidebilmek mümkündür.

Yunanistan’a nasıl gidilir 2021 yılında da gündemdedir. Pek çok insan Yunanistan’da tatil yapmayı tercih eder. Yakın olması buradaki en önemli faktördür. Ancak vize almak gerekmektedir.

Yunanistan’a nasıl gidilir vize işlemleri söz konusu olduğunda süreç biraz uzayabilmektedir. Hatta Yunanistan’ı transit geçme durumunuzda da vize gerekir. Bu nedenle de vize işlemlerini 1 ay kadar önceden başlatmak en doğrusu olacaktır.

Yakın olması nedeni ile pek çok insan Yunanistan’a gitmek serbest mi diye sorsa da böyle bir durum söz konusu değildir. Bordo pasaporta sahip herkes birkaç gün için bile vize almalıdır. Bunun dışında eğer hizmet, diplomatik veya hususi pasaportlarınız var ise sizler bu durumdan muaf olursunuz.

Bunun dışında Yunanistan’a kaçak nasıl gidilir sorusu sorulur ancak karadan ya da denizden kaçak gitmeniz durumunda sınırda yakalanmanız mümkündür. Bu da sicilinizi olumsuz etkileyecektir.

Yunanistan’a gitmek için gerekenler vize ve pasaporttur. Bu nedenle her ikisi de sizde bulunmalıdır. Vize türü değişir ve sebebinize bağlı olarak size en uygun vizeyi çıkarabilirsiniz.

Bir dönem Türkiye ve Yunanistan seyahat yasağı olsa da bu yasak kalkmıştır ve sebebinize bağlı olarak aldığınız vize ile Yunanistan’a gidebilmeniz mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×