Kanada Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] - Eraytur
Kanada Vizesi

Kanada Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Kanada vize evrakları yeni liste

Kanada Kuzey Amerika’da bulunan, ABD ile sınır komşusu olan bir göçmen ülkesidir. Kanada vizesi ülkeye iş, eğitim ve turistik seyahat yapmak isteyenlere verilen bir giriş belgesidir. Kanada vize evraklarını hazırlayan kişiler vize merkezlerinde vize başvuru işlemlerini başlatırlar. Vize başvurusu yapacak kişiler seyahatlerinin amacını ve başvuru yapacakları vize türünü doğru tespit etmelidir. Vize türüne göre farklı vize evrakları talep edilmektedir.

Kanada Turist Vizesi 6 aylık olarak verilen ve geçici oturma iznini de barındıran bir vize türüdür. Kanada vizesi tek girişli ve çok girişli olarak verilmektedir, çok girişli vize sahipleri 6 ay içerisinde ülkeye birden fazla giriş çıkış yapabilirler. Kanada vizesi 6 ay ülkede konaklama imkanı verse de Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı yetkilileri gerek gördükleri takdirde bu süreyi kısaltabilirler. Bu durumda vize sahibinin ülkeyi terk etmesi gereken tarih pasaporta işlenir ve Turist Kayıt Belgesi verilir.

Kanada vizeleri için uygunluk kriterleri ve Kabul Edilemez kategorileri bulunmaktadır. Uygunluk kriterleri sabıkası olmamak, ülkeyi vakti geldiğinde terk etme garantisi, sağlık durumu gibi koşullardır. Ağır suçlular, güvenlikle ilgili şüpheli görülenler ve bulaşıcı hastalık riski görülenler Kabul Edilemez statüsünde görülürler.

Tüm Kanada vizeleri için tamamlanması gereken Kanada Vize Evrakları ortak belgeleri bulunmaktadır. Kanada vizesi alacakların bu belgeleri öncelikle tamamlaması gerekir.

Kanada Vize Evrakları-Ortak Belgeler

Kanada vizesi almak isteyenler ortak belgeleri tamamlamak durumundadır, daha sonra istenilen vize türüne göre ek belgeler düzenlenir.

Kanada Vize Evrakları ortak belgeler şunlardır:

 • Kanada vize başvuru formu- Online olarak doldurulan form eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanmalıdır. Çıktısını almadan önce “validate” onayı yapılmalıdır.
 • Kanada vize talep dilekçesi- Seyahat amacını ve tarihlerini belirten dilekçe ıslak imza ile imzalanmalıdır. Seyahat ayrıntıların ve seyahat masrafları karşılama yöntemleri belirtilmelidir.
 • Kanada vizesi aile bilgi formu- Aile üyelerinin kişisel bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Geçerli pasaport aslı- Seyahat bitiminden sonra 6 ay geçerli bir pasaport aslı olmalıdır. Vize basımı için iki sayfası boş olmalıdır.
 • Tüm pasaportların fotokopileri- Kullanışmış olan tüm pasaportların renkli fotokopileri verilmelidir.
 • Kimlik fotokopisi- Kimlik kartının ve görev kartlarının renkli fotokopileri hazırlanmalıdır.
 • İki adet fotoğraf- Yüz hatlarını açıkça gösteren beyaz arka fonlu 35x45mm ebatlarında biyometrik nitelikli iki adet fotoğraf vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Uçak ve otel rezervasyonları- Otel ve uçak rezervasyonları dosyaya eklenmelidir.
 • Tam Vukuat Nüfus Kayıt Belgesi- Tüm aile bireylerinin bilgilerini ve olaylarını içeren vukuatlı nüfus kaydı verilmelidir.
 • Mali bildirim belgeleri- Şahsi banka hesap özetleri ve diğer gelir belgeleri onaylı olarak sunulmalıdır.

Kanada Turistik Vize İşveren Evrakları

Kanada’ya kısa süreli seyahate gidecek İşverenler Kanada Vize Evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış vize talep dilekçesi
 • SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Şirketin bağlı olunduğu odadan alınmış güncel faaliyet belgesi
 • İmza beyannameleri fotokopileri
 • Son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil gazete fotokopisi
 • Son 3 aylık bankaca onaylı şirket hesap dökümü

Kanada Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet memurları Kanada ziyaretlerinde Kanada vize evrakları dosyasında şu mesleki belgeleri bulundururlar:

 • Çalışılan resmi kurumdan alınmış imzalı ve mühürlü resmi izin belgesi
 • Resmi kurumdan alınmış çalışma belgesi
 • Görev kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopisi
 • Son 3 aylık resmi onaylı maaş bordrosu
 • SGK işe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü, barkotlu olmalıdır.

Kanada Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları Kanada kısa süreli seyahatlerinde Kanada vize evrakları ortak belgelerin yanı sıra bazı belgeler hazırlamak durumundadır.

 • Şirket başlıklı kağıdına yazılmış vize talep dilekçesi
 • Güncel şirket evrakları, odada alınmış faaliyet belgesi, ticari oda kaydı, vergi levhası sureti, ticari sicil gazete sureti, imza sirküleri fotokopileri
 • Çalışılan şirketin muhasebesinden alınan onaylı son 3 aylım maaş bordrosu
 • Seyahat tarihlerinde izinli olunduğunu gösteren onaylı izin belgesi

Kanada Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli vatandaşlar Kanada vize evrakları dosyasında ek belgeler bulundurmalıdır.

 • Emekli olunduğunu belgelemek için emekli kimlik kartı fotokopisi
 • Hizmet dökümünü gösteren barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü
 • Emekli maaşının yattığı banka hesabının son üç aylık bankanın yetkilisinde imzalanmış ve kaşelenmiş hesap özeti

Kanada Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Kanada’ya gezi amaçlı gidecek Avukat ve Eczacı gibi meslek sahibi olan kişiler Kanada vize evrakları ortak belgelerin haricinde şu belgeleri bulundurmalıdır.

 • İşveren konumundakiler, şirket evrakları, şirket başlıklı kağıdında vize talep dilekçesi, şirket banka hesap dökümü, SGK belgelerini vermelidir.
 • Çalışanlar, maaş bordrolarını, izin belgelerini, güncel şirket evraklarını, vize talep dilekçelerini, şahsi ve şirket hesap özetlerini, SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümünü almalıdır.
 • Devlet memuru konumundakiler, resmi izin belgelerini, çalışma belgelerini, görev kimlik kartı fotokopilerini, maaş bordrolarını vize başvuru dosyasına eklemelidir.
 • Tüm meslek grubu üyeleri bağlı oldukları meslek odası üye kaydını onaylı olarak almalıdır.

Kanada Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Kanada kısa süreli turistik seyahatlerde bulunacak çiftçiler Kanada vize evrakları ortak belgeler yanında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Tarım arazisi tapu fotokopileri ve tarım araç ruhsat fotokopileri
 • Ziraat odasından alınan çiftçi belgesi
 • Elde edilen gelirleri belgeleyen banka hesap özeti

Kanada Ticari Vize İşveren Evrakları

Kanada’ya iş seyahatinde bulunacak firma sahipleri Kanada vize evrakları ortak belgelerin dışında bazı iş evrakları hazırlamalıdır.

 • Kanada Ticari vize dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış vize talep dilekçesinde seyahatin iş amaçlı yapıldığı ve seyahat ayrıntıları yazılır.
 • Kanada Ticari davetiyesi- Kanada şirketi tarafından başlıklı kağıda yazılan ticari davet mektubu vize başvurusu yapan kişinin şahsından bahseder, iş plan ayrıntılarını içerir.
 • Şirket güncel evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi
 • Şirket banka hesap dökümü- Son 3 aylık banka hesap dökümü bankaca imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Kanada Ticari Vize Çalışan Evrakları

Kanada iş seyahatinde bulunacak firma çalışanları Kanada vize evrakları dosyasında şu belgeleri hazırlamalıdır:

 • Kanada Ticari vize dilekçesi- Ticari vize dilekçesinde seyahatin amacı ve seyahatin içeriği yazılır. Şirketin antetli kağıdında yazılmalıdır.
 • Kanada Ticari davetiyesi- Kanada’daki şirketin antetli kağıdında yazılan ticari davet mektubu çalışanın iş planlarını gösterir.
 • Maaş bordrosu- Son üç aylık maaş bordrosu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Şirket yazısı- Şirket yazısında çalışanın görev ve yetkileri belirtilir.
 • Fuar katılımları- Organizasyon katılım belgeleri sunulur.
 • Şirket güncel evrakları- İmza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi
 • Şirket banka hesap dökümü- Şirket hesabının son 3 aylık dökümü banka yetkilisinin imza ve kaşesini taşımalıdır.

Kanada Vizesi Önemli Notlar 2021

Kanada Vize Başvurusu

Kanada resmi kuruluşlar tarafından Kanada vizesi, Kanada Turistik Vizesi ve beraberinde 6 aylık geçici bir şekilde oturuma izni mevcuttur. Kişinin Kanada ülkesine seyahat edebilme imkanını bünyesinde barındıran bu vize çeşitleri, Kanada vizeişlemleri değerlendirilmesinin bitişinde pasaporta işlenen resmi bir vesikalık oluşturmakta ve Kanada ülkesine giriş yapabilmek adına gerekli koşulların sağlandığını göstermektedir.

Kanada vizesi, tek girişlik bir vize ve çoklu giriş vizesi olmak ile birlikte birbirinden farklı iki tür ile sunulmaktadır. Tek girişlik vize türü, kişiye 6 ay süre içerisinde yalnızca tek bir defa giriş yapma imkânı tanır iken, çoklu giriş vizesi ise kişiye vize süresi boyunca ülkeye istediği kadar giriş ve çıkış yapma imkânı da sunmaktadır.

Kanada vizesi ile birlikte kişinin Kanada’da 6 aya kadar süren bir süreç içerisinde ikamet etme hakkı mevcuttur. Kişinin Kanada’da 6 aydan daha kısa bir süre içerisinde bulunması halinde hüküm verebilir ve yahut daha uzun sürede konaklamasına izin verebilmektedir. Bu durum sebebi ile seyahat edecek olan bireyin, ülkeden ayrılması gereken yeni tarih pasaportuna yetkilendirilmiş kişiler tarafınca işlenecek ve ziyaret eden bireye bu güncel tarihi belirten yeni bir belge tarafına iletilecektir.

Kanada Turist Belgesi ve Kanada Turist Vizesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kanada turist vizesi, Kanada ülkesine giriş yapabilmek adına vize uygulaması içerisindeki ülke vatandaşların şahsi pasaportlarına akredite edilmiş vize başvuru firmalarına yaptıkları;

 • Gezi
 • İş ve
 • Eğitim

Nedenleri ile yapmış oldukları başvuruların, onaylanma sonucu kapsamında Kanada Konsolosluğu tarafından işlenmektedir.

Kanada Vize Ücretleri Nereye Yatırılmaktadır?

Kanada vize ücretleri, Ankara ilinde bulunan büyükelçiliğin tarafına yatırılmaktadır. Fakat 2017 yılından itibaren büyükelçilik online bir ödeme yöntemine geçiş sağlamıştır. Bu nedenle Kanada vizesinin harç bedelinin ödemek isteyen şahıslar bizzat online işlem üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirmektedir. Ancak Kanada vize harç ücretinin ödenmesinden önce kişinin dikkat etmesi gereken birkaç unsur bulunmaktadır.

Bu unsurlar; yapılan ödemenin dekontu muhakkak alınmalıdır ve mutlaka başvuru esnasında kişi dokümanlarının arasında bulundurması gerekmektedir. Alacağı olan dekont, vize başvurusu adına yapılmış olduğu ödemenin onaylanacağı için oldukça önem arz etmektedir. Eğer kişi vize türünü yanlış belirtmiş ise ve yanlış bir miktarda ödemede bulunmuş ise, kişi bir yanlışlık olduğunu belirttiğinde vize işlemi başlatılmayacaktır. Ancak başvuru işlemi başlatıldığı sırada para iadesi yapılmamaktadır.

Yanlış bir ödeminin gerçekleştirildiğinde ise pasa fazla ödendiğinde de iade işlemi yapılmaz. Ayrıca dekont olarak da elektronik dosyalar içerisinde kabulü gerçekleştirilmektedir.

Kanada Vize Ücreti Yatırma ve Online Ödeme İşlemleri

Kanada vizesi adına online bir ödeme gerçekleşmeden önce, kişinin kendi adına bir hesap oluşturulması talep edilmektedir. Kişi kendi adına hesap oluşturup sayfaya giriş yaptıktan daha sonra, online vize ücretinin ödeme işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Hesap oluşturulup, ardından da hesaba giriş yapıldıktan daha sonra kişi kredi kartını ya da bir banka kartını hazır bir halde bulundurması gerekmektedir. Online Kanada vizesi ücretini ödeme kredi kartı ve yahut banka kartı kullanmaktan başka bir yöntem ne yazık ki bulunmamaktadır.

Kanada vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/kanada-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanada Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

 • Kanada Vizesi Başvuru Formu Belgesi: Kişinin tarafına hazırlanması gereken başvuru formu, kişi tarafından eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak imzalanmalıdır. Kişi ayrıca başvuru formunu doldurur iken oldukça dikkatli ve titiz bir şekilde davranması gerekmektedir. Bu da ileride yaşanacak başvuru sürecinin değerlendirme kararının olumsuz yanıtlanmasının önüne geçmektedir.
 • Başvuru Formu: Kişiden talep edilen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmaktadır. Kişi eksik ya da yanlış bilgiler verilmesinden muhakkak kaçınmalıdır. Herhangi bir bölümün eksik doldurulması, kişinin başvurusunun olumsuz yanıtlanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmasına çok dikkat edilmelidir.
 • Başvuru Formu Barkodu: Başvuru formunda hiçbir soru cevapsız bir şekilde bırakılmamalıdır. Doğum yeri tama olarak pasaportun içerisinde yazıldığı gibi yazılmalıdır. Pasaport numarasının kodlandığı sırada boşluk bırakılmadan yazılması şarttır. Kişinin mevcutta aktif olarak kullandığı e-mail adresini de yazması gerekmektedir. E-mail adresi doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Formun doldurulma sırasında yapılacak olan bir yanlışlık, işlemin yenide başa dönmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle form özenle doldurulmalıdır.
 • Kanada Vizesi Aile Bilgi Formu: Her türlü vize için gerekli olan ortak belgelerin arasında bulunmaktadır. Form içerisinde aile üyelerinin bilgilerinin verilmesi gerekmektedir. Kanada Aile Formu doldurulduktan daha sonra, yetkililere gönderilmesi bu süreç için yeteli olacaktır.
 • Pasaport: Kişinin başvuruda kullanacağı mevcut pasaportunun geçerlilik tarihi en az 10 yıllık olmalıdır. 10 yıldan fazla olan pasaportlar, yenilenerek değiştirilmelidir. Bu da işlemlerin uzaması adına kişiyi yormaktadır. Akabinde pasaportun deforme olmamasına ne eksik bir sayfasının da bulundurulmamasına kişi dikkat etmelidir. Bu sebeple sahi kişinin başvurusunun reddine karar verilebilme ihtimali de ayrıca yüksektir. Kanada vizesinin de işlenebilir olması adına pasaportun içerisinde en az 2 adet sayfanın da boş bulundurulması mecburidir. Vizenin işlenecek bir sayfası bulunmuyor ise yetkili merkez tarafından başvuru kabul edilmemektedir.
 • Eski ve Yeni Tüm Pasaport Fotokopileri: Geçerli ve geçerli olmayan tüm pasaportlarının fotokopileri çekilerek gerekli evrak listesinin hazırlanmış olduğu başvuru dosyasının içerisine eklenmelidir.
 • Kimlik Fotokopisi: Başvuruda bulunan kişinin kimlik bilgilerinin ön ve arka yüzünün fotokopisi net ve okunaklı olacak bir biçimde çekilip dosya içerisine eklenmelidir.
 • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf: Kişi, istenilen ölçülere ve taleplere bağlı olarak 2 adet biyometrik fotoğrafı son 6 ay içerisinde çektirmiş olması koşulu ile gerekli dosya içerisinde beyan etmelidir.
 • Otel ve Uçak Bileti Rezervasyonu: Vize başvurusunda bulunan şahsın Kanada ülkesi sınırları içerisinde konaklayacağı yere ait belgeleri ve faturaları da dosya içerisine eklemesi gerekmektedir. Bunun akabinde uçak biletinin gidiş ve dönüş tarihlerinin net bir şekilde belli olduğu bir çıktının da talep edilen evrak dosyasının içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Otel rezervasyonunun ise Kanada vizesinin onaylanmasından önce ödeme yapılmamasını yetkili kişiler tavsiye etmektedir. Bu nedenle kişi otel rezervasyonu yapar iken ödemesiz ve son güne dek kredi kartından ödeme çekmeyen otelleri tercih etmesinde fayda vardır. Herhangi bir ücret ödemesi yapmadan son günde dek otel değişikliği yapabilme hakkı vardır.

Kanada Vize Ücreti Ne Kadar?

Kanada vize ücreti 2020 yılı içerisinde güncellenerek biyometrik veri ücreti 85 CAD, turistik vize ücretinin ise 172, 5TRY olduğu bildirilmiştir. Konsolosluk için yapılacak olan başvuru da 80 CAD’dır.

Kanada vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/kanada-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×