Çek Vize Evrakları: (Gerekli Belgeler) - Eraytur
Çek Vizesi

Çek Vize Evrakları: (Gerekli Belgeler)

 

Çek Cumhuriyeti seyahatlerinde bulunacak şahıslar kısa süreli ziyaretleri için Schengen C tipi vize alarak ülkeye giriş yapabilirler. Çek vize evrakları vize türlerine göre değişebilmektedir, ayrıca kişilerin mesleki durumları dolayısıyla ek evraklar verilmesi gerekmektedir.

 • Çek Cumhuriyeti için en çok başvuru yapılan vize türleri turistik vize ve ticari vize başvurularıdır. Her iki vize türü için de Schengen C tipi vize alınmalıdır. Vizeler tek girişli, çok girişli olabilir.
 • Tek girişli vizelerde vize sahibi sadece Schengen vize bölgesi ülkelere giriş çıkış yapabilir. Çok girişli vize sahipleri Çek Cumhuriyeti’ne çoklu giriş çıkış yapabilirken, Schengen bölgesinde olmayan ülkelere de giriş çıkış yapabilmektedirler, Bulgaristan bu ülkeler arasındadır.
Vize başvuru merkezlerinde gerçekleştirilebilen vize işlemleri için önce Çek Cumhuriyeti vize evrakları bir dosya haline getirilmelidir. Her vize türü için istenen ortak belgeler bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları- Ortak Belge Listesi

Çek Cumhuriyetine ziyarette bulunacak vize başvuru sahipleri hangi tür vize almayı talep ederlerse etsinler mutlaka hazırlamaları gereken ortak evraklar bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyet Vize Evrakları dosyası için tamamlanması gereken ortak belgeler şunlardır:

 • Pasaportlar- Geçerli pasaport fotokopileri renkli olarak çekilmelidir, pasaportta vize işlenmesi için 2 boş sayfa bulunmalıdır. Pasaportun geçerlilik süresi seyahatten sonra 3 ay 15 gün olmalıdır. Evlilik durumunda soyadı değişikliği olsa da mevcut pasaport 3 ay kullanılabilir. Boşanma durumunda yeni kimlik ve pasaport gereklidir.
 • Dilekçe- Çek Cumhuriyeti Konsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe İngilizce hazırlanmalıdır. Seyahatin amacı ve tarihlerini içerir. Çalışanlar hem şahsi dilekçelerini hem de şirketten alacakları izin yazısını dilekçe biçiminde sunar.
 • Biyometrik Fotoğraf- Güncel 2 adet biyometrik fotoğraf 3.5×4.5 cm boyutlarında, beyaz arka fonlu olmalıdır.
 • Banka hesap özeti- Banka hesap özetleri son 3 aylık hesap hareketlerini göstermelidir. Kaşeli ve imzalı olması gereken hesap özetinin olduğu banka hesabında en az 3.000 TL bakiye olmalıdır. Ülkede kalış süresine göre bu meblağın üstünde bir bakiye olması gerekebilir.
 • Kimlik fotokopileri- Kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopileri Çek Cumhuriyeti vize evrakları dosyasında bulunmalıdır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kaydı- E-devlet İnternet sitesinden alınabilen Vukuatlı Nüfus Kayıt örneğinde aile bireyleri bilgisi ve ikametgah bilgileri olmalıdır.
 • Otel rezervasyonları/Uçak rezervasyonları- Seyahat için kullanılan ulaşım araçlarının ve uçuş rezervasyonlarının bilgisi verilmelidir. Konaklama rezervasyonları belge halinde onaylı sunulmalıdır.
 • Gelir belgeleri- Şahsi gelir kalemleri tek tek belgelenmelidir. Şahsi banka hesaplarının son 3 aylık imzalı, kaşeli dökümü alınmalıdır. Kira-faiz gelirleri bildirilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri, araç ruhsatları hazırlanmalıdır. Bir sponsor seyahat masraflarını karşılayacaksa sponsorun dilekçesi ve mali durumunu gösteren belgeler sunulmalıdır. Kredi kartı özetleri verilmelidir, ebeveynler çocuklarına, eşler birbirine sponsor olabilir.
 • Seyahat sağlık sigortası- Uluslararası sağlık sigortası en az 30.000 Euro bedelli olmalı, vize başvuru merkezlerinde düzenlenmelidir.
 • Vize başvuru formu- İngilizce olarak doldurulan başvuru formu iki ayrı yerden imzalanmalıdır, eksiksiz doldurulmalı, verilen bilgiler diğer evraklarla aynı olmalıdır.
 • Ek bilgi formu- Ek bilgi formu sadece İstanbul başvuruları için her vize türünde geçerlidir. Hatasız ve eksiksiz olarak İngilizce doldurulmalıdır.

Bu ortak Çek Cumhuriyeti vize evrakları dışında kişiler mesleki durumlarına göre ek belgeler düzenlemek zorundadır. Çalışanlar, işyeri sahipleri, kamu çalışanları, emekliler, Avukat/Eczacı gibi meslek grupları ve çalışmayanlar kişisel durumlarını gösteren belgeleri vize dosyasına eklerler.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize İşveren Evrakları

Çek Cumhuriyeti Turistik ziyaretlerde alınan Turistik vizeler için şirket sahipleri ortak belgelere ek olarak bazı belgeler hazırlamalıdır. İşverenlerin düzenlemesi gereken ek belgeler şunlardır:

 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerini içeren şirket yazısı imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Şirket faaliyet belgesi- Faaliyet belgesi 1 aydan eski olmamalıdır.
 • Şirket vergi levhası- Vergi levhası fotokopileri son dönem vergi dilimine ait olmalıdır.
 • Şirket imza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri verilmelidir.
 • Şirket ticari sicil gazete fotokopisi- Ticari sicil gazetesi fotokopisi şirket hissedarlarını, ortaklarını ve kurucu ortakları belirtmelidir.
 • Şirket ticari oda kaydı- Bağlı bulunan ticari odadan onaylı olmalıdır.
 • Şirket banka hesap özeti- Şirket banka hesabı özeti son 3 aylık olarak düzenlenir. Banka memuru imza sirküleri olmalı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK hizmet dökümü- SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Kamu Evrakları

Çek Cumhuriyeti vize evrakları dosyası hazırlayan devlet memurları genel belgeler dışında mesleki durumlarını belgeleyen evraklar sunarlar. Bu evraklar şu şekildedir:

 • Çalışma belgesi- Meslek ve çalışma bilgilerini içeren belge resmi onaylı olmalıdır.
 • İzin belgesi- Devlet memurunun seyahat tarihleri içinde izinli olduğunu gösteren belge yetkili imza ve mühür taşımalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Bağlı bulunan kurumun görev kimlik kartı önlü arkalı renkli fotokopileri vize başvuru dosyasında bulunmalıdır.
 • Maaş bordrosu-Son üç aylık maaş bordrosu barkotlu olmalı ve resmi onaylı olmalıdır.
 • SGK belgeleri- Tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları Çek Cumhuriyeti gezilerinde gerekli olan Turistik Vize için herkesin vermek durumunda olduğu belgeler dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Şirket yazısı- Antetli şirket yazısında çalışanın şirketteki görevi bildirilir ve seyahat için onay verildiği belirtilir.
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık maaş bordroları şirket muhasebesinden imzalı ve kaşeli olarak alınır.
 • SGK dokümanları- SGK işe giriş bildirgesi ve tescil hizmet dökümü e-devlet uygulamasından alınabilir.
 • İzin yazısı- Şirketin çalışana seyahat tarihleri içinde verdiği izini belgeler.
 • Güncel şirket evrakları- Güncel şirket evrakları sunulmalıdır. Vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, sicil gazetesi, oda kaydı belgelendirilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli şahıslar turistik seyahatleri için ortak evraklar dışında şu belgeleri Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları ile birlikte verir:

 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının renkli fotokopiler kimlik belgesinin önlü arkalı suretini gösteren şekilde düzenlenmelidir.
 • Emeklilik tescili- Emeklilik tescili e-devlet üzerinden yazdırılabilir.
 • SGK hizmet dökümü- SGK hizmet dökümü e-devlet üzerinden verilmektedir.
 • Emekli aylık banka özeti- Son 3 aya ait emekli aylığının yattığı banka hesap hareketleri bankaca onaylı, imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Turistik bir seyahatle Çek Cumhuriyeti’ne gitmek isteyen mühendis, mimar, eczacı, doktor, avukat gibi meslek grubu sahipleri ek olarak şu belgeleri verirler:

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Bağlı bulunan şirket, devlet dairesi gibi kurumlardaki görevi tescil eden görev kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopisi.
 • Meslek Grubu üyelik belgesi- Bağlı bulunan meslek oda birliğine dair onaylı belge-Avukatlar için Baro kaydı, doktorlar için Tabipler Birliği belgesi
 • İşveren konumundakiler için şirket bilgileri- Güncel şirket belgeleri düzenlenmelidir, sicil gazetesi, hizmet dökümü, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri
 • Çalışanlar için şirket bilgileri- Çalışılan şirketin güncel belgeleri sunulmalıdır. Maaş bordroları onaylı olmalıdır. İzin belgesi verilmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- Şirket antetli kağıdına yazılmış vize talep dilekçesi gereklidir.
 • Devlet memurları için gerekli belgeler- Görev yazısı ve izin belgesi, görev kimlik kartı fotokopisi, barkotlu maaş bordrosu.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kişiler Çek Cumhuriyeti turistik vizesi içi şu ek belgeleri sunmalıdır:

 • Sponsor evrakları- Sponsor evrakları çalışmayan kişilerin seyahat masraflarını karşılama yöntemlerini gösteren belgelerdir. Sponsorun meslek grubuna göre verilmesi gereken belgeler bulunmaktadır.
 • Sponsor işveren ise verilecek evraklar- Sponsor yazısı, SGK hizmet ve tescil dökümü, güncel tarihli şirket evrakları, banka hesap özeti
 • Sponsor çalışan ise verilecek evraklar-Şirket yazısı, sponsor yazısı, SGK işe giriş bildirgesi, barkotlu SGK hizmet dökümü, Maaş bordrosu, banka hesap özeti
 • Sponsor emekli ise verilecek evraklar- Emekli kimlik belgesi, sponsor yazısı, SGK hizmet dökümü, emekli aylığının alındığı banka hesap özeti
 • Sponsor devlet memuru ise verilecek evraklar- Çalışma belgesi, görev kimlik kartı fotokopisi, sponsor yazısı, Maaş bordrosu, banka hesap bildirimi

Çek Cumhuriyet Ticari Vize İşveren Evrakları

İşverenler Çek Cumhuriyeti’ndeki şirketlerle iş yapmak istediklerinde iş görüşmesi yapmak için seyahat ettikleri takdirde ticari vize başvurusunda bulunurlar. Ortak Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları dışında işverenler şu belgeleri vize başvuru dosyasına ekler.

 • Güncel tarihli şirket evrakları- Tüm şirket evrakları, imza sirküleri, vergi levhaları, sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıtları son 3 aylık olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılır ve ticari seyahat amacı, tarihleri ve ayrıntılı seyahat planı içerir.
 • Şirket yazısı- Şirket yazısı iş ilişkilerini belgeler.
 • Resmi davetiye-Seyahat süresince düzenlenmiş polis departmanından alınmış resmi davetiyenin orijinali ve fotokopisi ( Pozvani) dosyada olmalıdır. Davetiyedeki kişisel bilgiler doğru olmalıdır.
 • Şirket banka hesabı özeti- Şirketin son 3 aylık banka hesap özeti ayrıntılı olarak bankaca yetkili imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Ticari Vize Çalışan Evrakları

Çek Cumhuriyeti’nde ticari amaçlı olarak bulunacak şirket çalışanları şu ek belgeleri sunmalıdır:

 • Şirket yazısı– Şirket yazısında çalışanın şirketteki görevi ve yetkileri belirtilir.
 • Şirket belgeleri- Güncel tarihli şirket belgeleri işveren şirket belgeleri ile aynıdır.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK belgeleri-SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü e-devletten alınır.
 • Davet mektubu- Davet mektubu Çek polis departmanından alınan orijinal belge olmalıdır. Fotokopisi (Pozvani) de dosyada bulunmalıdır.
 • İzin belgesi- Çalışanın seyahat sürecinde izinli olduğunu gösteren belge verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti vize işlem süreleri ortalama 15 gündür. Konsolosluk resmi tatil günlerinde ve hafta sonu çalışmaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×