Çek Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] - Eraytur
Çek Vizesi

Çek Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Çek Cumhuriyeti seyahatlerinde bulunacak şahıslar kısa süreli ziyaretleri için Schengen C tipi vize alarak ülkeye giriş yapabilirler. Çek vize evrakları vize türlerine göre değişebilmektedir, ayrıca kişilerin mesleki durumları dolayısıyla ek evraklar verilmesi gerekmektedir.

Burundi Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Çek Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Çek Cumhuriyeti için en çok başvuru yapılan vize türleri turistik vize ve ticari vize başvurularıdır. Her iki vize türü için de Schengen C tipi vize alınmalıdır. Vizeler tek girişli, çok girişli olabilir. Tek girişli vizelerde vize sahibi sadece Schengen vize bölgesi ülkelere giriş çıkış yapabilir. Çok girişli vize sahipleri Çek Cumhuriyeti’ne çoklu giriş çıkış yapabilirken, Schengen bölgesinde olmayan ülkelere de giriş çıkış yapabilmektedirler, Bulgaristan bu ülkeler arasındadır.

Çek Cumhuriyeti için vize nereden alınır?

Çek Cumhuriyeti için vize almak isteyen Türk vatandaşlarının başvuru için Çekya vize başburu merkezleri ya da Çekya Konsolosluklarına müracaat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Çek Cumhuriyetine vizesiz gidilir mi?

Hayır, eğer bordo pasaport (umuma mahsus pasaport) sahibi iseniz o zaman bu ülke sınırları içerisine Çek Cumhuriyeti vizesi almadan giriş yapamazsınız.

Vize almak için ne gerekli?

Vize almak için öncelikle hangi vize türüne başvuruda bulunmak gerektiğinin bilinmesi lazımdır. Daha sonra buna uygun vize evrakları hazırlanarak, vize başvuru merkezleri ya da konsolosluklarına teslim edilmeli ve arkasından gelecek vize onayı ile vize alınabilmektedir.

Vize başvuru merkezlerinde gerçekleştirilebilen vize işlemleri için önce Çek Cumhuriyeti vize evrakları bir dosya haline getirilmelidir. Her vize türü için istenen ortak belgeler bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları- Ortak Belge Listesi

Çek Cumhuriyetine ziyarette bulunacak vize başvuru sahipleri hangi tür vize almayı talep ederlerse etsinler mutlaka hazırlamaları gereken ortak evraklar bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyet Vize Evrakları dosyası için tamamlanması gereken ortak belgeler şunlardır:

 • Pasaportlar- Geçerli pasaport fotokopileri renkli olarak çekilmelidir, pasaportta vize işlenmesi için 2 boş sayfa bulunmalıdır. Pasaportun geçerlilik süresi seyahatten sonra 3 ay 15 gün olmalıdır. Evlilik durumunda soyadı değişikliği olsa da mevcut pasaport 3 ay kullanılabilir. Boşanma durumunda yeni kimlik ve pasaport gereklidir.
 • Dilekçe- Çek Cumhuriyeti Konsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe İngilizce hazırlanmalıdır. Seyahatin amacı ve tarihlerini içerir. Çalışanlar hem şahsi dilekçelerini hem de şirketten alacakları izin yazısını dilekçe biçiminde sunar.
 • Biyometrik Fotoğraf- Güncel 2 adet biyometrik fotoğraf 3.5×4.5 cm boyutlarında, beyaz arka fonlu olmalıdır.
 • Banka hesap özeti- Banka hesap özetleri son 3 aylık hesap hareketlerini göstermelidir. Kaşeli ve imzalı olması gereken hesap özetinin olduğu banka hesabında en az 3.000 TL bakiye olmalıdır. Ülkede kalış süresine göre bu meblağın üstünde bir bakiye olması gerekebilir.
 • Kimlik fotokopileri- Kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopileri Çek Cumhuriyeti vize evrakları dosyasında bulunmalıdır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kaydı- E-devlet İnternet sitesinden alınabilen Vukuatlı Nüfus Kayıt örneğinde aile bireyleri bilgisi ve ikametgah bilgileri olmalıdır.
 • Otel rezervasyonları/Uçak rezervasyonları- Seyahat için kullanılan ulaşım araçlarının ve uçuş rezervasyonlarının bilgisi verilmelidir. Konaklama rezervasyonları belge halinde onaylı sunulmalıdır.
 • Gelir belgeleri- Şahsi gelir kalemleri tek tek belgelenmelidir. Şahsi banka hesaplarının son 3 aylık imzalı, kaşeli dökümü alınmalıdır. Kira-faiz gelirleri bildirilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri, araç ruhsatları hazırlanmalıdır. Bir sponsor seyahat masraflarını karşılayacaksa sponsorun dilekçesi ve mali durumunu gösteren belgeler sunulmalıdır. Kredi kartı özetleri verilmelidir, ebeveynler çocuklarına, eşler birbirine sponsor olabilir.
 • Seyahat sağlık sigortası- Uluslararası sağlık sigortası en az 30.000 Euro bedelli olmalı, vize başvuru merkezlerinde düzenlenmelidir.
 • Vize başvuru formu- İngilizce olarak doldurulan başvuru formu iki ayrı yerden imzalanmalıdır, eksiksiz doldurulmalı, verilen bilgiler diğer evraklarla aynı olmalıdır.
 • Ek bilgi formu- Ek bilgi formu sadece İstanbul başvuruları için her vize türünde geçerlidir. Hatasız ve eksiksiz olarak İngilizce doldurulmalıdır.

Bu ortak Çek Cumhuriyeti vize evrakları dışında kişiler mesleki durumlarına göre ek belgeler düzenlemek zorundadır. Çalışanlar, işyeri sahipleri, kamu çalışanları, emekliler, Avukat/Eczacı gibi meslek grupları ve çalışmayanlar kişisel durumlarını gösteren belgeleri vize dosyasına eklerler.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize İşveren Evrakları

Çek Cumhuriyeti Turistik ziyaretlerde alınan Turistik vizeler için şirket sahipleri ortak belgelere ek olarak bazı belgeler hazırlamalıdır. İşverenlerin düzenlemesi gereken ek belgeler şunlardır:

 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerini içeren şirket yazısı imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Şirket faaliyet belgesi- Faaliyet belgesi 1 aydan eski olmamalıdır.
 • Şirket vergi levhası- Vergi levhası fotokopileri son dönem vergi dilimine ait olmalıdır.
 • Şirket imza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri verilmelidir.
 • Şirket ticari sicil gazete fotokopisi- Ticari sicil gazetesi fotokopisi şirket hissedarlarını, ortaklarını ve kurucu ortakları belirtmelidir.
 • Şirket ticari oda kaydı- Bağlı bulunan ticari odadan onaylı olmalıdır.
 • Şirket banka hesap özeti- Şirket banka hesabı özeti son 3 aylık olarak düzenlenir. Banka memuru imza sirküleri olmalı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK hizmet dökümü- SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Kamu Evrakları

Çek Cumhuriyeti vize evrakları dosyası hazırlayan devlet memurları genel belgeler dışında mesleki durumlarını belgeleyen evraklar sunarlar. Bu evraklar şu şekildedir:

 • Çalışma belgesi- Meslek ve çalışma bilgilerini içeren belge resmi onaylı olmalıdır.
 • İzin belgesi- Devlet memurunun seyahat tarihleri içinde izinli olduğunu gösteren belge yetkili imza ve mühür taşımalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Bağlı bulunan kurumun görev kimlik kartı önlü arkalı renkli fotokopileri vize başvuru dosyasında bulunmalıdır.
 • Maaş bordrosu-Son üç aylık maaş bordrosu barkotlu olmalı ve resmi onaylı olmalıdır.
 • SGK belgeleri- Tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları Çek Cumhuriyeti gezilerinde gerekli olan Turistik Vize için herkesin vermek durumunda olduğu belgeler dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Şirket yazısı- Antetli şirket yazısında çalışanın şirketteki görevi bildirilir ve seyahat için onay verildiği belirtilir.
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık maaş bordroları şirket muhasebesinden imzalı ve kaşeli olarak alınır.
 • SGK dokümanları- SGK işe giriş bildirgesi ve tescil hizmet dökümü e-devlet uygulamasından alınabilir.
 • İzin yazısı- Şirketin çalışana seyahat tarihleri içinde verdiği izini belgeler.
 • Güncel şirket evrakları- Güncel şirket evrakları sunulmalıdır. Vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, sicil gazetesi, oda kaydı belgelendirilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli şahıslar turistik seyahatleri için ortak evraklar dışında şu belgeleri Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları ile birlikte verir:

 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının renkli fotokopiler kimlik belgesinin önlü arkalı suretini gösteren şekilde düzenlenmelidir.
 • Emeklilik tescili- Emeklilik tescili e-devlet üzerinden yazdırılabilir.
 • SGK hizmet dökümü- SGK hizmet dökümü e-devlet üzerinden verilmektedir.
 • Emekli aylık banka özeti- Son 3 aya ait emekli aylığının yattığı banka hesap hareketleri bankaca onaylı, imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Turistik bir seyahatle Çek Cumhuriyeti’ne gitmek isteyen mühendis, mimar, eczacı, doktor, avukat gibi meslek grubu sahipleri ek olarak şu belgeleri verirler:

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Bağlı bulunan şirket, devlet dairesi gibi kurumlardaki görevi tescil eden görev kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopisi.
 • Meslek Grubu üyelik belgesi- Bağlı bulunan meslek oda birliğine dair onaylı belge-Avukatlar için Baro kaydı, doktorlar için Tabipler Birliği belgesi
 • İşveren konumundakiler için şirket bilgileri- Güncel şirket belgeleri düzenlenmelidir, sicil gazetesi, hizmet dökümü, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri
 • Çalışanlar için şirket bilgileri- Çalışılan şirketin güncel belgeleri sunulmalıdır. Maaş bordroları onaylı olmalıdır. İzin belgesi verilmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- Şirket antetli kağıdına yazılmış vize talep dilekçesi gereklidir.
 • Devlet memurları için gerekli belgeler- Görev yazısı ve izin belgesi, görev kimlik kartı fotokopisi, barkotlu maaş bordrosu.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kişiler Çek Cumhuriyeti turistik vizesi içi şu ek belgeleri sunmalıdır:

 • Sponsor evrakları- Sponsor evrakları çalışmayan kişilerin seyahat masraflarını karşılama yöntemlerini gösteren belgelerdir. Sponsorun meslek grubuna göre verilmesi gereken belgeler bulunmaktadır.
 • Sponsor işveren ise verilecek evraklar- Sponsor yazısı, SGK hizmet ve tescil dökümü, güncel tarihli şirket evrakları, banka hesap özeti
 • Sponsor çalışan ise verilecek evraklar-Şirket yazısı, sponsor yazısı, SGK işe giriş bildirgesi, barkotlu SGK hizmet dökümü, Maaş bordrosu, banka hesap özeti
 • Sponsor emekli ise verilecek evraklar- Emekli kimlik belgesi, sponsor yazısı, SGK hizmet dökümü, emekli aylığının alındığı banka hesap özeti
 • Sponsor devlet memuru ise verilecek evraklar- Çalışma belgesi, görev kimlik kartı fotokopisi, sponsor yazısı, Maaş bordrosu, banka hesap bildirimi

Çek Cumhuriyet Ticari Vize İşveren Evrakları

İşverenler Çek Cumhuriyeti’ndeki şirketlerle iş yapmak istediklerinde iş görüşmesi yapmak için seyahat ettikleri takdirde ticari vize başvurusunda bulunurlar. Ortak Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları dışında işverenler şu belgeleri vize başvuru dosyasına ekler.

 • Güncel tarihli şirket evrakları- Tüm şirket evrakları, imza sirküleri, vergi levhaları, sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıtları son 3 aylık olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılır ve ticari seyahat amacı, tarihleri ve ayrıntılı seyahat planı içerir.
 • Şirket yazısı- Şirket yazısı iş ilişkilerini belgeler.
 • Resmi davetiye-Seyahat süresince düzenlenmiş polis departmanından alınmış resmi davetiyenin orijinali ve fotokopisi ( Pozvani) dosyada olmalıdır. Davetiyedeki kişisel bilgiler doğru olmalıdır.
 • Şirket banka hesabı özeti- Şirketin son 3 aylık banka hesap özeti ayrıntılı olarak bankaca yetkili imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Ticari Vize Çalışan Evrakları

Çek Cumhuriyeti’nde ticari amaçlı olarak bulunacak şirket çalışanları şu ek belgeleri sunmalıdır:

 • Şirket yazısı– Şirket yazısında çalışanın şirketteki görevi ve yetkileri belirtilir.
 • Şirket belgeleri- Güncel tarihli şirket belgeleri işveren şirket belgeleri ile aynıdır.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aylık maaş bordrosu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK belgeleri-SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü e-devletten alınır.
 • Davet mektubu- Davet mektubu Çek polis departmanından alınan orijinal belge olmalıdır. Fotokopisi (Pozvani) de dosyada bulunmalıdır.
 • İzin belgesi- Çalışanın seyahat sürecinde izinli olduğunu gösteren belge verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti vize işlem süreleri ortalama 15 gündür. Konsolosluk resmi tatil günlerinde ve hafta sonu çalışmaz.

Çek Cumhuriyeti Vizesi Önemli Notlar 2021

Çek Cumhuriyeti Türkiye’den Vize İstiyor Mu?

Çek Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarından ülkeye girebilmeleri için vize istemektedir. Ancak bazı durumlarda esnek davranabilmektedir. Hususi, Diplomatik ve Hizmet pasaport sahiplerinin yıl içerisinde en fazla 90 gün kalmaları şartıyla ülkeye vizesiz girmelerine izin vermektedir. Bordo pasaport sahipleri, her koşulda Çek Cumhuriyeti vizesi almak zorundadır.

Çek Cumhuriyeti, bir Schengen ülkesidir. Dolayısıyla Schengen vizesi ve ayrıcalıkları geçerlidir.

Çek Cumhuriyeti Vize Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti vize başvurusu yapmak için bazı belgeler istenmektedir. Başvuru sırasında bu belgelerin tam olması, vize başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için önemlidir. Çek Cumhuriyeti’nin birçok vize çeşidi bulunmaktadır. Bu vize türlerinde istenilen belgeler de farklılık gösterir.

Başvuru dilekçesinin yanlış yazılması ve geliş amacının yanlış belirtilmesi, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu yüzden vize başvurusu yaparken vize acentelerinden ya da danışma merkezlerinden destek alınabilir.

Başvuru öncesinde pasaport kontrol edilmelidir. Silinen ya da yırtılan pasaportlar kabul edilmemektedir. Tüm vize türlerinin başvuru sırasında;

 • Pasaport
 • Fotoğraf
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • Pasaport Fotokopisini yanında bulundurması zorunludur.

Diğer belgeler için tıklayınız, vize çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden başvuru öncesi tercih edilen vize çeşidinin başvuru belgelerine bakmak gerekir.

Çek Cumhuriyeti eğitim vizesi için öğrenci belgesi, not çizelgesi, diploma ve varsa sertifikalar başvuru dosyasının içinde yer almalıdır.

Çek Cumhuriyeti transit vizesi için uçak rezervasyon biletlerinin de eklenmesi gerekir.

Çek Cumhuriyeti Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyeti vizesi başvuruları, Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun kontrolü altında gerçekleşmektedir. Tüm yetkiler, konsolosluğuna aittir. Türk vatandaşları veya Türkiye’deki yabancı uyruklu kişiler, Çek Cumhuriyeti vize başvurusu için Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’na müracaat etmelidir. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır. Bu yüzden Çek Cumhuriyeti, konsolosluğun yetki verdiği kurumlardan ve acentelerden yapılan başvuruları da kabul etmektedir.

Çek Cumhuriyeti Vize Başvurusu Yapmak İçin Randevu Almak Gerekli Midir?

Çek Cumhuriyeti vizesi başvuruları için randevu almak zorunludur. Randevular, istenilen zamanda alınamayabilir. Konsolosluğun yoğunluğuna göre tarih verilmektedir. Bu yüzden Çek Cumhuriyeti seyahati yapmadan en az dört hafta önce randevu alınmalıdır.

Vize başvurusu için randevuya zamanında gidilmelidir. Aksi takdirde randevu iptal edilir. Çek Cumhuriyeti vizesi almak için tekrar başvuru yapmak ve randevu almak gerekir. Vize harcı tekrar ödenmez.

Çek vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/cekya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Çek Cumhuriyeti Vize Ücretleri Ne Kadardır?

Çek Cumhuriyeti, Schengen ülkesi olduğu için Schengen vize fiyatları baz almaktadır. Çek Cumhuriyeti, 80 Avro vize harcı istemektedir.

Çek Cumhuriyeti vize ücretleri, vize çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Vize çeşitleri ise seyahatin amacına göre belirlenmektedir. Bu yüzden ilk önce vize çeşidi belirlenmelidir. Vize harcı dışında vize çeşidine göre ek fiyat belirlenebilir.

Vize ücretini yatırdıktan sonra verilen dekont, başvuru dosyasının içine konmalıdır. Dekont fotokopisi kabul edilmemektedir.

Vize Türü Konsolosluk Harcı ve Dış Sağlayıcı Ücreti
Turistik Vize 100€
Ticari Vize 100€
Transit Vize 100€
Ziyaret Vizesi 100€
Kültürel Vize 100€
Şoför Vizesi 100€
0-6 Yaş Arası 20€
6-12 Yaş Arası 60€
Erasmus Vizesi Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Çek vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/cek-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Çek Cumhuriyeti Vize Başvuruları Kaç Günde Sonuçlanır?

Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru şartlarından sonra en çok merak edilen konulardan biri, başvurunun sonuçlanma süresidir. Çek Cumhuriyeti, vize başvurularını 5-15 iş günü içerisinde sonuçlandırmaktadır. Ancak vize başvurularının sonuçlanması süresini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri, Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun yoğunluğudur. Konsolosluk yoğun ise vize başvurusunun sonuçlanma süresi uzayabilir.

Bunun dışında resmi tatiller de süreye etki etmektedir. Çünkü resmi tatiller, iş gününe dahil edilmemektedir. Son olarak hafta sonları da sürenin uzamasına etki etmektedir. Birçok kişi, hafta sonlarını vize başvuru sonuçlandırma sürelerinden saymaktadır. Ancak hafta sonları, resmi kurumlarda iş yapılmaz.

Çek Cumhuriyeti vizesi almak isteyen kişiler, başvuru sonuçlanma sürelerinin uzamasını istemiyorlarsa bu etkenlere dikkat etmelidir. Ayrıca vize randevusu en az bir ay önceden alınmalı ve işlemler hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Vize başvuru sonuçlanma süresi uzadığında kişiler de birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlardan biri, pasaporttur. Kişiler, yakın zamanlarda birden fazla ülkeye gitmek zorunda kalabilir. Ancak başvur sonuçlanmadan kullanılan pasaport, başka bir ülkenin vize başvurusunda kullanılamaz. Bu da kişileri, zor durumda bırakabilir. Bu gibi durumlarda mağdur olmamak için ek dilekçe yazılmalıdır.

Ek dilekçe, durumu açıkça izah edebilmelidir. Ayrıca dilekçenin yanında vize başvurusu yapılacak ülkeye ait uçak ve otel rezervasyonları olmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Vizesi Neden Reddedilir?

Çek Cumhuriyeti’ne giriş yapmak isteyen kişiler, Çek Cumhuriyeti vizesi almak zorundadır. Bunun için de vize başvurusunda bulunmaları gerekir. Ancak vize başvurusunda bulunan herkesin başvurusu kabul edilmez. Vizeyi alamaz, dolayısıyla ülkeye giremez. Başvurunun kabul edilmemesinin ise birçok nedeni vardır. En sık karşılaşılan nedenler ise;

 • Vize çeşidinin yanlış belirlenmesi: Vize başvurularında sıklıkla yapılan hatadır. Vize çeşidinin yanlış belirlenmesi, istenilen belgelerin de eksik ve yanlış olmasına neden olur. Yani vize çeşidinin yanlış belirtilmesi, birçok hataya da sebebiyet verir. Bunlara bağlı olarak da vize başvurusu onaylanmaz.
 • Pasaport: Çek Cumhuriyeti, bir Schengen ülkesi olduğu için pasaportlara dikkat etmektedir. Çünkü pasaport türlerine göre ayrıcalıklar tanımaktadır. Ayrıca pasaportta, Schengen etiketi yapıştırabilmek için en az iki sayfanın boş olmasını istemektedir. Pasaport geçerli olmalı ve yıpranmamalıdır. Okunabilir olmalıdır. Bu kurallar, Çek Cumhuriyeti için oldukça önemlidir.
 • Başvurunun formunun istenilen şekilde doldurulamaması: Çek Cumhuriyeti, başvuru sırasında kişilerin başvuru formunu şahsi olarak doldurmasını ister. Ayrıca yanlış bilgiler yazılmamalıdır. Eksik yerler olmamalıdır. Her bilgi önemlidir. Resmi bir evraktır. İstenilen bu kriterlerin olmaması, vize başvurusunun reddedilmesine neden olur.

Çek Cumhuriyeti Vize Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Çek Cumhuriyeti vizesi almak isteyen kişilerin karşılaştığı durumlardan biri, başvuruların reddedilmesidir. Bu durumlarda Çek Cumhuriyeti, kişilere itiraz edebilme hakkı tanır. Vize başvurusu reddedilen kişiler, Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’na ya da büyükelçiliğine itiraz dilekçesi yazabilir.

Dilekçede ülkeye gelme nedeni, açıkça dile getirilmelidir. Başvuru reddi hakkında açıklamalar da bulunulmalıdır. Ancak uzun ve gereksiz cümlelerden kaçınılmalıdır.

İtiraz dilekçesi kabul edilen kişiler, Çek Cumhuriyetini vizelerini alarak ülkeye giriş yapabilir. Ancak itiraz dilekçesi de reddedilen kişiler, tekrar başvuru yapmalıdır. Yapılacak yeni başvuru da aynı hatalar yapılmamalıdır. Aksi takdirde başvuru yine reddedilir. Başvurunun her aşaması aynıdır. Ücrette ödemeniz gerekir. Sadece randevu tekrar alınırsa ücret ödenmez.

Çek Cumhuriyeti Vizesi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çek Cumhuriyeti vizesi alırken sorun yaşamamak için bazı kriterlere çok dikkat etmek gerekir. Bu kriterler;

 • Vize çeşidi: Bu kriter oldukça önemlidir. Çünkü vize başvurularının olumsuz sonuçlanmasındaki en büyük nedendir. Vize çeşidi, birçok yanlışı da beraberinde getirir. Çek Cumhuriyeti, kişiyi doğru olarak tanıyamaz. Ayrıca açıklamalar ve belgeler arasında çelişkiler meydana gelir. Bu yüzden vize çeşidi, doğru belirlenmelidir. Vize çeşidinin bağlı olarak istenilen evraklar tamamlanmalıdır.
 • Belgeler: Vize çeşidine bağlı olarak kişiden belgeler istenir. Tüm vize türlerinde istenilen ortak belgeler olduğu gibi ek belgeler de bulunmaktadır. Bunlar doğru araştırılmalı ve eksiksiz yerine getirilmelidir.
 • Vize ücreti: Vize harcı dekontu, başvuru dosyasının içine muhakkak konulmalıdır.

Bu kriterlere uyulduğunda vize başvurusunun olumlu sonuçlanma ihtimali artar.

Çek vize reddi aldıysanız, itiraz ve itiraz dilekçesi için https://www.eraytur.com/cek-vize-reddi/ adresini ziyaret etmelisiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×