Avusturya Vize Evrakları: (Gerekli Belgeler) [2023 - Eraytur
Avusturya Vizesi

Avusturya Vize Evrakları: (Gerekli Belgeler) [2023

Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa’da bulunan bir kara devletidir. Başkenti Viyana olan ülke İsviçre, İtalya, Slovenya, Slovakya, Macaristan ve Lihtenştayn ile komşudur. 9 milyona yaklaşan nüfusu ile Avusturya küçük bir ülke olsa da gelişmiş bir ekonomiye sahiptir.

Ülkede Türk nüfus yoğunluğu fazladır, aile ziyareti, aile birleşimi, turistik ve ticari seyahatte bulunmak isteyen Türk vatandaşları Schengen C ve D tipi vize almak durumundadır. Kısa süreli seyahatlerde C tipi Schengen vizesi verilir, Avusturya’ya kısa süreli seyahat edecek kişiler 6 ay içerisinde ülkede en fazla 90 gün kalabilirler.

Vize başvurusu yapacak kişiler başvuru yapacakları vize türüne göre Avusturya Vize Evrakları hazırlamak zorundadır.

Avusturya Vize Evrakları Tüm Vize Başvurusu Sahipleri İçin Gerekli Belgeler

Avusturya Schengen C tipi vizesine başvuracak kişiler tüm vize türleri için istenen Avusturya Vize Evrakları düzenlemelidir. Herkes için geçerli olan gerekli evrak listesi şu belgelerden oluşur:

 • Geçerli Pasaport-Eski Pasaportlar Mevcut pasaport 3 ay geçerli olmalıdır, pasaportun sayfaları A4 boyutunda renkli fotokopi olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir, eski pasaportların sayfaları ve Schengen vizeleri renkli fotokopi olarak hazırlanmalıdır. Geçerli pasaport son 10 yıl içinde alınmış olmalıdır, en az 2 sayfası boş olmalıdır.
 • 2 adet biyometrik nitelikteki fotoğraf- Biyometrik fotoğrafların arka fonu beyaz olmalı, ölçüleri 35mmx45mm olmalı, vize başvuru sahibinin yüzü net biçimde görülmelidir.
 • Kimlik belgesi fotokopisi- Kimlik kartları veya nüfus cüzdanının önlü arkalı renkli fotokopileri çekilmelidir.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi- Aile bireylerinin bilgileri ve ikametgah adreslerinin olduğu onaylı belge Nüfus Müdürlüğünden alınabilir.
 • Finansal Belgeler- Şahsi banka hesap hareketlerini gösteren hesap döküm belgesi, banka memuru tarafından imzalanmalı, memurun imza sirküleri belgeye eklenmeli ve belge kaşelenmelidir.
 • Avusturya Vize Başvuru Formu Vize başvuru merkezlerinde çıktısı alınarak tükenmez kalemle doldurulabilen vize başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ve hatasız olmalıdır. Form ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Avusturya Vize Talep Dilekçesi Vize talep dilekçesi seyahat amacını belirtmeli, seyahat tarihlerini net olarak göstermeli, seyahat masraflarının nasıl yapılacağını açıklamalıdır.
 • Seyahat Sağlık Sigortası Uluslararası Sağlık Sigorta Poliçesi, en az 30.000 Euro bedelli olmalıdır. Vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilir.
 • Uçuş ve konaklama rezervasyonları- Vize başvuru sahibinin konaklayacağı otel için yaptığı rezerve bilgileri ve uçuş bilgileri belgelendirilmelidir.

Bu temel belgelerin yanı sıra Avusturya vizesi için başvuracak kişiler çalışma hayatı bilgilerini ve eğitim bilgilerini gösteren evrakları ek olarak vermek durumundadır.

Kısa süreli seyahatler için işyeri sahipleri, resmi kurumda çalışan devlet memurları, firma çalışanları, emekliler, çiftçiler, eczacı avukat gibi meslek grubundakiler farklı belgeleri vize başvuru dosyalarına eklemek durumundadır.

Avusturya Vize İşveren Evrakları

Avusturya’ya turistik seyahatte bulunacak şirket sahipleri ortak verilmesi gereken Avusturya Vize Evrakları dışında kendi iş durumlarını gösteren belgeler hazırlamalıdır. Bu belgeler şu evraklardan oluşur:

 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü- SGK tarafından verilen barkotlu tescil ve hizmet dökümü e-devlet üzerinden alınabilir.
 • Antetli kağıda yazılmış vize talep dilekçesi– Şirket sahibi şirket antetli kağıdına yazılmış vize talep dilekçesinde seyahatinin amacını, tarihini ve masrafları nasıl karşılayacağını belirtir.
 • Şirket belgeleri- Tamamı güncel olan belgeler 3 aydan eski olmamalıdır, ticari sicil gazetesi fotokopisi,  şirket faaliyet belgesi, ticari oda kaydı, vergi levhası, noterce onaylanmış imza sirküleri ve imza beyannameleri aslı orijinal belge olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Şirket hesap hareketleri- Şirket hesabının banka hesap hareketleri ilgili bankanın yetkililerince onaylı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Avusturya Vize Kamu Evrakları

Resmi kurumlarda çalışanlar yani devlet memurları çalışma durumlarını gösteren belgeleri ortak Avusturya Vize Evrakları yanında hazırlamalıdır.

 • Çalışma Belgesi Görev ve meslek bilgilerinin bulunduğu çalışma belgesi, kaşeli ve imzalı olmalıdır. Almanca ya da İngilizce yazılan belge verilebileceği gibi yeminli tercüman onaylı İngilizce veya Almanca çevirileri de verilebilir.
 • Görev kimlik kartı- Devlet memurunun görev kimlik kartı fotokopisi renkli olarak dosyaya eklenmelidir.
 • Maaş bordroları- Son üç aylık maaş bordroları, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Resmi izin belgesi- Yetkili birim tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak onaylanan izin belgesi seyahat tarihleri içinde geçerli olmalıdır. Almanca-İngilizce tercümesi sunulabilir ya da belge bu dillerde düzenlenebilir.

Avusturya Vize Çalışan Evrakları

Bir firmada sigortalı ya da sigortasız iş sözleşmesiyle çalışan kişiler turistik vize talepleri için kendi durumlarını belirten şu evrakları düzenlemelidir:

 • Vize talep dilekçesi- Şirket antetli kağıdına yazılmalıdır, seyahat bilgileri verilmelidir.
 • Şirket bilgileri- Şirkete ait vergi levhası, orijinal faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticari sicil fotokopisi mutlaka güncel olmalı, 3 aydan eski olmamalıdır.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordroları şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • SGK Belgeleri- SGK tescil ve hizmet dökümü, SGK işe giriş bildirgesi e- devlet üzerinden alınabilir.
 • İş sözleşmeleri Şirket ile iş sözleşmesi ile çalışan sigortasız kişiler iş sözleşmelerini belgelendirmelidir.

Avusturya Vize Emekli Evrakları

Emekli kişiler kişisel durumlarını belgeleyen evrakları ortak Avusturya Vize Evrakları dışında hazırlamak durumundadır.

 • Emekli kimlik belgesi- Renkli fotokopileri önlü arkalı çekilmelidir.
 • SGK emekli tescili- E-devlet üzerinden alınan belge kişinin emekli olduğunu belgeler.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet üzerinden elde edilen belge sigorta primlerini ve emeklinin durumunu tescil eder.
 • Emekli banka hesabı bilgileri- Emekli aylığının ödendiği banka hesabının son 3 aylık hareketleri belgelendirilmelidir, belge ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Avusturya Vize İçin Eczacı/Avukat Evrakları

Avukat, doktor, eczacı, mühendis, mimar gibi meslek sahipleri ortak belgeler dışında ek belgeler hazırlamalıdır. Bu belgeler şunlardır:

 • Oda kaydı- Avukatların baro, eczacıların eczacı odası, doktorların Tabipler Birliği kayıtları onaylı olarak sunulmalıdır.
 • Şirket bilgileri- İşveren durumundaki meslek sahipleri şirket bilgilerini güncel olarak sunmalıdır. Vergi levhası, oda kaydı,  faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi fotokopisi, vize başvuru dosyasında olmalıdır. Çalışanlar da çalıştıkları şirket bilgilerini verir.
 • SGK Belgeleri- Çalışanlar SGK tescil ve hizmet dökümünü, işe giriş bildirgesini hazırlamalıdır.
 • Maaş bordroları- Çalışanlar ve devlet memuru konumundakiler son 3 aylık maaş bordrolarını onaylı olarak vermelidir.
 • İzin belgeleri- Çalışanlar ve devlet memurları resmi izin belgelerini yetkili birimden onaylı olarak almalıdır.
 • Görev yazısı ve kimlik kartları- Şirket ya da resmi kurumca hazırlanan görev yazısı İngilizce veya Almanca yazılabilir ya da tercümesi verilir. Kimlik kartlarının renkli fotokopileri çekilmelidir.

Avusturya Vizesi Çiftçi Evrakları

Çiftçilikle uğraşan kişiler ortak belgelere ek olarak şu evrakları hazırlamalıdır:

 • Çiftçilik belgesi- Bağlı olunan ziraat odasından onaylı çiftçilik belgesi vize dosyasına eklenmelidir.
 • Arsa bilgileri-araç ruhsatları- Çiftçilik yapılan arsa tapu fotokopisi ve tarım araçlarının ruhsatları hazırlanmalıdır.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- E-devlet üzerinden alınabilir.
 • Kapasite Raporu- Ziraat odasından son üç ay içinde alınmalıdır.
 • Meslek Onay Belgesi- Son üç ay içinde ziraat odalarından alınabilir.

Avusturya Vizesi İşsiz Evrakları

Çalışmayan kişiler Avusturya Vize Evrakları dışında sponsor bilgilerini vize başvuru dosyasına eklerler. Sponsor vize başvurusu yapan kişinin birinci dereceden akrabası olmalıdır.  Sponsorların hazırlaması gereken evraklar şunlardır:

 • İşverenler- Sponsor yazısı, Barkotlu SGK hizmet ve tescil belgesi, güncel tarihli şirket evrakları (vergi levhası, faaliyet belgesi-3 aydan eski olmamalıdır, ticari sicil gazetesi fotokopisi, oda kaydı, imza sirküleri), banka hesap özeti(son 3 aylık hesap hareketlerini göstermeli, en az 10.000 bakiye olmalıdır, ıslak imza-kaşe bulunmalı, banka imza sirküleri olmalı)
 • Çalışanlar- Şirket yazısı, sponsor yazısı, güncel tarihli şirket evrakları, SGK işe giriş tarihi, hizmet ve tescil dökümü, maaş bordrosu (Son 3 ay, kaşeli, imzalı), banka hesap dökümü
 • Devlet Memuru- çalışma belgesi, görev kimlik kartı fotokopisi, maaş bordrosu, banka hesap özeti, sponsor yazısı
 • Emekli– Sponsor yazısı, Barkotlu SGK hizmet ve tescil belgesi, Banka hesap dökümü (Bakiyesinde en az 5.000 TL olan hesap özeti kaşe ve ıslak imza onayı ile verilmelidir).

Avusturya İş Vize İşveren Evrakları

Avusturya’ya ticari seyahatte bulunan işverenler ortak evraklara ek olarak şu belgeleri verirler:

 • Şirket güncel bilgileri- Şirkete dair vergi levhası, oda kaydı, faaliyet belgesi, ticari sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri güncel olarak düzenlenmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- Antetli kağıda yazılan dilekçe tüm iş irtibatlarını göstermelidir.
 • Şirket yazısı- Şirket yazısı ile ortaklıklar ve hissedarlar varsa belirtilmelidir.
 • Şirket banka hesapları- Şirkete ait banka hesaplarının 3 aylık hareketleri banka yetkililerince onaylanmalıdır.
 • Davet mektubu Avusturya’daki şirket tarafından düzenlenen mektup seyahat amacını ve organizasyonları belirtmelidir.

Avusturya İş Vize Çalışan Evrakları

Ticari vize alacak şirket çalışanlarının sunacağı ek belgeler şu şekildedir:

 • Şirket antetli kağıdında vize talep dilekçesi- Şirket bilgileri, seyahat planı ve tarihleri belirtilmelidir.
 • SGK Belgeleri- SGK işe giriş tarihi, tescil ve hizmet dökümü sunulmalıdır.
 • Şirket evrakları- Güncel olan şirkete dair evraklar hazırlanmalıdır.
 • Maaş bordroları– Son üç aylık maaş bordroları şirket yetkilisince onaylanmalıdır.
 • Şirket banka hesapları- Son üç aylık hesap hareketleri banka yetkilisinin imza ve kaşesiyle sunulmalıdır.
 • Davetiyeler- Avusturya’daki şirket yetkilisinin pasaport veya oturum kartı fotokopisi, Avusturya’daki şirketin bilgilerinin bulunduğu davet mektubu

Avusturya Vizesi Önemli Notlar 2023

Avusturya Vize İstiyor Mu?

Avusturya, ülkeye giriş yapmak için vize isteyen ülkeler arasından sadece bir tanesidir. Ancak Avusturya vize için yapılan şahsi başvuruları kabul etmemektedir. Sadece Avusturya Vize işlemleri için faaliyet göstermekte olan aracılık gösteren vize danışmanlık firmalarının aracılığı ile kabul edilmektedir.

Avusturya ulusal vizesi, Avusturya Erasmus vizesi ya da Avusturya oturum izni gibi işlemleri yapmak için Avusturya Konsolosluğu’na başvurulması gerekmektedir.

Avusturya için yapılacak olan başvurular sadece Avusturya vize işlemleri için faaliyet gösteren danışmanlık firmaları vasıtası ile gerçekleştirilirken Avusturya Konsolosluğu, vize için başvuru yapan kişinin biometrik bilgileri, fotoğraf çekimi ve gerekli görülmesinin akabinde mülakat vermek amacı ile Konsolosluğa çağırılacaktır.

Avusturya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Avusturya’ya pek çok nedenden dolayı seyahat edilmektedir. Bu sebepten birbiri ile farklı vize çeşitleri bulunmaktadır. Vizenin türü sayesinde birey hakkında bilgi sahibi olunabilir ve resmi bir şekilde hak ile tanınabilmektedir. Yanı sıra ülke açısından da güvenlik sağlanmış olmaktadır. Avusturya vize çeşitleri;

 • Avusturya Turistik Vizesi
 • Avusturya Ticari Vizesi
 • Avusturya Çalışma Vizesi
 • Avusturya Aile/Akraba Vizesi
 • Avusturya Eğitim Vizesi

Yukarıda belirtilen vize çeşitleri, kendi içerisinde birbirinden farklı ayrıntılara sahiptir. Bu nedenden kaynaklı Avusturya vizesi alınmadan önce vize türünün belirlenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Yapılan başvuru esnasında vizenin çeşidine göre ayrı ek belgeler istenebilir.

Vize türünün yanlış belirlenmesi veya belgelerin eksik teslim edilmesinden dolayı ayrıca ek sorunlara yol açarak olumsuz yönde etki etmektedir. Bu sorunların yaşanmaması adına vize türünün doğru belirlenmesi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde verilmesi olabilecek olumsuz etkenleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca başvuru sonucunu da olumlu yönde etkilemektedir.

Avusturya İçin İstenen Evraklar ve Belgeler Nelerdir?

Avusturya, vize işlemlerini gerçekleştirmek adına birtakım belgeler istemektedir. Avusturya vizesi almak adına seyahatten en az 3 ay öncesinden evraklar tamamlanmalıdır. Dosya vize işlemleri adına ilgilenen herhangi bir danışmanlık firmalarına teslim edilerek belgelerin dosya içerisinde bulundurulması zorunludur. Bu belgeler;

 • Pasaport: Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olmayan bireyler, Avusturya vizesi için başvuru yapamamaktadır. Pasaporta sahip bireyler, var ise eski pasaportuyla birlikte başvuruya gitmelidirler. Ayrıca seyahat sonrasında pasaport en az 3 ay geçerli olmalıdır. Pasaport ile birlikte pasaportun fotokopisi ve var ise eski vizelerin de fotokopisi eklenmelidir.
 • Fotoğraf: 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf. Talep edilen belgelerin arasında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ayrıca başvuru sonucunu da olumlu yönde etkileyebilir.
 • Vize Başvuru Formu: Vize başvuru formu ve taahhütnamesi. Avusturya vize başvuru formu, kişinin kişisel bilgilerini ve seyahatinin nedenini açık bir dille ifade etmek amacı ile yapılan bir formdur. Vize başvuru formu doldurulduktan daha sonra ıslak imza yöntemi ile imzalanmalıdır. 12 yaş altındaki çocukların, bizzat yani şahsi olarak başvuru yapması gerekmemektedir. Fakat anne ve babasının asıl imzasını taşıyan kişisel bir form muhakkak yer almalıdır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı: Güncel bir tarih içeren ayrıca Avusturya vize başvurusu adına alınan nüfus kayıt örneği bulundurulmalıdır. Ancak nüfus cüzdanı fotokopisi de en az 2 defa arkalı ve önlü çekilerek evrakların bulunduğu dosyanın arasına eklenmelidir.
 • Avusturya Vize Başvuru Dilekçesi: Başvuru yapacak olan bireyin şahsi bir dille yapılmış bir dilekçe gerekmektedir. Ancak şöyle bir nokta vardır ki, dilekçe İngilizce ya da Almanca olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe, direkt olarak başvuru yapan birey tarafından imzalandıktan sonra dosyanın içerisine eklenmelidir.
 • Vize Ücreti: Avusturya’ya gitmek amacı ile başvuru yapan tüm vatandaşlar, vize ücreti ödemelidir. Vize ücretinin ise güncel fiyatı 80 Euro olarak belirlenmiştir. Vize ücretleri yapılacak olan diğer işlem ücretlerini kapsamamaktadır ve standart olarak belirlenmiştir. Bu ücret ise konsolosluk tarafından temin edilmektedir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Avusturya ülkesinin sınırları içerisinde belirli bir dönem kalacak olan kişilerin sağlık sigortasının olması zorunludur. Hastanelerde tedavi edilebilmesi için sağlık sigortasına muhakkak ihtiyaç duyulmaktadır. Onay belgeleri ve sağlık sigortaları için danışmanlık yapan firmalar ile destek alınabilmektedir.
 • Mesleki Belgeler: Bu tarz mesleki belgeler, çalışan şirketin imzası ile alınmaktadır. Belgeler arasında bulunması gerekenler işe giriş belgesi, SGK hizmet döküm belgesi ve izin belgesi türünde de evraklar bulundurmaktadır.
 • Finansal Belgeler: Seyahat ücretlerinin nasıl ve nereden temin edileceğini gösteren belgelerdir.

Avusturya Vize Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Avusturya vizesi alabilmek için öncelikle başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şirket sahipleri, çalışanlar, emekliler, öğrenciler ve reşit olmayanlar için gerekli belgeler olarak görülmektedir. Pasaport sahibi olan bireyler, gerekli görülen şartları yerine getirdikten sonra, vize süreçlerini başarı ile tamamladıktan daha sonra Türkiye’den Avusturya’ya seyahatini gerçekleştirebilirler. Avusturya’ya seyahat etmek isteyen bireyler, Avusturya’nın Türkiye sınırları içerisindeki konsolosluğuna başvurması gerekmektedir.

Engel olacak herhangi bir durum teşkil etmediği sürece, gerekli işlemler de tamamlandıktan sonra vize verilmektedir. Vize işlemleri adına konsolosluğa başvurmadan hemen önce istenilen evraklar ve belgeler tamamlanmalı, şartlar ise yerine getirilmelidir.

Kimliğin, pasaportun ve taraflarca istenilen diğer evrakların süresinde herhangi bir sorun olmamalıdır. Süresi geçmiş olan belge ve evraklar kabul edilmemek ile birlikte işlem görmemektedir. 10 yıldan daha eski, seyahat dönüşünde ise 3 ay daha geçerliliği olmayan, en az iki adet boş sayfa içermeyen, yıpranmış ve eski olan pasaportlar vize başvurusu sırasında iptal edilmektedir. Bu tür pasaportların kabul görse dahi, gümrük geçişi esnasında geri çevrilme riski de bulunmaktadır.

Avusturya vize başvurusu bireysel olarak kabul görmemektedir. Bu nedenden dolayı evraklar dosya haline getirilip Avusturya vize işlemleri adına ilgilenen firmalara teslim edilmelidir. Başvuru işlemleri yalnızca danışmanlık firmaları ile yapılmamaktadır. Vize ücreti, seyahat sigortası, vize harcı, seyahat sağlık sigortası, uçak, otel ve bilet rezervasyonları tarzında işlemler de yapılmaktadır. Evraklar hazır bir halde getirildikten sonra kısa bir süre içerisinde vize almak mümkün bir halde gelmektedir.

Avusturya Vize Başvurusu Neden Reddedilir?

 

Avusturya vizesi başvurularının birden fazla reddedilme sebebi mevcuttur. Başlıca nedenler;

 • Taraflarca istenilen belgelerin eksik olması.
 • Taraflarca istenilen belgelerin yanlış bilgi/bilgiler içermesi.
 • Banka dökümünün içerisinde yeteri miktarda paranın bulunmaması.
 • Vize türünün yanlış belirlenmesi.

Bu nedenler doğrultusunda başvurular yapılır iken bu noktalara dikkat edilmelidir.

Avusturya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/avusturya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Avusturya Vize Başvurusunun Reddine İtiraz İşlemi Gerçekleştirilebilir Mi?

Avusturya vize başvurusu ret ile sonuçlanmış bireylerin Avusturya Vize reddi kararına itiraz edebilme hakkına yasal olarak sahiptir. Avusturya vize ret sonucu ile karşılaşmış bireyler, yanlış ya da eksik bir şekilde beyan edilmiş olan evrak ya da belgelerini tamamlayarak Avusturya Ankara Büyükelçiliği’ne reddedilmiş olan vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi adına başvuruda bulunabilmektedirler.

Başvuru yapar iken oldukça dikkatli ve titiz olmanın faydası büyüktür. Bu nedenden dolayı reddedilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak dikkatli olmak gerekir. Yanı sıra kişi zaman kaybına uğramamış olacaktır.

Avusturya vize reddi aldıysanız, itiraz ve itiraz dilekçesi için https://www.eraytur.com/avusturya-vize-reddi/ adresini ziyaret etmelisiniz.

Avusturya Vize Ücreti 2023

 

Avusturya Vize Türü Vize Ücreti Danışmanlık Ücreti
Turistik Vize 80 EUR 40 EUR
Ticari Vize 80 EUR 40 EUR
Öğrenci Vizesi 80 EUR 40 EUR
Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 EUR 40 EUR
Kültürel Vize 80 EUR 40 EUR
Şoför Vizesi 80 EUR 40 EUR
Avusturya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/avusturya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×