Avustralya Vize Başvuru Süreci - Kesin Rehber - Eraytur
Avustralya Vizesi

Avustralya Vize Başvuru Süreci – Kesin Rehber

Avustralya Vize Başvuru Süreci – Kesin Rehber: Avustralya vizesi almak isteyen vize başvuru sahipleri Avustralya Vize Evrakları ve istenilen ek belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalı ve İnternet üzerinden online olarak ya da yetkili vize başvuru merkezleri üzerinden Avustralya Büyükelçiliği’ne ulaştırmalıdır.

Avustralya Vize Evrakları- Genel Belgeler

Avustralya vizesi almak isteyen kişiler farklı seyahat amaçları için belirlenen vize türleri için gerekli Avustralya Vize Evrakları hazırlamalıdır. Vize türlerine göre kişiler mesleki durumlarını gösteren, mali durumlarını belgeleyen, seyahat amaçlarını ve planlarını gösteren ek belgeleri vize başvuru dosyalarına eklemeli ya da online vize sistemine yüklemelidir.

Avustralya vizesi için istenen genel Avustralya Vize Evrakları şunlardır:

 • Online Avustralya vize başvuru formu İnternet üzerinden doldurulabilen form İngilizcedir ve İngilizce doldurulmak zorundadır. Online formu eksiksiz ve doğru şekilde dolduranların vize başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.
 • Pasaportlar– Seyahat bittiğinde 6 ay geçerli olacak mevcut pasaportun renkli fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Pasaportta 2 boş sayfa bulunmalıdır. Eski pasaportlar ve vize sayfalarının fotokopileri de hazırlanmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı- Kimlik belgeleri önlü arkalı renkli fotokopi olarak sunulmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği- Vize başvurusunda bulunan kişilerin aile bireylerinin bilgilerinin olduğu belgede ikametgah adresleri de bulunmalıdır. Nüfus Müdürlüklerinden onaylı belge alınmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraflar- 2 adet biyometrik özellikteki fotoğraf bulundurulmalıdır. Beyaz arka fona sahip fotoğraflar 35x45mm boyutlarında olmalı, vize başvurusunda bulunan kişinin yüzü net olarak cepheden görülmelidir.
 • Avustralya Vize Talep Dilekçesi- İngilizce hazırlanan vize talep dilekçesinde talep edilen vize türünün yanı sıra seyahat planları, tarihleri, masrafları karşılama yöntemleri açıklanmalıdır. İki vize talep dilekçesinin verilmesi gerektiği vize türleri vardır.
 • Uluslararası Sağlık Sigorta Poliçesi Uluslararası sağlık sigortaları vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilir. Poliçe tutarları sigorta süresine göre değişir.
 • Banka hesap bildirimi- Şahsi banka hesap dökümleri son 3 aya ait olmalıdır. Banka memurunun imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı, kaşeli hesap döküm belgesi hazırlanmalıdır.
 • Diğer gelirleri gösteren mali belgeler- Vize başvurusunda bulunan şahsın tüm gelirleri belgelenmelidir. Taşınmaz tapu fotokopileri, kira-faiz gelirleri, maaş bordroları-elde edilen tüm gelirlerin resmi ve onaylı belgeleri vize başvuru dosyasında olmalıdır.
 • Muvafakatname 18 yaşından küçük kişiler ebeveynleri tarafından imzalanmış noter onaylı muvafakatnameyi hazırlamalıdır.
 • Otel konfirmasyonu ve uçuş rezervasyonları Konaklama ve ulaşım rezervasyonları onaylı olarak sunulmalıdır.
 • Sponsor evrakları- Seyahat masrafları bir sponsor tarafından karşılanacaksa sponsor bilgileri ve mali durumunu gösteren belgeler vize başvuru dosyasında olmalıdır.
 • Eğitim ve çalışma evrakları- Vize başvurusunda bulunan öğrenciler ve çalışanlar kendi kişisel kimlik ve çalışma evraklarını sunmalıdır. Eğitim kurumu bilgileri, şirket bilgileri yetkili imza ve kaşelerini taşımalıdır.

Tüm  belgelerin İngilizce onaylı çevirileri hazırlanmalı ve vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Bu belgeler dışında büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri ek belge talep edebilirler.

Çalışanlar kişisel durumlarına göre ek belgeler düzenlemek durumundadır. Bu ek belgeler vize türüne göre değişebilmektedir, turistik vizeler ve ticari vizeler için hazırlanması gereken belgelerde farklılıklar bulunmaktadır.

Avustralya Turistik Vize Başvuru Süreci

Avustralya turistik seyahat için mutlaka kısa dönem turistik vize başvurusu yapmalısınız. Vize başvuruları online olarak sonuçlanmakta ve vizeler e posta ile gönderilmektedir.

Avustralya Turistik Vize İşveren Evrakları

Genel Avustralya Vize Evrakları hazırlayan İşverenler şirket bilgilerini içeren ek belgeler hazırlayarak vize başvuru dosyalarına eklemelidir. Bu belgeler şunlardır:

 • Ek Vize Talep Dilekçesi- Şirket antetli kağıdında yazılmış talep dilekçesinde şirket bilgileri, seyahat amacı ve tarihleri bulunmalıdır. Şirket yetkililerinin imzası ve kaşesi mutlaka olmalıdır.
 • Vergi Levhası- Son tarihli vergi levhası güncel olmalıdır.
 • İmza sirküleri ve imza beyannameleri- Güncel imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannameleri hazırlanmalıdır.
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi- Şirketteki ortakların, hissedarların gösterildiği ticari sicil gazetesinin fotokopisi sunulmalıdır.
 • Faaliyet Belgesi- Güncel faaliyet belgesi bağlı olunan ticari odadan alınmalıdır.
 • Şirket banka hesap hareketleri- Şirket gelir ve gider hareketlerinin kanıtlandığı banka hesap hareketlerinin son 3 aylık dökümleri banka yetkililerinin imzaları ve kaşelerini taşımalıdır. Banka memurunun imza sirküleri de istenir.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- Şirket sahibinin SGK tescil ve hizmet dökümleri SGK tarafından verilir.
 • Bağlı olunan Ticari Oda Kaydı- Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki ticari oda kaydı belgelenmelidir.

Avustralya Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu kurumlarında çalışan devlet memurları genel Avustralya Vize Evrakları dışında görev ve izin durumlarını gösteren belgeleri ve mali durumlarını bildiren evrakları hazırlamalıdır. Bu evraklar şu belgelerden oluşur:

 • Çalışma belgesi ve kimlik kartları- Resmi kurumdan alınan çalışma belgesi ve kimlik kartlarının renkli fotokopileri vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Maaş bordrosu- Son üç aya ait maaş bordroları resmi kurumdan onaylı olarak hazırlanmalıdır. Kaşeler ve ıslak imzalar bulunmalıdır.
 • İzin belgeleri- Devlet memurlarının seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren belgeler yetkili kişilerce ıslak imza ve kaşe ile onaylanmalıdır.

Avustralya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Bir firma adına çalışan sigortalı çalışanlar ve sigortasız iş sözleşmesi ile şirketle iş ilişkisinde bulunan çalışanların hazırlaması gereken ek evraklar şunlardır:

 • Antetli kağıtta vize talep dilekçesi- Şirket çalışanları İngilizce olarak şirket antetli kağıdında vize talep dilekçesi yazmalıdır. Seyahat amacı, tarihleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Şirket bilgilerini içeren belgeler- Şirketin güncel vergi levhası, ticari sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri ve imza beyannameleri, faaliyet belgesi, şirket hesap hareketleri, ticari oda kaydı sunulmalıdır.
 • Çalışan maaş bordrosu- Çalışanlar son 3 aya ait şirket muhasebesi tarafından onaylı maaş bordrolarını vize başvuru dosyasına eklemelidir.
 • SGK hizmet ve tescili, SGK işe giriş bildirgesi– Sigortalı çalışanlar SGK evraklarını onaylı olarak hazırlamalıdır.
 • İş sözleşmeleri- Şirket ile iş sözleşmesi yapan sigortasız çalışanlar bu sözleşmenin fotokopisini sunmalıdır.

Avustralya Turistik Vize Emekli Evrakları

İş hayatını tamamlamış ve emekli olmuş kişiler genel Avustralya Vize Evrakları yanında bazı ek belgeler hazırlamalıdır. Emekliler için istenen belgeler şu şekildedir:

 • Emeklilik tescil kaydı- SGK tarafından hazırlanan ve e-devletten alınan tescil kaydı vize başvuru dosyasına eklenir.
 • Emeklilik kimlik kartı- Onaylı emekli kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopisi çekilmelidir.
 • Emekli banka hesabı dokümanı- Emekli aylıklarının yattığı banka hesap hareketleri son 6 ay için belgelendirilmelidir. Hesap bildiriminde banka memurunun ıslak imzası ve kaşeler bulunmalıdır. Emeklilerin banka hesaplarında en az 7.000 TL bakiye olmalıdır.
 • Diğer gelir belgeleri- Emekliler diğer gelir kalemlerini mutlaka bildirmelidir.

Avustralya Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Avukat ve Eczacı gibi meslek gruplarında bulunanlar Avustralya Vize Evrakları dışında kendi mesleki durumlarını gösteren diğer evraklarını vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu evraklar:

 • Şirket belgeleri- Bir şirketle iş ilişkisinde bulunuyor ise şirketin vergi levhası, faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri, şirket banka hesap dökümü, ticari oda kaydı belgelendirmelidir. Tüm evraklar son 3 ay içinde alınmış ve güncel olmalıdır.
 • İmza beyannameleri- Meslek grubunda olanlar imza beyannamelerini noter onaylı olarak sunmalıdır.
 • SGK belgeleri- SGK hizmet ve tescili, SGK işe giriş bildirgesi ve tarihi onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık maaş bordroları yetkililerce onaylı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Ticari oda kaydı- Eczacılar Odası, Baro gibi meslek gruplarının bağlı olduğu odaların kayıtları onaylı olarak hazırlanmalıdır.

Avustralya Turistik Vize Çiftçilik Evrakları

Avustralya’ya Turistik seyahatlerde bulunan çiftçiler Avustralya Vize Evrakları dışında mesleklerini ve mali durumlarını gösteren belgeler hazırlamalıdır. Bu belgeler şunlardır:

 • Ziraat odasından alınmış onaylı çiftçilik belgeleri
 • Tarım için kullanılan arazilerin tapu fotokopileri ve araç ruhsatları
 • Kira-faiz gibi gelir kalemlerini gösteren resmi belgeler
 • Şahsi banka hesap hareketleri- Son 3 aylık banka hesap hareketleri banka yetkilileri tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Avustralya Ticari Vize İşveren Evrakları

Avustralya’da iş yapacak şirket sahipleri ortak belgelerin yanı sıra ek evrakları hazırlamalıdırlar. Avustralya’ya Ticari seyahatte bulunacak işverenlerin hazırlaması gereken evraklar şunlardır:

 • Ticari vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmalıdır, seyahat planları ve Avustralya’daki şirketlerin bilgileri verilmelidir. Şirket yetkisi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • Faaliyet Belgesi- Bağlı bulunan odadan alınan güncel belge sunulmalıdır
 • Vergi Levhası- Güncel vergi levhası son vergi dönemine ait olmalıdır.
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi- Şirketteki ortakları, kurucuları ve hissedarları gösteren belge güncel olmalıdır.
 • İmza sirküleri ve beyannameleri- Şirkette geçerli olan imza sirküleri ve şahıs şirketlerinde imza beyannameleri noter onaylı olmalıdır.
 • Davetiye mektubu- Şirket antetli kağıdına hazırlanan davetiye, şirketin ve daveti yapan kişinin bilgilerini içermelidir. İş gezisinin amacı belirtilmelidir. Daveti gönderen kişinin kimlik fotokopileri ve pasaport fotokopileri bulunmalıdır.
 • Fuar biletleri, giriş kartları- İştirak edilecek fuar bilgileri verilmelidir, biletler, giriş kartlarının fotokopileri hazırlanmalıdır.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- Barkotlu tescil ve hizmet belgesi vize dosyasında bulunmalıdır.
 • Şirket banka hesap hareketleri- Şirket hesabının son 3 ay içindeki hareketleri banka yetkililerince onaylı olarak sunulmalıdır.

Avustralya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları Avustralya Vize Evraklarına ek olarak vize başvurularında mesleki ve mali bilgilerini sunmalıdır. Bu belgeler şunlardır.

 • Görev ve kimlik kartları- Şirketteki görevi belirten görev yazısı şirket antetli kağıdına yazılmalıdır, Kimlik kartları mevcutsa fotokopileri çekilmelidir.
 • İzin belgeleri- Çalışanların seyahat tarihlerinde izinli olduğu belirtilmelidir. Firma evrakı olmalı ve imzalanmalı, kaşelenmelidir.
 • SGK belgeleri- SGK tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi onaylı olarak hazırlanmalıdır.
 • Şirket bilgileri- Çalışılan şirketin faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi fotokopisi, oda kaydı, vergi levhası güncel olarak sunulmalıdır
 • Maaş bordrosu- Çalışana ait son üç aylık maaş bordroları muhasebe tarafından onaylanmalıdır.
 • Davetiye- Çalışanı davet eden Avustralya’daki şirket ve kişinin bilgilerini içeren davet mektubu seyahat ayrıntılarını içermelidir.
 • Organizasyon katılım belgeleri- Fuar giriş biletleri, kartları ve diğer organizasyon bilgileri verilmelidir.

Avustralya Vizesi Önemli Notlar 2022

Avustralya Vize İstiyor Mu?

Avustralya, ülkeye girebilmek için vize isteyen ülkelerden biridir. Dolayısıyla ülkeye girebilmek için Avustralya vizesi almak zorunludur. Avustralya vizesi, iki aşamadan oluşur. Bu aşamalar, elektronik başvuru ve Avustralya Vize Merkezi evrak tamamlamadır. Aşamalar, eksiksiz ve doğru gerçekleştirildiğinde Avustralya vizesini hızlı bir şekilde almak mümkündür.

Avustralya Vize Çeşitleri Nelerdir?

Avustralya’ya birçok nedenden dolayı gidildiği için birçok vize çeşidi bulunmaktadır. Vize çeşitleri sayesinde kişi hakkında bilgi sahibi olunabilmekte ve hakla tanınabilmektedir. Bu sayede ülkenin de güvenliği sağlanmış olunmaktadır. Avustralya vize çeşitleri;

 • Avustralya Turistik Vizesi
 • Avustralya Ticari Vizesi
 • Avustralya Aile & Akraba Ziyareti Vizesi
 • Avustralya Eğitim Vizesi
 • Avustralya Çalışma Vizesi
 • Avustralya Yeni Mezun Mühendis Vizesi
 • Avustralya Tatil Vizesi
 • Avustralya Aile Birleşimi Vizesi
 • Avustralya Nişanlı Vizesi
 • Avustralya Transit Vizesi
 • Avustralya Göçmenlik Vizesidir.

Her vize çeşidi, kendi içerisinde ayrıcalıklara sahiptir. Bu yüzden Avustralya vizesi almadan önce vize çeşidinin belirlenmesi büyük önem taşır. Başvurusu sırasında vizenin türüne göre ek belgeler istenebilir. Vize çeşidinin yanlış belirlenmesi, yanlış ya da eksik belgelerin verilmesine neden olabileceği için başvuru sonucu olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla vize çeşidinin doğru belirlenmesi, belgelerin eksiksiz ve doğru verilmesi başvuru sonucuna büyük oranda etki eder.

Avustralya Vizesi İçin İstenen Belgeler Nasıl Olmalıdır?

Avustralya, vize işlemleri için bazı belgeler istemektedir. Bu belgeler;

 • Pasaport: Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olmayan kişiler, Avustralya vizesi için başvuru yapamaz. Pasaport içinde bazı kriterler bulunmaktadır. Pasaportun, Avustralya seyahatinin bitişinden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekir.
 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın istenilen belgelerin arasında olması gerekir. Fotoğraf kriteri son 6 ay olsa da son 3 ayda çekilmiş bir biyometrik fotoğraf başvurunu sonucu olumlu yönde etkileyebilir.
 • Başvuru Formu: Avustralya vize başvurusu için ilk olarak online başvuru yapmak zorunludur. Online başvuru sırasında online başvuru formu iletilecektir. Bu başvuru formunda istenilen bilgiler İngilizce olarak doldurulmalıdır. Bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Aksi halde Avustralya vize başvuru reddedilir.
 • Hesap Dökümü: Avustralya seyahati sırasında birçok ihtiyacın giderilmesi gerekir. Bu ihtiyaçların giderilebileceği gösteren bir banka hesap dökümü istenir. İstenilen kriter ise baka hareketlerinin son üç ayını göstermesidir. Ayrıca hesapta belli miktarda para olması zorunludur. Sponsor aracılığı ile bir Avustralya seyahati gerçekleştirilecekse sponsor olacak firmanın kaşe ve imzası, banka dökümü olmak zorundadır.
 • Nüfus Kayıt Örneği: Kişi hakkında bilgi sahibi olunabilmesi açısından istenilen önemli belgelerden biridir. Başvuru sırasında nüfus kayıt örneğinin yanında nüfus cüzdanında olması gerekir.
 • Vize Talep Dilekçesi: Avustralya Büyükelçiliği hitap alınarak, ülkeye gelme sebebini anlatan, sade ve anlaşılır bir dilekçe yazılmalıdır. Yazı dili, İngilizce olmalıdır. Avustralya vizesi almak için önemli bir belgedir.

Bu belgeler dışında bazı vize türlerinde ek belgelerde istenmektedir. Ek belge istenilen vize çeşitleri;

 • Avustralya Eğitim Vizesi: Avustralya’da eğitim görmek isteyen öğrencilerin; başarı notunu gösteren çizelgeyi, öğrenci belgesini ve diplomasını da istenilen evraklar içinde koyması gerekir. Ayrıca varsa kazandıkları okulu gösteren bir belgenin de olması başvuru sonucunu olumlu yönde etkileyebilir.
 • Avustralya Aile & Akraba Ziyareti Vizesi: Avustralya’da ailesi ya da akrabaları bulunan kişiler, bu vize çeşidi kullanabilmek için Avustralya’da bir yakınının olduğu gösteren belge eklemesi gerekir. Bunun için Nüfus Müdürlükleri’nden belge alınmalıdır. Arkadaş ziyareti için de bu vize çeşidi kullanılabilir. Ancak bu durumda arkadaşın istek ya da davetiye mektubu yazması zorunludur.
 • Avustralya Ticari Vizesi: Avustralya’ya iş ya da yatırım yapmak için gelenler bu vize çeşidini kullanmalıdır. Ancak başvuru için istenilen belgeler arasında firmanın bilgileri barındırın bir belge koymalıdır. Belgenin firmanın hangi amaçla ülkede iş yapacağı detaylı şekilde anlatılmalıdır. Ayrıca firmanın kaşesi ve firma sahibinin imzası olmalıdır.
 • Avustralya Transit Vizesi: Avustralya, karayolunda bir transit ülkesi olmasa da havayolu ve denizyolunda transit olarak tercih edilmektedir. Avustralya üzerinden başka bir ülkeye gitmek isteyen kişiler, Avustralya vizesi için biletlerini de başvuru sırasında istenilen belgeler arasına koymalıdır.
 • Avustralya Yeni Mezun Mühendis Vizesi: Avustralya’nın bu vize çeşidi son zamanların büyük ilgi görmektedir. Çünkü Avustralya özellikle denizcilik sektöründe büyük çalışmalara yapmaya başlamıştım. Bu yüzden gemi inşaat mühendisliği gibi meslekleri olan kişiler, geçici ya da kalıcı olarak Avustralya’ya gelmek istemektedir. Bu vize çeşidini alabilmek için mühendislik diploması ve ülkeye gelme sebebini anlatan bir dilekçenin olması gerekir. Varsa firma belgeleri de olmalıdır.

Avustralya Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Avustralya vizesi alabilmek için başvuru yapmak gerekir. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşir. Birincisi, online başvuru sürecidir. Online başvuru sırasında, online başvuru formunu eksiksiz ve doğru doldurmak gerekir. Online başvuru formunda kişisel bilgiler, ülkeye gelme nedeni ve vize çeşidi bilgiler istenir. Formu doldururken İngilizce dili kullanılmalıdır.

Ayrıca cümleler açıklayıcı olmalıdır. Online başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, vize çeşidinin doğru belirlenmiş olmalıdır. Örneğin; ülkeye turistik açıdan gelmek isteyen birinin Avustralya eğitim vizesini seçmesi, başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır. Avustralya vize başvurularının reddedilme nedenlerinin başında vize çeşidinin yanlış belirlenmesi gelmektedir.

Online başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen belgeler, sisteme yüklenmelidir ve ardından istenilen ücret ödenmelidir. Avustralya vize çeşitlerinin biyometrik işlem kaydı 74 TL, vize harç ücreti AUD’dır.

Ancak uzun süreli öğrenci vizesinde vize harç ücreti, 575 AUD’dır. Kısa süre içerisinde başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair Avustralya Vize Merkezi’nden bir ileti gelmektedir. Bu iletideki belgeler çıkarılmalıdır.

Belgeleri çıkardıktan sonra Avustralya Büyükelçiliği’ne bağlı başvuru merkezlerinin birinden randevu almak gerekir. Randevuya zamanında gidilmediği takdirde işlemleri yeniden yapmak ve randevu almak zorunda kalınır. Avustralya vizesi başvuruları, 7-20 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Yoğunluğa göre bu süre uzayabilir.

Avustralya Vizesi Başvurusu Neden Reddedilir?

Avustralya vizesi başvurularının birçok reddedilme nedeni vardır. Başlıca nedenler;

 • İstenilen belgelerin eksik olması,
 • Belgedeki bilgilerin yanlış olması,
 • Banka dökümünde yeterli para miktarının olmaması,
 • Vize çeşidinin yanlış belirtilmesidir.

Dolayısıyla başvuru yaparken bu konularda dikkatli olmak gerekir.

Avustralya Vizesi Başvurusu Reddine İtiraz Edebilir Mi?

Avustralya, vize başvurusu reddedilen kişilere itiraz hakkı vermemektedir. Yani olumsuz sonuçlanan bir vize başvurusunda Avustralya Konsolosluğuna itiraz dilekçesi yazılamaz. Ancak tekrar başvuru yaparken vizenin reddedilmesi hakkında açıklama yapılabilir.

Örneğin; Avustralya Eğitim Vizesi almak isteyen öğrencinin öğrenci belgesi eksikliğinden vize başvurusu reddedildiğinde tekrar başvuru yapması gerekir. Ancak başvuru yaparken öğrenci belgesini belgelerin içine koymayı unutmamalıdır. Ayrıca başvuru sırasında evrakları teslim ederken bu durumu belirtmelidir.

Bazı durumlarda Avustralya itiraz hakkı verilmektedir. Ancak bu, çok nadir görülen bir durumdur. Çünkü Avustralya vizesi başvurusu reddi itirazlarında katı kurallar uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla Avustralya vize başvurusu yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Böylelikle zaman kaybı da yaşanmamış olunur.

Avustralya vizesi ücretsiz gerekli tüm bilgilendirme için https://www.eraytur.com/iletisim/ bağlantısından bize ulaşabilirsiniz.

Avustralya Vize Ücretleri

      Vize Türü Vize Harç Ücreti
•             Turistik Vize 140 AUD
•             Ticari Vize 140 AUD
•             Aile Ziyareti Vizesi 140 AUD
•             Kısa Süreli Öğrenci Vizesi 140 AUD
•             Uzun Süreli Öğrenci Vizesi 575 AUD
•             Geçici Çalışma Vizesi 285 AUD
•             Tıbbi Amaçlı Vize 290 AUD
Avustralya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/avusturalya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Avustralya Hakkında

Avustralya Federal Devleti Güney Yarımkürede yer alan ve dünyanın altıncı büyük yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Kara sınır komşusu bulunmayan Avustralya bir kıta ülke konumundadır ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında bulunur.

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü kapsayan Avustralya denizde Yeni Zelanda, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor, Vanuatu, Yeni Kaledonya, Solomon Adaları ile komşudur.

Avustralya’nın başkenti Canberra şehri iken, en büyük şehri Sydney’dir. 25 milyona yaklaşan nüfusu ile ülke ekonomik açıdan oldukça gelişmiştir ve doğal güzellikleri, doğal kaynaklarıyla göçmenlerin ve iş insanlarının ilgisini çekmektedir.

AVUSTRALYA VİZESİ S.S.S.

Avustralya vize başvurusu nasıl yapılır?
Avustralya vize başvurusu yapmak için vize başvuru formunu doldurarak vize merkezlerinden randevu almanız gerekir. Randevu tarihinde vize talep dilekçesi, pasaport, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, uçak bileti, gelir belgeleri gibi belgelerin tümünü teslim ederek başvuru yapabilirsiniz.
Avustralya vize istiyor mu?
Evet, bu ülkeye düzenlenecek olan seyahatlerin her birinde hangi pasaport türüne sahip olunursa olunsun vize alınması zorunludur. Bu yüzden seyahat öncesinde mutlaka ziyaret amacına uygun vize alınması gerekmektedir.

Türkiye’den tüm pasaport türlerine dair vize zorunludur ve ancak olumlu yönde sonuç alanlar seyahate geçebilir.

Avustralya Vize Red Sebepleri
Avustralya’ya göç etmek isteyenler öncelikle vize işlemlerini gerçekleştirmelidir. Fakat birçok sebepten dolayı vize başvurusu reddedilebilir. Avustralya vize red sebepleri çok farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
Avustralya vize veriyor mu?
Avustralya vize veren ülkelerden biridir.

Vize talep adımlarını istenen belgeleri usullere uygun tamamlayan kişilerin vize almasına ilişkin bir sorun oluşmayacaktır.

Avustralya vizeleri ne zaman açılacak?
Pek çok ülke gibi Avustralya da vize vermektedir.

Avustralya vize işlemlerini 2022 yılında kısıtlı bir şekilde yürütmüş, 2022 yılında ise vize vermeye başlamıştır.

Vize başvuru adımlarını hali hazırda mesai saatleri içerisinde konsolosluk üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Avustralya vizesi almak zor mu?
Hayır, sizlerden talep edilen vize hususları için uygunluk sergilemiş ve vize evraklarını eksiksiz- hatasız teslim etmiş iseniz o zaman vize alma konusunda zorluk yaşamazsınız.

Vize evraklarının tam olması halinde Avustralya seyahatlerine başvurmakta zorlanmazsınız.

Avustralya vizesi en kolay nasıl alınır?
Danışmanlıklara başvurabilir ve ilgili belgeler ile ödemelere karşı kolaylıkla alabilirsiniz.
Avustralya vizesi için hesapta ne kadar para olmalı?
Avustralya vizesi almak için hesabınızda ortalama 15,000 TL para olması gerekir.
Avustralya vizesi kaç günde çıkar?
Seyahat öncesinde vizeye başvuran bordo pasaport sahiplerine 14 – 16 iş gününe kadar sonuç açıklanır.
Avustralya’da çalışma izni nasıl alınır?
İş akdi imzaları ve belgeleri dikkate alınır. Avusturalya’da faaliyet gösteren ticari firmanın belgeleri ve kişinin özlük evrakları dahilinde başvuru yapması istenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×