Avustralya Turistik Vize Başvuru Süreci Ve Gerekenler
Avustralya Vizesi

Avustralya Turistik Vize Başvuru Süreci Ve Gerekenler

Avustralya Turistik Vize Başvuru Süreci

Avustralya turistik seyahat için mutlaka kısa dönem turistik vize başvurusu yapmalısınız. Vize başvuruları online olarak sonuçlanmakta ve vizeler e posta ile gönderilmektedir.

Avustralya Turistik Vize İşveren Evrakları

Genel Avustralya Vize Evrakları hazırlayan İşverenler şirket bilgilerini içeren ek belgeler hazırlayarak vize başvuru dosyalarına eklemelidir. Bu belgeler şunlardır:
 • Ek Vize Talep Dilekçesi- Şirket antetli kağıdında yazılmış talep dilekçesinde şirket bilgileri, seyahat amacı ve tarihleri bulunmalıdır. Şirket yetkililerinin imzası ve kaşesi mutlaka olmalıdır.
 • Vergi Levhası- Son tarihli vergi levhası güncel olmalıdır.
 • İmza sirküleri ve imza beyannameleri- Güncel imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannameleri hazırlanmalıdır.
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi- Şirketteki ortakların, hissedarların gösterildiği ticari sicil gazetesinin fotokopisi sunulmalıdır.
 • Faaliyet Belgesi- Güncel faaliyet belgesi bağlı olunan ticari odadan alınmalıdır.
 • Şirket banka hesap hareketleri- Şirket gelir ve gider hareketlerinin kanıtlandığı banka hesap hareketlerinin son 3 aylık dökümleri banka yetkililerinin imzaları ve kaşelerini taşımalıdır. Banka memurunun imza sirküleri de istenir.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- Şirket sahibinin SGK tescil ve hizmet dökümleri SGK tarafından verilir.
 • Bağlı olunan Ticari Oda Kaydı- Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki ticari oda kaydı belgelenmelidir.

Avustralya Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu kurumlarında çalışan devlet memurları genel Avustralya Vize Evrakları dışında görev ve izin durumlarını gösteren belgeleri ve mali durumlarını bildiren evrakları hazırlamalıdır. Bu evraklar şu belgelerden oluşur:
 • Çalışma belgesi ve kimlik kartları- Resmi kurumdan alınan çalışma belgesi ve kimlik kartlarının renkli fotokopileri vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Maaş bordrosu- Son üç aya ait maaş bordroları resmi kurumdan onaylı olarak hazırlanmalıdır. Kaşeler ve ıslak imzalar bulunmalıdır.
 • İzin belgeleri- Devlet memurlarının seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren belgeler yetkili kişilerce ıslak imza ve kaşe ile onaylanmalıdır.

Avustralya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Bir firma adına çalışan sigortalı çalışanlar ve sigortasız iş sözleşmesi ile şirketle iş ilişkisinde bulunan çalışanların hazırlaması gereken ek evraklar şunlardır:
 • Antetli kağıtta vize talep dilekçesi- Şirket çalışanları İngilizce olarak şirket antetli kağıdında vize talep dilekçesi yazmalıdır. Seyahat amacı, tarihleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Şirket bilgilerini içeren belgeler- Şirketin güncel vergi levhası, ticari sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri ve imza beyannameleri, faaliyet belgesi, şirket hesap hareketleri, ticari oda kaydı sunulmalıdır.
 • Çalışan maaş bordrosu- Çalışanlar son 3 aya ait şirket muhasebesi tarafından onaylı maaş bordrolarını vize başvuru dosyasına eklemelidir.
 • SGK hizmet ve tescili, SGK işe giriş bildirgesi– Sigortalı çalışanlar SGK evraklarını onaylı olarak hazırlamalıdır.
 • İş sözleşmeleri- Şirket ile iş sözleşmesi yapan sigortasız çalışanlar bu sözleşmenin fotokopisini sunmalıdır.

Avustralya Turistik Vize Emekli Evrakları

İş hayatını tamamlamış ve emekli olmuş kişiler genel Avustralya Vize Evrakları yanında bazı ek belgeler hazırlamalıdır. Emekliler için istenen belgeler şu şekildedir:
 • Emeklilik tescil kaydı- SGK tarafından hazırlanan ve e-devletten alınan tescil kaydı vize başvuru dosyasına eklenir.
 • Emeklilik kimlik kartı- Onaylı emekli kimlik kartının önlü arkalı renkli fotokopisi çekilmelidir.
 • Emekli banka hesabı dokümanı- Emekli aylıklarının yattığı banka hesap hareketleri son 6 ay için belgelendirilmelidir. Hesap bildiriminde banka memurunun ıslak imzası ve kaşeler bulunmalıdır. Emeklilerin banka hesaplarında en az 7.000 TL bakiye olmalıdır.
 • Diğer gelir belgeleri- Emekliler diğer gelir kalemlerini mutlaka bildirmelidir.

Avustralya Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Avukat ve Eczacı gibi meslek gruplarında bulunanlar Avustralya Vize Evrakları dışında kendi mesleki durumlarını gösteren diğer evraklarını vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu evraklar:
 • Şirket belgeleri- Bir şirketle iş ilişkisinde bulunuyor ise şirketin vergi levhası, faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri, şirket banka hesap dökümü, ticari oda kaydı belgelendirmelidir. Tüm evraklar son 3 ay içinde alınmış ve güncel olmalıdır.
 • İmza beyannameleri- Meslek grubunda olanlar imza beyannamelerini noter onaylı olarak sunmalıdır.
 • SGK belgeleri- SGK hizmet ve tescili, SGK işe giriş bildirgesi ve tarihi onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık maaş bordroları yetkililerce onaylı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Ticari oda kaydı- Eczacılar Odası, Baro gibi meslek gruplarının bağlı olduğu odaların kayıtları onaylı olarak hazırlanmalıdır.

Avustralya Turistik Vize Çiftçilik Evrakları

Avustralya’ya Turistik seyahatlerde bulunan çiftçiler Avustralya Vize Evrakları dışında mesleklerini ve mali durumlarını gösteren belgeler hazırlamalıdır. Bu belgeler şunlardır:
 • Ziraat odasından alınmış onaylı çiftçilik belgeleri
 • Tarım için kullanılan arazilerin tapu fotokopileri ve araç ruhsatları
 • Kira-faiz gibi gelir kalemlerini gösteren resmi belgeler
 • Şahsi banka hesap hareketleri- Son 3 aylık banka hesap hareketleri banka yetkilileri tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×