Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Romanya Vizesi

Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Romanya seyahatine çıkacak Bordo pasaport sahipleri vize işlemleri için Romanya Konsolosluğuna müracaat etmekle mükelleftirler. Diğer pasaport sahipleri (Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport) 6 ay içerisinde 3 ayı geçmeyecek seyahatlerinde vize almak zorunda değildirler.  Vize başvuru sahipleri Romanya Vize Evrakları olarak bilinen Romanya vizesi için gerekli evrak listesine vize başvuru merkezleri üzerinden ulaşılabilir. Başvuru için Konsolosluğa bizzat gitmeye gerek yoktur, işlemler vize başvuru merkezlerinde tamamlanabilir.

Portekiz Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Romanya vize türleri harf kategorisine göre belirlenir, temel vize türleri şunlardır:

 • A Tipi Vizeler- Romanya üzerinden başka ülkelere gidecek kişilere havalimanında geçirecekleri kısa süreler için verilir.
 • B Tipi Vizeler- Transit geçiş vizesidir, Romanya’da 5 günlük konaklama imkanı tanır.
 • C Tipi Vizeler- Kısa süreli seyahatler için verilen vize türüdür, konaklama süresi 90 günü bulur.
 • D Tipi Vizeler- Romanya’ya uzun süreli seyahatler için verilir, iş yatırımı, eğitim, dini görevler, aile birleşimi, çalışma gibi amaçlarla Romanya’da ikametgah etmek isteyen kişiler başvurabilir.

Romanya konsolosluğu vize veriyor mu?

Evet, Romanya’ya gidecek olan Türk vatandaşlarının vize alması zorunludur.

Romanya vize ücreti ne kadar?

Romanya için kısa süreli turistik vize ücreti 60 Euro, uzun süreli Romanya turistik vize ücreti ise 120 Euro olarak belirlenmiştir.

Romanya vize kolay mı?

Evet, eğer sizlerden talep edilen vize evraklarını ve vize için istenen şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş iseniz o zaman bu ülkeden kolay bir şekilde vize alabilirsiniz. Ancak bu hususlarda meydana gelecek eksiklikler vize almanızı zorlaştırır.

Romanya Kısa Süreli C Tipi Vizeler İçin İstenen Belgeler-Romanya Vize Evrakları

Romanya Kısa Süreli C Tipi Vizeler İçin İstenen Belgeler-Romanya Vize Evrakları

Romanya’ya kısa süreli seyahat etmek isteyen vize başvuru sahipleri seyahat amaçlarına göre farklı belgeler hazırlamak durumundadır. Bunun yanı sıra her vize türüne başvuran kişileri hazırlaması gereken ortak belgeler de bulunmaktadır. Kısa süreli vizeler en çok turistik ve ticari amaçlarla yapılan seyahatlerde başvurulan vize türüdür.

Kısa Süreli C Tipi Romanya Vizesi İçin Gereken Romanya Vize Evrakları şunlardır:

 • Pasaport ve pasaport fotokopileri- Romanya seyahati bitiminin ardından 6 ay geçerli olacak pasaportun aslı ve renkli fotokopileri verilmelidir. Eski vizelerin fotokopileri de sunulmalıdır.
 • Fotoğraf- 2 adet yeni çektirilmiş biyometrik özellikteki fotoğraf dosyada olmalıdır. 35x45mm boyutlarında olan fotoğraflar beyaz arka zeminde çektirilmelidir.
 • Kimlik bildirimleri- Kimlik belgelerinin fotokopileri önlü ve arkalı olarak çektirilmelidir. Tam vukuatlı nüfus kaydı örneği barkotlu olarak çıktı şeklinde alınmalıdır.
 • Romanya vize başvuru formu- Romanya vize başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, verilen kişisel bilgiler doğru olmalıdır. Çıktısı alınır ve ıslak imza ile imzalanır.
 • Romanya vize talep dilekçesi- Şahsi vize dilekçesinde seyahat amacı belirtilir, gezi tarihleri dilekçede yazılır, masrafların karşılanma yolları belgelerle açıklanır.
 • Seyahat belgeleri- Otel ve konaklama rezervasyonları yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Seyahat sürecinde sağlık masraflarını karşılayacak sağlık sigorta poliçesi düzenlenmelidir. Bedeli en az 30.000 Euro ya da 50.000 Amerikan Doları olmalıdır.
 • Mali belgeler- Tüm gelir belgeleri onaylı olarak düzenlenmelidir. Şahsi ve şirket banka hesap özetleri bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınır, maaş bordroları düzenlenir, tapu fotokopileri ve araç ruhsat fotokopileri vize başvuru dosyasına eklenir.

Romanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Romanya Ticari Vize İşveren Evrakları

Romanya kısa süreli turistik seyahatte bulunacak firma sahipleri işverenler Romanya vize evrakları ortak belgelerin yanında şu belgeleri düzenlerler:

 • Romanya Vize Talebi Dilekçesi- Firmanın antetli kağıdında ek bir vize talep dilekçesi yazılır, şirket imza ve kaşeli bulunmak zorundadır.
 • Son tarihli firma evrakları- Son tarihli, güncel firma evrakları olarak firma faaliyet belgesi, sicil gazete-vergi levhası fotokopileri ve imza sirküleri düzenlenir.
 • Banka hesapları- Kişinin banka hesabında en az 4.500 TL bakiye olmalıdır, şirket ve şahsi banka hesap özetleri banka kaşeli-imzalı olarak alınır.
 • Tescil bildirimleri- 4-B hizmet dökümleri ve şirket tescili barkotlu olarak hazırlanır.

Romanya Turistik Vize Kamu Evrakları

Romanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Romanya kısa seyahatlerinde Kamu çalışanı devlet memurları Romanya vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri hazırlarlar:

 • Resmi kurum kimlik belgesi- Resmi kurumdan verilen görev kimlik kartı ve çalışma belgesinin renkli fotokopileri dosyaya eklenir.
 • Resmi kurum izin belgesi- Gezi sırasından devlet memurunun izinli olduğunu gösteren belge yetkili amir imzası ve mühür taşımalıdır.
 • Resmi kurumdan alınan maaş bordrosu- Son dönem maaş bordroları (3 aylık) imzalı ve mühürlü olarak hazırlanır.
 • Sosyal Sigorta işe giriş ve tescil-hizmet dökümü- SGK işe giriş bildirgesi ve tescil hizmet dökümü barkotlu olarak e-devlet İnternet sitesinden alınır.

Romanya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Romanya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Çalışan kimseler Romanya seyahatleri için Romanya vize evrakları standart belgelerin yanında şu belgeleri bulundururlar:

 • Görev kimliği ve izin belgeleri- Çalışanın firma görev kimliği fotokopisi ve yetkili şirket müdürü tarafından onaylı, imzalı ve kaşeli izin belgesi
 • Maaş belgesi fotokopisi- Üç aylık olarak hazırlanan onaylı maaş belgesinin fotokopisi
 • Şirket bilgileri içeren belgeler- Firmanın güncel vergi levha bildirimi, ticari sicil gazete örneği, imza sirküleri ve faaliyet belgesi
 • SGK 4A bildirimi ve işe giriş belgesi- Sigorta primleri ödendi bilgilerini gösteren 4A hizmet dökümü ve işe giriş tarihini belirten işe giriş bildirgesi barkotlu olmalıdır.

Romanya Turistik Vize Emekli Evrakları

Romanya Turistik Vize Emekli Evrakları

Turistik seyahatler için Romanya’ya gidecek emekli kişiler Romanya vize evrakları hazırlarken bazı ek belgeleri de eklemek zorundadır.

 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının ön yüzü ve arka yüzü renkli fotokopi olarak hazırlanmalıdır.
 • Emekli tescili ve hizmet dökümü- Emekli olunduğuna dair Emekli tescil belgesi ve hizmet dökümleri SGK sitesinden barkotlu alınmalıdır.
 • Emekli gelir belgesi- Emekli maaş banka hesap özeti bankaca imzalı ve kaşeli olarak bildirilmelidir. Ek gelir kaynakları varsa belgeli ve onaylı olarak bildirilmelidir.

Romanya Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Romanya Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Meslek grubunda yer alan işverenler, çalışanlar ve devlet memurları Romanya vize evrakları dosyasını verirken kişisel durumlarını gösteren mesleki belgeleri vermek durumundadır.

 • Meslek oda kaydı- Üye olunan meslek oda birliğinin üyelik kaydı onaylı olarak verilmelidir.
 • İşverenler- İşveren meslek sahipleri firma evrakları, firma banka hesap özeti, Sosyal Sigorta bildirimlerini onaylı olarak hazırlar.
 • Çalışanlar- Çalışanlar güncel firma evrakları yanında şirket banka hesap özeti, SGK barkotlu bildirimleri, izin belgesi, maaş bordrolarını vermelidir.
 • Devlet memurlar- Kamu Çalışanları resmi izin belgelerini, görev kimlik belgelerini, çalışma belgelerini, maaş bordrolarını hazırlamalıdır.

Romanya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Romanya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kimseler Romanya Vize Evrakları ortak belgelerin yanında şu belgeleri düzenler:

 • Sosyal Sigorta hizmet dökümleri- Ödenen sigorta primlerini gösteren eski hizmet ve tescil kaydı verilmelidir.
 • Gelir kaynakları belgeleri- Çalışmayan kimselerin gelir kaynakları mevcutsa bunlar onaylı olarak belgelendirilmelidir.
 • Sponsor ve garanti mektubu- Gezi masraflarını bir sponsor karşılayacaksa sponsorun garanti mektubu ve kişisel-mali belgeleri verilmelidir.

Romanya Ticari Vize İşveren Evrakları

Romanya Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari bir amaçla Romanya’ya gidecek işverenler iş durumlarını gösteren belgeleri Romanya vize evrakları dosyasına eklerler.

 • Romanya Ticari vize dilekçesi- Ticari vize dilekçesi şirketin antetli kağıdına yazılır, yetkili imza ve kaşesini taşır.
 • Romanya Ticari davet mektubu- Romanya’daki firmanın antetli kağıdına yazılan davet mektubu iş bağlantılarını gösterir. Yetkili imzası ve kaşe taşımalıdır, imza atan yetkilinin kimlik ve pasaport fotokopileri eklenir.
 • İşveren şirketinin evrakları- Firmanın güncel faaliyet belgesi, vergi levha bildirimi, ticaret sicil gazetesi fotokopileri ve imza sirküleri verilir.
 • Şirket ve şahıs Sosyal Sigorta bildirimleri- Barkotlu Sosyal Sigorta tescil ve hizmet bildirimi düzenlenir.
 • Firma banka hesap bildirimleri- Şirket banka hesap özetinin son 3 aylık hesap özeti banka tarafından imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir. Yetkilinin imza sirküleri de dosyaya eklenir.

Romanya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Romanya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanı kişiler Romanya Ticari vizesi için hazırlayacakları Romanya vize evrakları arasında şu belgeleri bulundururlar:

 • Romanya Ticari vize dilekçesi- Ticari amaçla seyahat yapılacağını belirten vize talep dilekçesinde seyahat tarihleri net olarak belirtilir. Şirket antetli kağıdında hazırlanır.
 • Romanya Ticari davet mektubu- Romanya şirketi antetli kağıdında yazılan davet mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Çalışanın şirketinin evrakları- Şirket faaliyet belgesi aslı, vergi levha ve sicil gazete fotokopileri, imza sirküleri verilir.
 • Çalışanın maaş bordroları- Çalışanın maaş bordroları son 3 aylık olarak düzenlenir.
 • Şirket yazısı- Şirket başlıklı kağıdında yazılmış imzalı ve kaşeli yazıda çalışanın görevleri belirtilir.
 • Şirket ve şahıs Sosyal Sigorta bildirimleri- Sosyal Sigorta tescil ve hizmet dökümleri İnternet sitesinden barkotlu olarak alınır.
 • Firma banka hesap bildirimleri- Firmanın son dönem banka hesap hareketleri hesabın olduğu bankaca imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir.

Romanya Vizesi Önemli Notlar 2022

Romanya Vize Başvurusu

Romanya Vize Başvurusu

Vize merkezleri, Romanya vize bölümü için yapılan başvurularda uzman kadrosu ile vize alma sürecine kişiye gerekli desteği ve hizmeti sağlamaktadır. Romanya Schengen vizesi adına gereken güncel evrak talepleri için vakit kaybetmeden kişi vize merkezini arayarak detaylı bilgi ye sahip olabilmektedir. Romanya vizesi hakkında karar verme yetkisi sadece büyükelçilik ve konsolosluk tarafından sağlanmaktadır bu nedenden dolayı yetkilendirilmiş olan vize merkezleri ya da firmaları karar verme aşamasında etkisizdir. Vize merkezleri ya da firmalarının kişilerİn seyahat nedenine göre hizmet ve destek sağlamaktadırlar. Bunun akabinde karar verme yetkisi Sadece konsolosluk ve büyükelçiliklerin aittir.

Kişinin Romanya için yapacak olduğu vize başvuruları hakkında, şahsı uzman kadrosu ile bilgilendirme ve bu süreç içerisinde değerlendirme aşamaları takibini yaparak gerekli bilgileri kişiye aktarmalıdırlar. Kişinin ihtiyacı olan her türlü yardımı ve desteği, makamlar tarafından yetki sahibi olan vize merkezleri ya da firmaları gerçekleştirmektedir. Kişi, vize merkezini deneyimli müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek randevu istemektedir. Daha sonrasında ise evrak listesi hakkında bilgilendirilecek, gerekli tüm evrakları hazırlayarak randevu tarihinde ve saatinde bizzat başvuru merkezinde olmaları gerekmektedir. Büyükelçilerin ya da konsolosluğun yapılacak olan başvuruları bize merkezi takip ederek kişiyi bu süreçte bilgilendirmektedir.

Kişi, makamlar tarafından talep edilmiş olan başvuru formunu hatasız bir şekilde doldurmalıdır. Eksik ya da hatalı bilgilerin yetkilendirilmiş makamlara beyan edilmesinin akabinde, kişi ve vize başvuru merkezlerinin aracılığı olmasından dolayı hakkında cezai işlemler uygulanabilmektedir. İstisnai durumların dışında kişi başvurusunu direkt olarak vize başvuru merkezine yapılan eksik evrakların ibraz edilmesi halinde makamlar tarafından bu belgeler tespit edilirse ya da kişinin yapmış olduğu başvuru hatalı bilgiler içeriyor ise olumsuz sonuçlanmaktadır. Yetkili merci kişiyle iletişime geçerek evrak talebinde bulunabilmektedir.

Romanya Vizesi Başvuru İşlemleri

Romanya Vizesi Başvuru İşlemleri

Romanya vizesi başvuru işlemleri burada pasaport sahipleri Romanya yapacak oldukları turistik, ticari, arkadaş ziyareti, eğitim ve araştırma amacı doğrultusunda kısa süreli seyahatler için Romanya vizesi başvuru işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. Romanya Schengen vizesi 180 günlük bir süre zarfı içerisinde bulunan 90 günlük bazda gerçekleştirilecek olan seyahatler için Romanya ve Schengen bölgesinde seyahat edebilme hakkına sahiptirler.

Romanya’nın ise başvuruların için, Romanya Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği taraflarınca kabul edilmektedir. Vatandaşların ikamet ettikleri bölgenin görev alanı dahilinde bulunan Romanya vize başvurusu için evrakların Romanya dış temsilcilerine teslim edilmesi gerekmektedir. Romanya vizesi alınması ülkeye giriş garantisini kişiye vermemektedir. Romanya temsilcilerinin gereğince vermiş olduğu karar doğrultusunda, vize başvuru sahibinin Schengen vize kurallarına dair uygun davranmalarını talep etmektedir. Bu şartlara uyum sağlamayan kişiler ise Romanya vizesi alınmış olsa dahi ülkeye girememektedirler.

Romanya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/romanya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Romanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Romanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Romanya vizesi için gerekli evraklar içerisinde kişinin pasaportunun on yıl için geçerli olması gerekmektedir. Bunun akabinde pasaportun içerisinde vizenin işlenebilir olması amacı ile iki adet sayfanın boş bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca pasaport Yırtık ya da deforme olmuş ise başvuru işlemleri kabul görmemektedir. Romanya vizesi talep dilekçesinin ise seyahat amacı doğrultusunda, seyahat gidiş ve dönüş tarihlerini kapsaması ile masraflarını kimin yapılacağına dair bilgilerin yer alması muhakkak gerekmektedir. Seyahat sonunda ise ülkeye geri dönüşün garantisi niteliğindeki bir banka hesap dökümünde bulunması gerekmektedir. Tapu, kira sözleşmesi tarzındaki belgelerin Romanya vize müracaat evrakları içerisinde bulunması gerekmektedir. Roma’ya aile ya da arkadaş ziyareti ile seyahat edecek olan kişiler Kesinlikle davetiyenin de başvuru dosyasını eklemeleri gerekmelerine kesinlikle davet başvuru dosyasını unutmamalıdırlar. Davetiyeyi gönderen kişi ise roman Vatandaşı değilse oturma izni belgesinin fotokopilerini de gerekli  evrak dosyasının içerisinde bulundurulması gerekmektedir.

Konsolosluğa ibraz edilmesi halinde Romanya birisin çıkış süresi beş ila on iş günü arasında sonuç bulmaktadır. Bu ise Romanya Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğinin yoğunluğu durumuna göre değişim göstermektedir. Romanya ülkesine gerçekleştirilecek olan uzun süreli oturum vizesi amacı için müracaatlar geçişleri bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Romanya uzun süreli oturum vizesi çerçevesi içerisinde sunulmuş olan ikamet hakkının uzatılmasını mümkün kılmaktadır. Geçici bir oturum hakkının uzatılması için başvurular ise kişinin tarafından yapılır ve bu başvurular, onaylanan oturum süresinin sonra 30 gün içerisinde ikamet adresi bölgesindeki ofislere gidilerek tamamlanmaktadır.

Vize uygulamalarının amacı ise, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye giriş ve çıkışlarını kontrol edilebilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Evrakların talep edilen düzene göre organize edilmesi ve konsolosluğun onayı ile kişi vizesini rahat bir şekilde alabilmektedir.                                       

Romanya Vizesi Ücreti

Romanya Vizesi Ücreti

Vize başvurusu yapacak bordo pasaport sahibi kişi 6 yaş üstünde ise konsolosluk vize harç bedeli olarak 60 Euro ödeme almaktadır. Romanya vizesi başvurusu yapacak olan kişi 6 yaş altında ise konsolosluk ücretlerinden muaf olduğu için harç ücreti ödememektedir.

Romanya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/romanya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Romanya Konsolosluğu

Romanya konsolosluğu ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri de Romanya konsolosluğu randevu nasıl alınır sorusudur. Randevu alabilmek için sistemden bir form doldurmanız gerekir. Bu süreç her ülkede farklıdır. Formu doldurduktan sonra bu form incelenir ve sizlere gün saat dönüşü yapılır.

Romanya Konsolosluğu pasaport randevu işlemleri de aynı şekildedir. Sizler başvuruları yaparsınız ve ardından sizlere randevu tarihi verilecektir. Bu ortama bir hafta sürebilmektedir.

Tüm bu konularda daha ayrıntılı bilgi alabilmek için Romanya Konsolosluğu telefon numarası ile iletişim kurabilmeniz mümkündür. Bu sayede direkt bir muhatap ile iletişim kurabilirsiniz.

Bunun dışında Romanya Konsolosluğu mail adresi de bir seçenektir. Mail adresi yöntemini kullanarak da iletişim kurabilirsiniz. Zaten hali hazırda sizler formu doldurduktan sonra mail adresinize gün ve saat bilgisi iletilecektir.

Romanya konsolosluğu randevu alma işlemleri günlere göre değişir. Yani birkaç gün sonraya randevu verilebileceği gibi özel ve önemli günlere denk geliyorsa bu sürenin uzayabilmesi de mümkündür.

Romanya Konsolosluğu pek çok yerde bulunmakta olup Romanya Konsolosluğu Ankara ilinde de vardır. Romanya Konsolosluğu ve Romanya Büyükelçiliği de Ankara’da yer almaktadır.

Ancak bunun dışında Romanya Konsolosluğu İzmir şehrinde de kendisine yer edinmiştir ve İstanbul’a veya Ankara’ya gelmeden de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmek mümkündür.

Romanya Konsolosluğu vize başvurusu için tüm evrakları topladıktan sonra internet üzerinden başvuru bilgilerini girebilir ve sonrasında mail adreslerinize yapacakları dönüşü bekleyebilirsiniz. Bundan sonra olumlu bir dönüş olur ise sizlere gün ve saat bildirisi yapılacaktır. O gün ve saatte başvuru dosyanız ile orada olmalısınız.

 

ROMANYA VİZE DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI
Vize Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir. Gerekli olan vize başvuru formlarını indirerek bizimle +90 (850) 307 94 62 numaradan iletişime geçiniz.
ROMANYA TİCARİ BELGELER ROMANYA TURİSTİK BELGELER
Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Genel Başvuru Evrakları Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Turistik Vize Genel Başvuru Evrakları
Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Ticari Vize Başvuru Dilekçesi Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 Türkçe Dilekçeler
Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 1 – wordicon1 İngilizce Başvuru Dilekçesi Romanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] 6 – indir Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Başvurusunda Bulunacakların Sayfamızda bulunan Vize Rejim Tablosuna dikkat etmeleri önemle rica olunur. Pasaport Geçerlilik Sürelerinin Seyahat Bitiminden Sonra 6 ay olmalıdır. E-Pasaport sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×