Romanya Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
Romanya Vizesi

Romanya Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

Romanya seyahatine çıkacak Bordo pasaport sahipleri vize işlemleri için Romanya Konsolosluğuna müracaat etmekle mükelleftirler.

Diğer pasaport sahipleri (Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport) 6 ay içerisinde 3 ayı geçmeyecek seyahatlerinde vize almak zorunda değildirler. 

Vize başvuru sahipleri Romanya Vize Evrakları olarak bilinen Romanya vizesi için gerekli evrak listesine vize başvuru merkezleri üzerinden ulaşılabilir. Başvuru için Konsolosluğa bizzat gitmeye gerek yoktur, işlemler vize başvuru merkezlerinde tamamlanabilir.

Romanya vize türleri harf kategorisine göre belirlenir, temel vize türleri şunlardır:

 • A Tipi Vizeler- Romanya üzerinden başka ülkelere gidecek kişilere havalimanında geçirecekleri kısa süreler için verilir.
 • B Tipi Vizeler- Transit geçiş vizesidir, Romanya’da 5 günlük konaklama imkanı tanır.
 • C Tipi Vizeler- Kısa süreli seyahatler için verilen vize türüdür, konaklama süresi 90 günü bulur.
 • D Tipi Vizeler- Romanya’ya uzun süreli seyahatler için verilir, iş yatırımı, eğitim, dini görevler, aile birleşimi, çalışma gibi amaçlarla Romanya’da ikametgah etmek isteyen kişiler başvurabilir.

Romanya Kısa Süreli C Tipi Vizeler İçin İstenen Belgeler-Romanya Vize Evrakları

Romanya Kısa Süreli C Tipi Vizeler İçin İstenen Belgeler-Romanya Vize Evrakları

Romanya’ya kısa süreli seyahat etmek isteyen vize başvuru sahipleri seyahat amaçlarına göre farklı belgeler hazırlamak durumundadır. Bunun yanı sıra her vize türüne başvuran kişileri hazırlaması gereken ortak belgeler de bulunmaktadır. Kısa süreli vizeler en çok turistik ve ticari amaçlarla yapılan seyahatlerde başvurulan vize türüdür.

Kısa Süreli C Tipi Romanya Vizesi İçin Gereken Romanya Vize Evrakları şunlardır:

 • Pasaport ve pasaport fotokopileri- Romanya seyahati bitiminin ardından 6 ay geçerli olacak pasaportun aslı ve renkli fotokopileri verilmelidir. Eski vizelerin fotokopileri de sunulmalıdır.
 • Fotoğraf- 2 adet yeni çektirilmiş biyometrik özellikteki fotoğraf dosyada olmalıdır. 35x45mm boyutlarında olan fotoğraflar beyaz arka zeminde çektirilmelidir.
 • Kimlik bildirimleri- Kimlik belgelerinin fotokopileri önlü ve arkalı olarak çektirilmelidir. Tam vukuatlı nüfus kaydı örneği barkotlu olarak çıktı şeklinde alınmalıdır.
 • Romanya vize başvuru formu- Romanya vize başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, verilen kişisel bilgiler doğru olmalıdır. Çıktısı alınır ve ıslak imza ile imzalanır.
 • Romanya vize talep dilekçesi- Şahsi vize dilekçesinde seyahat amacı belirtilir, gezi tarihleri dilekçede yazılır, masrafların karşılanma yolları belgelerle açıklanır.
 • Seyahat belgeleri- Otel ve konaklama rezervasyonları yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Seyahat sürecinde sağlık masraflarını karşılayacak sağlık sigorta poliçesi düzenlenmelidir. Bedeli en az 30.000 Euro ya da 50.000 Amerikan Doları olmalıdır.
 • Mali belgeler- Tüm gelir belgeleri onaylı olarak düzenlenmelidir. Şahsi ve şirket banka hesap özetleri bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınır, maaş bordroları düzenlenir, tapu fotokopileri ve araç ruhsat fotokopileri vize başvuru dosyasına eklenir.

Romanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Romanya Ticari Vize İşveren Evrakları

Romanya kısa süreli turistik seyahatte bulunacak firma sahipleri işverenler Romanya vize evrakları ortak belgelerin yanında şu belgeleri düzenlerler:

 • Romanya Vize Talebi Dilekçesi- Firmanın antetli kağıdında ek bir vize talep dilekçesi yazılır, şirket imza ve kaşeli bulunmak zorundadır.
 • Son tarihli firma evrakları- Son tarihli, güncel firma evrakları olarak firma faaliyet belgesi, sicil gazete-vergi levhası fotokopileri ve imza sirküleri düzenlenir.
 • Banka hesapları- Kişinin banka hesabında en az 4.500 TL bakiye olmalıdır, şirket ve şahsi banka hesap özetleri banka kaşeli-imzalı olarak alınır.
 • Tescil bildirimleri- 4-B hizmet dökümleri ve şirket tescili barkotlu olarak hazırlanır.

Romanya Turistik Vize Kamu Evrakları

Romanya Turistik Vize İşveren Evrakları

Romanya kısa seyahatlerinde Kamu çalışanı devlet memurları Romanya vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri hazırlarlar:

 • Resmi kurum kimlik belgesi- Resmi kurumdan verilen görev kimlik kartı ve çalışma belgesinin renkli fotokopileri dosyaya eklenir.
 • Resmi kurum izin belgesi- Gezi sırasından devlet memurunun izinli olduğunu gösteren belge yetkili amir imzası ve mühür taşımalıdır.
 • Resmi kurumdan alınan maaş bordrosu- Son dönem maaş bordroları (3 aylık) imzalı ve mühürlü olarak hazırlanır.
 • Sosyal Sigorta işe giriş ve tescil-hizmet dökümü- SGK işe giriş bildirgesi ve tescil hizmet dökümü barkotlu olarak e-devlet İnternet sitesinden alınır.

Romanya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Romanya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Çalışan kimseler Romanya seyahatleri için Romanya vize evrakları standart belgelerin yanında şu belgeleri bulundururlar:

 • Görev kimliği ve izin belgeleri- Çalışanın firma görev kimliği fotokopisi ve yetkili şirket müdürü tarafından onaylı, imzalı ve kaşeli izin belgesi
 • Maaş belgesi fotokopisi- Üç aylık olarak hazırlanan onaylı maaş belgesinin fotokopisi
 • Şirket bilgileri içeren belgeler- Firmanın güncel vergi levha bildirimi, ticari sicil gazete örneği, imza sirküleri ve faaliyet belgesi
 • SGK 4A bildirimi ve işe giriş belgesi- Sigorta primleri ödendi bilgilerini gösteren 4A hizmet dökümü ve işe giriş tarihini belirten işe giriş bildirgesi barkotlu olmalıdır.

Romanya Turistik Vize Emekli Evrakları

Romanya Turistik Vize Emekli Evrakları

Turistik seyahatler için Romanya’ya gidecek emekli kişiler Romanya vize evrakları hazırlarken bazı ek belgeleri de eklemek zorundadır.

 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının ön yüzü ve arka yüzü renkli fotokopi olarak hazırlanmalıdır.
 • Emekli tescili ve hizmet dökümü- Emekli olunduğuna dair Emekli tescil belgesi ve hizmet dökümleri SGK sitesinden barkotlu alınmalıdır.
 • Emekli gelir belgesi- Emekli maaş banka hesap özeti bankaca imzalı ve kaşeli olarak bildirilmelidir. Ek gelir kaynakları varsa belgeli ve onaylı olarak bildirilmelidir.

Romanya Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Romanya Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

Meslek grubunda yer alan işverenler, çalışanlar ve devlet memurları Romanya vize evrakları dosyasını verirken kişisel durumlarını gösteren mesleki belgeleri vermek durumundadır.

 • Meslek oda kaydı- Üye olunan meslek oda birliğinin üyelik kaydı onaylı olarak verilmelidir.
 • İşverenler- İşveren meslek sahipleri firma evrakları, firma banka hesap özeti, Sosyal Sigorta bildirimlerini onaylı olarak hazırlar.
 • Çalışanlar- Çalışanlar güncel firma evrakları yanında şirket banka hesap özeti, SGK barkotlu bildirimleri, izin belgesi, maaş bordrolarını vermelidir.
 • Devlet memurlar- Kamu Çalışanları resmi izin belgelerini, görev kimlik belgelerini, çalışma belgelerini, maaş bordrolarını hazırlamalıdır.

Romanya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Romanya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kimseler Romanya Vize Evrakları ortak belgelerin yanında şu belgeleri düzenler:

 • Sosyal Sigorta hizmet dökümleri- Ödenen sigorta primlerini gösteren eski hizmet ve tescil kaydı verilmelidir.
 • Gelir kaynakları belgeleri- Çalışmayan kimselerin gelir kaynakları mevcutsa bunlar onaylı olarak belgelendirilmelidir.
 • Sponsor ve garanti mektubu- Gezi masraflarını bir sponsor karşılayacaksa sponsorun garanti mektubu ve kişisel-mali belgeleri verilmelidir.

Romanya Ticari Vize İşveren Evrakları

Romanya Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari bir amaçla Romanya’ya gidecek işverenler iş durumlarını gösteren belgeleri Romanya vize evrakları dosyasına eklerler.

 • Romanya Ticari vize dilekçesi- Ticari vize dilekçesi şirketin antetli kağıdına yazılır, yetkili imza ve kaşesini taşır.
 • Romanya Ticari davet mektubu- Romanya’daki firmanın antetli kağıdına yazılan davet mektubu iş bağlantılarını gösterir. Yetkili imzası ve kaşe taşımalıdır, imza atan yetkilinin kimlik ve pasaport fotokopileri eklenir.
 • İşveren şirketinin evrakları- Firmanın güncel faaliyet belgesi, vergi levha bildirimi, ticaret sicil gazetesi fotokopileri ve imza sirküleri verilir.
 • Şirket ve şahıs Sosyal Sigorta bildirimleri- Barkotlu Sosyal Sigorta tescil ve hizmet bildirimi düzenlenir.
 • Firma banka hesap bildirimleri- Şirket banka hesap özetinin son 3 aylık hesap özeti banka tarafından imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir. Yetkilinin imza sirküleri de dosyaya eklenir.

Romanya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Romanya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanı kişiler Romanya Ticari vizesi için hazırlayacakları Romanya vize evrakları arasında şu belgeleri bulundururlar:

 • Romanya Ticari vize dilekçesi- Ticari amaçla seyahat yapılacağını belirten vize talep dilekçesinde seyahat tarihleri net olarak belirtilir. Şirket antetli kağıdında hazırlanır.
 • Romanya Ticari davet mektubu– Romanya şirketi antetli kağıdında yazılan davet mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Çalışanın şirketinin evrakları- Şirket faaliyet belgesi aslı, vergi levha ve sicil gazete fotokopileri, imza sirküleri verilir.
 • Çalışanın maaş bordroları- Çalışanın maaş bordroları son 3 aylık olarak düzenlenir.
 • Şirket yazısı- Şirket başlıklı kağıdında yazılmış imzalı ve kaşeli yazıda çalışanın görevleri belirtilir.
 • Şirket ve şahıs Sosyal Sigorta bildirimleri- Sosyal Sigorta tescil ve hizmet dökümleri İnternet sitesinden barkotlu olarak alınır.
 • Firma banka hesap bildirimleri- Firmanın son dönem banka hesap hareketleri hesabın olduğu bankaca imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×