Polonya Vize Evrakları: Kontrol Listesi [2023] - Eraytur
Polonya Vizesi

Polonya Vize Evrakları: Kontrol Listesi [2023]

Polonya’ya kısa süreli seyahatlerde bulunacak Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport) sahipleri vize almak zorundadır. Hususi pasaportu bulunanlar, Hizmet pasaportu bulunanlar ve Diplomatik Pasaportu bulunan kişiler 90 güne kadar olan gezilerinde vize almak durumunda değildir.

Polonya vize evrakları vize başvuru dosyasını hazırlayan vize başvuru sahipleri vize merkezlerine müracaat ederek kısa süreli vize başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Polonya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Kısa süreli C tipi Schengen vize sahipleri Polonya’da 6 ay içerisinde 3 ayı aşmamak şartıyla kalabilirler. Schengen C tipi vize almak isteyenler seyahat amaçlarına ve mesleki durumlarına göre evraklarını tamamlamak zorundadır.

Ticari vize, turistik vize, aile-arkadaş ziyareti vizesi, kısa süreli eğitim vizesi, transit geçiş vizesi almak isteyenler Polonya vize evrakları ortak belgeleri tamamlamalarının ardından vize türüne göre ve kişisel-mesleki durumlarına göre ek belgeleri vize başvuru dosyalarına eklerler.

Schengen C tipi kısa süreli vizeler tek girişli, çok girişli olmak üzere verilir. Schengen vize bölgesi ülkeleri arasındaki seyahatlerde tek girişli vizeler yeterlidir. Schengen bölgesi dışında bir ülkeye bu esnada seyahat edilecekse çok girişli vize almak gerekir.

Uzun süreli Polonya seyahatlerinde, oturum ve çalışma izinlerinde Polonya’nın kendi vize kuralları geçerlidir ve talep edilen belgeler bu kurallara göre belirlenir. Schengen D tipi uzun süreli vizeler aile birleşimi gibi vize taleplerinde geçerlidir.

Polonya kısa süreli vize başvuruları vize merkezleri aracılığı ile gerçekleştirilir. Schengen vize bölgesine ilk olarak Polonya’dan giriş yapılacaksa Polonya vize başvuru formu doldurulmalıdır. Tüm işlemler Polonya Konsolosluğu’nun inisiyatifindedir, gerektiğinde mülakat istenebilir ve ek evraklar talep edilebilir.

Ne tür vize başvurusu yapılırsa yapılsın Polonya kısa süreli vizeleri için öncelikle tamamlanması gereken Polonya vize evrakları ortak belgeleri bulunmaktadır.

Polonya Vize Evrakları- Ortak Belgeler

Polonya kısa süreli seyahatlerinde verilmesi gereken Polonya vize evrakları ortak belgeler şunlardır:

 • Geçerli pasaport aslı ve pasaportların, vizelerin fotokopileri- Polonya seyahatinin bitiminden sonra 3 ay geçerli olan pasaportun aslı ve eski pasaport fotokopileri, eski vizelerin fotokopileri
 • Kimlik fotokopileri, vukuatlı nüfus kaydı- Nüfus cüzdanı, kimlik kartının arkalı önlü renkli fotokopisi, tam vukuat nüfus kaydı, diğer kimlik belgeleri
 • Biyometrik fotolar- Biyometrik olan 2 adet fotoğraf, beyaz arka fon üzerinde, 35mmx45mm boyutlarında
 • Polonya Vize Başvuru Formu- Polonya vize başvuru formu tamamen doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Islak imza ile imzalanır
 • Polonya Vize Talep Dilekçesi- Vize talebi seyahat amacına göre belirlenir, gezi tarihleri verilmelidir.
 • Uçak rezervasyonları- Uçak bileti rezervasyonları onaylanmalıdır.
 • Konaklama rezervasyonları- Konaklama rezervasyonları konfirme edilmelidir.
 • Schengen bölgesinde geçerli sağlık sigortası- Sağlık sigorta poliçesi 30.000 Euro bedelli olmalıdır.
 • Mali durumu gösteren belgeler- Banka hesap özet belgeleri bankaca imzalı ve kaşeli olarak alınmalıdır, son 3 aylık hesap hareketlerini içerir. Şahsi ve şirket hesapları ayrı ayrı tanzim edilmelidir. Maaş bordroları, emekli aylıkları, diğer gelir belgeleri alındıkları kurumdan onaylı olmalıdır.
 • Mesleki durumu gösteren belgeler- Kişileri mesleki evraklarını ek dosya olarak vize başvuru dosyasına eklerler. Turistik ve ticari vizelerde istenen evraklar farklıdır. Kişiler işveren, çalışan, kamu çalışanı, emekli, eczacı-avukat olmalarına göre farklı evraklar hazırlarlar.

Polonya Turistik Vize İşveren Evrakları

Polonya kısa süreli turistik seyahatinde bulunan İşverenler Polonya vize evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri tamamlarlar:

 • Polonya vize talep dilekçesi- İşveren sahipleri ek dilekçe olarak işletmenin antetli kağıdına bir dilekçe hazırlar. Islak imza ile imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • İşletmenin Oda kaydı- 4 aydan eski olmayan asıl belge vize dosyasına eklenmelidir.
 • İşletmenin faaliyet belgesi- Faaliyet belgesinin aslı 4 aydan eski olmamalıdır.
 • İşletmenin vergi levhası- Son vergi yılının işlendiği vergi levhası fotokopisi verilmelidir.
 • İşletmenin ticari sicil gazete örneği- İşletmenin güncel kuruluş, hissedar, ortaklarının belirtildiği, sermaye artırımının ve adres değişikliği bilgilerinin bulunduğu belgenin fotokopisi sunulmalıdır.
 • İşletmenin imza sirküleri örneği- İmza sirküleri noter onaylı olmalıdır.
 • Bağkur Bildirimi- Bağkur hizmet dökümü barkotlu olarak alınmalıdır.
 • Şahıs banka hesap özetleri- Şahsi banka hesap özeti bankaca onaylı, imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Polonya Turistik Vize Kamu Evrakları

Polonya’ya gidecek kamu çalışanları Polonya vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Kurum izin ve görev belgesi- Resmi kurumdan alınan görev belgesi ve izin belgesi imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • 3 aylık maaş bordrosu- Son üç aylık maaş hesap hareketlerini gösteren maaş bordroları onaylı olmalıdır.
 • Kurum kimlik kartı- Resmi kurum kimlik kartının renkli fotokopisi verilmelidir.
 • SGK hizmet bildirimi- SGK hizmet dokümanı barkotlu olmalıdır, işe giriş bildirgesi düzenlenmelidir.

Polonya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Polonya kısa süreli seyahatlerinde işletme çalışanları Polonya vize evrakları ortak belgelerin dışında aşağıdaki belgeleri düzenler:

 • Polonya vize talep dilekçesi- İşletme başlıklı kağıdında seyahat amacını belirten ek bir dilekçe düzenlenmeli, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • İşletme güncel bildirimleri- İşletmenin dört aydan eski olmayan oda kaydı, faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil gazete fotokopileri verilmelidir. İmza sirküleri düzenlenmelidir.
 • SGK hizmet dökümü ile işe giriş bildirgesi- Çalışanların hizmet dökümleri ve işe giriş bildirgesi barkotlu olmalıdır.
 • Maaş hesap hareketleri- Son 3 ayı içeren maaş hesap hareketleri maaş bordrosu şeklinde düzenlenmelidir.

Polonya Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekliler Polonya seyahatleri için Polonya vize evrakları ortak belgelerle birlikte şu belgeleri verirler:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik kartının fotokopisi verilmelidir.
 • Emekli aylık bilgisi- Son 6 aya ilişkin emekli aylığının yattığı banka hesabının dökümü düzenlenmelidir. İmzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Emeklilik tescili- Emeklilik tescil kaydı barkotlu olarak alınmalıdır.

Polonya Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Polonya’ya turistik seyahatte bulunacak meslek grubunda bulunan kişiler Polonya vize evrakları ortak belgeler yanında şu belgeleri verirler:

 • İşletme antetli kağıdına yazılan dilekçe- Seyahat amacını belirten dilekçe imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • Avukatlar için belgeler- Avukatlık baro kaydı güncel olmalı, aslı verilmelidir. Kurum kimlik kartı fotokopisi verilmelidir. İmza beyannamesi düzenlenmelidir, vergi levhası fotokopisi sunulmalıdır.
 • Eczacılar için belgeler- Kayıtlı odadan eczacılık belgesinin aslı verilmelidir. Vergi levhası fotokopisi düzenlenmelidir.
 • Meslek oda kayıtları- Mimar, mühendis gibi diğer mesleğe sahip kişiler bağlı oldukları meslek birliği kaydını onaylı olarak sunarlar.

Polonya Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Çiftçileri Polonya vize evrakları dosyasında ek olarak şu belgeleri bulundururlar:

 • Ziraat odasından alınmış çiftçilik belgesi- Güncel çiftçilik belgesi sunulmalıdır.
 • Arsa ve bina tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri- Tüm varlıkların onaylı belgeleri sunulmalıdır.
 • Gelir kaynaklarının onaylı belgeleri- Diğer gelir kaynakları varsa onaylı olarak belgeleri sunulmalıdır.

Polonya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kişiler Polonya vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • SGK dökümleri- Hizmet ve tescil bildirimleri barkotlu olmalıdır.
 • Sponsor mektubu- Seyahati finanse edecek kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin yer aldığı garantör mektubu imzalanmalı ve onaylanmalıdır.

Polonya Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari bir seyahat amacıyla Polonya’ya giden İşverenler Polonya vize evrakları ortak belgelerle birlikte şu belgeleri verirler:

 • Polonya Ticari vize dilekçesi- Ticari vize talep dilekçesi işletmenin antetli kağıdında olmalıdır. İmzalı ve kaşeli olan dilekçede seyahat tarihleri belirtilmelidir.
 • Polonya Ticari vize başvuru formu- Vize başvuru formu hatasız doldurulmalıdır.
 • Polonya Ticari Davet mektubu– Polonya şirketi tarafından yazılan davet mektubunda iş bağlantıları ve bilgileri yer alır. Şirket yetkisinin kaşe ve imzası olmalıdır, yetkilinin pasaport ve kimlik bilgileri de verilmelidir.
 • İşletme evrakları- Güncel oda kaydı, sicil gazete fotokopisi, faaliyet belgesi, vergi levhası bildirimi ve imza sirküleri vize başvuru dosyasında olmalıdır.
 • İşletme banka hesapları- Son üç aya dair şirket banka hesap hareketleri onaylı bir halde verilmelidir.
 • Bağkur bildirimleri- SGK Bağkur bildirimleri barkotlu olmalıdır.

Polonya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları Polonya vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • Polonya Ticari vize dilekçesi- Seyahatin iş bağlantıları ile ilgili olduğunu belirten dilekçe firmanın antetli kağıdına yazılır.
 • Polonya vize başvuru formu- Polonya ticari vize başvuru formu doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • Polonya ticari davetiye- Polonya şirketi çalışanı davet eden ve garantör olduğunu belirten bir davetiye yollar. Yetkili kişi imzası ve kaşesi olmalıdır, kimlik ve pasaport bilgileri verilmelidir.
 • Firma bilgileri- Güncel faaliyet belgesi, vergi levha ve sicil gazete fotokopileri, oda kaydı ve imza sirküleri verilmelidir.
 • Firma banka hesap hareketleri- Firmanın hesap hareketleri imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenmelidir.
 • Maaş bordroları ve SGK bildirimleri- Çalışanın son üç aylık maaş bordrosunun yanında SGK hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi sunulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×