İrlanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
İrlanda Vizesi

İrlanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Avrupa’nın kuzeybatısında bir ada ülkesi olan İrlanda Cumhuriyeti, 1973 yılında Avrupa Birliği üyesi olsa da Schengen vizesi bölgesinde bulunmaz. İrlanda kendi vize prosedürlerini kısa süreli turistik ve ticari seyahatlerde de uyguları. Türk vatandaşları gezi amaçlı seyahatlerinde ve iş amaçlı seyahatlerinde Turistik vize ya da ticari vize almak durumundadır. İrlanda Vize Evrakları olarak bilinen belgeleri hazırlayan vize başvuru sahipleri vize merkezlerinde vize işlemlerini başlatabilirler.

İngiltere Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

İrlanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Vize işlemlerinin ilk adımı online doldurulan vize başvuru formudur, İngilizce doldurulan form tamamıyla doğru bilgilerle tamamlanmalıdır. İrlanda vizesi için parmak izi verme zorunluluğu yoktur. İrlanda Büyükelçiliği ve Konsolosluğu başvuruları direkt olarak kabul etmez, vize merkezlerinde vize başvuru işlemleri yapmak gerekir.

İrlanda vizesi nasıl alınır?

  İrlanda vizesi almak isteyen kişilerin öncelikle seyahat amaçları dahilinde vize başvurusu yapmaları gerekmektedir. Vize türüne göre belirlenen evrak listesi eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra bu belgeler ile birlikte konsolosluklara ya da başvuru merkezlerine müracaat edilerek vize alınabilir.

Irlanda için vize gerekli mi?

Evet, İrlanda ile Türkiye arasında vize muafiyeti durumu bulunmamaktadır. Bu yüzden bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşların vize alması şarttır.

İrlanda vizesi almak zor mu?

İrlanda vizesi almak isteyen kişiler gerekli olan vize evraklarını ve vize için hükümetin belirlediği şartları yerine getirdikleri takdirde vize işlemlerinde sorun yaşamazlar.

İrlanda vizeleri için istenen belgeler vize türüne ve başvuru yapan kişinin mesleki durumuna göre değişebilmektedir. Hangi vize türünde başvuru yapılırsa yapılsın kişilerin vermesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri eksiksiz tamamlayan kişiler vize başvuru işlemlerini başlatabilirler.

İrlanda Vize Evrakları- Ortak Belgeler

İrlanda vizesi almak isteyen kişiler vize türlerine ve seyahat amaçlarına uygun belgeler hazırlamak durumundadır. Bu belgeleri vize merkezlerine ileten kişiler vize işlemlerine başlayabilir. Kişisel ve mesleki bilgilerin yer aldığı ek belgeler olsa da İrlanda vizesi almak isteyenlerin vermesi zorunlu olan ortak belgeler bulunmaktadır.

İrlanda Vize Evrakları ortak belgeleri şunlardır:

 • Pasaport-eski pasaport aslı ve fotokopileri- 6 ay geçerli mevcut pasaportun ve varsa eski pasaportların ve vizelerin bulunduğu sayfaların renkli fotokopisi
 • Kimlik fotokopileri- T.C. kimlik kartlarının, görev kimliklerinin, emekli kimlik kartlarının renkli fotokopileri
 • Vize başvuru formu- İngilizce doldurulan vize başvuru formunun çıktısı, ıslak imzalı ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
 • Vize dilekçesi- İngilizce yazılmış seyahat tarihlerini, gezinin amacını belirten ve uygun vize türünü talep eden dilekçe muhakkak imzalanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf- 2 adet arka beyaz fonlu biometrik fotoğraf
 • Sağlık sigortası- 30.000 Euro veya 50.000 Dolar bedelleri sağlık sigorta poliçesi.
 • Vukuatlı nüfus kaydı örneği- E-devlet sitesinden alınabilen barkotlu tam vukuatlı nüfus kaydı, aile birey bilgileri ve ikametgah bilgileri olmalıdır.
 • Konfirme otel ve uçak rezervasyonları- Otel ve uçak rezervasyonları onaylı bir belge şeklinde sunulmalıdır.
 • Muvafakatname- 18 yaş altındaki çocukların ebeveynleri noter onaylı muvafakatname vermelidir.
 • Mali belgeler- Şahsi banka hesap dökümleri onaylı olmalıdır, maaş bordroları ve diğer gelir kalemleri belirtilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri, araç ruhsatları dosyaya eklenmelidir.
 • Mesleki belgeler- Çalışan ve işveren olan bireyler, emekliler mesleki durumlarını gösteren ve çalıştıkları kurum bilgilerini bildiren evrakları hazırlamalıdır.

İrlanda Turistik Vize İşveren Evrakları

İrlanda’ya turistik bir seyahatle gidecek işverenler İrlanda Vize Evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri vermelidir:

 • Bağlı bulunan ticari odadan alınmış faaliyet belgesi- Son bir aya ait şirketin sektörünü gösteren şirket faaliyet belgesinin aslı verilmelidir.
 • Ticaret sicil gazete fotokopisi- Şirketin yapısını ve hissedarlarını gösteren sicil gazete fotokopisi sunulmalıdır.
 • Vergi beyannamesi levhası- En son vergi dönemine ait vergi levhasının fotokopisi verilmelidir.
 • İmza beyannamesi fotokopisi- İmza sirküleri ve beyannameleri noter onaylı olmalıdır.
 • Şahsi ve şirket banka hesapları- Şahsi ve şirket banka hesap dökümleri ilgili bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınmalı, eklerinde imza sirküleri de bulunmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Kamu Evrakları

İrlanda seyahatinde bulunacak devlet memurları ortak belgeler dışında İrlanda Vize Evrakları dosyasına bazı belgeler eklemek durumundadır.

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Devlet memurunun görev kimlik kartı arkalı önlü renkli fotokopi olarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Resmi çalışma belgesi yetkili amirin onayı ile sunulmalıdır.
 • Maaş bordroları- Resmi maaş bordroları imzalı ve mühürlü olmalıdır, e-imza kabul edilir. Son dönem üç aylık olarak verilmelidir.
 • Resmi izin belgesi- Resmi kurumun yetkili amirinin onayladığı izin belgesi seyahat tarihleriyle aynı olmalıdır.
 • SGK belgeleri- İşe giriş bildirgesi, 4C dökümleri sunulmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Çalışan Evrakları

Kısa süreli İrlanda gezi seyahatlerinde şirket çalışanları İrlanda Vize Evrakları standart belgeler yanında şu evrakları hazırlarlar:

 • Şirket yazısı ve izin belgesi- Çalışanın şirketteki görevini belirtir yazı şirketin resmi başlıklı kağıdına yazılmalıdır, izin belgesi sunulmalıdır.
 • SGK dokümanları- İşe giriş bildirgesi ve 4 A hizmet dökümleri hazırlanmalıdır.
 • Gelir belgesi- Maaş bordrosu son 3 ayı içermelidir ve imzalı, kaşeli olmalıdır.
 • İzin bildirimi- Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren onaylı belge
 • Şirket belgeleri bildirimi- Vergi levhası, faaliyet belgesi, oda kaydı, imza beyannameleri gibi şirkete ilişkin belgeler sunulmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Emekli Evrakları

İrlanda seyahatine gidecek emekli kişiler İrlanda Vize Evrakları dışında bazı belgeleri düzenlemelidir.

 • Emekli kimliği fotokopisi- Onaylı emekli kimlik kartının renkli fotokopileri hazırlanmalıdır.
 • SGK tescili- Emekli tescili elektronik devlet uygulamasından alınabilir.
 • Emekli gelir bildirimi- Banka hesap özeti emekli aylığının alındığı bankanın imzalı ve kaşeli bildirimi olmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İrlanda kısa süreli gezi seyahatinde bulunacak meslek gruplarına dahil işverenler ve çalışanlar İrlanda Vize Evrakları yanında şu belgeleri vize başvuru merkezine iletirler:

 • Meslek oda kaydı- Bağlı bulunan mesleki oda kaydı onaylı olarak hazırlanmalıdır.
 • Mesleki bildirimler- İşverenler ve firma çalışanları güncel şirket belgelerini sunmalıdır, devlet memurları resmi kurum kartlarını fotokopi olarak verirler, izin belgeleri hazırlanmalıdır. Maaş bordroları düzenlenmelidir.
 • SGK bildirimleri- SGK hizmet dökümü ve işe giriş bildirgeleri hazırlanmalıdır.
 • Finansal belgeler- Şahsi ve şirket banka hesapları bildirimleri resmi onaylı olarak verilmelidir.

İrlanda Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari bir gaye ile İrlanda ticari vize almak isteyen işverenler İrlanda Vize Evrakları dosyasına şu ek belgeleri eklerler:

 • Ticari davetiye mektubu- İrlanda’daki şirketin başlıklı kağıdına yazılmış resmi iş davet mektubu düzenlenmelidir.
 • İşyeri bildirimleri- Firmanın şirket bilgileri verilmelidir; vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi gibi.
 • Şirket banka hesabı bildirimi- Şirket banka hesap hareketleri imzalı, sirkülerle beraber ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
 • SGK tescil bildirimi- 4B hizmet dökümleri ve sigorta primlerini gösteren belge barkotlu olarak alınmalıdır.
 • İş ilişkilerini gösteren yazılar- İrlanda’daki şirketle iş ilişkilerini yansıtan sözleşmeler ve fatura fotokopileri düzenlenmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- İngilizce yazılan ticari vize talep dilekçesi şirketin başlıklı kağıdına yazılır, iş ilişkisini ve seyahat plan ayrıntılarını içerir.
 • Organizasyon katılım bildirimi- Fuar gibi organizasyonlara katılım belgeleri sunulmalıdır.

İrlanda Ticari Vize Çalışan Evrakları

İrlanda’da iş amaçlı bir görevle bulunacak şirket çalışanları İrlanda Vize Evrakları standart  belgeler dışında vermesi gereken belgeler şunlardır:

 • Vize talep dilekçesi- İngilizce yazılan vize talep dilekçesinde çalışanın iş görevi, seyahat amacı ve seyahat tarihleri açıkça belirtilmelidir.
 • SGK bildirimleri- SGK hizmet dökümleri, işe giriş bildirgesi barkotlu olarak alınmalıdır.
 • Gelir bildirimleri- Maaş bordrosu son 3 aya ait olmalı, imzalı ve kaşeli hazırlanmalıdır.
 • Şirket bilgileri- Şirketin güncel bilgileri vergi beyanname levhası, odadan alınmış faaliyet belgesi, imza sirküler, ticaret sicil gazete fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Ticari davetiye mektubu- İrlanda şirketinin başlıklı kağıdına yazılmış ticari davetiyede vize başvurusunda bulunan çalışanın bilgileri de yer alır.
 • Organizasyon bildirimi- İştirak edilecek fuar gibi katılımların bilgileri bildirilmelidir.

İrlanda Vizesi Önemli Notlar 2022

İrlanda Vize İstiyor Mu?

İrlanda ülkesi de diğer birçok ülke gibi vize talebi içerisinde bulunmaktadır. İrlanda vizesi ise sadece İrlanda ülkesinin sınırları içerisinde kullanılabilen bir vizedir. Ülke içerisine giriş ve çıkış şartları, her ülkenin siyasi yapısından dolayı farklı kriterlere sahiptir.

 Bu nedenden dolayı özerk olmayı seçmişlerdir. Başvuru merkezleri aracılığı ile işlemleri kabul eden İrlanda, kişinin vize başvurusu için seyahat içeriğine, kategorisine ve seyahat amacına göre değişkenlikler göstererek, farklı süreler ile vize vermektedirler. 11 farklı türde mevcut olan İrlanda vize başvuruları, kişi için en doğru başvuru kategorisine göre karar vermektedir. Belirtmekte fayda vardır ki; yapılmış olan pek çok vize başvurusu, taraflara yanlış kategoride iletildiği için olumsuz olarak sonuçlanmaktadır. İrlanda vize ücreti ise 185 Euro’dur.

İrlanda Vize Merkezi

İrlanda ülkesine ait vize merkezleri, kişinin adı altında başvuru yapmasından dolayı, kişilere hizmet sunan bir merkezdir. Bu adımda ilk olarak uzman bir vize kadrosuna sahip İrlanda vize danışmanları sayesinde, kişiye en uygun başvuru kategorisi seçilerek süreç içerisinde izlemesi adına bir yol haritası oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde başvurulan kategori adına doğru ve uygun olan evrakların hazırlanması tamam olduğunda, operasyon bölümleri tarafınca teslim alınmaktadır.

Bu evraklar ışında ise kişi, online İrlanda vize formunu İngilizce dilinde doldurmak zorundadır. Ancak taraflara sunulan evrakların içerisindeki bilgilerin kesinlikle birbiri ile uyumlu olması ve eksik ya da hatalı bilgiler yer almaması gerekmektedir. Aksi halde başvuru sürecinin değerlendirilmesinde kişi, olumsuz bir geri dönüt ile karışılabilmektedir. Online formlar, evrak kontrol listeleri, kişinin kategorisine uygun olarak hazırlanmış belgeler neticesinde pasaportta eklenerek İrlanda vize başvuru dosyasının hazır bir halde getirilmesi gerektir.

 İrlanda ülkesinin vizesi adına yapılan başvurularında dikkat edilmesi gereken en önemli huşulardan bir tanesi ise başvuru için hazırlanan evrakların taraflarca istenilen bir düzeyde, formatta ve gerekli görülmesi halinde ise onaylı tercümesi yapılmış evraklar ile taraflara ibraz edilmelidir. Ancak bu ince detaylara dikkat edilmez ise, başvuru merkezi tarafınca dosya işleme alınmamaktadır.

Bunun yanı sıra İrlanda vize başvurularında parmak izi alınmamaktadır. Bu nedenden dolayı vize merkezleri kişiden alacağı vize başvurusunun vekalet formu ile başvuru merkezine kadar gidilmeden kişinin adına başvuru yapabilmektedir. Bunun akabinde de kişi, yaşayabileceği zaman kaybından korunmaktadır.

İrlanda Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

 • Pasaport: Son 10 yıl içerisinde çıkartılmış olup, vizenin işlenebilir olması adına en az 2 sayfasının boş olması gerekmektedir. Eski ve yıpranmamış bir pasaport olmasına da dikkat edilmelidir. Pasaport, seyahat bitiminde itibaren devamlılık açısında en az 6 ay daha geçerli olmalıdır.
 • Kimlik: Kişinin kimliğinin ön ve ar yüzünün net bir şekilde fotokopisi eklenmelidir.
 • İrlanda Vize Başvuru Formu: Eksiksiz ve birbiri ile tutarlı form olması gerekmektedir. Ayrıca kişi tarafından da ıslak imzalı olması gerekmektedir.
 • Biyometrik Fotoğraf: Biyometrik olarak çektirilmiş güncel, en eski 6 ay içerisinde çektirilmiş olmasına gerekmektedir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Sigorta, ulusal olmalıdır ve tüm ülkeleri bünyesinde barındırmalıdır.
 • Banka Hesap Hareketleri: Kişinin son 3 ayını kapsaması şartı ile banka hesap döküm belgesinin banka tarafından onaylı, kaşeli ve ıslak imzalı bir şeklindeki belgesi de dosya içerisine eklenmelidir.
 • Vize Başvuru Dilekçesi: Başvuru sahibi tarafından seyahat amacını ve nedenini belirten net bir belge olmalıdır.
İrlanda vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/irlanda-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İrlanda Vize İstiyor Mu?

İrlanda vizesi hakkında merak edilen pek çok soru bulunmaktadır. Bunlara dair en çok sorulanlar, bu yazı içerisinde sizlerle paylaşılacaktır.

İlk olarak İrlanda vize istiyor mu sorusu ile başlayalım. İrlanda, Türk vatandaşları için hem kısa süreli hem de uzun süreli kalma durumlarında vize istemektedir. Yani bu ülke ile aramızda vize muafiyeti bulunmamaktadır.

İrlanda vizesi kolay mı sorusunun yanıtı da başvurulan vize türü ile alakalıdır. Eğer kısa süreli bir vize türü için başvuruda bulunduysanız ülkenize döneceğinizi kesin olarak kanıtladıktan sonra vize almanız çok kolaydır. Ancak uzun süreli kalma gerektiren vizelerin biraz daha zorlu olduğunu belirtebiliriz.

İrlanda vizesi ile İngiltere’ye girilir mi sorusunun yanıtı olumsuzdur. İngiltere vizesi ile İrlanda’ya giriş yapılsa da, İrlanda vizesi ile İngiltere’ye giriş yapılamamaktadır.

İrlanda vizesi için gerekli evraklar ise vize türüne göre farklılık göstermekte olup, hepside aynı olan temel belgeler şu şekildedir:

 • En az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
 • Kimlik fotokopisi
 • Sabıka Kaydı
 • Maaş bordrosu
 • Güncel banka hesap dökümleri
 • Adli sicil kaydı
 • Tam vukuatlı nüfusa kayıt
 • Biyometrik fotoğraf

İrlanda vizesi zor mu sorusu için uzun dönem alınacak olan vizelerin biraz daha zahmetli yani zor olduğunu belirtmek yanlış olmaz.

İrlanda vizesi kaç günde çıkar merak edenlere bu sürecin 7 ila 15 gün aralığında olduğunu söyleyelim.

İrlanda Vizesi Ücreti

Vize Bedeli
İrlanda Turistik Vize 185 Euro
İrlanda Ticari Vize 185 Euro
İrlanda Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 185 Euro
İrlanda Transit Vizesi 185 Euro
İrlanda Şoför Vizesi 185 Euro
İrlanda Öğrenci Vizesi 185 Euro
İrlanda Çalışma Vizesi 200 Euro
İrlanda vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/irlanda-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İrlanda Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İrlanda’ya çalışmak için gitmek isteyen kişilerin öncelikle İrlanda çalışma vizesi alması gerekmektedir. Bu vize ile birlikte ülke sınırları içerisinde 90 günden fazla kalmak mümkün olacaktır.

İrlanda çalışma vizesi için gerekli evraklar arasında en önemlisi, iş verenin gönderdiği davet mektubudur. Bu davetiye olmadığı sürece çalışma vizesi almanız çok zordur. Geri kalan diğer evraklar da; pasaport, kimlik fotokopisi, tam vukuatlı nüfusa kayıt örneği, sabıka kaydı, banka hesap dökümleri, biyometrik fotoğraf gibi belgelerdir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde sizlerden ek evrak talebinde bulunabilir.

Çalışma vizesi almak isteyenler gerekli evraklar ile birlikte İrlanda Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen başvuru merkezlerine müracaat edebilirler.

İrlanda vizesi kolay mı diye soranlar için kısa süreli vizelerin kolay alındığını ancak uzun süreli vizelerde bazı zahmetlerin yaşandığı doğrudur. Kısacası bu yanıt sizin başvuracağınız vize türüne göre farklılık gösterecektir.

İrlanda vizesi kaç günde çıkar sorusunun yanıtı da yine başvuracağınız vize türüne göre farklılık gösterecektir. Örneğin; turistik vizeler yaklaşık 10 gün içerisinde sonuçlanırken, uzun süreli vizeler daha geç tarihlerde açıklanmaktadır.

İrlanda’nın vize istemediği ülkeler toplamda 53 tanedir. Bunlardan bazılarını; Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Andorra şeklinde sıralayabiliriz.

İrlanda vizesi açıldı mı sorusunun yanıtı olarak ülke 22 Haziran 2020 tarihinde başvuruları açmıştır. Ancak sadece uzun dönem kalma gerektiren vize türleri işleme alınmaktadır. Şu anki süreç hakkında kesin bir bilgi verilmemiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×