İrlanda Vize Evrakları: Turistik - Ticari [2023] - Eraytur
İrlanda Vizesi

İrlanda Vize Evrakları: Turistik – Ticari [2023]

Avrupa’nın kuzeybatısında bir ada ülkesi olan İrlanda Cumhuriyeti, 1973 yılında Avrupa Birliği üyesi olsa da Schengen vizesi bölgesinde bulunmaz. İrlanda kendi vize prosedürlerini kısa süreli turistik ve ticari seyahatlerde de uyguları. Türk vatandaşları gezi amaçlı seyahatlerinde ve iş amaçlı seyahatlerinde Turistik vize ya da ticari vize almak durumundadır. İrlanda Vize Evrakları olarak bilinen belgeleri hazırlayan vize başvuru sahipleri vize merkezlerinde vize işlemlerini başlatabilirler.

 

İrlanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Vize işlemlerinin ilk adımı online doldurulan vize başvuru formudur, İngilizce doldurulan form tamamıyla doğru bilgilerle tamamlanmalıdır. İrlanda vizesi için parmak izi verme zorunluluğu yoktur. İrlanda Büyükelçiliği ve Konsolosluğu başvuruları direkt olarak kabul etmez, vize merkezlerinde vize başvuru işlemleri yapmak gerekir.

İrlanda vizeleri için istenen belgeler vize türüne ve başvuru yapan kişinin mesleki durumuna göre değişebilmektedir. Hangi vize türünde başvuru yapılırsa yapılsın kişilerin vermesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri eksiksiz tamamlayan kişiler vize başvuru işlemlerini başlatabilirler.

İrlanda Vize Evrakları- Ortak Belgeler

İrlanda vizesi almak isteyen kişiler vize türlerine ve seyahat amaçlarına uygun belgeler hazırlamak durumundadır. Bu belgeleri vize merkezlerine ileten kişiler vize işlemlerine başlayabilir. Kişisel ve mesleki bilgilerin yer aldığı ek belgeler olsa da İrlanda vizesi almak isteyenlerin vermesi zorunlu olan ortak belgeler bulunmaktadır.

İrlanda Vize Evrakları ortak belgeleri şunlardır:

 • Pasaport-eski pasaport aslı ve fotokopileri- 6 ay geçerli mevcut pasaportun ve varsa eski pasaportların ve vizelerin bulunduğu sayfaların renkli fotokopisi
 • Kimlik fotokopileri- T.C. kimlik kartlarının, görev kimliklerinin, emekli kimlik kartlarının renkli fotokopileri
 • Vize başvuru formu- İngilizce doldurulan vize başvuru formunun çıktısı, ıslak imzalı ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
 • Vize dilekçesi- İngilizce yazılmış seyahat tarihlerini, gezinin amacını belirten ve uygun vize türünü talep eden dilekçe muhakkak imzalanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf- 2 adet arka beyaz fonlu biometrik fotoğraf
 • Sağlık sigortası- 30.000 Euro veya 50.000 Dolar bedelleri sağlık sigorta poliçesi.
 • Vukuatlı nüfus kaydı örneği- E-devlet sitesinden alınabilen barkotlu tam vukuatlı nüfus kaydı, aile birey bilgileri ve ikametgah bilgileri olmalıdır.
 • Konfirme otel ve uçak rezervasyonları– Otel ve uçak rezervasyonları onaylı bir belge şeklinde sunulmalıdır.
 • Muvafakatname- 18 yaş altındaki çocukların ebeveynleri noter onaylı muvafakatname vermelidir.
 • Mali belgeler- Şahsi banka hesap dökümleri onaylı olmalıdır, maaş bordroları ve diğer gelir kalemleri belirtilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri, araç ruhsatları dosyaya eklenmelidir.
 • Mesleki belgeler- Çalışan ve işveren olan bireyler, emekliler mesleki durumlarını gösteren ve çalıştıkları kurum bilgilerini bildiren evrakları hazırlamalıdır.

İrlanda Turistik Vize İşveren Evrakları

İrlanda’ya turistik bir seyahatle gidecek işverenler İrlanda Vize Evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri vermelidir:

 • Bağlı bulunan ticari odadan alınmış faaliyet belgesi- Son bir aya ait şirketin sektörünü gösteren şirket faaliyet belgesinin aslı verilmelidir.
 • Ticaret sicil gazete fotokopisi- Şirketin yapısını ve hissedarlarını gösteren sicil gazete fotokopisi sunulmalıdır.
 • Vergi beyannamesi levhası- En son vergi dönemine ait vergi levhasının fotokopisi verilmelidir.
 • İmza beyannamesi fotokopisi- İmza sirküleri ve beyannameleri noter onaylı olmalıdır.
 • Şahsi ve şirket banka hesapları- Şahsi ve şirket banka hesap dökümleri ilgili bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınmalı, eklerinde imza sirküleri de bulunmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Kamu Evrakları

İrlanda seyahatinde bulunacak devlet memurları ortak belgeler dışında İrlanda Vize Evrakları dosyasına bazı belgeler eklemek durumundadır.

 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Devlet memurunun görev kimlik kartı arkalı önlü renkli fotokopi olarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Resmi çalışma belgesi yetkili amirin onayı ile sunulmalıdır.
 • Maaş bordroları- Resmi maaş bordroları imzalı ve mühürlü olmalıdır, e-imza kabul edilir. Son dönem üç aylık olarak verilmelidir.
 • Resmi izin belgesi– Resmi kurumun yetkili amirinin onayladığı izin belgesi seyahat tarihleriyle aynı olmalıdır.
 • SGK belgeleri- İşe giriş bildirgesi, 4C dökümleri sunulmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Çalışan Evrakları

Kısa süreli İrlanda gezi seyahatlerinde şirket çalışanları İrlanda Vize Evrakları standart belgeler yanında şu evrakları hazırlarlar:

 • Şirket yazısı ve izin belgesi- Çalışanın şirketteki görevini belirtir yazı şirketin resmi başlıklı kağıdına yazılmalıdır, izin belgesi sunulmalıdır.
 • SGK dokümanları- İşe giriş bildirgesi ve 4 A hizmet dökümleri hazırlanmalıdır.
 • Gelir belgesi- Maaş bordrosu son 3 ayı içermelidir ve imzalı, kaşeli olmalıdır.
 • İzin bildirimi- Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren onaylı belge
 • Şirket belgeleri bildirimi- Vergi levhası, faaliyet belgesi, oda kaydı, imza beyannameleri gibi şirkete ilişkin belgeler sunulmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Emekli Evrakları

İrlanda seyahatine gidecek emekli kişiler İrlanda Vize Evrakları dışında bazı belgeleri düzenlemelidir.

 • Emekli kimliği fotokopisi- Onaylı emekli kimlik kartının renkli fotokopileri hazırlanmalıdır.
 • SGK tescili- Emekli tescili elektronik devlet uygulamasından alınabilir.
 • Emekli gelir bildirimi- Banka hesap özeti emekli aylığının alındığı bankanın imzalı ve kaşeli bildirimi olmalıdır.

İrlanda Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İrlanda kısa süreli gezi seyahatinde bulunacak meslek gruplarına dahil işverenler ve çalışanlar İrlanda Vize Evrakları yanında şu belgeleri vize başvuru merkezine iletirler:

 • Meslek oda kaydı- Bağlı bulunan mesleki oda kaydı onaylı olarak hazırlanmalıdır.
 • Mesleki bildirimler- İşverenler ve firma çalışanları güncel şirket belgelerini sunmalıdır, devlet memurları resmi kurum kartlarını fotokopi olarak verirler, izin belgeleri hazırlanmalıdır. Maaş bordroları düzenlenmelidir.
 • SGK bildirimleri- SGK hizmet dökümü ve işe giriş bildirgeleri hazırlanmalıdır.
 • Finansal belgeler- Şahsi ve şirket banka hesapları bildirimleri resmi onaylı olarak verilmelidir.

İrlanda Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari bir gaye ile İrlanda ticari vize almak isteyen işverenler İrlanda Vize Evrakları dosyasına şu ek belgeleri eklerler:

 • Ticari davetiye mektubu- İrlanda’daki şirketin başlıklı kağıdına yazılmış resmi iş davet mektubu düzenlenmelidir.
 • İşyeri bildirimleri- Firmanın şirket bilgileri verilmelidir; vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi gibi.
 • Şirket banka hesabı bildirimi- Şirket banka hesap hareketleri imzalı, sirkülerle beraber ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
 • SGK tescil bildirimi- 4B hizmet dökümleri ve sigorta primlerini gösteren belge barkotlu olarak alınmalıdır.
 • İş ilişkilerini gösteren yazılar- İrlanda’daki şirketle iş ilişkilerini yansıtan sözleşmeler ve fatura fotokopileri düzenlenmelidir.
 • Vize talep dilekçesi- İngilizce yazılan ticari vize talep dilekçesi şirketin başlıklı kağıdına yazılır, iş ilişkisini ve seyahat plan ayrıntılarını içerir.
 • Organizasyon katılım bildirimi- Fuar gibi organizasyonlara katılım belgeleri sunulmalıdır.

İrlanda Ticari Vize Çalışan Evrakları

İrlanda’da iş amaçlı bir görevle bulunacak şirket çalışanları İrlanda Vize Evrakları standart  belgeler dışında vermesi gereken belgeler şunlardır:

 • Vize talep dilekçesi- İngilizce yazılan vize talep dilekçesinde çalışanın iş görevi, seyahat amacı ve seyahat tarihleri açıkça belirtilmelidir.
 • SGK bildirimleri- SGK hizmet dökümleri, işe giriş bildirgesi barkotlu olarak alınmalıdır.
 • Gelir bildirimleri- Maaş bordrosu son 3 aya ait olmalı, imzalı ve kaşeli hazırlanmalıdır.
 • Şirket bilgileri- Şirketin güncel bilgileri vergi beyanname levhası, odadan alınmış faaliyet belgesi, imza sirküler, ticaret sicil gazete fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Ticari davetiye mektubu- İrlanda şirketinin başlıklı kağıdına yazılmış ticari davetiyede vize başvurusunda bulunan çalışanın bilgileri de yer alır.
 • Organizasyon bildirimi- İştirak edilecek fuar gibi katılımların bilgileri bildirilmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×