Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] - Eraytur
Danimarka Vizesi

Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Danimarka Kuzey Avrupa’da yer alan ve Schengen vize bölgesinde bulunan bir ülkedir. Umumi pasaporta sahip Türk vatandaşları Danimarka seyahatlerinde Schengen C ve D tipi vize almak durumundadır. Kısa süreli seyahatler için alınacak vize türü C tipi Schengen vizesidir, bu vize ile 90 günden az turistik seyahatler, ticari amaçlı seyahatler, aile-akraba-arkadaş ziyaretleri, kültürel ve sportif etkinlik seyahatleri, kısa süreli eğitim seyahatleri yapılabilir. D tipi vizeler çalışma ve oturum izinleri, aile birleşimi vizelerini içerir. Her vize türü için Danimarka Vize Evrakları dosyası oluşturulmalı ve vize başvuru merkezleri aracılığı ile vize işlemleri başlatılmalıdır.

Çin Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Hangi vize türüne başvurulursa başvurulsun vize başvuru sahiplerinin tamamlaması gereken ortak vize evrakları bulunmaktadır. Bu vize evraklarına ek olarak seyahat amacı ve kişinin mesleki durumuna göre ek evraklar düzenlenmesi gerekebilir.

Danimarka vize işlemleri Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Ankara Büyükelçiliği ve yetkili vize merkezleri ve seyahat acenteleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Danimarka vize veriyor mu?

Evet, Danimarka’ya seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahat amaçlarına uygun vize almaları zorunludur.

Danimarka vizesi için neler gerekli?

Danimarka vizesi almak için kişilerin öncelikle seyahat amaçları doğrultusunda vize başvurusu yapmaları şarttır. Vize başvurusu için sizlerden talep edilen evrak listesi ve vize şartları yerine getirildikten sonra bu belgeler ile birlikte müracaatlarınız vize başvuru merkezlerine ya da konsolosluklara gerçekleştirebilirsiniz.

Danimarka çalışma vizesi nasıl alınır?

Danimarka çalışma vizesi almak isteyen kişilerin öncelikle ilgili evraklar ile birlikte vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bunun için en önemli evraklardan bir tanesi de işverenin imzaladığı iş davet mektubudur.

Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]
Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Danimarka Vize Evrakları-Temel Vize Belgeleri

Danimarka seyahatinde bulunacak her vize başvuru sahibi tüm vize türleri için kişisel bilgilerini, finansal durumlarını içeren ve düzenlemekte zorunlu oldukları belgeleri tamamlayarak vize başvuru dosyasına eklemelidir. Danimarka Vize Evrakları vize merkezlerine teslim edilir ve vize işlemleri başlatılır.

Danimarka vizeleri için verilmesi gereken temel vize belgeleri şunlardır:

 • Pasaportlar- Vize bitim tarihinden sonra 3 ay geçerli pasaportun 2 boş sayfası bulunmalıdır. Renkli fotokopileri dosyaya eklenmelidir. Varsa eski pasaport ve Schengen vizeleri fotokopileri de verilmelidir.
 • Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu- Vize merkezlerinden elde edilen başvuru formu eksiksiz doldurulmalı, verilen bilgiler doğru olmalıdır. Islak imza ile imzalanan çıktısı tarih bilgisi içermelidir.
 • Fotoğraf- 2 adet biyometrik fotoğraf güncel olmalıdır. Beyaz arka fonlu fotoğraflar 35mmx45mm boyutlarındadır.
 • Danimarka Vize Talep Dilekçesi- Vize talep dilekçesinde seyahat amacı ve tarihleri belirtilmeli, kişisel ve mesleki durum bilgileri yer almalıdır.
 • Nüfus Kayıt Örneği- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği aile bireylerinin ikametgahlarını da içermelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası- Vize merkezlerinde düzenlenebilen Uluslararası sağlık sigortası en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Mali Durumu Gösteren Resmi Evraklar- Banka hesap dökümleri banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir, faiz-kira gelirleri belgelendirilmelidir. Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri dosyaya eklenmelidir.
 • Kimlik fotokopisi- Danimarka Vize Evrakları dosyasında kimlik kartının önlü arkalı çekilen renkli fotokopisi olmalıdır.
 • Ulaşım ve konaklama belgeleri- Seyahat için ulaşım ve konaklama rezervasyonları onaylı belge olarak sunulmalıdır.
Bu evrakların yanı sıra kişiler mesleki durumlarına göre istenen belgeleri hazırlamalı ve vize başvuru merkezlerine teslim etmelidir. Turistik ve ticari seyahatlerde istenen belgeler farklılık göstermektedir.

Danimarka Turistik Vize İşveren Evrakları

Danimarka gezi amaçlı seyahatte bulunan şirket sahipleri ortak Danimarka Vize Evrakları dışında şu belgeleri hazırlamalıdırlar:

 • Şirket evrakları- Güncel şirket evraklarından faaliyet belgesi 1 aydan eski olmamalıdır. Vergi levhası, sicil gazetesi, imza sirküleri fotokopileri verilmelidir.
 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerinin yer aldığı yazı imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
 • SGK hizmet dökümü- SGK tescil ve hizmet dökümü e-devletten alınabilir.
 • Şirket banka hesabı- Şirket hesabı son 3 aylık dökümü, şahsi banka hesap özetinin yanında verilmelidir. Her iki belgede banka tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] 1 – danimarka turistik vize

Danimarka Turistik Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları turistik Danimarka gezileri için kısa süreli vize almak için başvurduklarında herkesin vermesi gereken temel belgeler dışında şu belgeleri verirler:

 • Şirket yazısı- Antetli kağıda yazılan yazıda çalışanın görev ve yetkileri belirtilir.
 • Banka hesap özeti- Çalışanların banka hesaplarında 7.000 TL bakiye olmalıdır. Son 3 ayın hesap hareketleri imzalı ve kaşeli olarak sunulur.
 • SGK Belgeleri- İşe giriş bildirgesi, hizmet dökümü e-devletten alınır.
 • Maaş Belgeleri- Son 3 aylık maaş bordroları firma muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • İzin belgesi- Seyahat tarihlerinde çalışanın izinli olduğunu gösteren belge.

Danimarka Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu kurumlarında çalışanlar resmi durumlarını gösteren ek belgeleri hazırlarlar. Bu belgeler:

 • SGK hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi- E-devlet üzerinden alınan belgeler Danimarka Vize Evrakları dosyasında olmalıdır.
 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Önlü arkalı renkli fotokopi halinde verilir.
 • Resmi izin belgesi- E-imzalı ya da mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Kurumun antetli kağıdına mühürlü, ıslak imzalı veya e-imzalı olarak düzenlenir.
 • Maaş bordroları- Mühürlü, imzalı son 3 aya ait maaş bordroları e-imzalı olarak e-devletten de alınabilir.

Danimarka Turistik Vize Emekli Evrakları

Danimarka vizesi almak isteyen emekliler şu belgeleri ortak belgelerin yanında vize başvuru dosyasına eklemelidir:

 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının renkli fotokopisi.
 • Emekli banka hesap özeti- Emekli aylığının alındığı banka hesap hareketleri imzalı ve kaşeli, son 3 aya ait olmalıdır.
 • SGK emekli tescili- SGK hizmet ve tescil dökümü e-devletten kolayca alınabilir.

Danimarka Turistik Vize Avukat/Eczacı Evrakları

Avukat, Eczacı, doktor, mühendis gibi meslek gruplarında çalışanlar Danimarka Vize Evrakları temel belgeler dışında şu evrakları vermelidirler:

 • Meslek oda kaydı- Avukatlar baro, doktorlar Tabipler Birliği kayıtlarını belgelendirmelidir. Diğer meslek grupları bağlı bulundukları oda kayıtlarını verirler.
 • Şirket bilgileri- İşveren ve çalışan durumundakiler güncel şirket bilgilerini vermek durumundadır. Son 1 aylık faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari oda kaydı, sicil gazetesi bu evraklar arasındadır.
 • Maaş bordroları- Çalışanlar ve devlet memurları son 3 aya ait maaş bordrolarını onaylı olarak sunmalıdır.
 • SGK işe giriş bildirgesi- Çalışanlar işe giriş bildirgesini, hizmet dökümünü vermelidir.
 • Görev yazısı- Görev yazısı ve görev kimlik kartı fotokopisi hazırlanmalıdır.
 • İzin belgesi- Çalışanlar ve devlet memurları seyahat tarihinde izinli olduklarını onaylı olarak belgelemelidir.

Danimarka Ticari Vize İşveren Evrakları

Danimarka Schengen C tipi vize başvurularında bulunan ve iş amacı ile bu ülkeye seyahat eden işverenlerin Danimarka Vize evrakları ortak belgeler dışında vermesi gereken evraklar şunlardır:

 • Vize talepçe dilekçesi- Sahip olunan şirketin antetli kağıdına yazılması gereken dilekçede seyahat tarihleri ve iş görüşmelerinin ayrıntılı planı bulunmalıdır.
 • Ticari davetiye- Danimarka’daki şirketin düzenleyeceği belgede davet edilen kişinin bilgileri ve davet eden kişinin mali ve kişisel bilgileri olmalıdır. Şirket antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Güncel tarihli şirket evrakları- Son 1 aya ait faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri, oda kaydı dosyada bulunmalıdır.
 • SGK Belgeleri- Barkotlu hizmet dökümü ve işe  giriş bildirgesi e-devletten alınabilir.
 • Şirket banka hesap özeti- Son3 aya ait hesap hareketlerinin bulunduğu hesap dökümü banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] 2 – danimarka ticari vize

Danimarka Ticari Vize Çalışan Evrakları

Danimarka ticari seyahatine görevli olarak katılan şirket çalışanları şu ek belgeleri sunar:

 • Şirket yazısı- Şirket antetli kağıdına yazılan yazıda çalışanın görevi ve yetkileri belirtilir.
 • Şirket evrakları- Tamamı güncel olacak şirket belgeleri vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, oda kaydı, sicil gazete fotokopisidir.
 • Maaş bordrosu- Çalışanın maaş bordrosu onaylı olarak son 3 aya ait gelirlerini gösterir.
 • Ticari davetiye- Danimarka’daki şirket yetkilisi tarafından düzenlenen belgede çalışanın kişisel bilgileri bulunmalıdır. İş amacı net olarak ifade edilmelidir.
 • Davet eden kişinin kimlik belgeleri- Danimarka’daki şirket yetkilisinin pasaportu veya oturum izni fotokopisi sunulmalıdır.

Danimarka Vizesi Önemli Notlar 2021

Danimarka’ya Gitmek İçin Vize Gerekli Midir?

Danimarka, vize isteyen ülkeler arasına girmektedir ve gerçekleştirilmesi zorunlu bir işlemdir. Danimarka seyahatinin gerçekleştirebilmesi adına Danimarka vizesi alınması gerekir iken, Danimarka vize işlemlerine doğru olan ve eksiksiz evraklar/belgeler ile adım atılmalıdır. Eksiksiz bir şekilde hazırlanmış ve doğru hazırlanmış evraklar ile yapılacak olan başvurular Danimarka vize işlemleri sırasında karşılaşabilecek mümkün zaman kayıplarını en aza indirgeyecektir.

Danimarka vize işlemlerine son 10 içerisinde alınmış ve Danimarka seyahatinin bitimi tarihinden bu yana dek en az 3 yıl geçerliliği olan pasaportlar kullanılmalıdır. Yıpranmış ve eski bir görüntüye sahip olan pasaportlar kesinlikle yenilenmelidir.

Bu koşulları barındıran pasaportlar ile yapılacak olan başvurularda Danimarka Başkonsolosluğu onay vermiş olabilir fakat Danimarka’ya giriş görevlilerinin inisiyatifinde de olacaktır. Kısaca belirtecek olursak pasaport içerisinde bulanabilecek uygunsuzluk nedenleri ile başarısız bir seyahat gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksektir.

Danimarka Vize Türleri Nelerdir?

Danimarka 90 günden az gerçekleştirilecek olan seyahatler adına Schengen vizesi, 90 günden daha fazla gerçekleştirilecek olan seyahatler için ise uzun süreli bir D vizesi veriyor. Danimarka’da gerçekleştirilecek olan kısa zamanlı seyahatler için Schengen vize çeşitleri aşağıdaki gibidir;

 • Danimarka Turistik Vize
 • Danimarka Eğitim/Araştırma Ziyaret Vizesi
 • Danimarka Kültürel/Spor Ziyaret Vizesi
 • Danimarka Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi
 • Danimarka Ticari Vize

Ancak Danimarka’da gerçekleştirilecek uzun zamanlı seyahatlerin çeşitleri ise;

 • Aile Birleşimi
 • Çalışma
 • Eğitim Vizesi
 • Au-Pair

Danimarka Vizesine Nereden Başvurulur?

Danimarka vizesi işlemleri Danimarka Konsolosluğu ve yahut Danimarka Büyükelçiliği taraflarınca verilmektedir. Fakat her iki temsilcilik de istisnai durumların dışında direkt olarak başvuru kabul etmemektedir. Bu nedenden dolayı Danimarka vize işlemleri Danimarka Konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu vize merkezleri ya da danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Danimarka Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar ve Belgeler

Danimarka diplomatik temsilcileri, direkt olarak yapılan vize başvurularını istisnai durumlar dışında kabul etmemektedir. Bu nedenden kaynaklanarak Danimarka Konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu tarafların aracılığı ile başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak bireyin evraklarının eksiksiz ve doğru bir şekilde istenilen taraflara sunulması, başvuruyu ve başvuru sürecini olumlu bir yönde etkilemektedir.

Vize başvurusu Danimarka Konsolosluğu tarafınca onay görmüş olsa dahi, sınır polisleri ülkeye girişlere izin vermeyebilmektedir. Seyahat sırasınca seyahat sağlık sigortası benzeri evrakların yanınızda bulundurulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca Danimarka vize ücreti 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren 110 Euro olarak belirlenmiştir.

Danimarka vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve belgeler;

 • Pasaport: Danimarka vize işlemlerinde son 10 yıl içerisinde alınmış pasaport ve seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 3 yıl geçerliliğinin olması koşulu vardır. Vizenin işlenebilmesi adına pasaportun en az 2 sayfası boş ve işlenebilir olmalıdır. Yıpranmış, eski ve sayfaları bulunmayan/bulunamayan pasaportlar başvuru işlemlerinden önce yenilenmelidir. Ancak lacivert pasaportlar ile yapılan başvuru işlemleri gerçekleştirilememektedir. Yanı sıra kızlık soy adı ile çıkartılmış olan pasaportlar evlenildikten sonra geçerliliğini yitirmektedir. Bu nedenden dolayı isim ya da soy isim değiştiği takdirde yeni pasaport çıkartılmalıdır. Pasaportlarda mevcut olan eski Schengen vizelerinin Amerika, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, Kore, Yeni Zelanda ve Avusturalya devletlerine ait olan vizelerin fotokopileri de vize başvuru esnasında dosyaya eklenmelidir.
 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf bulunmalıdır. Fotoğrafın arka fonunda bulunan renk beyaz olmalıdır ve fotoğrafta başvuru yapacak bireyin yüzü, çenesi, kulakları, alnı, boynu, gözleri, kaşları ve ağzı net olmalıdır. Danimarka vize başvurusu adına sunulan fotoğrafların, pasaportta mevcut olan herhangi bir vizede kullanılmamış olunmasına dikkat edilmektedir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün çekilmiş olan fotokopisi başvuru yapılacak dosyanın içerisine eklenmelidir. Fakat yeni çipli kimlik başvurusu yapılmış ise kimliğin Danimarka vize başvurusu esnasında da kimlik kişinin eline henüz geçmemiş ise Nüfus Müdürlüğünden alınacak geçici bir kimlik belgesinin verilmiş olan fotokopisi Danimarka Vize başvuru dosyasının içerisine eklenmelidir.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ise Nüfus Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır. E-Devlet şifresi ile edinilmiş olan belgeler kabul görmemektedir. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneğinin düşünceler kısmı işlenmiş olmalı, aile/kardeş bilgilerinin içermiş olmalı aynı zamanda yerleşim yeri gibi bilgilerin de belgede yer alması zorunludur.
 • Banka Hesap Dökümü: Danimarka vize başvurusunda bulunacak bireylerin var ise kendi adına açılmış şahsi dökümlerini ve yahut ailenin ortak banka hesaplarının dökümlerini sunmalıdırlar. Banka hesap dökümlerinin geçmiş son 3 ay içerisindeki aylık hesap hareketlerinin içermesi, vize başvuru tarihinden en geç 15 gün önceden temin edilmiş olması ve en az 5 bin TRY bakiye bulunması gerekmektedir. Belge ise banka tarafından onaylanarak kaşelenmiş, yetkili tarafından ıslak imza atılmış ve de imza atan yetkilinin banka içerisinde imza yetkisini gösteren imza sirküleri ile beraber temin işlemi gerçekleştirilmelidir. ATM’den alınan banka hesap dökümleri ise taraflarca onay ve kabul görmemektedir.
 • Danimarka Vize Başvuru Formu: Başvuru yapan bireyin, doğru ve eksiksiz olmak koşulu ile doldurulup imzalanan başvuru formu, Danimarka vizesinin başvuru esnasında muhakkak taraflara sunulmalıdır. Başvuru formu içermeyen başvurular ise kesinlikle kabul görmemektedir.

Danimarka Schengen Vizesi Kaç Günlük Verilmektedir?

Danimarka Schengen vizesi 1 günlükten başlayarak 5 yıllığa kadar verilmektedir. Ancak alınmış olan Danimarka Schengen vizesi, 1 ya da 5 yıllık olsa dahi Danimarka’da kalış süresinin 6 ay içerisinde maksimum 90 günlüktür.

1 yıllık Danimarka Schengen vizesine sahip olan bireylerin, 90 günün ardından Schengen ülkesi dışarısına çıkıp bir 90 gün de orada geçirildikten daha sonra tekrardan Schengen bölgesine gidebilmektedir.

Danimarka Turistik Vize

Danimarka turistik vize işlemlerinde, Danimarka 0-5 yaş aralığındaki çocuklardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. 11 yaş ve üzerindeki çocuklar ile seyahat gerçekleştirilir ise kişi, vize ücretini ödemek durumundadır. Otel ve uçak rezervasyonları ise seyahat tarihi ile uyumlu olmalıdır. Otel rezervasyonları belgesi içerisinde seyahat edecek olan kişinin ismi yer almalıdır.

Danimarka ülkesine seyahat yapacak olan kişilerin yanlarında eğer evcil hayvanları var ise, onlar için de pasaport çıkartmak ve belge hazırlamak durumundadır. Hazırlanacak olan belgeler ya da evraklar karmaşıklığa yol açmasa dahi, yaşanılacak zaman kaybından dolayı vize başvuru tarihlerinden önce hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

Bunun yanı sıra işlemi son dakikaya bırakmak, vize reddi almaya kadar olumsuz yönde zemin hazırlamaktadır. Konsolosluğun ya da Büyükelçiliğin ek evrak/belge talebinde bulunabileceğinden dolayı ne kadar erken düşünülür ise zaman kaybı yaşamamak adına o kadar iyidir.

Danimarka turistik vizesine, deneyimli ülke temsilcileri aracılığı ile başvurulabilir. Başvurusu dosyası adına hazırlanacak evraklar ve pasaportun posta yolu aracılığı ile Vize Merkezi’ne ulaştırılması durumunda elden teslim edilmesinin zorunlu olmamasından kaynaklanarak, merkeze gidilmesine gerek kalmadan başvuru süreci yönetilebilmektedir. Ayrıca Schengen ülkelerince yapılan anlaşmalara göre 2014 yılı itibari ile parmak izi uygulaması (VIS) yürürlüğe girmiştir.

Danimarka vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/danimarka-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Danimarka Vize Ücreti

Vize Türü Vize Harç Ücretleri
Turistik Vize      80 EUR
Ticari Vize      80 EUR
Aile Ziyareti Vizesi      80 EUR
Eğitim Vizesi      80 EUR
Şoför Vizesi     160 EUR
6-11 yaş arası çocuklar için      40 EUR
Danimarka vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/danimarka-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×