Danimarka Vize Evrakları: Gerekli Belgeler [2022] - Eraytur
Danimarka Vizesi

Danimarka Vize Evrakları: Gerekli Belgeler [2022]

Danimarka Kuzey Avrupa’da yer alan ve Schengen vize bölgesinde bulunan bir ülkedir. Umumi pasaporta sahip Türk vatandaşları Danimarka seyahatlerinde Schengen C ve D tipi vize almak durumundadır. Kısa süreli seyahatler için alınacak vize türü C tipi Schengen vizesidir, bu vize ile 90 günden az turistik seyahatler, ticari amaçlı

seyahatler, aile-akraba-arkadaş ziyaretleri, kültürel ve sportif etkinlik seyahatleri, kısa süreli eğitim seyahatleri yapılabilir. D tipi vizeler çalışma ve oturum izinleri, aile birleşimi vizelerini içerir. Her vize türü için Danimarka Vize Evrakları dosyası oluşturulmalı ve vize başvuru merkezleri aracılığı ile vize işlemleri başlatılmalıdır.

 

Hangi vize türüne başvurulursa başvurulsun vize başvuru sahiplerinin tamamlaması gereken ortak vize evrakları bulunmaktadır. Bu vize evraklarına ek olarak seyahat amacı ve kişinin mesleki durumuna göre ek evraklar düzenlenmesi gerekebilir.

Danimarka vize işlemleri Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Ankara Büyükelçiliği ve yetkili vize merkezleri ve seyahat acenteleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]
Danimarka Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Danimarka Vize Evrakları-Temel Vize Belgeleri

Danimarka seyahatinde bulunacak her vize başvuru sahibi tüm vize türleri için kişisel bilgilerini, finansal durumlarını içeren ve düzenlemekte zorunlu oldukları belgeleri tamamlayarak vize başvuru dosyasına eklemelidir. Danimarka Vize Evrakları vize merkezlerine teslim edilir ve vize işlemleri başlatılır.

Danimarka vizeleri için verilmesi gereken temel vize belgeleri şunlardır:

 • Pasaportlar- Vize bitim tarihinden sonra 3 ay geçerli pasaportun 2 boş sayfası bulunmalıdır. Renkli fotokopileri dosyaya eklenmelidir. Varsa eski pasaport ve Schengen vizeleri fotokopileri de verilmelidir.
 • Danimarka Schengen Vize Başvuru Formu- Vize merkezlerinden elde edilen başvuru formu eksiksiz doldurulmalı, verilen bilgiler doğru olmalıdır. Islak imza ile imzalanan çıktısı tarih bilgisi içermelidir.
 • Fotoğraf- 2 adet biyometrik fotoğraf güncel olmalıdır. Beyaz arka fonlu fotoğraflar 35mmx45mm boyutlarındadır.
 • Danimarka Vize Talep Dilekçesi- Vize talep dilekçesinde seyahat amacı ve tarihleri belirtilmeli, kişisel ve mesleki durum bilgileri yer almalıdır.
 • Nüfus Kayıt Örneği- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği aile bireylerinin ikametgahlarını da içermelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası- Vize merkezlerinde düzenlenebilen Uluslararası sağlık sigortası en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Mali Durumu Gösteren Resmi Evraklar- Banka hesap dökümleri banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir, faiz-kira gelirleri belgelendirilmelidir. Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri dosyaya eklenmelidir.
 • Kimlik fotokopisi- Danimarka Vize Evrakları dosyasında kimlik kartının önlü arkalı çekilen renkli fotokopisi olmalıdır.
 • Ulaşım ve konaklama belgeleri- Seyahat için ulaşım ve konaklama rezervasyonları onaylı belge olarak sunulmalıdır.
Bu evrakların yanı sıra kişiler mesleki durumlarına göre istenen belgeleri hazırlamalı ve vize başvuru merkezlerine teslim etmelidir. Turistik ve ticari seyahatlerde istenen belgeler farklılık göstermektedir.

Danimarka Turistik Vize İşveren Evrakları

Danimarka gezi amaçlı seyahatte bulunan şirket sahipleri ortak Danimarka Vize Evrakları dışında şu belgeleri hazırlamalıdırlar:

 • Şirket evrakları- Güncel şirket evraklarından faaliyet belgesi 1 aydan eski olmamalıdır. Vergi levhası, sicil gazetesi, imza sirküleri fotokopileri verilmelidir.
 • Şirket yazısı- Şirket bilgilerinin yer aldığı yazı imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
 • SGK hizmet dökümü- SGK tescil ve hizmet dökümü e-devletten alınabilir.
 • Şirket banka hesabı- Şirket hesabı son 3 aylık dökümü, şahsi banka hesap özetinin yanında verilmelidir. Her iki belgede banka tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

Danimarka Vize Evrakları: Gerekli Belgeler [2022] 1 – danimarka turistik vize

Danimarka Turistik Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları turistik Danimarka gezileri için kısa süreli vize almak için başvurduklarında herkesin vermesi gereken temel belgeler dışında şu belgeleri verirler:

 • Şirket yazısı- Antetli kağıda yazılan yazıda çalışanın görev ve yetkileri belirtilir.
 • Banka hesap özeti- Çalışanların banka hesaplarında 7.000 TL bakiye olmalıdır. Son 3 ayın hesap hareketleri imzalı ve kaşeli olarak sunulur.
 • SGK Belgeleri- İşe giriş bildirgesi, hizmet dökümü e-devletten alınır.
 • Maaş Belgeleri- Son 3 aylık maaş bordroları firma muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • İzin belgesi- Seyahat tarihlerinde çalışanın izinli olduğunu gösteren belge.

Danimarka Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu kurumlarında çalışanlar resmi durumlarını gösteren ek belgeleri hazırlarlar. Bu belgeler:

 • SGK hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi- E-devlet üzerinden alınan belgeler Danimarka Vize Evrakları dosyasında olmalıdır.
 • Görev kimlik kartı fotokopisi- Önlü arkalı renkli fotokopi halinde verilir.
 • Resmi izin belgesi E-imzalı ya da mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Kurumun antetli kağıdına mühürlü, ıslak imzalı veya e-imzalı olarak düzenlenir.
 • Maaş bordroları- Mühürlü, imzalı son 3 aya ait maaş bordroları e-imzalı olarak e-devletten de alınabilir.

Danimarka Turistik Vize Emekli Evrakları

Danimarka vizesi almak isteyen emekliler şu belgeleri ortak belgelerin yanında vize başvuru dosyasına eklemelidir:

 • Emekli kimlik kartı- Emekli kimlik kartının renkli fotokopisi.
 • Emekli banka hesap özeti- Emekli aylığının alındığı banka hesap hareketleri imzalı ve kaşeli, son 3 aya ait olmalıdır.
 • SGK emekli tescili- SGK hizmet ve tescil dökümü e-devletten kolayca alınabilir.

Danimarka Turistik Vize Avukat/Eczacı Evrakları

Avukat, Eczacı, doktor, mühendis gibi meslek gruplarında çalışanlar Danimarka Vize Evrakları temel belgeler dışında şu evrakları vermelidirler:

 • Meslek oda kaydı- Avukatlar baro, doktorlar Tabipler Birliği kayıtlarını belgelendirmelidir. Diğer meslek grupları bağlı bulundukları oda kayıtlarını verirler.
 • Şirket bilgileri- İşveren ve çalışan durumundakiler güncel şirket bilgilerini vermek durumundadır. Son 1 aylık faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari oda kaydı, sicil gazetesi bu evraklar arasındadır.
 • Maaş bordroları- Çalışanlar ve devlet memurları son 3 aya ait maaş bordrolarını onaylı olarak sunmalıdır.
 • SGK işe giriş bildirgesi- Çalışanlar işe giriş bildirgesini, hizmet dökümünü vermelidir.
 • Görev yazısı- Görev yazısı ve görev kimlik kartı fotokopisi hazırlanmalıdır.
 • İzin belgesi- Çalışanlar ve devlet memurları seyahat tarihinde izinli olduklarını onaylı olarak belgelemelidir.

Danimarka Ticari Vize İşveren Evrakları

Danimarka Schengen C tipi vize başvurularında bulunan ve iş amacı ile bu ülkeye seyahat eden işverenlerin Danimarka Vize evrakları ortak belgeler dışında vermesi gereken evraklar şunlardır:

 • Vize talepçe dilekçesi- Sahip olunan şirketin antetli kağıdına yazılması gereken dilekçede seyahat tarihleri ve iş görüşmelerinin ayrıntılı planı bulunmalıdır.
 • Ticari davetiye- Danimarka’daki şirketin düzenleyeceği belgede davet edilen kişinin bilgileri ve davet eden kişinin mali ve kişisel bilgileri olmalıdır. Şirket antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Güncel tarihli şirket evrakları- Son 1 aya ait faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri, oda kaydı dosyada bulunmalıdır.
 • SGK Belgeleri- Barkotlu hizmet dökümü ve işe  giriş bildirgesi e-devletten alınabilir.
 • Şirket banka hesap özeti- Son3 aya ait hesap hareketlerinin bulunduğu hesap dökümü banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Danimarka Vize Evrakları: Gerekli Belgeler [2022] 2 – danimarka ticari vize

Danimarka Ticari Vize Çalışan Evrakları

Danimarka ticari seyahatine görevli olarak katılan şirket çalışanları şu ek belgeleri sunar:

 • Şirket yazısı- Şirket antetli kağıdına yazılan yazıda çalışanın görevi ve yetkileri belirtilir.
 • Şirket evrakları- Tamamı güncel olacak şirket belgeleri vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, oda kaydı, sicil gazete fotokopisidir.
 • Maaş bordrosu- Çalışanın maaş bordrosu onaylı olarak son 3 aya ait gelirlerini gösterir.
 • Ticari davetiye- Danimarka’daki şirket yetkilisi tarafından düzenlenen belgede çalışanın kişisel bilgileri bulunmalıdır. İş amacı net olarak ifade edilmelidir.
 • Davet eden kişinin kimlik belgeleri- Danimarka’daki şirket yetkilisinin pasaportu veya oturum izni fotokopisi sunulmalıdır.

 

Danimarka Vize Ücreti

Vize Türü Vize Harç Ücretleri
Turistik Vize      80 EUR
Ticari Vize      80 EUR
Aile Ziyareti Vizesi      80 EUR
Eğitim Vizesi      80 EUR
Şoför Vizesi     160 EUR
6-11 yaş arası çocuklar için      40 EUR
Danimarka vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/danimarka-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×