Amerika Nüfusu 2021 Verileri - Eraytur
Eraytur Blog

Amerika Nüfusu 2021 Verileri

Amerika bir göçmenler ve fırsatlar ülkesi olarak bilinir, her yıl binlerce insan Amerikan rüyasının cazibesine kapılarak ülkeye göç eder. ABD dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak görülür ve yüksek hayat standartlarına ulaşmak isteyen eğitimli ya da vasıfsız kişiler Amerika seyahati yapabilmenin hayalini kurar. Amerika Nüfusu hakkında bilgi edinmek ve ülkede yaşayanların sosyo-ekonomik bilgilerini edinmek ABD’ye seyahat etmek isteyenler için yararlı olacaktır.

Amerika Green Card Çekilişi Bilgileri

Amerika Nüfusu 2021 Verileri

Bu makalemizde Amerika nüfusunun 2021 verileri verilecek, ABD’deki etnik yapı hakkında bilgi verilecek, ülkedeki Türk nüfusundan bahsedilecektir. Amerika sürekli gelişen ve büyüyen bir ülkedir, göçmen politikaları ile binlerce insana oturma izni verilmektedir.

Dünyada kaç kadın var 2021?

4.15 milyar kadın bulunmaktadır. Mevcut durumda kadınların sayısı erkeklerden daha fazladır.

Hangi kıtada nüfus daha azdır?

Antarktika’da nüfus bulunmadığı için bu sıralamada en geride Antarktika bulunmaktadır.

Ülkelerin nüfusları ne kadar?

Çin’de 1 milyar 400 milyon, Hindistan’da 1 milyar 300 milyon kişi yaşamaktadır. Son veriler ile bu miktarın daha da yüksek bir seviyeye çıkacağı tahmin edilmektedir.

ABD Green Card-Yeşil Kart çekilişi hakkında bilgi almak için Amerika Green Card sayfamızı ziyaret ediniz.

Amerika Nüfusu 2021’de Ne Kadar?

Amerika yüzölçümü ve nüfusu açısından dünyanın üçüncü büyük ülkesidir. Amerika yüzölçümü 9.525.067 km2 olarak ölçülmüştür. Amerika nüfusu hakkında bilgiler yıldan yıla değişmektedir. Resmi nüfus sayımları on yılda bir yapılmaktadır, 2020 yılındaki sayım Covid 19 salgını yüzünden durdurulmuştur.

ABD nüfusu 2015 senesinde 319,929,162, 2016 yılında 322,179,605, 2017 senesinde 324,459,463, 2018 yılında 326,766,748 olarak tahmin edilmektedir. Amerika nüfusu 2019 yılı itibariyle tahmini 328.239.523 kişidir, bu rakamın 2021 senesinde 330 milyonu aştığı tahmin edilmektedir.

Ülkedeki doğum hızı ve doğal Amerika nüfus artışı azalsa da göçler yüzünden nüfus artış hızı yükselmektedir. Ülkede yasal göçmenlerin haricinde 10 milyonu aşkın yasa dışı göçmen olduğu tahmin edilmektedir. Amerika’ya göç veren ülkelerin başında Çin ve Meksika gelir, bu ülkeleri Hindistan ve Filipinler izler.

Modern Amerika’nın üç büyük göç dalgası ile kurulduğu ve geliştiği söylenmektedir. İlk göç dalgası 1620 yıllarında başlar 1770 senesine kadar sürer. Bu göçlerde İskandinav ve Alman kökenliler sayıca fazladır. İkinci göç dalgası 1870 senesinde başlar, 1920’li yıllara dek sürer, bu göç esnasında Ortodokslar ve Katolikler ülkeye gelmeye başlamıştır. Ruslar, İtalyanlar, Ermeniler, Sırplar, İrlandalılar belli başlı göçmen gruplarıdır. Son göç dalgası 1970’lerden günümüze dek ulaşır. Dünyanın her bölgesinden artık Amerika’ya göç yaşanmaktadır. Eğitimli ve eğitimsiz kişiler daha iyi bir hayat yaşamak için Amerika’ya göç etmenin yollarını arar.

ABD’nin en kalabalık kenti New York’tur, Los Angeles, Dallas,, Chicago,  Houston, Philadelphia diğer kalabalık kentlerdir. Ülkenin başkenti ve siyasal merkezi Washington D.C. nüfusu ile ancak yedinci büyük kent durumundadır. Miami, Atlanta ve Boston kentleri en çok nüfuslu 10 kent arasındadır.

Abd Nüfusu

Abd nüfusu, kozmopolit bir yapıya sahiptir ve birçok yabancı uyruklu kişi bu ülkede çalışma, eğitim alma veya ticaret yapma imkanı bulmuştur. Amerika, her yıl yaptığı çekilişle ülkesinde yabancı uyrukluların yaşamasına imkan tanır.

Abd nüfusu ne kadar: Amerika nüfusu 328,2 milyondur. Nüfuslarına göre ülkenin en kalabalık ülkesi New York’tur. Los Angeles ve Chicago en kalabalık diğer ülkeleridir.

Amerika nüfusu sayımı her 10 yılda bir yapılmaktadır. Son nüfus sayımı 2019 yılında yapılmıştır. 2019 yılının nüfus verilerine göre ülkede 300 milyonu aşkın insan yaşamaktadır.

Amerika kıtası nüfusu 2021 yılı için sayım yapılmadığından bilinmemektedir. Ancak 2016 yılının verilerine göre kıta nüfusu 1,002 milyardır.

Amerika’nın nüfusu farklı etnik gruplardan oluşur. Ülkede; Alman, İtalyan, Fransız, Polonyalı ve İrlandalı nüfusu çoğunluktadır. Bununla birlikte en kalabalık etnik grup günümüzde kendisini sadece Amerikalı olarak tanımlayanlardan oluşur.

Amerikan nüfusu sayımı en son 2019 yılında yapılmıştır. 10 yılda bir yapılan sayımlara göre ülkede en kalabalık kökenler İspanyol kökenliler, Afrikalı Amerikalılar ve İrlandalılardır.

Amerika’nın nüfusu farklı etnik gruplardan oluştuğu için birçok enstitü tarafından incelenen önemli bir alan haline gelmiştir. Amerika, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. Kaliforniya ve Teksas ülkenin en kalabalık eyaletlerdir.

Amerika’nın nüfusu kaç: 2019 verilerine göre Amerika nüfusu 328,2 milyondur.

Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan Amerika, dünyanın birçok ülkesinden insanın yaşama fırsatı bulduğu kozmopolit bir ülkedir. Amerika’nın nüfusu kaçtır: ülkenin son nüfus sayımına göre 300 milyonu aşkın nüfusu vardır.

Amerika’nın nüfusu dünya nüfusunun %4,21’i kadardır. Ülke nüfusunun sadece %1,3’ü Amerikan yerlisi, %76,5’i Beyaz Avrupalıdır.

Amerika’da Konuşulan Diller

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal hükümet düzeyinde resmi bir dil bulunmasa da gündelik hayatta ve resmi kurumlarda İngilizce kullanılır. İspanyolca İngilizce’den sonra en çok konuşulan dildir, bunda Latin Amerika’dan gelen göçler etkili olmuştur. Fransızca, Çince, Vietnamca, Almanca en çok konuşulan diller içindedir. Yüzde 80 yaygınlık oranı ile İngilizce, yüzde 12 oranında yaygınlık derecesiyle İspanyolca gelmektedir.

Amerika nüfusunun çoğunluğu Avrupalı ve beyazdır, oranları toplam nüfusun yüzde 63’üne denk gelir. Latin Amerika nüfusu yüzde 17, siyahi Amerikalar yüzde 12, Asya kökenliler yüzde 5 oranındadır. Diğer ırklar melezler, Pasifik adası yerlileri, Amerikan yerlileridir.

Dinsel açıdan bakıldığında Amerika nüfusunun büyük oranı Hristiyan nüfustur, Müslüman ve Museviler de ülkede yaşamaktadır. ABD’de her dinden ve mezhepten insan bulmak mümkündür.

New York Nüfus 2021

New York nüfus 2021 senesi itibari ile 8.4 milyon olarak belirlenmiştir. Kalabalık bir şehir olmasına rağmen suç oranının düşük kalması için büyük çaba sarf edildiğinin de ayrıca belirtilmesi gerekir.

New York nüfusu 2021 değişimleri sonrasında göç alma bağlamında odak noktalarından biri olduğu bir kere daha fark edilmektedir.

Amerika nüfusu 2021 senesinde yapılan araştırmalarda 328 milyon kişi olarak belirlenmiştir. Ülke genelinde göçmen sayısının oldukça yüksek bir seviyede olduğunun da ayrıca belirtilmesi gerekir.

New York nüfus 2020 verilerinde yaşanan artışın ülkeye aile birleşimi nedeni ile gelen kişilerin sayısından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca göçmen olarak gelen kişiler de oldukça fazladır.

Tokyo nüfusu 2021 senesinde 14 milyonu aşmıştır. Bu şehir de göç alan temel Asya merkezlerinden biri olarak bilinmektedir.

New York şehir nüfus 2021 8.4 milyon olarak belirlense de bir de durumun yasa dışı boyutunun bulunduğu belirtilmelidir.

Amerika nüfusu 2020 kapsamında yasa dışı göçmenlerin sayısının azaltılması için çaba sarf edilmeye devam edilmektedir.

New York’un nüfusu 2021 senesinde daha da büyük bir artış ile karşılaşacaktır. Bu durumun sadece ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerin sayısından dahi anlaşıldığı görülüyor.

New York City nüfus 2021 sayımında Green Card alan kişilerin sayısının da oldukça iddialı konumda olduğu fark edilmektedir. Bu kart ile ülkede ikamet izni almış olursunuz.

Amerika’da Türk Nüfus Yapısı

Amerika’da 300 binin üstünde Türk nüfusun bulunduğu sanılmaktadır. Türkiye’den göç edenler ve ülkede doğup büyüyenler bu nüfusun içindedir. Amerika’nın pek çok eyaletinde Türk bulunsa da en geniş kesimler New York, Kaliforniya, İlinois, Teksas eyaletinde yaşamaktadır. Kent olarak Miami, New York, Boston, Los Angeles kentlerinde hayli Türk bulunmaktadır.

Tarihi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 17. Yüzyıldan bu yana Türkler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan göç edenler bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve İstiklal Savaşı esnasında Türkler anayurda geri dönmeye başlamıştır, 1929 krizinden sonra da bir geriye dönüş yaşanmıştır. 2. Dünya Savaşı bittiğinde gelişen ABD-Türkiye ilişkileri sonucu Türkiye’den Amerika’ya yeni bir göç dalgası başlamıştır. Eğitimli ve vasıfsız insanlar ABD’nin yolunu tutmuştur.

ABD kültüründe etkili Türkler bulunmaktadır. Müzik piyasasına birçok ünlü ismi kazandıran Arif Mardin ve Ahmet Ertegün en tanınmışlarındandır. Doktor Mehmet Öz günümüzde en popüler Türk asıllı Amerikalıdır. Nobel ödüllü Aziz Sancar ismi de bilinmektedir. Türkler ABD’deki siyaset hayatına da katılmışlardır.

ABD hakkında daha çok bilgi almak ve ABD vizeleri hakkında bilgi edinmek için kapsamlı ABD en iyi vize rehberi sayfamızı ziyaret ediniz.

Amerika Vizesi İçin Gerekenler

Amerika vizesi için bir başvuru formunun doldurulması ve aynı zamanda randevu alınması şarttır. Diğer birçok ülkeden farklı olarak mülakat süreci söz konusudur.

Amerika Vize Ücreti 2020

Amerika vize ücreti, kategoriye göre farklılık gösterir. En az 160 en çok 265 dolar şeklindedir. Turistik, ticari ve ziyaret amacıyla yapılan seyahatlerde 160 dolar ödenmek zorundadır.

Amerika Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Amerika turist vizesi hem konsolosluk hem de aracı kurum üzerinden alınır. Hem mülakat hem de parmak izi alma şartı söz konusudur. Bundan dolayı ilgili konsolosluktan randevu alımı tamamlanmalıdır.

Amerika Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar 2020

Pasaport, kimlik belgeleri, vize başvuru formu, 2 tane biyometrik özelliklere sahip olan fotoğraf, otel ve ulaşım rezervasyonları, mali durumu gösteren belgeler talep edilmektedir.

Amerika Turist Vizesi İle Ne Kadar Kalabilirim

Maksimum 180 gün söz konusu olsa da, ülkeye giriş sırasındaki pasaport memurunun bunu belirleme hakkının olduğunu ifade etmek lazım.

Amerika Vizesi İçin Bankada Ne Kadar Para Olmalı?

Her türlü ihtimale karşılık hesapta minimum 2000 ya da 3000 dolar olması gerekmektedir.

ABD Vize Ücreti

160 dolar ile 265 dolar arasında farklılık göstermektedir. Bunun ödenmesi sonrasında işlemleri hemen başlatabilir ve tamamlayabilirsiniz.

Amerika Vizesi

Amerika vizesi farklı birçok alanda verilir. Ticari, ziyaret, turistik, mürettebat, değişim programı, staj, tüccar, yatırımcı, akademik öğrenci, sanatçı, sporcu, kültürel değişim programı ve bunun gibi birçok farklı sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre hareket ederek ilgili belgelerin hazırlanması temel bir kuraldır.

DS-160 Formu

DS-160 formu, ABD vizesi almak isteyen kişilerin doldurması gereken bir belgedir. Resmi internet sitesinden edinimi son derece kolaydır. Tüm bilgilerin gerçek olması şarttır.

Amerika Nüfusu

Amerika nüfusu 2019 yılında yapılan araştırmaya göre 328.2 milyondur. Büyük bir kıtaya yayılmış olan Amerika’da birçok ülkenin birleşimiyle toplam nüfus Avrupa istatistik değerlendirmelerinden çok daha fazladır.

Türkiye Nüfusu Nedir?

Türkiye’de 2019 yılının verilerine göre nüfus 82 milyondur. Türkiye’de 2015 yılından sonra nüfusta artış gözlemlenmiştir. Avrupa ve Asya bölgelerine bağlı olan iki kıtada da yer alan Türkiye’de nüfus düzenlemesi tamamen vatandaş olan kişilere göre yapılmıştır.

Amerika Nüfusu 2020 Nedir?

Amerika nüfusunun 2020 verilerine göre 330 milyon olarak açıklandığı geçtiğimiz yıl, rakamlardaki düşüşlerin nedenleri Covid 19 salgınından kaynaklanan ölümlere dayanmaktadır. Büyük bir kıta olarak şu anki nüfusu 300 milyon civarında farklı ülkelerin birleşiminden oluşmaktadır.

Çin Nüfusu Nedir?

Çin dünyanın en yüksek nüfusuna sahip ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en yükse nüfusu olarak 1. 407. 692. 960 nüfusu 2021 yılındaki son verilerek olarak sunulmuştur. Çin’den sonra en yüksek verilerin bulunduğu bir diğer ülke de Hindistan’dır.

Hindistan Nüfusu Nedir?

Hindistan nüfusu dünyanın ikinci en büyük nüfusuna sahiptir. 1. 376. 238. 018 nüfusa sahiptir. Dünya üzerinde en çok din ve kültür farklılıklarının olduğu ülkelerden biri olarak, etnik kökenleriyle de inanışlarının farklılık gösterdiği ülkeler arasında yer alır.

Dünya Nüfusu Nedir?

Dünya nüfusu olarak 21 mayıs 2021 yılındaki verilere göre en son değer 7. 869.255.000 olarak hesaplanmıştır. Dünyanın bir yarısını neredeyse Çin ve diğer yarısını da Hindistan’da görebilirsiniz. En yüksek nüfus verileri bulunan ülkelerdir.

Rusya Nüfusu Nedir?

Rusya geniş federasyon ülkeleri arasında bulunan büyük bir bölgeye sahiptir. Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip beşinci ülkelerinden biri olarak 144. 4 milyon nüfusun bulunduğu ülkedir. 2019 verilerine göre hesaplanmıştır. Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak, nüfus düzenlemesi 2021 yılında yeniden hesaplanacaktır.

Amerika Nüfusu

Amerika nüfusu yapılan son sayımda 328 milyon olarak belirlenmiştir. Nemli bir nüfus gücü olan ABD kapsamında da dünyadaki temel trendde olduğu gibi artış hızında bir düşüşün meydana geldiğini de eklemek gerekmektedir. Bu artış hızında yaşlanan düşüşün ve nüfus sayısındaki dalgalanmanın pandemi ile de yakından ilişkili olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kişilerin ilerleyen senelerde Long Covid olarak da adlandırılan süreçten nasıl etkilenecekleri de merak edilmektedir. Long Covid bir diğer adı ile Covid 19 un uzun süreli etkilerinden nasıl etkileneceğinize dair de dikkatle bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Bilim insanları nüfus artış hızı ve mevcut nüfusun korunmasına dair birçok farklı gelişmenin ilerleyen senelerde bizi beklediğini de belirtmektedir. ABD sadece nüfus gücü ile değil aynı zamanda nüfusun nitelikleri ve ülkede sunulan imkanlar ile de memnun etmekte ve şaşırtmaktadır. Bu imkanlara sahip olan ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerin dilerlerse öğrenci olarak dilerlerse turist ya da çalışma izni ile giriş yapılmasına imkan verilmektedir.

Amerika’nın nüfusu kapsamında incelemeler yapıldığı zaman büyük bir çoğunluğunun göçmenlerden oluştuğu da fark edilmektedir. Abd nüfusu göçmenler ve kuruluş aşamasında kıtaya gelen aileleri temel alarak oluşturulmuştur. Amerika’nın yerli halkının çok düşük bir yüzdede bulunduğu da fark edilmektedir. Keşfedildikten sonra nüfus yapısı bu derece derinlemesine değişen nadir ülkelerden biri olduğu da fark edilmektedir.

Abd Nüfus

Amerika’nın nüfusu kaç; yapılan son sayım akabinde Amerika’nın nüfusunun 328 milyon kişi olduğu görülmektedir. 328 milyon kişilik bu nüfusun oldukça dikkat çekici niteliği ise büyük bir kısmının göçmenlerden oluşmasıdır. Ülkeye giriş yapmak ve uzun süre kalmak isteyen kişilerin göçmen kabul formunu doldurması istenmektedir. Göçmen kabul formunun doldurulmasının sonrasında diğer ülkelerde olduğu gibi vize başvuru adımlarını takip etmeniz gerekecektir. Bu ülkeye giriş yapmak için bir fırsat elde etmek adına başvurularınızı dilerseniz bireysel olarak yapma dilerseniz de başvuru adımlarınızı konunun uzmanı olan bir danışmanlık firması aracılığı ile gerçekleştirmenize de imkan verilmektedir.

Abd nin nüfusu göçmen yapısının yüksekliği ile dikkat çekerken hala artan bu oranın büyük bir kısmının da Asya’dan geldiği fark edilmektedir. Göçmen kabul aşamasında asıl kıstas ülkenin katma değerine katkı sağlayacak olan kişilerin kabul edilmesidir. Yüksek öğreniminizin teorik ya da pratik alanda sorunsuz şekilde kullanılabilecek derecede yetkinlik sunması asıl fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde ülkeye katkı sağlayacağınızı kanıtlamanız durumunda ülkeye giriş adımında onay almanız sizin için çok daha kolay şekilde tamamlanacaktır. Bu aşamada hali hazırda bir firmadan kabul alan ve garantili şekilde istihdam edilmiş, bir firmanın da davetiye mektubunu almaya hak kazanmış olan kişilerin ülkeye girişinde de asla bir sorun meydana gelmeyecektir. Ülkeye katkı sağlayacağından emin olunan kişilerin vize başvuru adımları ya da göçmenlik taleplerinin anında yanıt bulduğu da fark edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Artışı Oranı

Amerika nüfus artış oranı da merak edilmektedir, dünyadaki genel trendleri anlamlandırmak adına büyük nüfus kuvvetine sahip olan ülkelerin senelik artış oranlarına bakılması ilerleyen senelerde dünyayı nasıl bir tablonun beklediği ile alakalı da ipucu vermektedir. Yapılan son incelemelerde 2019-2020 senesi arasında artış hızının sadece binde 3.5 olduğu fark edilmiştir. Bu oranın son yıllardaki en düşük seviye olduğu görülmektedir. Amerika nüfusu ne kadar; 328 milyon olarak belirlenen nüfusun artış hızında büyük ölçüde yavaşlama olduğu fark edilmektedir. Durumun sadece ABD’ye özel olmadığı ve dünyadaki temel nüfus trendinin de bu yönde olduğu fark edilmektedir. Dünyada belirli dönemlerde belirli nüfus trendleri mevcuttur. Bu trendler kapsamında ülkelerin ve dünyanın gerek kaynak yetersizliği gerek kaynak bolluğu ya da sağlık sorunlarının tüm dünyayı etkilemesi gibi hususlar sebebi ile tüm nüfus yapısının etkilenebileceği de belirtilmelidir.

Dünyada ilerleyen senelerde nüfusa dair sorunların yaşanabileceği düşünülmektedir. Artış hızında yavaşlama olsa da artış hızının hali hazırda dünya kaynaklarına kıyasla oldukça yüksek olduğu fark edilmektedir. Kaynakların ülkelere sorunsuz şekilde yetme aşamasının çoktan geride bırakıldığı da anlaşılmaktadır. Bu nedenle nüfus artış hızında düşüşler olmasının bazı olumsuz sonuçları olsa da dünyanın kaynaklarının yeterli hale gelmesi için uzmanların bir kısmı bu azalışın sürmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda bilim insanları arasında büyük fikir ayrılıklarının olduğu da net şekilde görülmektedir. Bir grup bilim insanı da artış hızında yaşanan azalmanın asıl tehdit olduğunu düşünmektedir. Özellikle pandemi sebebi ile düşüş yaşanan nüfus oranında nitelikli nüfusun ve genç nüfusun azalmasının ilerleyen senelerde karşımıza çıkabilecek olan tehditlere dair ülkeleri tehlike altında bıraktığını düşünmektedir.

Amerika’daki Türk Sayısı

Amerika nüfusu 182 bin kişi olarak belirlenmiştir. Birçok farklı ülkedeki Türk sayısına göre oldukça kısıtlı olduğunun da belirtilmesi gerekir. Coğrafi olarak ülkeye uzak olmasının da bu sayının kısıtlı olmasında büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. Amerika’daki Türk sayısı ile Avrupa’daki Türk sayısını kıyasladığınız zaman asıl fark bu şekilde anlaşılmaktadır. Hem gidiş işlemlerinin Avrupa’ya göre daha zorlu olması hem de maliyetinin daha yüksek olması Türk sayısının sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Ülkeye gidiş dönüş biletlerinin son değişiminden sonra ve Dolar kurunun da etkisi ile beraber daha da zorlu ve hatta birçok kesim için imkansız hale geldiğinin de ayrıca bildirilmesi gerekir. Amerika’daki Türk nüfus ve diğer ülkelerin nüfusları arasındaki Türk oranı incelenirken belirttiğimizi tüm bu kıstasların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Genel olarak okullarının bir kısmını Amerika’da okuyan kişilerin ülkeye yerleşme kararı aldığı da fark edilmektedir. Yükseköğrenimini Amerika’da tamamlayan kişilerin iş sahibi olması durumunda ülkede kalmak için onay alması çok daha kolay olmaktadır.

Amerika nin nüfusu içerisinde Türk oransının analiz edilmesinin oldukça zor olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu noktada hem Amerika’da doğan hem de Türkiye’den göç eden kişilerin kendilerini Türk olarak beyan etmeleri esasına dayanan bir araştırma yapıldığında ancak bu şekilde bir sonuca varılmaktadır. Fakat elde edilen bu verilerin kısıtlılıklarının olduğu da ayrıca bildirilmelidir. Türk sayısının ilerleyen senelerde yapılan ikili anlaşmalar ile daha yüksek bir seviyeye çıkacağı düşünülmektedir. Bunun bir örneği Avrupa ile yapılan Ankara anlaşmasıdır: Birçok kişi Ankara Antlaşmasından istifade ederek Avrupa’ya gitme hakkını kazanmıştır. İlerleyen günlerde ABD ile de aynı türde bir anlaşmanın yapılması beklenmektedir.

Amerika Yüz Ölçümü

Abd nüfusu ne kadar; 328 milyon olarak belirlenen nüfusun oldukça geniş bir yüzölçümüne yayılmış olması nüfus yoğunluğunun sadece bir bölgede yoğunlaşmasını engellemektedir. Tabi ki ABD de metropol şehirlerin aktif olarak bulunduğu ülkelerden bir tanesidir. New York bunlardan sadece bir tanesidir. New York nüfusu 8 milyon olarak belirlenmiştir. Buna karşılık bazı eyaletlerin nüfuslarının sadece yarım milyonu dahi geçmediği de görülmektedir. Orantısız nüfus dağılımının ülkede de en temel sorunlardan biri olduğu fark edilmektedir. Fakat ülkenin yüz ölçümü oldukça geniş olduğu için bu durum bir sorun olmaktan çıkmaktadır. Amerika’nın yüzölçümü 9 milyon 800 metre kare olarak belirlenmiştir.

Amerikan nüfusu incelemeye alındığı zaman oldukça farklı bir bileşim olduğu fark edilmektedir. Bu bileşimi bir arada tutan unsurların başında da Amerika üst kimliği gelmektedir. Farklı kökenlerden farklı ülkelerden gelen kişilerin bir arada tek bir devlet altında yaşamasına imkan kılan unsur ABD üst kimliğinin yaratılmış olmasıdır. Farklı eyaletler söz konusu olmasına rağmen ülkede yaşayan kişilerin orijinleri ne olursa olsun Amerikan olarak hissettiklerini ve ülkeye bağlılıklarını da bu şekilde bildirdikleri görülmektedir. Son senelerde ortaya çıkan kuşak olan Z kuşağında bu tür aidiyetlerin bir derece daha zayıf hale geldiği de görülmektedir. Aidiyetlerin sadece etnik yapı ya da devlet kademesinde değil genel olarak kültü olarak belirlenmiş olan unsurlara Z kuşağının itimat etmediği de görülmektedir. Oldukça dijital ve değişken bir dünyanın içerisine doğmuş olmaları bu tür bir ihtiyacın hissedilmesini engellemektedir. İlerleyen senelerde ortaya çıkacak olan kuşlakların da mevcut ekonomik, psikolojik ve sosyolojik duruma göre temel özelliklerinin belirleneceği düşünülmektedir.

Abd Etnik Yapısı

Amerika’da kaç Türk var; Amerika’da ortalama 182 bin adet Türk bulunmaktadır. Türklerin büyük bir çoğunluğunun ülkeye öğrenci olarak geldiği görülmektedir. Abd nüfusu kaç milyon; 328 milyon kişilik bir nüfus yapısı içerisinde 182 bin adet Türk sayıca oldukça düşük olsa da ilerleyen senelerde yapılacak olan anlaşmalar ile bunun yüksek bir seviyeye çekilebileceği düşünülmektedir. Türklerin özellikle hem maddi durum ve dolar kuru hem de ülkenin coğrafi bakımdan uzaklığı sebebi ile ABD’ye göç etme konusunda çekimser kaldıkları görülmektedir. Genel olarak eğitim amacı ile ülkeye gelen kişilerin bir hayli yüksek olduğu fark edilmektedir. Ülkeye öğrenci olarak giriş yapmak isteyen kişilerin dikkate alması gereken detaylar;

 • Ülkeye öğrenci olarak giriş yapmak için bir yüksek öğrenim kurumundan kabul almış olmanız gerekmektedir. Bu kabul alma adımının sonrasında, öğrenci vizesi için başvuruda bulunmalısınız.
 • Kabul aldığınız okulun size bir davet mektubu sunması gerekmektedir. Davet mektubunun sunulması ile beraber ülkeye girişinize bu okul kefil olmuş olacaktır. Ülkeye giriş çıkış konusunda sorun meydana gelmemesi için bir kurumun ya da kuruluşun, yakınınızın davet mektubunu almak süreci sizin için oldukça kolay bir hale getirecektir.
 • Öğrenci olarak girecek olan kişilerin genel olarak okul kayıt ihtiyaçlarını veya günlük masraflarını nasıl karşılayacaklarına ilişkin de bilgi vermeleri gerekmektedir. Hesap özeti tam da bu nedenle talep edilmektedir. Kişilerin ülkeye giriş yapmalarının sonrasında kendi masraflarını karşılayacak maddi duruma sahip olup olmadıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Vize talep adımlarında sunmuş olduğunuz bilgi ve belgeler konsolosluklarca detaylı şekilde incelemeye tabii tutulacaktır. Bu nedenle verilen bilgilerin en güncel versiyonda olması gerekir. Verilen bilgilerde en ufak bir hata meydana geldiği zaman durumun başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğu da ayrıca bildirilmelidir. Konsolosluklar hem sunulan belgeler hem de başvuru formlarını oldukça detaylı şekilde analiz etmektedir.
 • Öğrenci olarak ülkeye giriş yapmak için dil sınavlarından da yeterli puanı almanız gerekmektedir. Dil sınavından yeterli puanı almayan kişilerin hem okullarca kabul edilmesi hem de ülkede oturum hakkı almasının oldukça zor olduğunun belirtilmesi gerekir.

Amerika’nın nüfusu son senelerde en çok göçmen alan alternatifler arasında kendini göstermektedir. Genel itibari ile göçmenlerden oluşan bir topluluk olduğunun da bilahare bildirilmesi gerekmektedir. Hala göç almaya devam eden ülkenin Green Card gibi fırsatlar ile ülkeye girişi çok daha kolay bir hale getirdiği de görülmektedir. Konusunda uzman olan vize danışmanlık firmalarından destek alarak ülkeye giriş için hangi avantajlardan istifade etme imkanınız olduğunu bildirmeniz de mümkündür.

Washington Dc Nüfusu

Washington nüfusu 7 milyon 600 olarak belirtilmiştir. Amerika’da ne kadar Türk var; Ülkede toplam 182 bin kadar Türk bulunmaktadır. Fakat uzmanlar bu konuda net bir rakam vermenin oldukça zor olduğunu da belirtmektedir. Bu nedenle vermiş olduğumuz rakamın ortalama bir unsur olarak ele alınması gerektiği de unutulmamalıdır. Daha önce de belirtildiği üzere hem maddi durumlar hem de coğrafi faktörlerin etkisi ile ülkedeki Türk sayısının oldukça sınırlı olduğu da görülmektedir. Amerika’nın nüfusu incelemeye alınırken en yoğun yerlerden birinin Washington olduğu görülmektedir. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu eyaletlerde seçim kampanyalarının da kıran kırana geçtiği fark edilmektedir. Kişilerin seçimleri avantajlı bir biçimde kazanabilmeleri için kesinlikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde ön planda olmaları gerekmektedir.

Amerika’nın seçim yapısı farklı bir sisteme sahiptir. Senatörlerden başkan seçimine kadar oldukça alışık olmadığımız bir sistem geçerliliğini korumaktadır. Federasyonlardan oluşan bu ülkede merkezi başkanın seçim aşamasının sonrasında siyasi ve ekonomik güçlerinin sürekli olarak Check and Balances olarak da adlandırılan bir sistem ile kontrol edildiği ve dengenin korunması için çaba sarf edildiği görülmektedir. Eyaletlerin farklı nitelikleri olsa da temel konularda tek bir elden karar verilmektedir. Bu aşamada asıl önemli olan unsur eyaletlerin bazı temel yerli dinamiklere göre karar verme ve kanun çıkartma yetkilerinin olmasıdır. Bu konuda verilebilecek en net örnek ise idam ile alakalıdır. Bazı eyaletlerde idam insan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile kaldırılırken bazı eyaletlerde geçerliliği hala devam etmektedir.

Amerika’da Kaç İl Var?

Abd nüfusu incelemeye alındığı zaman politik yapının da oldukça farklı ve dünyada çok da benzerinin görülmediği bir sisteme sahip olduğu fark edilmektedir. Amerika’da toplamda 50 adet eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletler özel konularda ve iç meselelerinde kendi dinamiklerine göre karar alma gücü vardır. Fakat temel ve tüm ülkeyi ilgilendiren konularda bir arada hareket etmektedirler. Geçerli olan kanunlarda dahi zaman zaman değişimler söz konusu olabilmektedir. Ev sahibi olma koşullarından büyük suçların cezalandırıldığı unsurlara kadar farklılıklar kendini göstermektedir. Bu tür bir yönetim tarzının dünyada hem politik birliği hem de eyaletlerin belirli bir ölçüde bağımsızlığını sağlayan bir eş sistem olmadığı da ayrıca bildirilmelidir.

Amerika’nın nüfusu kaç; 328 milyon nüfusa sahip olan ABD kapsamında nüfus artış hızında yavaşlamaların olması sebebi ile bazı eyaletlerde çocuk sahibi olmak istemeyenlere ilişkin yaptırımlar uygulanırken bazı eyaletlerde ise daha serbest bir tutum benimsenmiştir. Yerel yönetimlerin bu derece yüksek söz sahibi olduğu ülke örneği vermenin oldukça zor olduğu da belirtilmelidir. Amerika’nın yüz ölçümü genişliği bu tür bir yönetim tarzının uygulanmasını en temel unsurlardan biri olarak belirlemiştir. Bu kadar geniş bir alanda tek elden bir yönetimin hazırlanması ve siyasi olarak da gücünü toplaması gibi bir imkanın olmadığı siyaset bilimi uzmanları tarafından verilen bilgiler arasındadır. Bu nedenle coğrafya ve hatta kıta oldukça büyük olduğu için bu bölgenin yönetiminde federasyon kurulmasının en temel aktif önerilerden biri olduğu fark edilmektedir.

Tarihinde bir de iç savaş barındıran kuzey ve güney eyaletler arasında ciddi kıyımların olduğu bu ülkede mevcut sistemin daha ziyade gerginliği azaltarak Amerika üst kimliği üzerinden dengeleri korumak üzerine kurulu olduğunun da ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Amerika bu konuda eşsiz bir siyasi düzleme sahiptir. Nüfusunun çok farklı orijinlerden olması sebebi ile göçmen kabul aşamasında da bir tereddüt yaşanmamaktadır. Bu aşamada diğer ülkeler gibi denetimlerin de geçerliliğini sürdürdüğü görülmektedir. Amerika’nın en temel kıstası ülkeye girecek olan kişilerin ülkeye katkı sunmasıdır. Eğitim durumları ya da iş tecrübeleri bu nedenle vize talep adımlarında çok detaylı bir biçimde ele alınmaktadır.

Abd Kaç Devletten Oluşuyor?

ABD toplamda 50 adet eyaletten oluşmaktadır. Bayrağında da bu 50 adet devleti sembolize eden yıldızlar yer almaktadır. Birleşik devletler adından da anlaşılacağı üzere federal bir yapıdadır. Merkezi otoritenin bulunmasının yanı sıra eyaletlerin kendi yerel işlerinde bağımsız olduğu ve farklı güvenli güçlerinin bulunduğu görülmektedir. Bu tür bir sistem kapsamında hem yerel olarak halkın beklentilerinin karşılanması hem de merkezi otoritenin büyük ölçüde muhafaza edilmesi adına fırsat yaratılmaktadır. Kıtanın büyük bir çoğunluğuna yayılan bu 50 eyaletin tek bir etlen yerel yönetimlere herhangi bir söz hakkı verilmeden yönetilmesi ve aynı zamanda bu yönetim ile de beklentilerin karşılanmasının imkansız olduğu vurgulanmalıdır. 50 adet eyaletten oluşmasına rağmen eyaletlerin temel resmi konularda devlete bağlı olduğu da görülmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda merkezin kendi askeri gücünü kullanmasına da olanak tanınmaktadır. Dünyada b u derece kapsamlı bir şekilde örgütlenmiş federal benzer bir sistemin bulunmadığının da ayrıca vurgulanması gerekmektedir.

Amerika Kıtasının Nüfusu

Amerika kıtasının nüfusu 328 milyon olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun eyaletler arasında farklı oranlarda dağıldığı görülmektedir. Örneğin en kalabalık olan şehirlerin başında New York gelmektedir. Ülkede nüfus dağılımının eşit biçimde yapıldığını söylemek mümkün olmayacaktır. Metropol özelliği gösteren şehirlerde, bu tür nüfus yoğunluklarının meydana gelmesi en yaygın görülen unsurlar arasındadır. Durum Abd’ye özel değildir. Ülkemizde de İstanbul ile diğer iller arasında büyük nüfus farklılıklarının olduğu fark edilmektedir. Genel nüfus durumu incelendiği zaman artış hızında bir azalmanın olduğu da görülmektedir. Bu artış hızında meydana gelen azalmanın sadece ABD’ye özel olmadığı ve birçok ülkede nüfus artış oranlarında azalmaların meydana geldiği görülmektedir. Durumun doğurganlık oranı, bilinçli çocuk dünyaya getirme, korunma yöntemleri gibi hususlar ile yakından ilgili olduğu, kadınların iş hayatına atılması ve genel olarak bağımsızlıklarının artması ile de ilişkilendirilebileceği görülmektedir. Dünyadaki temel nüfus trendlerinin incelenmesi durumunda birçok ülkede artış hızının azalır durumda olduğu fark edilmektedir.

New York Nüfusu

New York son yapılan sayımların sonrasında 8 milyon nüfusu ile dikkat çekmektedir. Bu şehirde iş olanaklarının çeşitliliğinin yüksek olması, eğitim olanaklarının yoğunlaşması ve iş dünyasının kalbinin burada artması bu kadar yoğun bir nüfusun bulunmasını sağlamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi maddi eşitsizliklerin de metropollerde daha net göze çarpar durumda olduğu fark edilmektedir. New York da bu şehirlerden bir tanesidir. Şehrin bir kısmında oldukça lüks bir yaşam standardı kendini gösterirken, bir diğer yandan da evsizlerin sokaklarda uyudukları bir şehir profili kendini göstermektedir. Bu derece yoğun nüfusa sahip olan şehirlerde bu kadar eşitsizlik olmasının sadece Amerika’ya özgü bir durum olmadığı da ayrıca bildirilmelidir. Öğrenciler incelendiği zaman ülkede yer alan Türklerin büyük bir çoğunluğunun öğrenci olarak giriş yaptıkları fark edilmektedir.

Amerika’daki Türk nüfusu öğrenciler, iş insanları ve eş durumu ile gelen kişileri barındırmaktadır. Coğrafi olarak Türkiye ile oldukça uzak olması sebebi ile Türklerin sayıca oldukça sınırlı kaldıkları da görülmektedir. Bu konuda Avrupa ile bir kıyaslama yapıldığı zaman ne kadar düşük bir paydanın Amerika’ya göç ettiğini daha net görebilirsiniz. Amerika’ya giriş yapmak isteyen kişilerin başlıca istifade edebilecekleri unsurların başında Green Card gelmektedir. Amerika’nın yüzölçümü ve nüfus oranı incelemesi yapıldığında eşitsiz bir yapı olmasına rağmen ülkede göçmen alımlarının devam ettiği fark edilmektedir. Green Card da ülkeye göçmen alımı sırasında en avantajlı alternatifler arasında kendini göstermektedir. Bir nevi yapılan çekiliş ile ülkeye giriş yapılmasına ve oturum hakkı elde edilmesine imkan tanınmaktadır. Fırsatlar ülkesi olarak tanımlanan Amerika’ya giriş yapmak için Green Card oldukça kolay bir alternatif olacaktır.

Dünya Nüfusunun Dinlere Göre Dağılımı

Dünya nüfusunun dinlere göre dağılımında en yüksek oran Hıristiyanlığa aittir. Hıristiyanlığı Müslümanlar takip etmektedir. Amerika’da da Hıristiyan nüfusun sayıca ön planda olduğu fark edilmektedir. Nüfusun bir kısmının da herhangi bir dine inanmayı reddettiği fark edilmektedir. Dini bakımdan çok farklı insan kitlelerini bir arada barındırırken aynı zamanda sosyal ve ekonomik manada da farklılıkları içerisinde bulundurmaktadır.

Amerika nüfusu kaç; 328 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan bu ülkede eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok aşamada bireylerin inisiyatifi ön plandadır. Sosyal hizmetler konusunda çok aktif bir yapının sergilenmediği, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitimlerine borçlanarak devam ettiği de görülmektedir. Abd’nin nüfusu artmaya devam ederken maddi durumlar arasında bulunan uçurum da genişlemeyi sürdürmektedir. Bu konuda en çok sıkıntı yaratan hususların başında sağlık sistemi gelmektedir. Genel sağlık sigortası olarak da tanımlanan ücretsiz hizmetin Amerika’da geçerli olmadığı ve kişilerin tedavi hakkının elde edilmesi için özel sağlık sigortasının bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle devletin görev ve sorumlulukları konusunda farklılıklar söz konusu olduğu da fark edilmektedir.

Los Angeles Yüzölçümü

1302 kilometre kare olarak belirlenmiştir. Nüfusun en yüksek olduğu merkezlerden biri olarak görülmektedir. Hem eğlence sektörünün hem de iş olanaklarının yoğun olması sebebi ile yoğun göç almaya devam etmektedir. Amerika devleşik birletleri kapsamında göçmen olarak ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerin başvuru adımlarını konusunda uzman olan bir danışmanlık firması üzerinden tamamlaması elde edilecek olan işlem verimliliğinin büyük ölçüde artmasını mümkün kılacaktır. Danışmanlık firmaları sizin herhangi bir iş ile uğraşmanıza gerek kalmadan tüm adımları sizin için tamamlayacaktır. Konusunda uzman olan bu firmalara vize harç tutarının yanı sıra danışmanlık ücretini ödeyerek istifade edebilirsiniz. Amerika’da oturum izni için başvuru adımlarını tamamlarken dikkate alınması gerekenler;

 • Başvuru formunu konsolosluğun internet sitesi üzerinden anında elde edebilirsiniz. Başvuru adımında normal koşullarda bizzat giderek konsolosluktan başvuru belgelerini almanız istenmekteydi. Fakat pandemi sebebi ile hem online olarak doldurmanıza hem de PDF versiyonunun konsolosluğun internet sitesi üzerinden edinilmesine imkan tanıyabilirsiniz.
 • Başvuru formunda verilen bilgilerde herhangi bir hata yapıldığı ya da yanlış bilgi verildiği fark edildiği anda başvurunuzun ret yanıtı ile karşılaşacağını da bilmelisiniz. Göçmenlik maksadı ile giriş yapmak isteyen kişilerin doldurmaları gereken form farklı, sadece turistik amaçlar ile giriş yapmak isteyen kişilerin doldurmaları gereken form farklılık arz etmektedir.
 • Vize başvurusunda sunmuş olduğunuz pasaportunuz güncel olmalıdır. Pasaportun 10 seneden eski olmaması gerekir. Sunulan pasaportun güncelliği ile alakalı bir sorun bulunuyorsa, öncelikli olarak pasaportun yenileme adımlarını tamamlamalısınız. Ülkemizde Umumi, Hususi, Diplomatik ve Hizmet olmak üzere 4 farklı çeşit pasaport verilmektedir. Dileyen kişilerin ülkemizdeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde dileyen kişilerin de yurtdışı temsilciliklerinde pasaport başvuru adımlarını tamamlamasına izin verilir.
 • Başvuru sürecinde 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir. Bu fotoğrafların kesinlikle son 6 ayda çekilmiş olması gerekir. Bu kuralın koyulmasının asıl sebebi, ülkeye giriş çıkış adımlarında kişilerin kimlik tespitinin sorunsuz şekilde yapılmasıdır.
 • Bir firmadan kabul aldıysanız, firmanın sizin için bir davet mektubu hazırlaması gerekmektedir. Bu davet mektubu ile hem oturum izni almak hem de çalışma izni almak sizin için her zamankinden çok daha kolay bir hal alacaktır.
 • Eğitim durumunuza ilişkin diplomaları ve sertifikaları da sunmalısınız. Ülkede öncelikli alanlar olarak belirtilen tıp ya da mühendislik bilimleri kapsamında yetkinliğinizi kanıtlamanız durumunda elde edilecek olan verimlilik çok daha yüksek bir seviyeye çıkmaktadır. Amerika’nın katma değerine katkı yapacağı tahmin edilen kişilerin ülkeye alımı çok daha kolay olmaktadır.
 • Başvuru adımlarının pandemi sebebi ile derinden etkilendiğinin de ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Pandemi sebebi ile başvuru sürecinde istenen zaman aralığında olumlu yanıt alınmaması gibi sorunlar medyana gelebilmektedir. Başvuru adımlarını tamamlarken kişilerin vize alım sonrasında özel ve kesin tarihli bir etkinliğe katılma olasılıkları varsa, başvuru adımını bu aksaklıkları göz önünde bulundurarak daha öncesinde yapması daha mantıklı olacaktır.

Amerika’nın nüfusu içerisinde yeni gelen göçmenlerin en sık kullandıkları yöntemlerin başında Green Card gelmektedir. Bu sistem ile adeta çekiliş ile ülkede oturum izni elde edeceksiniz. Oturum izni elde ettikten sonra ülkeden uzun bir süre ayrılmak bu hakkın elinizden alınmasına neden olacaktır. Green Card oturum hakkı için verildiğinden,  bu hakkın kullanılmadığı ve ülkenin terk edildiği anlaşıldığı anda sistem hakkınızı iptal edecektir.

Ülkeye giriş yapacak olan kişilerin yaptıkları temel kategorilerden bir diğeri de aile birleşimidir. ABD vatandaşı ile evlenmeniz durumunda aile birleşiminden istifade etmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Bir ABD vatandaşı ile evlenmek sizin için direkt olarak vatandaşlık elde etmek manasına gelmeyecektir. Sadece, ülkede oturum hakkı elde etmeniz normal koşullardan çok daha kolay şekilde yerine getirilecektir. Evliliğinizin resmi olarak yapıldığına dair gerekli olan tüm evrakları sunmalısınız. Bu aşamada sizden tam tekmil nüfus kayıt örneği de istenecektir. Tam tekmil nüfus kayıt örneğinde daha öncesinde bir evlilik yaptıysanız, bu evliliğin sonuçlandığına ve boşanmanın gerçekleştiğine ilişkin de belgeleri sunmanız istenmektedir. Ayrıca daha önceki evliliğinizden olan çocukların velayetlerine ilişkin de bilgi sunmanız talep edilecektir. Aile birleşimi kapsamında Amerikan vatandaşı olan eşin kendi ikamet bilgilerini sunması gerekmektedir. Bu konuda yanlış ya da eksik bir bilgilendirme olması durumunda başvurunun ret yanıtı alacağı da unutulmamalıdır.

Kişilerin ülkeye giriş için belirttikleri gerekçe ile daha sonrasındaki yaşantılarının uyum içerisinde olması gerekmektedir. Örneğin aile birleşimi üzerinden oturum almak için sadece bahane olarak evliliği göstermek sorun teşkil etmektedir. Bu konularda bir suiistimal olmaması için yetkililer gerekli denetlemeleri de yapmaktadır. Başlangıç aşamasında belirlemiş olduğunuz ikamet adresinde değişiklik yapıldığı zaman bunu otoriterlere bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı konuma düşebileceğinizi de unutmamalısınız. Hem vizenizin hem de pasaportunuzun güncel tutulmasından siz sorumlusunuz. Bu belgelerin güncelliğinin dolmasına rağmen aktif kullanılması durumunda cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğiniz de eklenmelidir. Pasaportunuzun güncelliğinin dolması durumunda yurtdışı temsilciliklerinde işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ülkemizde NVİM kapsamında beş gün içerisinde halledilen yenileme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 10 güne kadar uzayabilmektedir. Bu aksama olasılıklarını da göz önünde bulundurarak güncelleme adımlarını takip etmeniz gerekir.

Amerika Şehir Nüfusları

Abd’nin yüzölçümü ve nüfus oranına bakıldığı zaman sahip olunan coğrafyaya göre nüfusun kısıtlı olduğu fark edilmektedir. Amerika’da en yoğun nüfusa sahip olan şehirler şu biçimde sıralanmaktadır;

 • New York – 8 milyon
 • Los Angeles- 3 milyon 900 bin
 • Chicago – 2 milyon 700 bin

Her ülkede olduğu gibi ekonomik kaynakların ve imkanların yoğunlaştığı şehirlerde nüfusun da yoğunlaştığı fark edilmektedir. Bu aşamada kişilerin büyük şehirlerde ya da eyaletlerde istifade edebildiği sosyal yardımların oldukça sınırlı olduğu da bildirilmelidir. Tam da bu nedenle nüfusu yüksek olan eyaletlerde fırsat eşitsizliklerinin çok daha net şekilde kendini gösterdiği görülmektedir.

Dünya nüfusunun dinlere göre dağılımı farklılık göstermektedir. Amerika’daki din dağılımında %65 lik bir oranın Hıristiyan olduğu görülmektedir. %26 lık bir oranın da herhangi bir dine bağlılık hissetmediği fark edilmektedir. Yahudi ve İslam dinine mensup olan kişiler de mevcuttur. Dünyadaki din dağılım oranı ise yapılan son araştırmalara göre 2.2 milyar kadar kişinin Hıristiyan olduğu fark edilmektedir. 1.6 milyar kişi ise Müslüman’dır. Bu oranların son senelerde dinsizlik ya da herhangi bir peygambere inanmadan sadece evrenin tanrı tarafından yaratıldığına inanan kişilerin de oranının arttığı fark edilmektedir.

Amerika hem din çeşitliliği hem de ırk çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerin başında gelmektedir. Bu konuda geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen ortak bir kültür yaratarak bir arada yaşaması siyaset bilimciler için her zaman incelenmesi gereken bir vaka olarak da ele alınmaktadır. Amerika’da 44 milyon kadar Alman bulunmaktadır. Amerika’da alman nüfusu kuruluş aşamasında da yer bulmuş ve daha sonrasında da ülkeye göç ederek kendi nüfus yapılarını güçlendirmişlerdir. Cermen soyunun yeni keşfedilen birçok toprak parçasında olduğu gibi Amerika’da da oldukça önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.

Amerika’nın Özellikleri

Kıta nüfusları neden farklıdır; kıtalarda bulunan nüfus yoğunlukları toplulukların nüfus artış eğilimlerinden dolayı farklılık göstermektedir. Bu durumun hem bireysel toplumsal hem de biyolojik nedenleri olabilir. Kıtalarda bilinçli korunma yöntemleri hakkında kişilerin bilgi sahibi olmamaları beklenmeyen şekilde yüksek nüfus sayısına ulaşılmasına neden olabilmektedir. Afrika’da yaşanan bazı nüfus patlamalarının dengesiz bir artışı beraberinde getirdiği görülmektedir.

Bazı toplumların da bu konuda önlem alma yoluna gittikleri görülür. Geçmiş senelerde Çin’de çiftlerin sadece 1 adet çocuk sahibi olmasına izin verilmektedir. Bunun asıl sebebi ülkenin kaynaklarının abu artış hızını karşılayacak derecede olmamasıydı. Fakat yapılan son araştırmalar ile nüfusun yaşlanma eğilimine girdiği fark edildiği için Çin’de de 3 adet çocuğa kadar izin verilmektedir. Dünyada nüfus denildiği zaman en iddialı konumda olan ülkelerin başında Çin ve Hindistan gelmektedir. Türkiye’de kendi yüz ölçümü dikkate alındığı zaman genç nüfusun nitelikli olduğu seçenekler arasında yer almaktadır. Fakat dünyanın genelini etkileyen trendler Türkiye’de de geçerliliğini göstermiş be nüfus artış eğiliminde bir azalma meydana gelmiştir.

Amerika Hakkında Bilgiler

Amerika birleşik devletleri yüzölçümü 9 milyon 800 bin metre katre olarak belirlenmiştir. Bu kadar geniş bir alanın tek elden yönetilmesinin ya da sadece tek bir ırkın bulunmasını beklemek tarihsel süreç de göz önünde bulundurulduğu zaman imkansızdır. Oldukça farklı etnik gruplardan oluşan Amerika’da Amerikan kimliği ile yaşamlarına devam etmektedir. Siyahi ya da Asyalı fark etmeksizin bu devletin çatısı altında kişiler kendilerini Amerikan olarak adlandırmaktadır. Bir üst kimlik yaratıldığının ve ortak zemin inşa edildiğinin de belirtilmesi gerekmektedir. Nüfusun bu derece farklı beklentileri olan bir ülkede tek elden yönetimin imkansız olduğu da siyaset bilim uzmanları tarafından belirtilen hususlar arasındadır. Siyaset bilimi uzmanları tek bir başkan tarafından yönetim sağlanırken eyaletlerin kendi yerel işlemlerinde kendi özgürlük alanlarına sahip olmasının Amerika için en temel avantajlardan biri olduğunu yansıtmaktadır. Hatta devletin sorun çıkmadan bu kadar uzun süre varlığını sürdürmesinin asıl mimarı olduğu düşünülmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×