Amerika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Amerika Vizesi

Amerika Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Amerika Birleşik Devletleri dünya üstünde en çok göçmen alan ülkedir ve ülkenin vize rejimi oldukça sıkıdır. Amerika vizeleri iki kategoride ele alınabilir; göçmen vizeleri ve göçmenlik dışı vizeler. Göçmen vizeleri ile Amerika’da oturma ve çalışma izni verilirken, göçmen olmayan vizeler turistik geziler, ticari seyahatler, kültürel organizasyonlar, kısa süreli eğitim ve dil okulu eğitimi, mürettebat vizeleri, transit geçişler gibi ülkede belli bir süre kalmayı planlayan kişilere verilir. Kısa süreli seyahatlerde vize süresini Amerika vize yetkilileri tayin etmektedir.

Almanya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Amerika Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Vize başvuru formu elektronik olarak doldurulduktan sonra Amerikan Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun istediği Amerika Vize Evrakları hazırlanır ve konsolosluk binalarında yetkililere teslim edilir.

2021 Amerika vize veriyor mu?

Evet, bu ülkeye seyahat edecek tüm Türk vatandaşları için pasaport ayırımı yapılmaksızın vize alınması şart koşulmuştur, Bu yüzden kişiler, seyahat amaçları ve süreleri doğrultusunda bir vize almak zorundadırlar.

ABD vize nasıl alınır 2021?

  ABD vizesi almak isteyen kişiler öncelikle hangi vize türü için müracaat gerçekleştireceklerse ona uygun vize almaları gerekmektedir. Bunun için de vizeye uygun olarak belirtilen vize evraklarını eksiksiz bir biçimde hazırlayacak Amerika vize başvuru merkezlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ABD vize veriyor mu?

Evet, Amerika Birleşik Devletleri, ülkeye giriş yapmak isteyen tüm Türk vatandaşlarından vize talep etmektedir.

Amerika vize randevusu parmak izi verme işlemi ve mülakattan oluşur. Randevudan sonra vize başvuru sahiplerinin vize alınıp alınmayacağına karar verilir ve vizeli pasaportları posta yolu ile adreslerine teslim edilir.

Amerika Vize Evrakları Genel Belgeler

Amerika Vize Evrakları Genel Belgeler

Amerika vize türleri çok çeşitlidir ve farklı vize türleri için gerekli evrak listesi değişiklik gösterebilir. Amerika’ya seyahat etmek isteyen ve her vize türü için geçerli genel evraklar bulunmaktadır. Amerika Vize Evrakları içinde her başvuru sahibinin vermesi gereken genel belgeler şunlardır:

 • Kimlik kartı veya Nüfus Cüzdanı- Vize başvuru sahibine ait çipli kimlik kartının ya da Nüfus Cüzdanının fotokopileri renkli ve önlü arkalı çekilmelidir.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği- Nüfus kayıt örneği aile bireylerinin kişisel bilgilerini ve ikametgahlarını göstermelidir. İkamet edilen Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilinir.
 • Geçerli pasaport ve Eski pasaportlar- Geçerli pasaport seyahatten önce 3 ay geçerlilik süresine sahip olmalı, 2 boş sayfası bulunmalı ve son on yıl içinde alınmış olmalıdır. Vizeli sayfalarının fotokopileri renkli olarak çekilir ve A4 boyutunda hazırlanır. Eski pasaport ve vizeli sayfaları da fotokopi olarak verilmelidir.
 • Biyometrik Fotoğraflar- İki adet biyometrik fotoğraf başvuru sırasında teslim edilmelidir. Beyaz arka fonlu fotoğraflar 35x45mm boyutlarında olmalıdır. Başvuru sahibinin kimliğini belli edecek şekilde cepheden çekilmelidir.
 • Vize Başvuru Formu- Amerikan vize başvuru formu Amerika Vize Evrakları arasında en önemli belgelerden biridir. DS-160 formu olarak isimlendirilen başvuru formu elektronik olarak doldurulmalı, elektronik imza ile onaylanması ve çıktısı ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Vize Dilekçesi- Seyahat amacını belirten, seyahat tarihlerini ve masrafları karşılama yöntemlerini açıklayan dilekçe ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Finansal durumu bildiren belgeler- Vize başvuru sahibi tüm gelirlerini vize başvuru dosyası için belgelendirmelidir. Banka hesap hareketleri bankanın onayı ile hazırlanır, faiz ve kira gelirleri belgelendirilir, taşınmaz tapuları ve sahip olunan araçların ruhsatlarının fotokopileri hazırlanır. Tüm çalışanlar ve işyeri sahipleri gelirlerini bildirmek durumundadır.
 • Konaklama ve ulaşım rezervasyon belgeleri- Amerika’ya seyahat edecekler uçuş bilgilerini ve rezervasyonlarını onaylı olarak belgelendirmelidir, aynı şekilde otel ve diğer konaklama tesislerinin rezervasyonlarının bilgileri dosyaya eklenmelidir.
 • Muvafakatname ve ebeveyn vize bilgileri- 14 yaşından küçük çocuklar noter onaylı iki ebeveynin imzasını taşıyan muvafakatname vermek durumundadır. Ebeveynlerin Amerikan vizeleri ve biometrik verileri de verilmelidir.

Amerika Turistik Vize İşveren Evrakları

Amerika Turistik Vize İşveren Evrakları

Amerikan Turistik vizesi B1 ve B2 olarak isimlendirilir, B1 vizeleri Amerika’ya turistik ve ticari amaçla seyahat eden kişilere verilir, B2 ise tedavi amaçlı seyahatler için verilir. Amerika vize evrakları içindeki genel evraklara ek olarak İşverenleri vermesi gerek evraklar şu şekildedir:

 • Şirket antetli kağıdında yazılmış vize dilekçesi- Şirket bilgileri, seyahat amacı ve tarihleri belirtilmelidir.
 • Şirket faaliyet belgesi- Şirketin iş gördüğü sektörü belirten belge son 3 aya ait olmalıdır.
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Vize başvurusu yapan işverenin şirketteki ortaklığı, kurucu olup olmadığı, hissedarlığını belirten belge güncel olmalıdır.
 • Vergi Levhası- Son bir yıllık vergi dönemine ait vergi levhası güncel olarak bildirilmelidir.
 • İmza sirküleri- Şirket sahibi kişinin resmi imza sirküleri fotokopileri sunulmalıdır.
 • Ticari oda kaydı- Şirket sahibi bir ticari odaya kayıtlı ise bunu gösterir güncel belge vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet belgesi dökümü- Şirket sahibine ait SGK kayıtlarını gösterir belge dosyaya konulmalıdır.

Amerika vize işlem süreleri genelde 3 iş günüdür, başvuru sonucu olumlu ise vizeli pasaportlar adreslere PTT kanalı ile iletilir.

Amerika Turistik Vize Çalışan Evrakları

Amerika Turistik Vize Çalışan Evrakları

Amerika Vize Evrakları istenilen genel belgelere ek olarak çalışanlar mesleki durumlarını, görevlerini  ve izin belgelerini içeren ek belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu belgeler:

 • Şirket bilgilerini içeren vize talep dilekçesi- Çalışanın şirket görevini ve seyahat amacını belirten dilekçe İngilizce hazırlanmalı ve ıslak imza ile onaylanmalıdır.
 • Görev kimlik belgeleri- Çalışan bir şirkette çalışıyorsa görev kimlik kartı fotokopilerini renkli olarak hazırlamalıdır.
 • İzin belgeleri- Çalışan seyahat tarihleri içinde izinli olduğunu gösteren şirket yetkilisi onaylı belgeyi sunmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 aya ait çalışan maaş bordroları muhasebeden elde edilebilir, mutlaka onaylı olmalıdır.
 • İş sözleşmeleri- Çalışan SGK’lı değilse işyeri ile iş irtibatını gösteren iş sözleşmelerini belgelendirmelidir.
 • SGK işe giriş bildirgesi- Çalışanın şirkette işe başlama tarihini gösteren belge SGK kurumundan ya da muhasebe departmanından alınabilinir.

Amerika Turistik Vizesi Kamu Çalışanı Evrakları

Amerika Turistik Vizesi Kamu Çalışanı Evrakları

Kamu kurumlarında çalışanlar ortak evraklar dışında çalışma durumlarını gösteren ek belgeler vermelidir. Kamu Çalışanlarının ek olarak vermesi gereken evraklar şu şekildedir:

 • Görev kartının fotokopisi- Önlü arkalı çekilmiş fotokopi A4 kağıdına renkli olarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Resmi kurum onaylı çalışma belgesi düzenlenmelidir.
 • Resmi makamdan izin belgesi– Kamu çalışanın seyahat tarihleri içerisinde izinli olduğunu gösteren belge resmi bir evrak olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 ayı içeren maaş bordroları imza ve kaşe ile onaylanmalıdır.

Amerika Turistik Vize İçin Emeklilerin Vermesi Gereken Evraklar

Amerika Turistik Vize İçin Emeklilerin Vermesi Gereken Evraklar

Amerika Vize Evrakları mesleki durumlara göre farklılıklar göstermektedir. Emeklilerin ortak evrakların yanında kişisel durumlarını gösteren belgeleri hazırlamaları gerekir, bu belgeler şunlardır:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi dosyaya eklenmelidir. E-devlet sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı fotokopisi de geçerlidir.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- Barkotlu tescil ve hizmet dökümü e-devletten alınabilir.
 • Emekli hesap bilgileri- Emekli banka hesabı banka memurunun ve yetkililerin onayı alınarak vize başvuru dosyasına eklenir. Kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şahsı hesap bilgileri- Emeklilerin şahsi banka hesaplarında en az 7.000 TL bulunmalıdır, son 3 aylık hesap hareketlerini içeren doküman imzalı ve kaşeli olmalıdır, banka memurunun imza sirküleri de bulunmalıdır.

Amerika Turistik Vize Eczacı/Avukat Belgeleri

Amerika Turistik Vize Eczacı/Avukat Belgeleri

Değişik meslek gruplarında çalışanlar Amerika Vize Evrakları için ek belgeler hazırlamalıdır. Eczacılar, Avukatlar gibi meslek gruplarında olanlar şu belgeleri vermelidir:

 • Bağlı olunan mesleki odalardan faaliyet belgeleri- Muhakkak güncel olmalıdır.
 • İmza Beyannamesi fotokopisi- Vize başvurusunda bulunan şahsın noter onaylı imza beyannameleri dosyaya eklenmelidir.
 • Vergi Levhası- Vergi levhası fotokopileri son tarihli olmalıdır.
 • İş sözleşmeleri- Şirketlerle iş ilişkisinde bulunan meslek grupları bu iş akitlerini belgelemelidir.
 • Banka hesap bilgileri- Son 3 aylık hesap hareketleri banka yetkililerince onaylı olarak sunulmalıdır.

Amerika Turistik Vize Çiftçi Belgeleri

Amerika Turistik Vize Çiftçi Belgeleri

Amerika’ya seyahatte bulunacak çiftçiler kişisel ve mali durumlarını kanıtlayan belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler şunlardır:

 • Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Arsa tapuları, araç ruhsatları- Çiftçilik için kullanılan arsalar ve araçların sahiplik durumu belgelendirilmelidir.
 • Şahsi hesap hareketleri- Banka hesaplarında en az 7.000 TL bulunmalıdır. Tüm banka belgeleri yetkililerce onaylanmalı, kaşeli ve imzalı olmalıdır.

Abd Vize Evrakları

ABD vizesi almak için randevu tarihinde, vize için gereken tüm belgelerin hazır olması gerekir. Abd vize evrakları: pasaport, pasaport fotokopisi, vize başvuru formu, taahhütname, nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneği, gelir belgeleri gibi belgelerdir.

Abd vize için gerekli evraklar başvuru yapacağınız vize türüne göre değişiklik gösterir. Çalışma, eğitim veya ticari vizelerde kişilerin ülkeye gitme amacını kanıtlayan belgeleri hazırlaması gerekir.

Abd vizesi için gerekli belgeler arasında yer alan başvuru formu belgesinin online olarak doldurulması ve çıktısının alınması gerekir. Aynı zamanda DS-160 başvuru formunun da online olarak doldurulması zorunludur.

Amerika vize evrakları vize randevu tarihinde hazır olmalıdır. Bu belgeler konsolosluğa veya konsolosluk tarafından yetki verilen vize merkezlerine teslim edilir.

Amerika vize için gerekli evraklar için özel şartlar vardır. Pasaport en az 6 geçerli olmalıdır. Vesikalık fotoğraf ölçüleri; 50mmx50mm olmalıdır. Nüfus kayıt örneğinin de yeni tarihli olmasına dikkat edilir. Ülkeye gidecek olan kişiler, mesleki belgeleri de başvuru aşamasında vize merkezine teslim etmelidir. Davetiye alarak gidecek kişilerin davetiyelerini evrakları arasında göstermesi zorunludur.

Amerika vizesi için gerekenler sadece evrakların hazırlanmasından ibaret değildir. ABD, vize vermek için parmak izi isteyen ülkelerden biridir. Seyahat masrafları belgeleri, seyahat sağlık sigortası olması da gerekir. Otel rezervasyonu ve uçak biletleri de vize başvurusunun yapılması için gösterilmesi gereken belgeler arasında yer alır.

Amerika Ticari Vize İşveren Belgeleri

Amerika Ticari Vize İşveren Belgeleri

Amerika Vize Evrakları arasında B1 ticari seyahat vizeleri için verilen evraklar turistik vize için verilen evraklardan sayıca fazladır. İşveren sahipleri şu belgeleri hazırlamalıdır:

 • Vize talep dilekçesi- Ticari vize için yazılan dilekçe şirketin antetli kağıdına yazılır, şirket bilgileri, seyahat tarihleri ve amacı net olarak belirtilir, seyahat planı ayrıntılı olarak yazılmalıdır. İş ilişkisine girilecek firmaların bilgileri verilmelidir.
 • Şirket bilgilerini gösteren belgeler- Faaliyet belgesi, vergi levhası, şirket imza sirküleri, ticari oda kaydı ve ticari sicil gazetesi fotokopisi güncel olmalıdır.
 • Şirket banka hesabı dokümanları- Şirket banka hesaplarının hareketlerini gösteren belge banka memuru tarafından onaylanmalı ve memurun imza sirküleri de verilmelidir.
 • Davet mektubu- Amerika’da bulunan şirketin yazdığı davet mektubu zorunlu değildir, ancak vizenin olumlu sonuçlanması adına faydalıdır.
 • Organizasyon ve fuar bilgileri- Vize başvuru sahibi işverenin şirketi adına katılacağı organizasyon ve fuarların katılım belgeleri verilmelidir.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- SGK kurumundan alınan barkotlu belge vize dosyasına eklenmelidir.

Amerika Ticari Vize Çalışan Evrakları

Amerika Ticari Vize Çalışan Evrakları

Bir şirkette çalışan kişiler ticari Amerika seyahatlerinde kişisel durumlarını kanıtlayan belgeler sunmalıdır. Çalışanlar için ticari seyahat Amerika vize evrakları şöyledir:

 • Görev belgeleri kimlik kartları- Çalışanın şirketteki görevini belirten kimliklerin fotokopisi renkli çekilmelidir.
 • İzin evrakları- Çalışanın seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren belge şirket yetkililerince onaylanmalıdır.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- SGK İşe giriş bildirgesi- Çalışan SGK dokümanlarını onaylı olarak sunmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmalı, yetkili kişi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • Organizasyon giriş kartları- Fuara katılım olacaksa fuarların giriş kartları, fuar bilgileri, biletleri belgelendirilmelidir.
 • Davet mektubu- Amerika’daki şirket çalışanı davet ettiğini gösteren bir davet mektubu düzenleyebilir.
 • Maaş bordroları- Son üç aya ait maaş bordroları şirketçe onaylanmalıdır.
 • Banka hesap bilgileri- Çalışanın şahsi banka hesap bilgileri onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Amerika Vize Çeşitleri

Amerika’ya gitmek için başvuru yapabileceğiniz farklı vize türleri vardır. Amerika vize çeşitleri: turistik, ticari, aile birleşimi, çalışma, eğitim, Green Card vizeleridir.

Amerika vizesi açıldı mı 2021: Amerika’ya gitmek isteyen kişiler, 2021 yılında gitme amacına göre bir vize çeşidine başvuru yapabilir. Ülkede kısa süre kalacak kişiler turistik vize alabilir.

Amerika turist vizesi, ziyaret amacına göre verilen ve süreleri değişiklik gösteren bir vize türüdür. Amerika turist vizesi ülkede en fazla 180 kalmanıza olanak tanır. Vize başvurusu, ABD konsolosluğuna yapılmaktadır.

ABD vize çeşitlerinin tümü için başvuru merkezi Amerika konsolosluğudur. Amerikan konsolosluğu ne zaman açılacak: Amerika konsolosluğu 2021 yılında açılmış ve vize başvurusu için randevu vermektedir.

Amerika vize çeşitlerinden biri olan Amerika göçmen vizesi ülkede süresiz oturma izni veren bir vize türüdür. Bu vize, Green Card çekilişini kazanan kişilere verilir ve vize alan kişilerin ülkede çalışmasına müsaade edilir.

Amerika vize çeşitleri, vize ücretlerinin değişiklik göstermesine sebep olur. Amerika vize ücreti 2020 yılı için 160 dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, standart vize ücretidir.

Amerika vize başvurusu yapacak kişiler, konsolosluklar açıldıktan sonra randevu alarak işlem yapabilir. Amerika vize başvuruları ne zaman başlayacak: 2021 yılında Amerika vize başvuruları açılmıştır.

Amerika, vize çeşitlerine göre farklı şartlar belirlemekte ve gereken evraklar farklılık göstermektedir. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin Amerika vize son durum bilgilerini ABD konsolosluğunun açıklamalarından öğrenmeleri gerekir.

Amerika vizesi eğitim, çalışma, ticari gibi gidiş amaçlarına göre alınabilir. Aynı zamanda ülkenin her yıl yaptığı Green Card çekilişine katılarak ülkede süresiz yaşama hakkı elde edebilirsiniz.

Amerika Vizesi Önemli Notlar 2022

Amerika Vizesi Önemli Notlar 2021

Amerika vize talebinde bulunan ülkeler arasına girmektedir. Ancak Amerika vize türüne göre başvuru kabulü gerçekleştirmektedir. Amerika vize başvurusunun onaylanması için Amerika ülkesinin diplomatik temsilcilerinin belirlemiş olduğu şartları kişiler barındırmalıdır. Ancak diğer ülkelerden bir farkı ise, seyahat edecek kişiler için pasaport ayrımı yapmamaktadır. Kişiye pasaport ayrımı yapmaksızın Amerika’ya giriş hakkı tanımaktadır.

ABD Konsoloslukları, ülkenin güvenlik konusunu daha iyi bir düzeyde korumak amacı ile vize işlemlerinin disiplinli bir şekilde ve zaman açısından adil olacak bir vaziyette düzenlemektedir. ABD vize başvuruları kişinin yaşı, meslek pozisyonunu ve kişinin meslek durumunu kapsayacak bir şekilde kendi özgünlüğü içerisinde değerlendirmeye almaktadır.

Kişinin Amerika vizesi için öncelikle yapması gereken, seyahat amacına bağlı olarak Amerika vize türünü belirlemesi gerekmektedir. Amerika vize süreci içerisinde ise vize mülakat aşaması bulunmaktadır. Amerika vizesinin mülakat aşaması için kişi yeni ve heyecanlı bir deneyim yaşayacağını düşünerekten, Amerika vize mülakat aşaması gerçekleşmeden önce yetkilendirilmiş vize merkezinin müşteri temsilcilerinin arayarak gerekli desteği talep etme hakkına sahiptir.

Amerika vizesi için gerekli olan mülakatta ayrılacak kısa bir zaman dilimi içerisinde kişi seyahat etme amacını, niyetini ve Amerika’da kalacağı süreyi, aynı zamanda Amerika ülkesinde konaklayacağı yeri doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtmelidir. Amerika vize mülakat aşaması için gerekli tüm destek vize merkezi taraflarından sağlanmaktadır. Vize merkezlerinin bugüne kadar olan deneyimi ile kişi, Amerika ülkesinde gerçekleştirecek olduğu seyahati sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmektedir. Seyahat için planlanan tarih ve saatte gerçekleştirilebilmesi adına vize merkezleri elinden gelen her türlü desteği kişiye sağlamaktadırlar.

Amerika Vize Merkezi

Amerika Vize Merkezi

Amerika ülkesine ziyaret gerçekleştirmek birçok kişinin hayal ettiği bir seyahattir. Ancak son dönemlerde karşılaşılan vize retleri, araştırmaların sonucunda görülen zorlu bir vize sürecidir ve ne yazık ki korkulu bir rüya haline gelmektedir. Tam da bu noktada kişi, Amerika vizesi adına yetkilendirilen vize merkezleri ya da firmaların desteği ile Amerika vizesini alabilmektedirler.

Amerika ülke uzmanlarının eşliği ile sorunsuz ve tamamen sonuca odaklı olacak bir şekilde kişinin başvuru süreci başlatılabilir ve kişinin aklına takılan her türlü soru halinde vize danışmanları ile gerekli iletişimi sağlayabilme imkanına da sahiptirler.

Kişinin Amerika vizesi için evrak listesinin hazır, Amerika vizesinin başvuru formu doldurulmuş, gerekli ödemeler yapılmış ve randevunun alınmış olması gerekmektedir. Daha sonra kişinin randevu tarihinde günü ve saati geldiğinde ise Amerika vizesine sahip olmak için yapılacak olan tek adım, gerekli mercilerin belirlemiş olduğu Amerika vize mülakatıdır. Kişinin mülakat aşaması konsolosluk içerisinde belirlenmektedir. Ancak vize merkezleri gerekli desteklerin de yanı sıra mülakatın gerçekleştirileceği zaman sizi konsolosluk kapısında bekliyor olacaktır. Mülakat ile ilgili en son ayrıntılı kişiye vererek, kişiyi mülakata uğurlamaktadır. Bu adımdan da sonra kişi içeriye girerek kendisini en doğru bir şekilde ifade edecektir. Kişi seyahat etme amacını, niyetini ve neden Amerika’ya gitmesi gerektiğini en doğru ve güvenilir bir biçimde anlattığı takdirde vize onayını alması çok büyük bir ihtimaldir. Ancak yine en son kararı da konsolosluk yetkilileri verecektir. Bunun yanı sıra kişinin dosyasının en doğru bir biçimde hazırlanması, formlarının da eksiksiz bir şekilde doldurması ve verilen bilgilerin destekleyici evrakları ine sunulması gerekmektedir. Bu da başvuru işlem süresinin değerlendirme aşamasındaki en olumlu etmenleri arasında yer almaktadır.

Bütün bu sayılan durumlara ek olarak istisnai durumlarda mevcuttur. Profesyonel bir Amerika vize danışmanlığı almak amacı ile kişi en doğru tercihini yapması gerekmektedir.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?

Amerika vizesi, vize uygulamaları açısından iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar göçmenlik vizesi ve göçmen olmayan vize türünde ikiye ayrılır. Göçmen olmayan vize türünde başvuru gerçekleştiren kişiler, DS-160 formunu da doldurmak mecburiyetindedir. Amerika vizesine sahip olmak için atılması gereken en temel adımlar kişinin mesleki durumuna ve başvuru formunun doldurulması, konsolosluk tarafından randevu alınması, kişinin en uygun vize türünü belirlemesi, gerekli talep edilen evrakların hazırlanması, online ve İngilizce dili ile hazırlanması, parmak izi işlemi ve vize mülakatıdır.

Ancak kişi ilk kez Amerika vizesi başvurusunda bulunacak ise Amerika için yapacak olduğu vize başvuru işlemine şahsen gitmelidir. Sadece süresi tamamlanmış vizesi için 1 yıl süre içerisinde yenilenme talebinde bulunmasının dışında, konsolosluk tarafından yapılacak olunan vize mülakatına şahsen gitmek zorundadır.

Amerika vizeleri ise genel itibari ile 10 yıllık olarak verilmektedir. Ancak bu kişinin 10 yıl boyunca Amerika’da kalacağı anlamını taşımamaktadır. Amerika içerisindeki kalış süresi, giriş kapısında bulunan gümrük tarafından belirlenmelidir. Amerika vizesi 10 yıllık olsa dahi, kişinin 6 ayı dolmadan Amerika’dan ayrılmak zorundadır. Bu sürenin aşılması durumunda ya da her defa 6 ay boyunca kalınması halinde, kişinin vizesinin uygun kullanmadığı şeklinde algı yaratabilmektedir. Bu nedenden dolayı kişinin seyahat amacında herhangi bir nedenden dolayı değişikliği mevcut ise vize türünün bu amaç doğrultusunda değiştirilmesi taraflarca tavsiye edilmektedir.

Amerika Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Amerika Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Amerika vizesi adına gerekli olarak taraflarca talep edilen evraklar şu şekilde belirtilmektedir;

 • DS-160 Formu: Kişinin göçmen olmayan tüm vize türlerinde başvuru yapan kişi tarafından online olarak doldurmuş formun onaylı çıktısını alması gerekmektedir.
 • Geçerli Bir Pasaport: Vizenin işlenebilir olması amacı ile mevcut pasaport sayfaları içerisinde en az 2 adet sayfanın boş bulunması gerekmektedir. Ayrıca pasaport 10 yıldan daha eski olmamalıdır.
 • Başvuru Sahibinin Kimlik Fotokopisi: Başvuru yapan kişinin kimlik belgesinin ön ve arka yüzünün net bir şekilde, okunaklı olmasına dikkat edilerek fotokopisinin çekilmesi gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Kişinin maksimum son 6 ay içerisinde çekilmiş olan, kişinin en güncel halini yansıtan ve bir önceki pasaport ve vizelerinde faaliyet göstermemiş 2 adet fotoğrafının bulunması gerekmektedir. Fotoğraflar ise istenilen talepler doğrultusunda biyometrik olmak zorundalardır. Aksi halde fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 • Seyahat Rezervasyonu: Seyahatte bulunacak araca ait rezervasyonun belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Konaklama Rezervasyonu: Kişinin Amerika’da geçirecek olduğu süre zarfı boyunca planlamış olduğu yerin adres ve iletişim bilgilerinin bulundurulması gerekmektedir.
 • Vize Talep Dilekçesi: Seyahatin amacını içeren, vize tarafından antetli bir kâğıda yazılmış ve şirketteki imza yetkisi olan bir şahıs tarafından dilekçenin imzalanması gerekmektedir.
 • Maaş Bordrosu: Başvuru yapan kişinin son 3 ayını kapsayacak bir şekilde kaşeli ve imzalı olarak dosya içerisine eklenmesi gerekmektedir.
 • Ek Gelir Belgeleri: Eğer kişinin ek gelirleri de var ise, bunu vize başvuru formunun içerisinde belirtmesinde fayda vardır ve taraflarca tavsiye edilmektedir.
 •  

Ancak önemli bir not olarak belirtilmesi gerekir ki, başvuruda bulunacak olan kişi eğer gözlük kullanıyor ise fotoğraflarda gözlüğünü çıkartması gerekmektedir. Aksi halde gözlük ile çekilmiş olan fotoğraflar kabul edilmemektedir. Bu da başvurunun onaylanması adına zorluk çıkartmaktadır. Amerika vize ücreti de 250 USD’dir.

Amerika Vizesi Ücretleri

Amerika Vizesi Ücretleri

Amerika Vize Türleri Konsolosluk Harcı
(B) Ziyaretçi: İş, Turizm, Tıbbi Tedavi 160 USD
(C) ABD’den Transit Geçiş.
(D) Mürettebat Vizesi
(F) Akademik Öğrenci
(M) Mesleki/Akademik Olmayan Öğrenci
(I) Basın Mensubu veya Gazeteci
(J) Değişim Programı
(TD/TN) NAFTA Vizeleri
(T) İnsan Kaçakçılığı Mağduru
(U) Suç Faaliyeti Mağduru
(H) Geçici İşçi/Çalışan veya Stajyerler 190 USD
(O) Olağanüstü Yetenekleri Olan Kişiler
(P) Sporcular, Sanatçılar ve Göstericiler
(Q) Uluslararası Kültürel Değişim Programı
(R) Dini Görevli
(L) Şirket İçi Transfer
(E1) Anlaşmalı Tüccar 265 USD
(E2) Anlaşmalı Yatırımcı
(E3) Avustralyalı Özel İşçi
(K) ABD Vatandaşının Nişanlısı veya Eşi 265 USD
Amerika vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/amerika-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Amerika Vize Alma

Amerika Vize Alma

Amerika Konsolosluğu tarafından belirlenmekte olan Amerika vizesi için gerekli evrakların tamamlanması ile Amerika vize alma hakkı kazanıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik yasası doğrultusunda Amerika vize tipine göre başvuru kabul etmektedir. Belirlenen evrakları tamamlamanız durumunda başvurunuzun onaylanması için Amerika diplomatik temsilciliklerinin belirlediği şartları ve koşulları sağlıyor olmanız gerekir. Vize protokollerinde Türkiye Cumhuriyeti için pasaport farklılığı bulunmamaktadır.

Amerika vize işlemlerinde, ülkenin güvenliğini en iyi şekilde koruyabilmek adına Amerika vize işlemlerine ait süreci adalet ve eşitlik prensipleriyle yürütebilmektedir. Vize işlemlerinde kişinin yaşı, mesleki durumu oldukça önemlidir. Vize alacak kişinin göç amaçlı değil, gezi ya da iş amaçlı gidiyor olduğunu açıkça belli etmesi gerekmektedir.

Amerika Vize Türleri

Amerika Vize Türleri

Vize almak isteniliyorsa, ilk yapılması gereken işlemlerden biri hangi Amerika vize türüne uygun olarak işlemleri başlatmaktır. Amerika vize türleri;

 • Diplomatik ve Resmi Vizeler
 • Amerika Turist Vizesi, iş, Turizm, Tıbbi Tedavi
 • Amerika üzerinden Transit Geçiş
 • Gemi çalışanları için Mürettebat vizesi
 • Akademik Eğitim Veya Dil Öğrencisi
 • Exchange / Değişim Programı Öğrencileri
 • Geçici işçi / Çalışma veya Staj Vizesi
 • Basın Mensubu ve Gazeteciler olarak vize türleri sekiz ana başlık da türlere ayrılmaktadır.

Çoğunlukla Amerika’ya turistik amaçlı seyahatler yapılmaktadır. Bu vizelerin tipi ise; B-1 / B-2 Ticari veya Ziyaret Amaçlı Ziyaretçi vize tipinde işlem yapılmaktadır.

Amerika Vize Çeşitleri

Amerika Vize Çeşitleri

Amerika vize çeşitleri genel olarak, 4 başlıkta incelenmektedir. Tüm ülkelerin vize çeşitleri de aynıdır. Bunlar;

 • Schengen Vizesi
 • Transit Vize
 • Öğrenci Vizesi
 • Turistik Vize

Schengen; Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan AB vizesiz seyahat sınırlarını ifade etmektedir. Dünyadaki en geniş seyahat vizesidir.

Transit Vize; Transfer amaçlı geçici süreliğine ülkeye giriş yapılması için kullanılan vizedir.

Öğrenci Vizesi; Eğitim için gelen öğrencileri kapsamaktadır.

Turistik Vize; Seyahat amaçlı olarak verilen vizedir.

Amerika Vizesi Fiyat

Amerika Vizesi Fiyat

Amerika vizesi fiyatı ise her yıl değişiklik göstermektedir. Aldığınız vize türü ve hizmete göre de fiyat değişecektir. Her yıl ortalamana bir rakam belirlenmektedir. Göç olmayan tüm vize işlemleriniz için vize ücreti ödenmektedir. Ayrıca; Reşit olmayan çocuklardan da Amerika vize fiyatları listesinde ücretlendirmeye alınmaktadır.

Amerika vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/amerika-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Amerika Vize Ücreti 2020

Amerika Vize Ücreti 2020

Amerika vize ücreti 2020 yılında yaklaşık 250 USD olarak belirlenmiştir. Bu rakamın içinde konsolosluk harcı ücretleri bulunmaktadır. Fakat bu fiyat vize türüne göre değişmektedir. Hangi amaçla vize aldığınız rakamı belirleyen bir unsurdur.

Amerika Vize Şartları

Amerika Vize Şartları

Amerika vize şartları birden fazla yapılan başvurular ve bir o kadar da gelen ret cevapları ile vatandaşlar zorlu süreçlerden geçmektedir. Belirlenen şartların eksizsiz olarak tamamlanması gerekir. Tüm evrakların hazırlanması bazen yeterli olmamakta ve yine her şey uygun olsa bile vizeniz için onay çıkmamaktadır. Bu konular da kişilere destek olabilecek vize merkezleri, sürekli ret cevabı ile karşılaşanların imdatlarına yetişir niteliktedirler. Bu merkezler içinde de başvuracağınız merkezlerin konu ile ilgili tecrübeli olmaları gerekir. Tüm evrak hazırlama işlemlerinizde size destek olacaklar ve mülakatlarınıza da sizi hazırlayacaklardır.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?

Amerika Vizesi Nasıl Alınır

Göçmen olmayan vatandaşların vize kategorilerine başvurmaların hepsi DS-160 formunu doldurmaları zorunludur. Ülkenin vizeleri genel olarak 10 yıllık verilmektedir. Fakat bu 10 yıllık süre sizin Amerika da kalma süreniz değildir. Gümrük memuru Amerika da ki kalış sürenizi belirlemektedir. Bu zaman zarfında 6 aylık sürelerin aşılması ve her defasında 6 ay kalınması vizenizi usulüne uygun kullanmadığınız anlamı taşıyabilmektedir. Bu nedenle her gidiş de hangi amaçla gidildiği belirlenmelidir. Vize ile ilgili talebiniz Amerika’da eğitim amaçlıysa, Amerika Konsolosluğu gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Amerika Vizesi DS 160 Başvuru Formu

Amerika Vizesi DS 160 Başvuru Formu

Amerika Konsolosluğu tarafından hazırlanmış olan bu formun içerisi vize için başvuran kişiler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Gerekli evraklar arasında en önemlisi bu formu doldurmaktır. Bu formu elektronik olarak internet üzerinden doldurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca forma ait yazı dili İngilizcedir ve İngilizce olarak doldurulması istenilmektedir.

DS 160 başvuru formu olmadan vize almanız neredeyse imkansızdır. Vizeniz için doğru bilgileri vermeniz gerekir. Bu işlem içinse mülakat sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluğuna ve yanlış bilgilerin cezalandırılma ile sonuçlanacağına dair gerekli prosedürü imzalamanız gerekir.

Amerika kişiye özel dilekçeler ve güncellenmiş formlar için https://www.eraytur.com/amerika-vize-form-ve-dilekce/ bağlantısına ziyaret ediniz..

Amerika Vize Randevu

Amerika Vize Randevu

Seyahatinizin son günlerinde vize sorunu yaşamak ya da herhangi bir aksilikle karşılaşmamak istiyorsanız; Vize için en az 9 hafta önce vize için başvurmanız, Amerika vize işlemlerinizin uzun sürme ihtimallerini göz önünde bulundurmanız açısından doğru bir karar olacaktır. Tüm Amerika vize türleri için Ankara’da iseniz, Amerikan Büyükelçiliği’nden, İstanbul’dan başvuru yapacaksanız Amerikan Başkonsolosluğu’ndan randevu işlemleriniz için gün almanız gerekmektedir.

Abd Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Abd vizesi için gerekli olan evraklar; geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaport, mali durumu açık şekilde ortaya koyan belgeler, otel ve ulaşıma dair rezervasyonlar, 2 tane biyometrik özelliğe sahip fotoğraf, vize başvuru formu, kimlik belgesi şeklindedir.

Amerika Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Turist vizesi için gerekli olan evrakların arasında 2 adet foto, başvuru formu, dilekçe, mali durum evrakları, kimlik belgeleri, pasaport, ulaşım ve otel rezervasyonudur.

Amerika Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar 2020

Turist vizesi alabilmek adına; pasaport, kimlik bilgileri, ekonomik durumu gösteren belgeler, ulaşım rezervasyonu, otel rezervasyonu, vize başvuru formu sunulmalıdır.

Amerika Vize Ücreti 2020

Konsolosluk tarafından talep edilen harç 160 dolar olarak belirlenmiştir. Kategoriye göre 265 dolara kadar çıkmaktadır.

Amerika Turist Vizesi Şartları

Amerika turist vizesi alabilmek için başvuru ücretinin yatırılması, aynı zamanda tüm evrakların hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Amerika Turist Vizesi İle Ne Kadar Kalabilirim?

Amerika turist vizesi genellikle 10 yıllık olarak verilir. Böyle bir durumda 6 aylık kalma söz konusudur.

Amerika Vize Başvurusu

Amerika vize başvurusu için sürecin ilk aşaması formu resmi siteden doldurmak ve bunun ardından bir randevu almaktır. Toplanacak belgeler konusunda aracı kurum sayesinde profesyonel yardımı hemen isteyebilirsiniz.

Amerika Vize Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Pasaport, DS 160 formu, 2 tane 5×5 boyutlara sahip olan fotoğraf, eski pasaport ve fotokopisi, nüfus cüzdanının sureti, eski ABD vizesi sunulmalıdır. Böylelikle sorunsuz bir biçimde yenileme işlemi yapılır.

ABD Vize Ücreti

Vize ücreti konusunda farklı ücretlendirmeler söz konusu olsa da en az 160 dolar ödenmesi gerektiğini ifade etmek lazım. Bu, konsolosluk harcı olarak tanımlanır.

Amerika Vize 2021

Amerika vize 2021 yılında işlemlerine devam ediyor. Konsolosluktan randevunuzu alarak vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak günümüzde eğitim ve acil konulara sahip vizeler daha kısa sürede sağlanırken diğer vize türleri 2022 yılına kadar uzayabiliyor.

Amerika Vize Başvurusu

Amerika vize başvurusu yapabilmeniz için öncelikle Amerika Konsolosluğu web sitesinden randevu almanız gerekiyor. Randevu işleminizin ardından mülakata katılarak vize başvuru işleminizi başlatırsınız.

Amerika Vize Randevu

Amerika vize randevu tr.usembassy.gov adresinde bulunan “Randevu” bölümünden gerçekleştiriliyor. Site içerisinde işlem yapabilmeniz için öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra vize türünüzü ve kişisel bilgilerinizi girerek randevunuzu alabilirsiniz. Randevu işlemi sırasında ödeme biçiminizi ve evraklarınızı teslim edeceğiniz PTT şubesini seçmeniz de gerekiyor.

Amerika Vize Başvurusu Ne Zaman Açılacak?

Amerika vize başvurusunu dilediğiniz anda yapabilirsiniz. Ancak buradaki problem günümüzde yalnızca acil durumların vize işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Diğer vize işlemleri 2021 yılı sonuna ya da 2022 yılına veriliyor.

Amerikan Konsolosluğu Ne Zaman Açılacak?

Amerikan konsolosluğu hafta içi hizmet vermeye devam ediyor. Konsolosluğun açık olduğu saatler ise sabah 07:45, akşam 16:30 şeklindedir. Konsolosluk içerisinde birçok işlem randevu ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle başvuru işleminiz için Amerikan Konsolosluğu resmi web sitesi üzerinden randevu almayı unutmayın.

Amerika Turist Vizesi

Amerika turist vizesi, turistik ya da eğlence amaçlı yapılan seyahatler için verilen 6 ayı aşmayan vizelerdir. İş seyahati, aile ziyareti ya da turistik gezi için kullanılır.

Amerika Vize Ücretleri 2021

Amerika vize ücretleri 2021 yılında 160 USD olarak hesaplanmıştır. Ancak bu ücret alacağınız vize türüne göre değişiklik gösterebilir.

DS 160 Formu Nedir?

DS 160 formu Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip tüm başvuru yapacak kişilerin doldurması gereken bir formdur. Bu form Amerika Konsolosluğunun resmi web sitesinden online olarak doldurulur.

Amerika Vize Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Amerika vize yenileme sürecinde; pasaport, eski pasaport üzerinde bulunan ABD vizesi, 2 tane fotoğraf, özel form olmak zorundadır. Bunların sunulması şarttır. Ancak bu şekilde vize yenileme işlemleri tamamlanır.

Amerika Vize Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Amerika vize yenileme sürecinde 79 yaş üzerindeki kişilerin pasaport, ds 160 formu ve 5×5 şeklinde olacak 2 tane fotoğraf sunmaları yeterlidir. 14 yaş altı için bunlara ek olarak ebeveynlerden birisinin fotokopisi ve nüfus cüzdanın sureti istenir. 10 yıl B1 ya da B2 vizesi yenileme işlemlerinde; eski pasaport ve önceki ABD vizesi, form, 2 tane foto ve son olarak geçerliliği 6 ay olan fotoğraf olmalıdır.

Konsolosluklar Ne Zaman Açılacak?

Konsolosluklar her ne kadar randevu verse de, bunu geç tarihli bir şekilde yapmaktadırlar. Bu yılın sonu ya da diğer yılın başında açılması beklenmektedir.

ABD Vize Başvuru

Amerika vize başvuru işlemlerinde konsolosluğa gidilir. Hem parmak izi verilmeli hem de mülakat yapılmalıdır. Bunun yanı sıra istenen evrakların tam olarak sunulması da önem arz eder.

Amerika Vize Ücreti 2020

Amerika ücreti 160 dolardır. Bazı vize kategorilerine göre ise farklılık göstermektedir. En yüksek meblağ 265 dolar şeklindedir.

Amerikan Vizesi İçin İstenen Belgeler

Amerika vizesi için istenen belgelerin arasında; uçuş ve hotel rezervasyonu, biyometrik fotoğraf, pasaport, dilekçe, ds 160 formu, banka hesap özeti, kimlik kartı fotokopisi, ikamet belgesi bulunmalıdır. Bunların tümünün hiçbir sorun içermemesi genel kural olarak dikkat çeker.

Amerika Vize Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Başvuru işlemleri için net olarak verilmiş olan bir tarih yoktur. En erken 2021 yılının sonbahar ayı işaret edilir. Ancak bu zaman zarfında randevu alımı devam etmektedir.

Amerika Vize Başvuruları Ne Zaman Başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurusu yapmadan önce randevu alması gerekmektedir. Randevu talebi Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu ya da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine yapılır. Başvurular seyahat tarihinden en az 6 ila 8 hafta önce başlatılmalıdır.

Konsolosluklar Ne Zaman Açılacak

Covid 19 nedeniyle Türkiye’deki konsolosluklar 2020 Mart itibariyle faaliyetlerini geçici süre askıya aldı. Bazı konsolosluklar sadece acil ve özel amaçlı seyahatler için vize başvurularını kabul etmeye devam etti. Şu an için online rezervasyon işlemleri birçok konsoloslukta başlatılmış durumdadır.

Amerika Vize Başvurusu Ne Zaman Açılacak

Amerika’da yaşanan seçimler ile birlikte tüm dünyada etkili olan pandemiden kaynaklı olarak vize işlemlerinde konsolosluklarda kısıtlamalara gidilmiş birçok ülkede konsolosluklar ve büyükelçilikler başta vize olmak üzere tüm işlemleri askıya almıştı. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte başvuru süreci yeniden başlatıldı.

Amerika Vize İşlemlerinde Son Durum Nedir

Amerika Birleşik Devletleri vize işlemlerini yeniden başlattı, ülkeye giriş yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahat amacına göre vize tipini belirleyerek online randevu talebi oluşturmaktadır. Vize işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için akredite edilmiş firmalardan destek almak önemlidir.

Amerika Vize Başvuruları Ne Zaman Başlayacak 2021

Amerika Birleşik Devletleri’nin vize başvuru süreci kutlamaların ardından yeniden başladı. Ülkeyi hem turistik iş amacıyla gitmek isteyen Türk vatandaşları vize başvurusu için müracaatlarını konsolosluğun Resmi Web Sitesi üzerinden gerçekleştirmektedir. Gerekli olan Evrakların hazırlanması ve formun doldurulması ile birlikte vize işlemleri çok kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

Amerika Vizeleri Durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri pandemi gerekçesi ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de vize işlemlerini durdurdu. Kısıtlamalardan dolayı mağduriyet yaşayan Türk vatandaşları pandeminin etkisinin azalması ile birlikte yeniden vize müracaatında kurulmaya başladı. Vize işlemlerinin başlamasındaki etkenlerden diğeri ise Türkiye’de seçim sürecinin tamamlanmış olmasıdır.

Konsolosluklar Ne Zaman Açılacak 2021

Türkiye’deki konsoloslukların 2021 yılında açılış tarihleri resmi olarak duyurulmaktadır. Ülkeler yaşanan pandemiden dolayı aldıkları covid 19 önlemleri ile giriş çıkışlarda ki kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye’de bulunan tüm konsoloslukların ne zaman açılacağını konusu hızlı bir şekilde netleşmeye başladı.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır

Amerika Birleşik Devletleri için vize almak isteyen Türk vatandaşları gerekli olan evrakları eksiksiz ve tam olacak şekilde hazırlamalıdır. Online randevunun ardından mülakata katılan vatandaşların vize işlemleri sorunsuz olarak sonuçlandırılır. Vize başvurusunda önemli olan amaca göre uygun vize tipine müracaat etmektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×