Amerika Turistik & Ziyaretçi (B1/B2) Vize Başvuru Süreci - Eraytur
Amerika Vizesi

Amerika Turistik & Ziyaretçi (B1/B2) Vize Başvuru Süreci

Amerika Birleşik Devletleri dünya üstünde en çok göçmen alan ülkedir ve ülkenin vize rejimi oldukça sıkıdır. Amerika vizeleri iki kategoride ele alınabilir; göçmen vizeleri ve göçmenlik dışı vizeler. Amerika Turistik & Ziyaretçi (B1/B2) Vize Başvuru Süreci

Amerika Turistik/Ziyaret Vizesi Kimlere Verilir?

Göçmen vizeleri ile Amerika’da oturma ve çalışma izni verilirken, göçmen olmayan vizeler turistik geziler, ticari seyahatler, kültürel organizasyonlar, kısa süreli eğitim ve dil okulu eğitimi, mürettebat vizeleri, transit geçişler gibi ülkede belli bir süre kalmayı planlayan kişilere verilir.

Kısa süreli seyahatlerde vize süresini Amerika vize yetkilileri tayin etmektedir.

Amerika vize türleri çok çeşitlidir ve farklı vize türleri için gerekli evrak listesi değişiklik gösterebilir. Amerika’ya seyahat etmek isteyen ve her vize türü için geçerli genel evraklar bulunmaktadır. Amerika Vize Evrakları içinde her başvuru sahibinin vermesi gereken genel belgeler şunlardır.

Amerika Turistik/Ziyaret Vize Evrakları Genel Belgeler

 • Kimlik kartı veya Nüfus Cüzdanı- Vize başvuru sahibine ait çipli kimlik kartının ya da Nüfus Cüzdanının fotokopileri renkli ve önlü arkalı çekilmelidir.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği- Nüfus kayıt örneği aile bireylerinin kişisel bilgilerini ve ikametgahlarını göstermelidir. İkamet edilen Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilinir.
 • Geçerli pasaport ve Eski pasaportlar- Geçerli pasaport seyahatten önce 3 ay geçerlilik süresine sahip olmalı, 2 boş sayfası bulunmalı ve son on yıl içinde alınmış olmalıdır. Vizeli sayfalarının fotokopileri renkli olarak çekilir ve A4 boyutunda hazırlanır. Eski pasaport ve vizeli sayfaları da fotokopi olarak verilmelidir.
 • Biyometrik Fotoğraflar- İki adet biyometrik fotoğraf başvuru sırasında teslim edilmelidir. Beyaz arka fonlu fotoğraflar 35x45mm boyutlarında olmalıdır. Başvuru sahibinin kimliğini belli edecek şekilde cepheden çekilmelidir.
 • Ds 160 Vize Başvuru Formu – Amerikan vize başvuru formu Amerika Vize Evrakları arasında en önemli belgelerden biridir. DS-160 formu olarak isimlendirilen başvuru formu elektronik olarak doldurulmalı, elektronik imza ile onaylanması ve çıktısı ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Vize Dilekçesi- Seyahat amacını belirten, seyahat tarihlerini ve masrafları karşılama yöntemlerini açıklayan dilekçe ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Finansal durumu bildiren belgeler- Vize başvuru sahibi tüm gelirlerini vize başvuru dosyası için belgelendirmelidir. Banka hesap hareketleri bankanın onayı ile hazırlanır, faiz ve kira gelirleri belgelendirilir, taşınmaz tapuları ve sahip olunan araçların ruhsatlarının fotokopileri hazırlanır. Tüm çalışanlar ve işyeri sahipleri gelirlerini bildirmek durumundadır.
 • Konaklama ve ulaşım rezervasyon belgeleri– Amerika’ya seyahat edecekler uçuş bilgilerini ve rezervasyonlarını onaylı olarak belgelendirmelidir, aynı şekilde otel ve diğer konaklama tesislerinin rezervasyonlarının bilgileri dosyaya eklenmelidir.
 • Muvafakatname ve ebeveyn vize bilgileri- 14 yaşından küçük çocuklar noter onaylı iki ebeveynin imzasını taşıyan muvafakatname vermek durumundadır. Ebeveynlerin Amerikan vizeleri ve biometrik verileri de verilmelidir.

Amerika Turistik Vize İşveren Evrakları

Amerikan Turistik vizesi B1 ve B2 olarak isimlendirilir, B1 vizeleri Amerika’ya turistik ve ticari amaçla seyahat eden kişilere verilir, B2 ise tedavi amaçlı seyahatler için verilir. Amerika vize evrakları içindeki genel evraklara ek olarak İşverenleri vermesi gerek evraklar şu şekildedir:

 • Şirket antetli kağıdında yazılmış vize dilekçesi- Şirket bilgileri, seyahat amacı ve tarihleri belirtilmelidir.
 • Şirket faaliyet belgesi- Şirketin iş gördüğü sektörü belirten belge son 3 aya ait olmalıdır.
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Vize başvurusu yapan işverenin şirketteki ortaklığı, kurucu olup olmadığı, hissedarlığını belirten belge güncel olmalıdır.
 • Vergi Levhası- Son bir yıllık vergi dönemine ait vergi levhası güncel olarak bildirilmelidir.
 • İmza sirküleri- Şirket sahibi kişinin resmi imza sirküleri fotokopileri sunulmalıdır.
 • Ticari oda kaydı- Şirket sahibi bir ticari odaya kayıtlı ise bunu gösterir güncel belge vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Barkotlu SGK tescil ve hizmet belgesi dökümü- Şirket sahibine ait SGK kayıtlarını gösterir belge dosyaya konulmalıdır.

Amerika vize işlem süreleri genelde 3 iş günüdür, başvuru sonucu olumlu ise vizeli pasaportlar adreslere PTT kanalı ile iletilir.

Amerika Turistik Vize Çalışan Evrakları

Amerika Vize Evrakları istenilen genel belgelere ek olarak çalışanlar mesleki durumlarını, görevlerini  ve izin belgelerini içeren ek belgeleri vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu belgeler:

 • Şirket bilgilerini içeren vize talep dilekçesi- Çalışanın şirket görevini ve seyahat amacını belirten dilekçe İngilizce hazırlanmalı ve ıslak imza ile onaylanmalıdır.
 • Görev kimlik belgeleri- Çalışan bir şirkette çalışıyorsa görev kimlik kartı fotokopilerini renkli olarak hazırlamalıdır.
 • İzin belgeleri– Çalışan seyahat tarihleri içinde izinli olduğunu gösteren şirket yetkilisi onaylı belgeyi sunmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 aya ait çalışan maaş bordroları muhasebeden elde edilebilir, mutlaka onaylı olmalıdır.
 • İş sözleşmeleri- Çalışan SGK’lı değilse işyeri ile iş irtibatını gösteren iş sözleşmelerini belgelendirmelidir.
 • SGK işe giriş bildirgesi- Çalışanın şirkette işe başlama tarihini gösteren belge SGK kurumundan ya da muhasebe departmanından alınabilinir.

Amerika Turistik Vizesi Kamu Çalışanı Evrakları

Kamu kurumlarında çalışanlar ortak evraklar dışında çalışma durumlarını gösteren ek belgeler vermelidir. Kamu Çalışanlarının ek olarak vermesi gereken evraklar şu şekildedir:

 • Görev kartının fotokopisi- Önlü arkalı çekilmiş fotokopi A4 kağıdına renkli olarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Resmi kurum onaylı çalışma belgesi düzenlenmelidir.
 • Resmi makamdan izin belgesi– Kamu çalışanın seyahat tarihleri içerisinde izinli olduğunu gösteren belge resmi bir evrak olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 ayı içeren maaş bordroları imza ve kaşe ile onaylanmalıdır.

Amerika Turistik Vize İçin Emeklilerin Vermesi Gereken Evraklar

Amerika Vize Evrakları mesleki durumlara göre farklılıklar göstermektedir. Emeklilerin ortak evrakların yanında kişisel durumlarını gösteren belgeleri hazırlamaları gerekir, bu belgeler şunlardır:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi dosyaya eklenmelidir. E-devlet sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı fotokopisi de geçerlidir.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü- Barkotlu tescil ve hizmet dökümü e-devletten alınabilir.
 • Emekli hesap bilgileri- Emekli banka hesabı banka memurunun ve yetkililerin onayı alınarak vize başvuru dosyasına eklenir. Kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şahsı hesap bilgileri- Emeklilerin şahsi banka hesaplarında en az 7.000 TL bulunmalıdır, son 3 aylık hesap hareketlerini içeren doküman imzalı ve kaşeli olmalıdır, banka memurunun imza sirküleri de bulunmalıdır.

Amerika Turistik Vize Eczacı/Avukat Belgeleri

Değişik meslek gruplarında çalışanlar Amerika Vize Evrakları için ek belgeler hazırlamalıdır. Eczacılar, Avukatlar gibi meslek gruplarında olanlar şu belgeleri vermelidir:

 • Bağlı olunan mesleki odalardan faaliyet belgeleri- Muhakkak güncel olmalıdır.
 • İmza Beyannamesi fotokopisi- Vize başvurusunda bulunan şahsın noter onaylı imza beyannameleri dosyaya eklenmelidir.
 • Vergi Levhası- Vergi levhası fotokopileri son tarihli olmalıdır.
 • İş sözleşmeleri- Şirketlerle iş ilişkisinde bulunan meslek grupları bu iş akitlerini belgelemelidir.
 • Banka hesap bilgileri- Son 3 aylık hesap hareketleri banka yetkililerince onaylı olarak sunulmalıdır.

Amerika Turistik Vize Çiftçi Belgeleri

Amerika’ya seyahatte bulunacak çiftçiler kişisel ve mali durumlarını kanıtlayan belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler şunlardır:

 • Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Arsa tapuları, araç ruhsatları- Çiftçilik için kullanılan arsalar ve araçların sahiplik durumu belgelendirilmelidir.
 • Şahsi hesap hareketleri- Banka hesaplarında en az 7.000 TL bulunmalıdır. Tüm banka belgeleri yetkililerce onaylanmalı, kaşeli ve imzalı olmalıdır.

Amerika Turistik Vize Ücreti

Amerika vize ücreti 160 dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam kur farkına göre ortalama 190 dolar civarı olabilmektedir.

Amerika Turistik Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Amerika vize başvuruları randevu günü sonuç  belli olup ortalama 7-10 gün arasında posta ile adresinize gönderilmektedir.

Amerika Turistik Vize S.S.S

Amerika turistik ve ziyaretçi vizesi için gerekli şartları sağlayan herkese vize vermektedir.

Amerika turistik vizesi gerekli evraklar hazırlanarak vize ücreti ödendikten sonra Amerika konsolosluğundan randevu alınarak yapılabilir.

Gerekli şartları taşıyan Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurusu yapma hakkına sahiptir.

Amerika Turist Vizesi
Amerika turist vizesi başvuru işlemleri B1/ B2 vize başvuru işlemleri olarak kayda alınır. Göçmen vizesi, turist vizesi ve acil göçmen vizesi başvuru işlemlerinin hepsinin konsolosluk üzerinden yapılması gerekmektedir. AMERİKA dışişleri bakanlığı Covid-19 pandemisi nedeniyle vize başvuru işlemlerine yeni düzenlemeler getirmiştir.

Amerika turist vizesi, turistik ya da eğlence amaçlı yapılan seyahatler için verilen 6 ayı aşmayan vizelerdir. İş seyahati, aile ziyareti ya da turistik gezi için kullanılır.

Amerika turist vizesi 6 ayı aşmayan ve amacı turistik olan kişiler için verilen vizedir. Günümüzde turistik vizelerin randevu tarihi ortalama olarak 2023 yılı için veriliyor. Vize randevu tarihinizi daha fazla geç olmadan almak istiyorsanız Amerika Konsolosluğu resmi web sayfasından randevu almalısınız.

Amerika turist vizesi alması en kolay izin türüdür. Pasaport, dilekçe, form, hesap özeti, nüfus cüzdanı fotokopisi, uçak ve otel rezervasyonu belgelerinin hazırlanması şarttır. Bunun yanı sıra vize ücreti ödenmelidir.

Amerika Turist Vizesi Açık Mı
Daha önce askıya alınan vize başvuruları Amerika seçimlerinin ve pandeminin zayıflaması ile birlikte yeniden açıldı ancak mülakat randevuları halen bekletiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurusunda bulunduktan sonra konsolosluk tarafından en erken 1 yıl sonrasına randevu veriliyor.

Amerika turist vizesi başvuruları süresiz olarak askıya alınmıştır. 2023 yılının Eylül ayına kadar turistik gezi ve seyahat amacıyla AMERİKA ülkeleri kapılarını kapatmıştır. B1/ B2 vize başvurularında süreç askıya alınırken, acil durumlar, iş, eğitim ve ziyaret kaynaklı çıkış nedenlerine göre vize başvuruları yapılabilmektedir.

Şu an için turist vizesi de dahil olmak üzere tüm kategorilerde vize verilmesi gibi bir durum yoktur. Geç tarihli olacak şekilde randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Amerika Turist Vizesi B1 Mi, B2 Mi?
Göçmen olmayan turist vizesi başvuruları, aile, arkadaş ve akraba ziyaretleri için B-2 vize başvurusu yapılması gerekmektedir. Turistik vize işlemlerine göre B1 yerine B2 vize başvurusu yapılması uygun görülmektedir. Amerika turistik vize başvuruları 2023 yılına kadar acil durumlar ve tıbbi durumlar söz konusu olmadığı takdirde askıya alınmıştır.
Amerika Turist Vizesi Başladı Mı?
Amerika turist vizesi 2023 yılında kısıtlamalarla birlikte sürdürülmektedir. Acil durumlar olmadığı sürece AMERİKA ziyaretlerinin durulması kararı alınmıştır. Başvuruların turistik ve gezi amaçlı yeniden başlaması için 2023 yılında yeni düzenlemeler yapılacağı duyurulmuştur.
Amerika Turist Vizesi Covid
Amerika turist vizesi covid nedeni ile süresiz olarak askıya alınmıştır. Bu süreçte ciddi anlamda acil bir nedeniniz ya da eğitim / çalışma gibi bir durumunuz bulunmuyorsa randevularınız önümüzdeki yıl için düzenlenecektir.
Amerika Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar 2023
Turist vizesi için gerekli olan evrakların arasında 2 adet foto, başvuru formu, dilekçe, mali durum evrakları, kimlik belgeleri, pasaport, ulaşım ve otel rezervasyonudur.

Turist vizesi alabilmek adına; pasaport, kimlik bilgileri, ekonomik durumu gösteren belgeler, ulaşım rezervasyonu, otel rezervasyonu, vize başvuru formu sunulmalıdır.

Pasaport, kimlik belgeleri, vize başvuru formu, 2 tane biyometrik özelliklere sahip olan fotoğraf, otel ve ulaşım rezervasyonları, mali durumu gösteren belgeler talep edilmektedir.

Amerika Turist Vizesi İle Ne Kadar Kalabilirim
Maksimum 180 gün söz konusu olsa da, ülkeye giriş sırasındaki pasaport memurunun bunu belirleme hakkının olduğunu ifade etmek lazım.

Amerika turist vizesi genellikle 10 yıllık olarak verilir. Böyle bir durumda 6 aylık kalma söz konusudur.

Amerika Turist Vizesi Maksimum Süre
Amerika turist vizesi, istenen belgelerin toplanmasının ardından sunulur. 180 günlük maksimum süresi vardır.
Amerika Turist Vizesi Nasıl Alınır
Amerika turist vizesi almak için normal vize adımlarını tamamlamanız yeterli olacaktır. Yalnızca U.S web sitesi içerisindeki vize seçme aşamasında vize türünüzü “Turist” olarak seçmeniz gerekiyor. Turist ibaresini göremezseniz B1 seçeneği de aynı anlama gelecektir.

Amerika turist vizesi işlemleri Konsolosluk üzerinden B2 ve B1 vize başvurusu işlemlerine göre yapılmaktadır. Evrak ve belgelerle başvuru yapılır.

Amerika turist vizesi almak için öncelikle gerekli belgeleri toparlamalısınız. Bunun ardından tr.usembassy.gov adresine giriş yaparak kendinize bir randevu oluşturmalısınız. Randevu saatinize uygun olarak konsolosluğa gitmelisiniz.

Amerika turist vizesi hem konsolosluk hem de aracı kurum üzerinden alınır. Hem mülakat hem de parmak izi alma şartı söz konusudur. Bundan dolayı ilgili konsolosluktan randevu alımı tamamlanmalıdır.

Amerika Turist Vizesi Nasıl İptal Edilir?
Amerika turist vizesi işlemlerinin iptal edilmesi için AMERİKA konsolosluğuna vize iptali nedenini belirten dilekçe verilmesi gerekmektedir.
Amerika Turist Vizesi Ne Kadar
Göçmen olmayan vize kategorisine giren turistik Amerika vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına genellikle 10 yıllık girişli olarak verilir. Turistik vize için konsolosluk harcı 160 Amerikan dolarıdır, buna ayrıca hizmet bedeli ve zorunlu seyahat sigortası poliçe beledide eklenmektedir.
Amerika Turist Vizesi Ne Zaman Açılacak?
Amerika turist vizesi açık değildir. Vize işlemleri için yapılacak yeni düzenlemeleri 2023 yılının Eylül ayına sarkıtılmıştır. Vize başvuru işlemleri için sadece acil göçmenlik ve acil ziyaret bölümlerine yönelik başvuru kabul edilir.
Amerika Turist Vizesi Neden Reddedilir?
Belge eksikliği, ücret ve finansal işlemlerde tutarsızlık ve eksikliklerden kaynaklı reddedilebilmektedir.
Amerika Turist Vizesi Nedir?
Amerika turist vizesi aile ziyareti, turistik ya da tedavi amaçlı gerçekleştirilen kısa süreli vize türüdür. Amerika turistik vizede iki farklı tür sunuyor; B1 ve B2. B1 vize daha çok kişilerin turistik ziyaretlerinde verilen vizedir. B2 ise kısa süreli iş gezisinde bulunan kişilere verilir.
Amerika Turist Vizesi Şartları
Amerika turist vizesi alabilmek için başvuru ücretinin yatırılması, aynı zamanda tüm evrakların hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.
Amerika Turist Vizesi Uzatma
Amerika turist vizenizi uzatmak için ciddi bir nedeniniz bulunuyorsa Amerika’da bulunan konsolosluğa gitmeniz gerekir. Konsolosluğa nedeninizi sunmanız (ölüm, tedavi v.b.) durumunda ülkenize dönmeden vizenizi uzatabilirsiniz. Vizenizi posta yoluyla uzatmanız da mümkündür. Ancak vize tarihiniz dolduysa mutlaka ülkenize dönerek yeni bir vize başvurusunda bulunmanız gerekiyor.

Amerika turistik vize uzatma işlemi için uygulayabileceğiniz işlemler Amerika Konsolosluğu resmi web sitesi içerisinde bulunuyor. Uzatma nedeninize bağlı olarak ülkenize hiç dönüş yapmadan vizenizi uzatabilirsiniz. Ancak vize süreniz doldu ise mutlaka ülkenize dönerek yeni bir vize talebinde bulunmalısınız.

Amerika turist vizesi veriyor mu?
Amerika turist vizesi vermeye devam etmektedir. Turist vizesi için otel rezervasyonu ve uçak bilet nüshaları talep edilir.

Amerika’dan alınan en yaygın vize türünün başında turist vizesi gelmektedir. Turist vizesi en fazla 90 gün geçerliliğe sahiptir.

Amerika'ya Gitmek İçin Turist Vizesi
Amerika turist vizesi maksimum 6 aylık olarak verilen vizedir. B1 olarak da adlandırılan vizenin temel amacı aile ziyareti, iş seyahati ya da turistik gezidir.
Amerika B1 ve B2 Turist Vizesi
B2 ve B1 vize tiplerine göre Amerika turist vizesi işlemleri yapabilirsiniz. 2023 yılında turistik vize başvurularının kısıtlamalara tabi tutulmasıyla, vize işlemelerinin konsolosluk üzerinden sağlık raporuyla kabul edilmesi kararı alınmıştır. Evrak kaydının tutulması ve vize başvurularının kabul edilmesi turistik vize işlemleri için 2023 yılında yeniden düzenlenecektir.
Amerika için turist vizesi nasıl alınır?
Amerika turist vizesi başvuru formunun doldurulmasının akabinde; biyometrik fotoğraf, pasaport, otel rezervasyon bilgileri ve uçak gidiş dönüş bilgileri hakkında veri sunarak başvuru adımını tamamlayabilirsiniz.
Amerika B1 Vizesi
B1 göçmen olmayan kişilerin 6 aylık süre ile alabileceği vize türüdür. Genellikle turistlik amaçla kullanılan vizedir.

B1 vizesi Amerika’ya belirli bir zaman için yalnızca turistik amaçlı gelen kişilere verilen vize türüdür. Bu vize genellikle iş gezisi nedeni ile verilir. Vize maksimum 1 yıl olacak süre şeklinde verilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×