Finlandiya Vizesi: 2023 Vize Nasıl Alınır? - Eraytur
Finlandiya Vizesi

Finlandiya Vizesi: 2023 Vize Nasıl Alınır?

Finlandiya Konsolosluğu vizesi için 2022 yılı en güncel vize evrakları, vize ücretleri, vize formları ve çok daha fazlasını incelemenizi tavsiye ederiz.

Finlandiya Vize İşlemleri

Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında bir ülkedir. Başkenti Helsinki olan ülke yarı başkanlık sistemiyle yönetilir. 338.424 kilometrekare yüzölçümüne sahip Finlandiya’nın nüfusu 5.5 milyona yakındır. Finlandiya’ya “bin göller ülkesi” ismi takılmıştır, gerçekte ülkede 55.000 göl bulunmaktadır. Rusya, İsveç ve Norveç ile komşu olan ülke kendi kültürel kimliğini koruyabilmiş, özellikle eğitim sistemi ile ön plana çıkmıştır. Üniversite eğitimi AB üye ülke vatandaşları için bile ücretsizdir.  Fince Türk diline çok benzer, Ural-Altay dil grubundandır.

 

Finlandiya Vizesi: En İyi Vize Rehberi 2021

Finlandiya Schengen bölgesi üyesi bir ülkedir. 1995 yılında Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle tüm vize işlemleri Schengen vizesi kapsamında yapılmaktadır. Schengen vizesi ile 26 ülkeye seyahatte bulunmak mümkündür. Almanya,  Avusturya, Fransa, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İzlanda, , Malta, İtalya ve AB üyesi olup Schengen bölgesinde bulunmayan Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’ya da Schengen vizesi ile seyahat edilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Umumi Bordo pasaporta sahip olan kişiler, Finlandiya’ya turistik, ticari seyahat yapacakları zaman kısa süreli Schengen C tipi vize almak durumundadır. Bu vizeye sahip olanlar 180 gün içinde 90 gün Finlandiya’da kalabilirler.

Diplomatik pasaport, hizmet pasaportu, hususi pasaport sahipleri bu süre içinde yapılan seyahatlerde vizeden muaftır.  Finlandiya’da oturum izni ve çalışma izni alabilmek için Schengen D tipi vize sahibi olmak gerekir. Uzun süreli vize türünde Finlandiya’nın koşulları geçerlidir.

Finlandiya Vize Türleri

Finlandiya’ya turistik, ticari, aile ziyareti, kısa süreli eğitim ve transit geçişler için C tipi Schengen vizesi almak gerekir. Bu vize tipinde tek girişli, çok girişli başka bir kategori daha vardır. Tek girişli vize sahipleri Schengen bölgesi ülkelere giriş çıkış yapabilirken, başka ülkelere gidebilmek için çok girişli vize almak gerekir.

Kısa süreli Schengen vizeleri şunlardır:

 • Turistik vizeler
 • Ticari seyahat vizeleri
 • Aile, akraba-arkadaş ziyareti vizeleri
 • Kültürel ve sportif organizasyon vizeleri
 • Kısa süreli eğitim vizeleri
 • Transit geçişler

Transit geçiş vize sahibi kişiler Finlandiya’da genelde 48 saat kalabilirler, bu süre zarfında konaklama yapabilirler, süre bittiğinde ülkeden ayrılmak durumundadır. Kısa süreli eğitim vizesi sahipleri dil okulları öğrencileri ve mesleki eğitim alan çalışanlardır.

Uzun süreli Schengen D tipi vize çeşitleri şunlardır:

 • Aile birleşimi vizesi
 • Oturma vizesi
 • Çalışma izni
 • Uzun süreli eğitim vizeleri

Aile birleşimi vizesi Finlandiya’da oturma iznine sahip kişinin eşi ve çocukları için oturma iznini içeren bir vize türüdür. Çalışma izni Finlandiya’da gelir getiren işlerde kafa ve kol emeğiyle çalışma imkanı sağlar. Uzun süreli eğitim vizeleri lisans, yüksek lisans, doktora ve öğrenci değişim programları için geçerlidir.

Her vize türü için geçerli gerekli evrak listeleri vize başvuru merkezlerinden elde edilebilir. Bu evraklar tamamlandıktan sonra vize başvuru işlemleri başlamış olacaktır.

Finlandiya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Finlandiya kısa süreli ve uzun süreli vizeler alabilmek için bazı prosedürleri yerine getirmek gerekir. En önemli işlem vize türüne göre belirlenen evrakları başvuru dosyasında yetkililere sunmaktır. Vize başvuru evrakları başvuru sahibi hakkında kişisel bilgileri toplama aracıdır. Kimlik bilgileri, seyahat amacı ve tarihleri, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağı, mali durum bilgileri bu evraklar sayesinde öğrenilir ve vize başvurusu yapan kişinin vize almak için uygun olup olmadığı tespit edilir.

Kısa süreli C tipi Schengen vizesi için şu evraklar gereklidir:

 • Kimlik belgeleri- Nüfus cüzdanlarının ve kimlik kartlarının önlü arkalı renkli fotokopileri çekilmelidir.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği- Nüfus Müdürlüklerinden alınan tam vukuatlı nüfus kaydı aile bireylerinin bilgilerini ve ikametgahlarını içermelidir.
 • Pasaportlar- Pasaportun süresi seyahat tarihinde 3 ay daha geçerli olmalıdır. Eski ve yeni pasaportların vizeli sayfaları renkli fotokopi olarak sunulmalıdır.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf- Vize başvurusunda bulunan kişinin cepheden yüzünün göründüğü fotoğraflar beyaz arka fona sahip olmalıdır. 35mmx45mm boyutlarındaki fotoğraflar vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Vize başvuru formu- Vize başvuru merkezlerinde doldurulan vize başvuru formundaki verilen bilgiler diğer evraklarla tutarlı olmalıdır. Islak imza ile onaylanmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi- Seyahat tarihlerini ve amacını içeren dilekçeler, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklar. İşyeri sahipleri ve çalışanlar dilekçelerini şirketin antetli kağıdına yazmalı, yetkili imzası ve kaşesi dilekçede bulunmalıdır.
 • İş yeri bilgileri- İş yeri sahipleri ve çalışanlar şirketleri hakkındaki bilgileri içeren belgeleri başvuru dosyasına eklemelidir. Vergi levhası, imza sirküleri, ticari faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi fotokopisi, ticari oda kaydı, şirket banka hesaplarının onaylı dökümü sunulmalıdır.
 • Çalışan bilgileri- Çalışan kişiler şirket ya da resmi kurumları hakkında bilgi vermeli, SGK hizmet ve tescil dökümü, işe giriş tarih bildirgesini, son 3 aylık maaş bordrolarını, görev ve izin belgelerini sunmalıdır.
 • Öğrenci bilgileri- Eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi ve transkript hazırlanmalıdır.
 • Emekli, çiftçi, ev kadını bilgileri- Emekliler kimliklerini ve banka hesap hareketlerini belgelendirmelidir, çiftçiler ziraat odasından alınmış çiftçilik belgelerini sunmalıdır. Ev kadınları mali durumlarını ve sponsorlarını bildirmelidir.
 • Şoför bilgileri- Uluslararası taşımacılık yapan ve transit geçiş yapacak şoförler, şirket bilgilerini ve araç bilgilerini belgelendirmelidir.
 • Davet mektupları- Aile ziyareti için başvuruda bulunanlar Finlandiya’daki akrabalarının ve ailelerinin bilgilerini ve ikametgah edecekleri konutun bilgilerini vermelidir. Ticari seyahatler için Finlandiya’daki şirketin davet mektubu gerekir. Uzun süreli eğitim alacak öğrenciler ve dil okuluna gidecek kişiler Finlandiya’daki eğitim kurumundan bir davetiye almak durumundadır.
 • Otel ve Uçak rezervasyonları- Finlandiya’da konaklanacak otellerin ve uçak rezervasyonlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat masraflarına dair belgeler- Vize başvuru sahibi seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını belirtmek ve belgelendirmek durumundadır. Sponsor varsa sponsorun bilgileri ve mali durumunu gösteren belgeler sunulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası– Uluslararası sağlık sigortası poliçesi en az 30.000 Euro bedelli olmalıdır. Sigorta süresine göre bedelleri değişebilir
 • Mali durumu gösteren belgeler- Tüm finansal belgeler vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Banka hesap hareketlerini gösteren belgeler banka yetkililerince onaylanmalıdır, kira faiz gelirleri belirtilmelidir, taşınmazların tapu fotokopileri verilmelidir, araç ruhsatları ve diğer mal varlıklarının belgeleri sunulmalıdır. Maaş bordroları ve diğer gelirler onaylı olarak hazırlanmalıdır.

Uzun süreli vize türlerinde ek belgeler talep edilir, Konsolosluk yetkilileri bazı durumlarda tüm vize başvuru sahiplerinden ek belge talep edebilirler.

Finlandiya vizesi için yeni yılda belirlenen evrak listesine https://www.eraytur.com/finlandiya-vize-evraklari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Finlandiya Vize Başvuru Formu

Finlandiya Vize Başvuru Formu vize başvuru merkezlerinde online olarak doldurulan bir formdur. Şahsen vize başvuru merkezine başvuran kişiler formun uzman danışmanlar tarafından doldurulmasını sağlayabilir. Form onaylandıktan sonra bir çıktısı alınır ve Finlandiya Konsolosluğu’na verilir. Bu formdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması vize başvuru sonuçlarının olumlu olması açısından çok önemlidir.

Formda bildirilen kişisel, seyahat hakkındaki bilgiler ve finansal beyanlar diğer gerekli evraklarla uyumlu olmalıdır. Form doldurulduktan en fazla 14 gün içerisinde vize başvuru işlemleri yapılmak zorundadır.

Finlandiya kişiye özel dilekçeler ve güncellenmiş formlar için https://www.eraytur.com/finlandiya-vize-formu-ve-dilekce/ bağlantısına ziyaret ediniz..

Finlandiya Vize Randevusu

Finlandiya kısa süreli seyahat vizelerine başvuru yapacak kişiler bu işlemleri vize başvuru merkezleri üzerinden yapmalıdır. Finlandiya Konsolosluğu kısa süreli vizeler için doğrudan bir işlem yapmaz. Konsolosluk ancak oturma izni, çalışma izni gibi uzun süreli vizelerde şahsen başvuru kabul etmektedir.

Parmak izi tarama (biyometri) işlemi olarak bilinen ve 25 Eylül 2014 tarihinden beri yapılan VIS sistemi, Schengen Büyükelçilikleri içerisinde uygulanır. İlk kez Schengen vizesi alacak kişiler parmak izi almak için konsolosluk binasına gitmek zorundadır. Bu randevular vize başvuru merkezi aracılığı ile alınır. Finlandiya vizesi ortalama olarak 15 iş günü içerisinde çıkmaktadır.

Finlandiya Vize Ücretleri

Finlandiya vize ücretleri konsolosluk harcı ve vize başvuru merkezi işlemlerinden oluşur. Konsolosluk harcı ve dış hizmet sağlayıcı hizmetleri birlikte hesaplanmalıdır.

Vize türlerine göre Finlandiya vize ücretleri şöyledir:

 • Ticari Seyahat Vizesi                                                               105 Euro
 • Turistik Seyahat Vizesi                                                            105 Euro
 • Aile Ziyareti Vizesi                                                                   105 Euro
 • Kültürel Seyahat Vizesi                                                            105 Euro
 • 0-6 Yaş Arası (Harç bedeli yoktur)                                              25 Euro
 • 6-12 Yaş Arası                                                                             65 Euro

Vize ücretleri zaman içerisinde değişebilmektedir, güncel fiyatlara vize başvuru merkezlerinden ulaşmak mümkündür.

Finlandiya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/finlandinya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..
Finlandiya Vizesi S.S.S.
 
Finlandiya Schengen ülkesi mi?
Sonradan Schengen ülkeleri arasına katılmış ve bu vize türüne sahip olanlar kabul edilmiştir.
 
Finlandiya vize istiyor mu?
3 aylık seyahate dair siyah, gri ve yeşil pasaport sahipleri muaf kabul edilir. Bordo pasaport için de vize rejimi uygulanır.
 
Finlandiya vize kaç günde çıkar?
En az 7 iş gününe kadar açıklanır. Vizenin çıkması 10 – 15 iş gününü bulabilir. Finlandiya vizesi için başvuruda bulunmuşsanız işlemlerinizin sonuçlanması yaklaşık olarak 15 iş gününü bulmaktadır.
 
Finlandiya vize veriyor mu?
Finlandiya vize vermektedir ancak öncelikle vize başvurusu yapılmalıdır. Finlandiya’ya seyahat etmek isteyen kişiler eğer bordo yani umuma mahsus pasaport sahibi iseler o zaman Schengen vizesi almak zorundadırlar. Ancak resmi pasaport sahiplerinin 90 günü aşmamak şartı ile vize almaları zorunlu kılınmamıştır.
 
Finlandiya vizesi ne kadar sürede çıkar?
Finlandiya vize başvuruları kısa süreli vizeler söz konusu olduğunda ortalama 10-15 gün içerisinde sonuçlanır ancak uzun süreli vizelerde durum değişmektedir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×