Portekiz Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
Portekiz Vizesi

Portekiz Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

Portekiz kısa süreli seyahatleri için verilen vizeler için istenen belgelere Portekiz Vize Evrakları ismi verilir. Portekiz Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle Schengen vize bölgesinde bulunur. Kısa süreli seyahatler için Schengen C tipi vize başvurusu yapmak yeterlidir.

Schengen kısa süreli vizeleri Schengen vize bölgesine üye ülkelerde 180 gün içerisinde 90 gün kalabilme olanağı sağlamaktadır. Schengen C tipi vize sahipleri bu vizeleriyle Schengen bölgesindeki ülkelere giriş çıkış yapabilmektedir. Schengen bölgesi dışında bir ülkeye gidilecekse çok girişli Schengen C tipi vize almak gerekir.

Portekiz Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Kısa süreli Turistik seyahatlerde Schengen vize bölgesine Portekiz üzerinden ilk kez girilecekse vize başvurularında Portekiz vize başvuru formu doldurulmalı ve vize işlemleri Portekiz Başkonsolosluğu’na başvurularak yapılmalıdır. Vize merkezlerine Portekiz vize evrakları dosyasında kişisel ve mali bilgilerini içeren belgelerini teslim eden kişiler adına vize işlemleri yürütülür.

Daha önce parmak izi gibi biyometrik verilerini vermeyen kişiler parmak izlerini vermek durumundadır ve gerekli görülürse vize başvurusu yapan kişiden mülakata gelmesi talep edilir.

Turistik, ticari, aile ziyaret, kısa eğitim gibi amaçlarla Portekiz’e gidecek kişilerden seyahat amaçlarına göre farklı belgeler istenir. Vize başvurusunda bulunan kişilerin meslek durumları da hangi belgelerin verilmesi gerektiğini belirler. Bu ek belgelerden önce Portekiz vize evrakları vize başvuru dosyasında her vize türü için istenen ortak belgelerin hazırlanması gerekir.

Portekiz Vize Evrakları- Her Vize Türü İçin Talep Edilen Ortak Belgeler

Portekiz kısa süreli seyahatlerinde verilmesi gereken ortak vize evrakları şunlardır:

 • Pasaportlar ve vizelerin fotokopisi- Portekiz gezisinden sonra 3 ay daha geçerli olacak pasaportun aslı ve renkli sayfa fotokopileri verilmelidir. Eski pasaportların ve vizelerin de fotokopileri vize başvuru dosyasında bulunmalıdır.
 • Kimlik fotokopileri ve vukuatlı nüfus örneği- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya kimlik kartı renkli fotokopileri verilmelidir. Aile bireylerinin bilgilerinin bulunduğu tam vukuatlı nüfus kaydı örneği onaylı olarak verilmelidir.
 • Biyometrik fotoğraflar- Beyaz arka fon üzerinde çektirilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf dosyada bulunmalıdır. Fotoğrafların boyutları 35mmx45mm ebadında olmalıdır.
 • Portekiz Vize Başvurusu Formu- Portekiz vize başvuru formu çıktısı alınarak ıslak imza ile onaylanır. Tam ve hatasız olarak doldurulmalıdır.
 • Portekiz kısa süreli seyahat Vize Talep Dilekçesi- Portekiz vize talep dilekçesi konsolosluğa hitaben yazılır, gezinin amacı belirtilir, gezi tarihleri kesin olarak bildirilir ve seyahatin nasıl finanse edileceği açıklanır.
 • Uçak bileti ve otel rezervasyonları– Uçak gidiş dönüş biletlerini ve konaklama tesisi rezervasyonları fotokopi olarak sunulur.
 • Finansal durumu gösteren evraklar- Şahsi ve firma banka hesap özetleri bankadan onaylanarak verilmeli, imzalı ve kaşeli olmalıdır. Maaş bordroları, faiz gelirleri, kira kazançları onaylı belge olarak verilmelidir. Arsa, bina tapu fotokopileri ve araçların ruhsatları sunulmalıdır.
 • Schengen bölgesinde kullanılabilecek sağlık sigorta poliçesi- Vize başvuru merkezlerinde düzenlenebilecek sağlık sigorta poliçeleri en az 50.000 Dolar veya 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Mesleki durumu gösteren evraklar- Mesleki durumu belirten evraklar vize türüne ve meslek durumuna göre ek belge olarak verilir. Çalışanlar, devlet memurları, işverenler, emekliler, avukat ve eczacılar, çiftçiler, çalışmayanlar turistik veya ticari vize başvurularında mesleki ek belgeler hazırlamak durumundadır.

Portekiz Turistik Vize İşveren Evrakları

Portekiz gezi seyahatinde bulunacak işverenler Portekiz vize evrakları dosyasında şu belgeleri ek olarak sunarlar:

 • Portekiz vize talep dilekçesi- İşletme başlıklı kağıdına yazılır, imzalanır ve kaşelenir. Seyahatin gezi amaçlı olduğu belirtilir, tarihler düşülür.
 • İşletme vergi levhası fotokopi- Son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi sunulur.
 • İşletme faaliyet belgesi- İşletmenin ticari odadan alınan son 1 aylık faaliyet belgesinin aslı verilir.
 • İşletme ticari sicil kaydı- Ticaret sicil gazetesi kaydı verilir, fotokopi şeklinde olmalıdır
 • İşletme imza sirküleri- Şirket yetkililerinin imza sirküleri noter onaylı olmalıdır.
 • SGK Bağkur bildirimi- SGK Bağkur hizmet dökümü barkotlu olarak verilmelidir.

Portekiz Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamudaki devlet memurları turistik Portekiz seyahatlerinde Portekiz vize evrakları ortak belgelerle birlikte şu evrakları verirler:

 • Resmi izin belgesi- Kurumdan alınan resmi izin belgesi imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • Kurum kimlik belgesi ve çalışma belgesi- Resmi kurumun verdiği kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi, çalışma belgesi
 • Maaş bildirimi- Son 3 aylık maaş bordrolarının onaylı belgesi
 • SGK bildirimleri- SGK tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi

Portekiz Turistik Vize Çalışan Evrakları

Çalışan kimseler Portekiz kısa süreli gezi seyahatlerinde Portekiz vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • İzin belgesi- Gezi sırasında çalışanın izinli olduğunu gösteren onaylı izin belgesi
 • Firma bilgileri- Firmanın imza sirküleri, ticari sicil gazete fotokopisi, faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi
 • Maaş bildirimleri- Maaş bordrosunun son 3 aylık onaylı dökümü
 • Portekiz vize talep dilekçesi- Firma antetli kağıdında imzalı ve kaşeli vize talep dilekçesi

Portekiz Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekliler Portekiz vize evrakları ortak belgeler yanında şu belgeleri düzenler:

 • Emekli kimlik kartı fotokopisi- Emekli kartının önlü arkalı renkli fotokopisi çektirilir.
 • Emekli tescili- İnternet e-devlet sitesinden barkotlu olarak alınır
 • Emekli aylık belgesi- Bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınan banka hesap özeti 3 aylık olmalıdır.

Portekiz Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Eczacı, avukat gibi meslek gruplarına ait kimseler Portekiz vize evrakları standart belgelerle birlikte şu belgeleri verirler:

 • Meslek oda kaydı- Kayıtlı olunan meslek oda birliğinin onaylı üyelik belgesi
 • Avukatlar- Bağlı bulunan baro belgesi, vergi levhası fotokopisi, SGK belgeleri, firma bilgileri
 • Eczacılar- Bağlı olunan Eczacılar birliğini üyelik kaydı, vergi levhası bildirimi, SGK bildirimleri
 • İşverenler- Firma güncel bilgileri, şirket güncel evrakları, şirket banka hesap özeti
 • Çalışanlar- İzin belgesi, firma güncel bilgileri, firma banka hesap özeti, maaş bordroları
 • Memurlar- Resmi izin belgesi, çalışma belgesi, kimlik belgesi, maaş bordroları

Portekiz Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Çiftçiler Portekiz turistik seyahati için Portekiz vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri verirler:

 • Çiftçilik belgesi- Kayıtlı olunan ziraat odasından onaylı çiftçi belgesi
 • Taşınmaz bilgileri- Arsa ve bina tapu fotokopileri, tarımsal araç ruhsat fotokopileri
 • Mali belgeler- Gelir kayıtlarının ve banka hesap özetinin onaylı belgeleri

Portekiz Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kimseler Portekiz vize evrakları ortak belgelerle beraber şu belgeleri iletirler:

 • Sponsor mektubu- Gezi masrafını karşılayan kişinin garanti mektubu. Sponsor kişisel bilgileri ve mali bilgileri yer alır.
 • SGK bildirimleri- Daha önce ödenen sigorta primlerini gösteren tescil ve hizmet dökümü.
 • Gelir belgeleri- Bir gelir kaynağı var ise bunu gösteren onaylı belge

Portekiz Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari iş ilişkileri için Portekiz’e gidecek İşverenler Portekiz vize evrakları vize başvuru dosyasında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • Portekiz ticari vize dilekçesi- Ticari vize dilekçesi işletmenin antetli kağıdında yazılmalı, iş bağlantılarını bildirmeli ve ticari seyahatin tarihlerini belirtmelidir. İmzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • İşletme vergi levha fotokopisi- Vergi dilimini içeren vergi levha fotokopisi verilir.
 • İşletme faaliyet belgesi- Ticaret odasından alınan son bir aylık faaliyet belgesi aslı dosyaya eklenir.
 • İşletme imza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri düzenlenmelidir.
 • İşletme ticari sicil gazete örneği- Ticaret odası ticari sicil gazete nüshası hazırlanmalıdır.
 • Portekiz ticari vize davetiye- Portekiz’de faaliyet gösteren şirketin başlıklı kağıdında yazılan davetiyede iş planlarının ayrıntıları yer alır, imza ve kaşe bulunmalıdır.
 • SGK Bağkur hizmet dökümü- SGK Bağkur hizmet dökümü barkotlu olmalıdır.
 • İşletme banka hesapları- Son üç aya ait banka hesap dökümleri imzalı ve kaşeli olarak banka tarafından onaylanır.

Portekiz Ticari Vize Çalışan Evrakları

İşletme çalışanları Portekiz vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Portekiz vize dilekçesi- Ticari vize dilekçesi firmanın antetli kağıdında hazırlanır, yetkili kişi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • İşletme güncel belgeleri- İşletmenin son tarihli vergi levha fotokopisi, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri ve ticari oda faaliyet belgesi düzenlenmelidir.
 • Portekiz ticari davetiye- Portekiz şirketinin yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen ticari davetiye, vize başvurusu yapan çalışan adına düzenlenir ve masrafları karşılama garantisi verilir.
 • SGK bildirimleri- İşe giriş bildirgesi ve hizmet-tescil dökümü barkotlu olarak alınmalıdır.
 • Maaş bordroları- Çalışanın maaş bordroları firma muhasebesinden onaylı ve son üç aya ait olmalıdır.
 • Firma banka hesap özeti- Firmanın banka hesap hareketleri ilgili banka yetkilisinin imzasını ve kaşesini taşımalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×