Norveç Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
Norveç Vizesi

Norveç Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

Norveç vizesi almak isteyen Bordo pasaport sahibi kişiler Norveç kısa süreli Schengen vizesi almalıdır. Schengen vize bölgesinde yer alan Norveç hususi pasaport ve hizmet pasaportu olanlara kısa süreli 90 günden az seyahatlerinde vize uygulamasında bulunmaz.

Norveç Vize Evrakları dosyasını hazırlayan kişiler Ankara’da Norveç Büyükelçiliği, İstanbul’da Macaristan Başkonsolosluğu tarafından onaylanan vize başvuru sürecini başlatabilirler.

Norveç Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Schengen kısa süreli C tipi vizeler 6 ay sürecinde 3 aylık bir süre için Schengen bölgesinde kalabilme imkanı tanımaktadır. Turistik vizeler, ticari vizeler, aile ziyareti vizeleri, kısa süreli eğitim vizeleri kısa süreli vize türleri olarak tanımlanır.

Bu vize türleri için istenen belgeler vize türüne, seyahat amacına ve vize başvurusunda bulunan kişinin iş durumuna göre değişebilmektedir.

Ancak her vize türünde istenen Norveç vize evrakları standart belgeler bulunmaktadır. Vize başvurusunda bulunan kişiler gerekli evrak listesine vize başvuru merkezleri üzerinden ulaşabilirler ve kişisel durumlarını göre bu belgeleri hazırlarlar.

Schengen kısa süreli vizeler tek girişli ve çok girişli olarak verilmektedir. Schengen vize bölgesinde ilk ziyaret edilecek ülke Norveç ise öncelikle Norveç Schengen vizesi başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formu doldurulduktan sonra standart belgeler hazırlanır ve vize türüne-kişisel duruma göre istenen ek belgeler tamamlanır.

Norveç Vize Evrakları -Standart Belgeler

Norveç Vize Evrakları içinde temel belgeler olan Standart Schengen vize evrakları şunlardır:

 • Pasaport aslı- Norveç seyahatinin bitiminden sonra 3 ay geçerliliği devam edecek pasaport tüm başvurularda gereklidir. Pasaport son on yıl içinde alınmış olmalı, iki sayfası boş olmalıdır.
 • Geçerli pasaport-eski pasaportların, vizelerin fotokopileri- Geçerli pasaportun ve eski pasaportların renkli fotokopileri A4 kâğıt boyutunda verilmelidir. Eski Schengen vizelerinin de fotokopileri istenir.
 • Kimlik bilgilerini gösteren belgeler yanında Vukuatlı Nüfus Kaydı- Kimlik belgelerinin renkli fotokopileri çektirilmelidir. Nüfus kayıt örneği barkotlu ve tam vukuatlı olmalı, aile kişilerinin bilgilerini içermeli, ikametgahlarını belirtmelidir.
 • Biyometrik özellikli fotoğraf- Biyometrik nitelikteki, arka zemini beyaz olarak çektirilmiş 2 adet fotoğraf 35mmx45mm ebatlarında olmalıdır. Güncel olarak, vize başvurusunda bulunan kişinin yüzünü net olarak gösteren fotoğraflar vize başvuru dosyasına eklenir.
 • Norveç vize başvuru formu- Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, sorulara doğru bilgilerle yanıt verilmelidir. Çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanır.
 • Norveç vizesi şahsi talep dilekçesi- Şahsi vize talep dilekçesinde seyahatin amacı mutlaka belirtilmelidir. Seyahat tarihleri kesin olarak yazılmalıdır, seyahat planının ayrıntıları verilmelidir.
 • Norveç seyahat evrakları- Konaklama-ulaşım rezervasyonları belge olarak düzenlenmelidir. Sağlık sigortası sağlık harcamalarını Schengen vize bölgesinde karşılayacak nitelikte olmalı, 30.000 Euro bedelli olmalıdır.
 • Vize başvurusunda bulunan kişinin gelir belgeleri- Şahsi ve kurumsal banka hesap özetleri son 3 aydaki banka hesap hareketlerini içermeli, imzalı-kaşeli olmalıdır. Maaş, kira, faiz gelirleri onaylı olarak düzenlenmelidir. Taşınmazların tapuları ve araç ruhsatları fotokopi olarak dosyaya eklenmelidir.
 • Vize başvurusunda bulunan kişinin mesleki evrakları- Vize başvurusunda bulunan kişilerin mesleki evrakları ek olarak talep edilir. Firma bilgileri, kimlik belgeleri, SGK bilgileri, gelir belgeleri vize başvuru dosyasına eklenir.

Norveç Turistik Vize İşveren Evrakları

Norveç turistik seyahati yapacak firma sahipleri Norveç vize evrakları standart belgeler dışında şu belgeleri verirler:

 • İş yazısı- Firma başlıklı kağıdına işveren tarafından yazılan konsolosluğa hitaben İngilizce hazırlanan dilekçe imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Firma güncel evrakları- Firmanın son tarihli belgeleri verilmelidir; vergi levhası ve sicil gazete fotokopileri, faaliyet belgesi, imza sirküleri
 • Şahsi banka özet- Şahsi banka hesabında 4.000 TL bakiye olmalıdır, banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • SGK tescil- Şirketin ve firma sahibinin tescilleri barkotlu olarak sunulmalıdır.

Norveç Turistik Vize Kamu Evrakları

Norveç kısa süreli seyahatinde bulunacak devlet memurları Norveç vize evrakları dosyasına aşağıdaki belgeleri eklerler:

 • Çalışma ve resmi izin bildirimi- Meslek ve görev hakkındaki çalışma belgesi ve resmi izin belgesi imzalı ve mühürlü olmalıdır. E-imzalı belgeler de kabul görür. Yeminli tercüman tarafından İngilizce nüshası da hazırlanmalıdır.
 • Görev kimliği- Ön ve arka yüzü renkli olarak fotokopi haline getirilmelidir.
 • Tescilli hizmet dökümü- 4C hizmet dökümü e-devlet şifresiyle barkotlu olarak alınmalıdır.
 • Maaş hakkında bordro- Son 3 aylık maaş bordro bildirimi resmi imza ve mühürlü olmalıdır.

Norveç Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları Norveç turistik seyahatlerinde Norveç vize evrakları standart belgelerle birlikte şu belgeleri vize başvuru dosyasına eklerler:

 • Maaş bordroları bildirimi- Çalışanın maaş bilgilerinin yer aldığı maaş bordrosu son 3 aylık olmalı ve şirket yetkilisi tarafından onaylanmalıdır.
 • İzin belgesi bildirimi-Çalışanın gezi esnasında izinli olduğunu gösteren belge onaylanmalıdır.
 • SGK tescilli hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi- Çalışanın 4A hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi barkotlu olmalıdır.
 • Firma evrak bildirimi- Firma evrakları güncel olarak düzenlenir; faaliyet belgesi, imza sirküleri, sicil gazete ve vergi levha fotokopileri verilmelidir.
 • Firma yazısı- Firma başlıklı kağıdında çalışanın görev ve sorumluluklarını bildiren şirket yazısı dilekçesi verilmelidir.

Norveç Turistik Vize Emekli Evrakları

Norveç’e turistik bir gaye ile giden Emekliler Norveç vize evrakları standart belgelerin yanı sıra şu belgeleri düzenlerler:

 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik belgesinin ön ve arka yüzü renkli olarak fotokopi çektirilir.
 • Emekli tescili ve hizmet dökümü- SGK e-devlet sayfasından barkotlu olarak alınan emekli tescili ve hizmet dökümü bildirimi verilmelidir.
 • Emekli aylığının alındığı ve şahsi banka hesap bildirimi- Emeklinin aylık aldığı bankadan alınan son 3 aylık hesap özeti kaşeli ve imzalı olarak alınır. Şahsi banka hesabında en az 5.000 TL bakiye olmalıdır.

Norveç Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Norveç’e kısa süreli ziyarette bulunacak Eczacı, Avukat gibi meslek grubuna dahil olan kimseler Norveç vize evrakları standart belgelerle birlikte şu ek belgeleri eklerler:

 • Firma işveren evrakları- Meslek grubu üyesi işveren konumunda ise firma evrakları, firma banka hesap özeti, SGK hizmet dökümü, firma yazısı vermek durumundadır.
 • Firma çalışan evrakları- İngilizce şirket yazısı, SGK tescil-hizmet dökümleri, firma evrakları, firma banka hesap bildirimi, izin belgesi ve maaş bordrosu vermek zorundadır.
 • Resmi kurum devlet memuru evrakları- Devlet memuru konumundakiler görev ve tescil bildirimi, izin belgesi, maaş bordroları vermelidir.
 • Meslek oda bildirimi- Kayıt olunmuş meslek oda birliğinin üyelik belgesi onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Norveç Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Norveç seyahatinde bulunacak Çiftçiler Norveç vize evrakları standart belgelerle birlikte şu belgeleri vize başvuru dosyasına eklerler:

 • Ziraat odasından alınmış çiftçilik belgesi
 • Tarımda kullanılan arazilerin ve binaların tapu fotokopileri, araçların ruhsat fotokopileri
 • Gelir belgeleri, şahsi banka hesap özeti bankadan imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir.

Norveç Turistik Vize İşsiz Evrakları

Norveç’e gidecek çalışmayan kimseler Norveç vize evrakları standart belgeler yanından bazı ek belgeler sunarlar.

 • SGK hizmet dökümü- SGK ödenen primleri gösteren hizmet ve tescil dökümü
 • Gelir belgeleri- Şahsi banka hesap özeti bankaca onaylı olmalıdır. Diğer gelir belgeleri belgelendirilmelidir.
 • Sponsor mektubu- Çalışmayan kişilere sponsor olacak kişilerin kişisel ve gelir belgelerini gösteren mektup ve garanti yazısı verilmelidir.

Norveç Ticari Vize İşveren Evrakları

Norveç’e iş seyahatinde bulunacak firma sahipleri Norveç vize evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri iletirler:

 • Şirket güncel evrakları- Faaliyet belgesi aslı, vergi levhası ve ticaret sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri
 • Ticari vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdında yazılmış ticari seyahat amacını belirten imzalı ve kaşeli ticari vize talep dilekçesi
 • Ticari davetiye mektubu- Norveç şirketince şirketin antetli kağıdına yazılmış ticari davetiye
 • SGK bildirimleri- SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Şirket banka hesap dökümü- Şirket banka hesap dökümü son 3 aylık ve bankadan imzalı ve kaşeli olarak onaylı olmalıdır.
 • İş organizasyon katılım belgeleri- Fuar, seminer gibi iş organizasyon katılım belgeleri verilmelidir.

Norveç Ticari Vize Çalışan Evrakları

Norveç’e iş amaçlı bir seyahatte bulunacak firma çalışanları Norveç vize evrakları dosyasında şu belgeleri ek olarak bulundururlar:

 • Şirket güncel evrakları- Son 1 aylık şirket faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası ve sicil gazete fotokopisi
 • Ticari vize talep dilekçesi- Firmanın antetli kağıdına yazılmış ticari vize talep dilekçesinde seyahatin amacı ve iş planları net olarak belirtilir.
 • Ticari davetiye mektubu- Norveç şirketinin antetli kağıdında hazırlanan davet mektubu yetkili imza ve kaşesini taşımalıdır.
 • Maaş bordroları- Çalışanın maaş bordrosu son 3 aylık olarak onaylı bir şekilde düzenlenmelidir.
 • Şirket yazısı- Şirket başlıklı yazısında çalışanın görev ve yetkileri belirtilir. İmzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK bildirimleri- SGK tescil ve hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi barkotlu olarak verilmelidir.
 • Şirket banka hesap dökümü- Firma hesap dökümü son 3 aylık düzenlenir. Banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • İş organizasyon katılım belgeleri- Norveç’teki iş organizasyonlarının katılım belgeleri sunulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×