İsveç Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
İsveç Vizesi

İsveç Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

İsveç Krallığı Kuzey Avrupa’da İskandinavya Yarımadası’nda bulunan gelişmiş bir ülkedir. Ülkenin komşuları Norveç, Finlandiya ve Danimarka’dır. İsveç Avrupa Birliği ülkeleri arasında yüzölçümü 3. Büyük ülkedir, buna karşın nüfusu 10 milyon civarındadır.

İsveç’in başkenti en büyük şehri olan Stockholm’dür. Göteborg ve Malmö diğer büyük şehirleridir. İsveç’e seyahat etmek isteyen kişiler Schengen kısa süreli vize almak durumundadır. İsveç vize evrakları Schengen C tipi kısa süreli vize almak için hazırlanan kişisel ve mali bilgileri belgeleyen evraklardır.

İsveç Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İsveç vize evrakları başvurulan vize türüne ve mesleki duruma göre değişebilmektedir. Kısa süreli seyahatlerde Schengen C tipi vize sahibi olmak yeterlidir, İsveç’te oturum izni ve çalışma izni almak için ise İsveç ulusal vizesine başvurmak gerekir ya da Schengen D tipi uzun süreli vize almak gereklidir. Kısa süreli vizeler, turistik vizeler, ticari vizeler, kısa süreli eğitim vizeleri, aile ziyareti vizeleri gibi vize türlerinden oluşmaktadır.

Isveç nasıl vize alınır?
İsveç vizesi almak için yapmanız gereken en önemli adım seyahat amacınıza uygun bir vize türü için başvuruda bulunmak olacaktır. Bunun için sizlerden talep edilen evrakları usule uygun bir biçimde hazırlamanız önemlidir.
Isveç vize ücreti ne kadar?
İsveç vizesi almak isteyen kişilerin öncelikle hangi vize türü için başvuruda bulunacağını bilmesi önemlidir. Çünkü vize harç bedelleri vize türüne göre farklılık göstermektedir. Ancak kısa süreli İsveç vizelerinin fiyatı 65 Euro olarak belirlenmiştir.
İsveç aile birleşimi vizesi ne kadar sürede çıkar?
İsviçre aile birleşimi için müracaatta bulunan kişiler için sonuçların açıklanması yaklaşık olarak 5 ila 10 iş günü arasındadır.

İsveç kısa süreli vizeler için hangi vize türüne başvurulursa başvurulsun mutlaka bulundurulması gereken ortak belgeler bulunmaktadır. İsveç vize evrakları ortak belgeler dışında talep edilen vize türlerine ve kişisel mesleki duruma göre istenen ek belgeler bulunmaktadır.

İsveç Vize Evrakları Kısa Süreli Vizelerde Ortak Belgeler

İsveç turistik ve ticari seyahat, aile ziyareti gibi vize türlerinde verilmesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri vize başvurusunda bulunan herkes hazırlamak durumundadır. Bu belgeler tamamlandıktan sonra vize başvuru merkezlerine ya da İsveç Başkonsolosluğuna randevu alınarak başvurmak mümkündür.

İsveç Vize Evrakları Kısa Süreli Vizeler İçin Ortak Belgeler şunlardır:

 • Pasaport aslı- Geçerli pasaportun temdit süresi 6 ay olmalıdır.
 • Pasaport fotokopisi ve eski pasaportlar-vizeler- Geçerli pasaportun ve eski pasaportun renkli fotokopileri çekilmelidir. Eski Schengen vizeleri de fotokopi olarak sunulur.
 • İsveç Vize Başvuru Formu ve Taahhütname- Başvuru formu İngilizce ve eksiksiz doldurulur, geri dönüş taahhütnamesi verilir.
 • Şahsi İsveç Vize Dilekçesi- İsveç Başkonsolosluğuna hitaben yazılan dilekçede seyahat amacı belirtilir ve ıslak imza ile imzalanır.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Kimlik belgelerinin fotokopileri renkli olarak çekilir.
 • Biyometrik fotoğraf- 2 adet biyometrik fotoğraf vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı- Güncel tam vukuatlı nüfus kaydı tüm aile bireylerinin bilgilerini içermelidir.
 • Otel ve Gidiş Dönüş Uçak rezervasyonları– Konaklama ve uçuş rezervasyonları belgelendirilir.
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi30.000 Euro bedelli sağlık sigortası tüm dünyada geçerli olmalıdır.
 • Mali belgeler- Şahsi banka hesap özetleri, gelir kaynaklarından elde edilen kıymetlerin onaylı belgeleri, tapular, ruhsatlar dosyaya eklenmelidir.
 • Mesleki bildirimler- Her meslek grubu kendine ait mesleki bilgileri ve SGK bildirimlerini hazırlamalıdır.

İsveç Turistik Vize İşveren Evrakları

İsveç’e gezi amaçlı gidecek şirket sahipleri İsveç vize evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Şirket belge bildirimleri- Güncel tarihli şirket evrakları tanzim edilmelidir, faaliyet belgesi son 3 ay içinde alınmış olmalıdır, son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi, ticaret sicili gazetesi sureti, imza sirküleri ve beyannameleri verilmelidir.
 • Gelir belgeleri- Şahsi ve şirket banka hesapları bildirimleri hazırlanmalıdır. Bildirimleri imzalı ve kaşeli olmalıdır. Diğer gelir belgeleri; tapu, ruhsat hazırlanmalıdır.
 • SGK barkotlu tescil bildirimi- SGK 4B bildirimleri ve şirket tescili verilmelidir.

İsveç Turistik Vize Kamu Evrakları

İsveç seyahatinde bulunacak kamu çalışanları İsveç vize evrakları dosyasında ek belgeler sunmak durumundadır.

 • İzin belgesi- Kurumdan alınan imzalı, mühürlü resmi izin belgesi sunulmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Çalışma belgesi resmi kurum onaylı olmalıdır.
 • Gelir bildirimleri- Maaş bordroları imzalı, mühürlü olarak 3 aylık hazırlanmalıdır.
 • Görev kimlik kartı fotokopileri- Resmi kurum kimlik kartlarının renkli fotokopileri verilmelidir.
 • SGK dokümanları- Barkotlu 4C sigorta bildirimleri, işe giriş tarihlerinin belgeleri vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

İsveç Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma ve şirket çalışanları kısa süreli gezi amaçlı İsveç seyahatlerinde İsveç vize evrakları ortak belgeler yanında bazı belgeler vermek zorundadır.

 • Şirket yazısı- Çalışanın firma ile bağlantısını gösteren şirket yazısı başlıklı kağıda imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır.
 • Şirket evrakları- Güncel tarihli şirket belgeleri hazırlanmalıdır. Faaliyet belgesi gibi, vergi levhası, imza sirküleri vb. şirketle ilgili dokümanlar verilmelidir.
 • SGK İşe giriş bildirgesi, tescili- Barkotlu hizmet ve tescil bildirimi, işe giriş bildirgesi alınır.
 • Maaş belgeleri- Maaş bordroları muhasebe onaylı olmalıdır. Son 3 aylık olarak düzenlenir.
 • İzin belgeleri- Şirketten alınan izin belgeleri seyahat tarihlerini kapsamalıdır.

İsveç Turistik Vize Emekli Evrakları

İsveç turistik seyahatine çıkmak isteyen emekliler İsveç vize evrakları dosyasında ek olarak şu belgeleri bulundururlar:

 • Emekli kimlik belgesi- Kişinin emekli kimlik kartının fotokopisi verilmelidir.
 • Emeklilik hizmet dokümanları- SGK kayıtlarında kişinin emekli olduğunu gösteren belgeler
 • Gelir-banka dokümanları- Aylık alınan bankaca düzenlenen hesap özetleri kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

İsveç Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İsveç seyahatinde bulunacak Eczacı, Avukat, Doktor, Mimar gibi meslek grupları mensupları İsveç vize evrakları ortak belgeler dışında mesleki durumlarını belirten evraklar vermek durumundadır.

 • Meslek oda bildirimleri- Kayıtlı olunan meslek oda üyeliklerini onaylı olarak bildirilmelidir.
 • İşverenler için bildirimler- Güncel şirket evrakları, şirket banka hesapları, SGK tescilleri
 • Devlet memurları için bildirimler- İzin belgesi, kimlik kartı fotokopisi, SGK bildirimleri, maaş bordroları
 • Şirket çalışanları için bildirimleri-  Maaş bildirimleri, izin belgesi, SGK belgeleri, şirket belgeleri

İsveç Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kimseler turistik İsveç seyahatleri için İsveç vize evrakları vize başvuru dosyasında şu ek belgeleri hazırlamalıdır:

 • SGK dokümanları- Daha önceki SGK kayıtları barkotlu olarak hazırlanmalıdır.
 • Sponsor mektubu- Seyahati bir sponsor karşılayacaksa sponsorun kişisel ve mali bilgileri
 • Diğer gelir bilgileri- Banka hesap dökümü, faiz gelirleri, tapu ve araç ruhsat fotokopileri

İsveç Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari amaçla İsveç’e gidecek işverenler iş bağlantılarını ve iş durumlarını göstermek amacıyla İsveç vize evrakları dosyasına şirket belgelerini eklerler.

 • Ticari vize talep dilekçesi- Ticari vize talep dilekçesinde seyahat amacının ticari olduğu net bir şekilde belirtililr.
 • Ticari davet mektubu- İsveç’teki şirket tarafından düzenlenen belgede davet edilen kişinin bilgileri ve İsveç’teki şirketin bilgileri bulunur.
 • Şirket belgeleri- Faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, oda kayıtları, imza sirküleri
 • Şirket banka hesabı- Şirketin son 3 aylık banka hesap hareketleri imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK tescili- SGK hizmet ve tescil dökümleri hazırlanır, barkotlu olmalıdır.

İsveç Ticari Vize Çalışan Evrakları

Firmaları tarafından görevlendirilerek İsveç’e iş seyahatinde bulunan firma çalışanları İsveç vize evrakları ortak belgelerin dışında şu belgeleri vermek durumundadır:

 • SGK bildirimleri- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet, tescil dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Ticari vize talep dilekçesi- Seyahatin iş amaçlı olduğu belirtilmelidir.
 • Ticari davet mektubu- İsveç şirketinin başlıklı kağıdına yazılmış vize başvurusunda bulunan şahsın bilgilerinin yer aldığı, iş planlarını gösteren davet mektubu
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık onaylı gelir belgesi
 • Şirket bilgileri- Şirketin faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, oda kaydı, ticaret sicil gazete fotokopisi
 • Şirket banka hesap özeti- Son 3 aya ait banka hesap dökümü banka memurunun ıslak imzasını ve kaşesini taşımalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×