İsveç Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] - Eraytur
İsveç Vizesi

İsveç Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İsveç Krallığı Kuzey Avrupa’da İskandinavya Yarımadası’nda bulunan gelişmiş bir ülkedir. Ülkenin komşuları Norveç, Finlandiya ve Danimarka’dır. İsveç Avrupa Birliği ülkeleri arasında yüzölçümü 3. Büyük ülkedir, buna karşın nüfusu 10 milyon civarındadır. İsveç’in başkenti en büyük şehri olan Stockholm’dür. Göteborg ve Malmö diğer büyük şehirleridir. İsveç’e seyahat etmek isteyen kişiler Schengen kısa süreli vize almak durumundadır. İsveç vize evrakları Schengen C tipi kısa süreli vize almak için hazırlanan kişisel ve mali bilgileri belgeleyen evraklardır.

İsrail Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İsveç Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İsveç vize evrakları başvurulan vize türüne ve mesleki duruma göre değişebilmektedir. Kısa süreli seyahatlerde Schengen C tipi vize sahibi olmak yeterlidir, İsveç’te oturum izni ve çalışma izni almak için ise İsveç ulusal vizesine başvurmak gerekir ya da Schengen D tipi uzun süreli vize almak gereklidir. Kısa süreli vizeler, turistik vizeler, ticari vizeler, kısa süreli eğitim vizeleri, aile ziyareti vizeleri gibi vize türlerinden oluşmaktadır.

Isveç nasıl vize alınır?

İsveç vizesi almak için yapmanız gereken en önemli adım seyahat amacınıza uygun bir vize türü için başvuruda bulunmak olacaktır. Bunun için sizlerden talep edilen evrakları usule uygun bir biçimde hazırlamanız önemlidir.

Isveç vize ücreti ne kadar?

İsveç vizesi almak isteyen kişilerin öncelikle hangi vize türü için başvuruda bulunacağını bilmesi önemlidir. Çünkü vize harç bedelleri vize türüne göre farklılık göstermektedir. Ancak kısa süreli İsveç vizelerinin fiyatı 65 Euro olarak belirlenmiştir.

İsveç aile birleşimi vizesi ne kadar sürede çıkar?

İsviçre aile birleşimi için müracaatta bulunan kişiler için sonuçların açıklanması yaklaşık olarak 5 ila 10 iş günü arasındadır.

İsveç kısa süreli vizeler için hangi vize türüne başvurulursa başvurulsun mutlaka bulundurulması gereken ortak belgeler bulunmaktadır. İsveç vize evrakları ortak belgeler dışında talep edilen vize türlerine ve kişisel mesleki duruma göre istenen ek belgeler bulunmaktadır.

İsveç Vize Evrakları Kısa Süreli Vizelerde Ortak Belgeler

İsveç turistik ve ticari seyahat, aile ziyareti gibi vize türlerinde verilmesi gereken ortak belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri vize başvurusunda bulunan herkes hazırlamak durumundadır. Bu belgeler tamamlandıktan sonra vize başvuru merkezlerine ya da İsveç Başkonsolosluğuna randevu alınarak başvurmak mümkündür.

İsveç Vize Evrakları Kısa Süreli Vizeler İçin Ortak Belgeler şunlardır:

 • Pasaport aslı- Geçerli pasaportun temdit süresi 6 ay olmalıdır.
 • Pasaport fotokopisi ve eski pasaportlar-vizeler- Geçerli pasaportun ve eski pasaportun renkli fotokopileri çekilmelidir. Eski Schengen vizeleri de fotokopi olarak sunulur.
 • İsveç Vize Başvuru Formu ve Taahhütname- Başvuru formu İngilizce ve eksiksiz doldurulur, geri dönüş taahhütnamesi verilir.
 • Şahsi İsveç Vize Dilekçesi- İsveç Başkonsolosluğuna hitaben yazılan dilekçede seyahat amacı belirtilir ve ıslak imza ile imzalanır.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Kimlik belgelerinin fotokopileri renkli olarak çekilir.
 • Biyometrik fotoğraf- 2 adet biyometrik fotoğraf vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı- Güncel tam vukuatlı nüfus kaydı tüm aile bireylerinin bilgilerini içermelidir.
 • Otel ve Gidiş Dönüş Uçak rezervasyonları- Konaklama ve uçuş rezervasyonları belgelendirilir.
 • Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi- 30.000 Euro bedelli sağlık sigortası tüm dünyada geçerli olmalıdır.
 • Mali belgeler- Şahsi banka hesap özetleri, gelir kaynaklarından elde edilen kıymetlerin onaylı belgeleri, tapular, ruhsatlar dosyaya eklenmelidir.
 • Mesleki bildirimler- Her meslek grubu kendine ait mesleki bilgileri ve SGK bildirimlerini hazırlamalıdır.

İsveç Turistik Vize İşveren Evrakları

İsveç’e gezi amaçlı gidecek şirket sahipleri İsveç vize evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Şirket belge bildirimleri- Güncel tarihli şirket evrakları tanzim edilmelidir, faaliyet belgesi son 3 ay içinde alınmış olmalıdır, son vergi dilimine ait vergi levhası fotokopisi, ticaret sicili gazetesi sureti, imza sirküleri ve beyannameleri verilmelidir.
 • Gelir belgeleri- Şahsi ve şirket banka hesapları bildirimleri hazırlanmalıdır. Bildirimleri imzalı ve kaşeli olmalıdır. Diğer gelir belgeleri; tapu, ruhsat hazırlanmalıdır.
 • SGK barkotlu tescil bildirimi- SGK 4B bildirimleri ve şirket tescili verilmelidir.

İsveç Turistik Vize Kamu Evrakları

İsveç seyahatinde bulunacak kamu çalışanları İsveç vize evrakları dosyasında ek belgeler sunmak durumundadır.

 • İzin belgesi- Kurumdan alınan imzalı, mühürlü resmi izin belgesi sunulmalıdır.
 • Çalışma belgesi- Çalışma belgesi resmi kurum onaylı olmalıdır.
 • Gelir bildirimleri- Maaş bordroları imzalı, mühürlü olarak 3 aylık hazırlanmalıdır.
 • Görev kimlik kartı fotokopileri- Resmi kurum kimlik kartlarının renkli fotokopileri verilmelidir.
 • SGK dokümanları- Barkotlu 4C sigorta bildirimleri, işe giriş tarihlerinin belgeleri vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

İsveç Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma ve şirket çalışanları kısa süreli gezi amaçlı İsveç seyahatlerinde İsveç vize evrakları ortak belgeler yanında bazı belgeler vermek zorundadır.

 • Şirket yazısı- Çalışanın firma ile bağlantısını gösteren şirket yazısı başlıklı kağıda imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır.
 • Şirket evrakları- Güncel tarihli şirket belgeleri hazırlanmalıdır. Faaliyet belgesi gibi, vergi levhası, imza sirküleri vb. şirketle ilgili dokümanlar verilmelidir.
 • SGK İşe giriş bildirgesi, tescili- Barkotlu hizmet ve tescil bildirimi, işe giriş bildirgesi alınır.
 • Maaş belgeleri- Maaş bordroları muhasebe onaylı olmalıdır. Son 3 aylık olarak düzenlenir.
 • İzin belgeleri- Şirketten alınan izin belgeleri seyahat tarihlerini kapsamalıdır.

İsveç Turistik Vize Emekli Evrakları

İsveç turistik seyahatine çıkmak isteyen emekliler İsveç vize evrakları dosyasında ek olarak şu belgeleri bulundururlar:

 • Emekli kimlik belgesi- Kişinin emekli kimlik kartının fotokopisi verilmelidir.
 • Emeklilik hizmet dokümanları- SGK kayıtlarında kişinin emekli olduğunu gösteren belgeler
 • Gelir-banka dokümanları- Aylık alınan bankaca düzenlenen hesap özetleri kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

İsveç Turistik Vize Eczacı/Avukat Evrakları

İsveç seyahatinde bulunacak Eczacı, Avukat, Doktor, Mimar gibi meslek grupları mensupları İsveç vize evrakları ortak belgeler dışında mesleki durumlarını belirten evraklar vermek durumundadır.

 • Meslek oda bildirimleri- Kayıtlı olunan meslek oda üyeliklerini onaylı olarak bildirilmelidir.
 • İşverenler için bildirimler- Güncel şirket evrakları, şirket banka hesapları, SGK tescilleri
 • Devlet memurları için bildirimler- İzin belgesi, kimlik kartı fotokopisi, SGK bildirimleri, maaş bordroları
 • Şirket çalışanları için bildirimleri-  Maaş bildirimleri, izin belgesi, SGK belgeleri, şirket belgeleri

İsveç Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kimseler turistik İsveç seyahatleri için İsveç vize evrakları vize başvuru dosyasında şu ek belgeleri hazırlamalıdır:

 • SGK dokümanları- Daha önceki SGK kayıtları barkotlu olarak hazırlanmalıdır.
 • Sponsor mektubu- Seyahati bir sponsor karşılayacaksa sponsorun kişisel ve mali bilgileri
 • Diğer gelir bilgileri- Banka hesap dökümü, faiz gelirleri, tapu ve araç ruhsat fotokopileri

İsveç Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari amaçla İsveç’e gidecek işverenler iş bağlantılarını ve iş durumlarını göstermek amacıyla İsveç vize evrakları dosyasına şirket belgelerini eklerler.

 • Ticari vize talep dilekçesi- Ticari vize talep dilekçesinde seyahat amacının ticari olduğu net bir şekilde belirtililr.
 • Ticari davet mektubu- İsveç’teki şirket tarafından düzenlenen belgede davet edilen kişinin bilgileri ve İsveç’teki şirketin bilgileri bulunur.
 • Şirket belgeleri- Faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, oda kayıtları, imza sirküleri
 • Şirket banka hesabı- Şirketin son 3 aylık banka hesap hareketleri imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • SGK tescili- SGK hizmet ve tescil dökümleri hazırlanır, barkotlu olmalıdır.

İsveç Ticari Vize Çalışan Evrakları

Firmaları tarafından görevlendirilerek İsveç’e iş seyahatinde bulunan firma çalışanları İsveç vize evrakları ortak belgelerin dışında şu belgeleri vermek durumundadır:

 • SGK bildirimleri- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet, tescil dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Ticari vize talep dilekçesi- Seyahatin iş amaçlı olduğu belirtilmelidir.
 • Ticari davet mektubu- İsveç şirketinin başlıklı kağıdına yazılmış vize başvurusunda bulunan şahsın bilgilerinin yer aldığı, iş planlarını gösteren davet mektubu
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık onaylı gelir belgesi
 • Şirket bilgileri- Şirketin faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, oda kaydı, ticaret sicil gazete fotokopisi
 • Şirket banka hesap özeti- Son 3 aya ait banka hesap dökümü banka memurunun ıslak imzasını ve kaşesini taşımalıdır.

İsveç Vizesi Önemli Notlar 2021

İsveç Vizesi

Türündeki sorulara ve daha fazlasına aşağıdaki sıkça sorulan sorular üzerinden bilgi edinimi sağlayabilirsiniz.

İsveç Vize Başvurusu

İsveç vizesi de diğer pek çok Schengen vizesinde olduğu gibi turistik, ticari, aile ve arkadaş ziyareti gibi amaca bağlı olan kategorilerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra başvuru amacı için gerekli evraklar ve başvuru türleri başvuruda bulunan kişinin meslek alanına göre de farklılıklar göstermektedir.

Vize başvurusunun ilk adımı olarak belirlenen vize merkezini ziyaret, kişini seyahat amacını ve mesleki türünü vize danışmanına bildirmesi gerekmektedir. Daha sonra vize tarafından yetkilendirilen uzmanlar vize başvuru dosyasını oluşturarak gerekli evrak ve kişiye en uygun evrak listesini kişinin tarafına ileterek, süreç boyunca kişiye destek olup kişiyi bilgilendirecektir.

İsveç Vizesi Başvuru Aşamaları

Öncelikle İsveç vizesi hakkında ülke sınırları içerisindeki temsilcilere kişi tarafından ulaşım sağlanmaktadır. Vize merkez bölümü içerisindeki müşteri temsilcisi aranarak, dosya açtırılır ve gerekli süreç başlatılabilmektedir. Kişinin ülke temsilcilerine vermiş olduğu yanıt ile gerekli evrakların bilgisinin bulunduğu mailler ile kişinin adresine gönderilecektir.

Daha sonra İsveç vizesine ait gerekli evrakların hazırlanmış olduğu bir mail hazırlanmalıdır. Ardından kişinin İsveç vizesi adı altında hazırladığı kargo yolu ile ya da elden vize merkezi danışmanlarına teslim edilmektedir. Daha sonra eksik bir evrakın bulunması ve diğer sorunların yaşanmaması adına süreç ile ilgili iletişim kurulmalıdır.

Ardından merkez tarafından kişiye biyometrik bilgisi beyan edilmektedir. Son olarak da pasaport teslimi gerçekleştirilecektir.

İsveç Schengen Vizesi

İsveç Schengen Vizesi, İsveç ülkesine seyahat etmeyi planlayan kişi bordo (umumi) pasaport sahibi ise tamamlanması adına mecburi bir prosedürdür. İsveç vizesi onaylanmış özel pasaporta sahip kişinin yapmış olduğu seyahat, İsviçre’den başlatılması halinde 180 günlük bir zaman diliminin içerisinde bulunan 90 gün baz alınarak İsveç vizesinden muaf tutulmaktadır.

Ayrıca İsveç vizesi işlemlerinde faaliyet gösterecek olan pasaport, 10 yıldan eski olmamalı ve vizenin içerisine işlenebilir olması adına en az 2 sayfanın fa boş bulunması gerekmektedir. Pasaportun geçerlilik tarihi ise vizenin bitiminde itibaren en az da 3 ay olması gerekmektedir. 18 yaş kriterini doldurmamış pasaport sahibi kişiler, İsveç vize başvurularını ebeveynleri ya da yasal vâsileri ile gerçekleştirmelidirler.

İsveç Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İsveç vizesi, kişinin başvuru evrakları ve pasaportu ile yapacak İsveç Schengen Vize başvurusunun sonuç bulması ve pasaportun iade süreci 5 ve 7 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Ancak bu süre bazı istisnai durumlarda uzayabilmektedir. Yine bazı durumlarda ise konsolosluk ek evrak talebinde bulunabilir. Zaman zaman da mülakat için çağırabilmektedir. Bu gibi engellerde sürenin uzamasına yol açmaktadır.

İsveç vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/isvec-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İsveç Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsveç vizesi için gerekli evrakların listesi;

 • Pasaport: Pasaportun geçerlilik tarihi 10 yıldan eski olmamalı ve vize türünün işlenebilir olması nedeni ile en az 2 sayfanın boş bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca var ise eski pasaporttaki bilgilerde başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Nüfus Kayıt Örneği: Tam vukuatlı bir nüfus kayıt örneği de dosyanın içerisine eklenmelidir. Zorunlu bilgiler olarak anne, baba, eş ve çocuk(lar) evrak içerisinde belirtilmelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: 30.000 Euro teminatında bir sağlık sigortasının da evrak içerisinde bulundurulması gerekmektedir.
 • Banka Dekontu: Hem vize ücretinin ödeme dekontu (110 Euro) hem de kişinin son 3 aylık banka hesap ekstre bilgileri dosya içerisinde bulunmalıdır.
  İsveç Vizesi Ücreti Vize Türü Konsolosluk Harcı ve Dış Sağlayıcı Ücreti Turistik Vize 110€ Ticari Vize 110€ Transit Vize 110€ Ziyaret Vizesi 110€ Kültürel Vize 110€ Şoför Vizesi 110€ 0-6 Yaş Arası 25€ 6-12 Yaş Arası 65€ Erasmus Vizesi Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×