Slovenya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021] - Eraytur
Slovenya Vizesi

Slovenya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Slovenya Cumhuriyeti Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Bir zamanlar Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir parçası idi. 1991 yılında bağımsız olmuştur. Adriyatik Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Komşuları İtalya, Macaristan, Hırvatistan ve Avusturya’dır. 2004 ‘te Avrupa Birliği ülkesi olmuştur. Slovenya’ya gitmek isteyen Bordo pasaport sahipleri vize almak zorundadır. Slovenya vize evrakları olarak bilinen belgeleri tamamlayanlar vize başvurularını yapabilirler.

Slovakya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]      

Slovenya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Slovenya kısa süreli seyahatlerinde istenen evraklar kişisel duruma, talep edilen vize türüne ve mesleki duruma göre değişmektedir.

Slovenya vize veriyor mu?

Slovenya ile Türkiye arasında vize muafiyeti anlaşması yoktur bu yüzden umuma mahsus bordo pasaport sahiplerinin vize alması şarttır. Diplomatik,hizmet ve hususi pasaport sahipleri 90 günü aşmayacak şekilde vizeden muaftır.

Slovenya vizesi almak zor mu?

Hayır, sizlerden talep edilen evrakları eksiksiz teslim ettikten ve vize şartlarına uyduktan sonra vize almanız zor değildir.

Slovenya vizesi ne kadar sürede çıkar?

Slovenya vize başvuru işlemlerinin sonuçlanma işlemi yaklaşık olarak 15 iş günüdür.

Vize başvuru sahipleri genel vize başvuru evraklarını tamamlanmalı, sonrasında kendilerinden talep edilen ek belgeleri vize başvuru dosyasında bulundurmalıdır. Slovenya Schengen vizesi bölgesinde bulunan bir ülkedir ve kısa süreli seyahatler için Schengen C tipi vize alınır. Vize başvuru merkezlerinde Schengen vizesi işlemleri kolayca yapılmaktadır.

Slovenya Vize Evrakları- Genel Kısa Süreli Vize Evrakları

Slovenya’ya kısa süreli olarak aile-akraba-arkadaş ziyareti, turistik gezi ve ticari gezi yapmak isteyen kişiler Schengen C tipi vize başvurusunda bulunabilirler. Bu tip vizeler için verilmesi gereken Genel Slovenya vize evrakları şunlardır:

 • Pasaportlar ve vize fotokopileri- Geçerli pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır, seyahat tarihinden sonra 3 ay geçerliliği bulunmalıdır. Geçerli pasaportun ve eski pasaportların renkli fotokopi çıktıları dosyaya eklenir. Eskiden alınmış vizeleri fotokopileri olmalıdır.
 • Kimlik bilgileri ve vukuatlı nüfus kaydı- Kimlik belgelerinin renkli fotokopileri önlü arkalı çektirilir, vukuatlı nüfus kaydı, aile bireylerinin bilgilerini içermeli, ikametgahlarını belirtmelidir.
 • Fotoğraf- 2 tane biometrik özellik taşıyan fotoğraf eklenmelidir. Beyaz arka fonlu, vize başvurusunda bulunan kişinin yüzü net olarak gözükmelidir.
 • Ulaşım rezervasyonu- Uçak biletlerinin rezervasyonları belgelendirilmelidir.
 • Konaklama rezervasyonu- Otel, motel rezervasyonları konfirme olarak bildirilir.
 • Sağlık sigortası için poliçe- Schengen bölgesinde yapılacak sağlık harcamaları için 30.000 Euro bedelli sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Slovenya vize başvuru formu- Slovenya vize başvuru formu doğru bilgilerle eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Slovenya vize dilekçesi- Vize talep dilekçesinde gezinin amacının ne olduğu belirtilir, tarihler net olarak yazılır, konsolosluğa hitaben yazılmalıdır.
 • Gelir bildirimi belgeleri- Banka hesap özetleri, maaş bordroları, şirket banka hesap dökümü, kira ve faiz gibi ek gelirlerin onaylı belgeleri, tapu ve ruhsat fotokopileri verilmelidir.
 • Mesleki dokümanlar- Kişinin mesleki dokümanları ortak belgelere ek olarak verilir. İşverenler, çalışanlar, kamu çalışanları, çiftçiler, eczacı-avukat gibi meslek grupları, emekliler kendi durumlarını gösteren ek belgeler vermek durumundadır.

Slovenya Turistik Vize İşveren Evrakları

Slovenya’ya kısa süreli turistik gezi yapacak firma sahibi işverenler Slovenya vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklemek durumundadır:

 • İşletmenin son 1 ayda alınmış faaliyet belgesi- İşletmenin bağlı olduğu odadan alınan faaliyet belgesi aslı
 • İşletmenin vergi beyannamesi- İşletmenin son vergi dilimine ait vergi beyanname fotokopisi
 • İşletmenin sicil gazete nüshası- Ticari sicil gazetesinin fotokopisi
 • İşletmenin imza sirküleri- Yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri
 • Sosyal Sigorta belgeleri- SGK tescil-hizmet bildirimi
 • Gelir belgeleri- Banka hesap dökümleri, banka hesabının bakiyesi 7.000 TL olmalıdır. Hesap özeti imzalı, kaşeli olarak sunulur.

Slovenya Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu çalışanları Slovenya vize evrakları dosyasında şu resmi belgeleri bulundururlar:

 • Resmi görev kimlik kartı ve çalışma belgesi- Kurumdan alınan görev kimlik kartının ve çalışma belgesinin fotokopileri verilmelidir.
 • İzin belgesi- Kurumun resmi izin yazısı amirin imzası ve mührünü taşımalıdır.
 • Gelir bildirimi- Maaş hakkında bilgi veren bordrolar son 3 aya ait olmalı ve onaylı olmalıdır.

Slovenya Turistik Vize Çalışan Evrakları

İşletme çalışanları Slovenya kısa süreli seyahatlerde Slovenya vize evrakları ek belgeler olarak aşağıdaki belgeleri vize başvuru dosyasında tamamlarlar:

 • İşletme güncel belgeleri- Son döneme ait vergi levhası, sicil gazete fotokopi, faaliyet belgesi aslı, imza sirküleri noter onaylı olmalıdır.
 • İzin yazısı- Çalışanın seyahatte izinde olduğunu gösteren belge onaylanmalıdır. Görev yazısı işletmenin resmi kağıdına yazılmalıdır, imza ve kaşeli olmalıdır.
 • Maaş bildirimi- Son 3 ayı içeren maaş bordroları onaylı olarak düzenlenmelidir.
 • Banka hesap bilgileri- Son 3 aylık banka hesap dökümü imzalı ve kaşeli olarak onaylı olmalıdır.

Slovenya Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli olmuş kişiler Slovenya vize evrakları dosyası için kendi durumlarını belirten aşağıdaki evraklarla birlikte vize başvurusu yaparlar:

 • Emekli tescili- Sosyal sigortadan alınan barkotlu emekli tescili verilmelidir.
 • Emekli kimlik belgesi- Emekli kimlik kartının renkli fotokopisi çektirilmelidir.
 • Gelir belgeleri- Emekli aylığı ve banka hesap özeti imza ve kaşe ile sunulmalıdır.

Slovenya Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Mimarlar, Mühendisler, Eczacılar, Doktorlar, Avukatlar Slovenya vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Çalışanlar- Çalışan konumundaki meslek sahipleri maaş bordroları, SGK belgeleri, izin belgeleri, işletme evrakları ve banka hesap özetlerini sunmalıdır.
 • Devlet Memurları- Devlet memurları resmi izin belgeleri, maaş bordroları, görev kimlik kartları, çalışma belgesi, banka hesap dökümleri vermelidir. SGK belgeleri barkotlu olarak düzenlenmelidir.
 • İşverenler- işverenler şirket bilgilerini, şirket banka hesabı dökümünü, SGK bildirimlerini yapmalıdır.
 • Meslek oda kaydı- Meslek oda kayıtları onaylı olarak vize başvuru dosyasına eklenmelidir.

Slovenya Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Çiftçiler kısa süreli Slovenya seyahatleri için Slovenya vize evrakları genel belgeler dışında şu belgelerle vize başvurusunu tamamlar:

 • Ziraat odası tarafından verilen çiftçilik belgesi
 • Gelir kayıtlarını gösteren onaylı banka hesap dökümü
 • Tapu fotokopileri ve tarımsal araç ruhsat fotokopileri
 • Diğer gelir kaynaklarının onaylı bildirimleri

Slovenya Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari seyahate çıkacak işletme işverenleri Slovenya vize evrakları genel belgeler haricinde aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır:

 • Slovenya Ticari Dilekçe- Ticari dilekçe işletmenin antetli kağıdında olmalıdır. Konsolosluğa hitaben düzenlenir. Ticari seyahat amacı ve tarihleri belirtilir.
 • Slovenya Ticari Davetiye- İş ilişkisinde bulunulan Slovenya tarafından ticari davetiye kendi işletme başlıklı kağıdına yazılır. Garantiler verilir, seyahat masraflarını karşılama yolları yazılır.
 • İşletme evrak ibrazları- Vergi levhası bildirimi, ticari sicil gazete bildirimi, faaliyet belgesi aslı ve imza sirküleri örnekleri verilir.
 • İşletme banka hesap bilgisi- İşletmenin 3 ayı içeren banka hesap dökümleri banka tarafından onaylı olarak verilir.
 • Sosyal Sigorta tescili- SGK tescil ve hizmet dökümü İnternet üzerinden barkotlu olarak alınır.
 • Organizasyon bilgileri- Seminer, toplantı ve fuar katılım belgeleri fotokopi olarak verilir.

Slovenya Ticari Vize Çalışan Evrakları

İşletme çalışanları görevli olarak Slovenya iş seyahatine çıkacaksa Slovenya vize evrakları başvuru dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • Slovenya Ticari Dilekçe- Ticari dilekçede çalışanın bilgileri, seyahatin ticari amaçla yapıldığı belirtilir, tarihler net olarak ifade edilir. Dilekçe antetli kağıtta yazılmalıdır.
 • Slovenya Ticari Davetiye- Slovenya şirketinin yazdığı davetiye çalışan adına olmalıdır. İş planları detaylandırılır, tüm masrafların karşılanma yolları belirtilir.
 • İşletme evrak ibrazları- Faaliyet belgeleri, vergi levhası ve sicil gazete fotokopileri verilir. İmza sirküleri noterden onaylatılmalıdır.
 • İşletme banka hesap bilgisi- Son 3 ayı içeren işletme hesap hareketleri imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmelidir.
 • Çalışan maaş bordroları-3 aylık maaş bordro bildirimleri şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • Çalışan görev yazısı- Şirket antetli kağıdında çalışanın yetkileri ve görevleri belirtilir.
 • Sosyal Sigorta tescili- İşe giriş bildirgesi, tescil ve hizmet dökümü barkotlu düzenlenmelidir.
 • Organizasyon bilgileri- Toplantı, seminer ve fuar katılımı hakkındaki bilgiler fotokopi şeklinde dosyaya eklenir.

Slovenya Vizesi Önemli Notlar 2021

Slovenya Schengen Vizesi

Slovenya ülkesi Schengen sistemi içerisinde yer almaktadır. Resmî pasaporta sahip olan kişiler, özel pasaport, hususi ya da hizmet pasaportları gibi pasaport sahipleri, Slovenya ülkesine giriş vizesinden muaf tutulmaktadırlar. Borda pasaporta sahip olan kişiler için, Schengen vize türüne sahip olanlar adına Slovenya vizesi ne gerek duyulmamaktadır.

 Avrupa birliği ülkeleri içerisinde yer almış ülkelerin herhangi birinde sürekli konaklama durumu var ise, ayrıca Slovenya vizesi almaları gerek duyulmamıştır. Schengen vizesi olmayan vatandaşlar için ise, vize almaları zorunlu bir haldir.

Slovenya Sınır kapısında vize verme ya da bandrol takibi bulunmamaktadır. Vize merkezlerinin uzmanları tarafından, kişiye sunulacak detaylı bilgiler ve prosedürlere takılmadan, kişiye sunulan belgelerin hazırlanması halinde, Slovenya vizesi adına giriş yapmak için kişiler sorun yaşamaktadır.  

Slovenya ülkesinde 90 günden daha az bir seyahat gerçekleştirmek isteyenler için vize kategorileri bulunmaktadır. Ayrıca Slovenya Schengen bölgesi içerisinde yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra kişinin alacak olduğu vize de Schengen vizedir. Konsolosluk tarafınca verilen Schengen vizesi, Slovenya ülkesine ve diğer Schengen üyelerine sınırlı bir süre için gerçekleştirilecek bir seyahat hakkı tanımaktadır.

Slovenya Vizesinin Başvuru Formu

Slovenya bir Schengen ülkelerine üye olmasından kaynaklanarak Schengen vize başvuru formunun doldurulmasını talep etmektedir. Kişinin başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurması gerekmektedir. Kişi eğer eksik ya da hatalı bir evrak teslim eder ise, konsolosluk tarafından verilecek olan vize başvuru değerlendirmesi de olumsuz bir yönde sonuçlanma ihtimaline sahiptir.

Başvurular direkt olarak konsolosluğa ya da büyükelçiliğe yapılmamaktadır. Bu nedenle yetkili merciler tarafından görevlendirilmiş vize merkezlerine ve yahut vize firmalarına yapılmaktadır. Ayrıca konsolosluk eksik evrakların beyan edilmesinin akabinde ek evrak talebinde bulunma hakkına da sahiptir. Tüm bunların yanı sıra kişi istisnai durumlar kapsamında da konsolosluk tarafından mülakat amacı ile çağrılabilmektedir.

Slovenya kişiye özel dilekçeler ve güncellenmiş formlar için https://www.eraytur.com/slovenya-vize-formu-ve-dilekce/ bağlantısına ziyaret ediniz.

Slovenya Vizesi İçin gerekli evraklar 

Slovenya vizesi için gerekli evraklar Konsolosluk bölümü Slovenya Devletinden aldığı yetkiyle belirlenen prosedürler doğrultusunda belirlenmiştir.

 • Pasaport: Pasaportun son 10 yıl içerisinde geçerliliğinin bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Pasaportun içerisinde sen gelmiş olabilir olması açısından 2 adet bulunması gerekmektedir. Başvuruda bulunulacak olan pasaport yırtık ya da eksik bir sayfasının olmamasına tarafından dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kimlik bilgilerinin okunamadığı ve diğer yazılarında okunamadığı pasaportlar başvuru işlemini alınmamaktadır. 
 • Vize başvuru formu: başvuru formunun Schengen prosedürlerine uygun olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Davetiye: Davet edecek kişinin tarafından gönderilmiş olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Kişinin güncel halinin yansıtan ve en son 6 içerisinde çektirilmiş olan, arka fonun da beyaz olan bir biyometrik fotoğrafının bulundurulması gerekmektedir. Yetkililer tarafından da istenilen ölçüleri barındırması gerekmektedir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Kişinin seyahat sağlık sigortasının 30.000 Euro olması gerekmektedir. Ayrıca seyahat esnasında kişinin başına gelebilecek her türlü sağlık problemleri açısından, kişinin başvuru evrak dosyasın içerisinde muhakkak bulundurulması gerekmektedir.

Slovenya Vizesi Ücreti

Vize Türü Konsolosluk Harcı ve Dış Sağlayıcı Ücreti
Turistik Vize 105€
Ticari Vize 105€
Ziyaret Vizesi 105€
Kültürel Vize 105€
Eğitim Vizesi 105€
6-12 Yaş Arası 25€
Slovenya vizesi için başvuru merkezlerinin iletişim bilgilerine https://www.eraytur.com/slovenya-vizesi-basvuru-merkezleri/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×