Letonya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
Letonya Vizesi

Letonya Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

Letonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da Baltık bölgesinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin en büyük şehri Riga aynı zamanda başkenttir. Estonya, Litvanya, Rusya ve Beyaz Rusya ile sınırları olan ülke denizde İsveç ile komşudur. 2004 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olan Letonya Schengen vize bölgesi ülkeleri arasında yer almaktadır. Letonya’ya kısa süreli seyahat etmek isteyenler Schengen C tipi vizesi için başvuruda bulunurlar. Letonya Vize Evrakları hazırlandıktan sonra vize işlemleri vize başvuru merkezleri üzerinden yapılabilir.

 

Letonya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Letonya kısa süreli vizeleri için verilen evraklar  vize çeşitlerine göre değişebilmektedir. Ayrıcı başvuran kişilerin mesleki durumlarına göre ek belgeler de istenmektedir. Vize başvurusunda bulunan kişiler öncelikle Letonya vize evrakları standart belgelerini tamamlamak durumundadır. Ortak belgeleri hazırlayan vize başvuru sahipleri kişisel belgelerini vize başvuru merkezlerine iletirler.

Letonya vize veriyor mu?
Evet, Letonya’ya seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahipleri için vize uygulaması bulunmaktadır. Ancak 90 günlük kısa süreli seyahat durumlarında diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize almasına gerek yoktur.
Letonya vize ücreti ne kadar?
Letonya Schengen vizesi almak isteyen bordo pasaport sahiplerinin vize harç bedeli olarak 80 Euro ödemeleri gerekmektedir.
Litvanya vize veriyor mu?
Evet, eğer bordo pasaporta sahipseniz o zaman bu ülkeye seyahat etmek için öncelikle Schengen vizesi almanız gerekmektedir. Ancak resmi pasaportunuz varsa o zaman kısa süreli ziyaretlerde vize almanıza gerek görülmemiştir.

Letonya kısa süreli vizeleri altı ay içerisinde ülkede üç ay kalabilme imkânı tanımaktadır. Çok girişli ve tek girişli olarak düzenlenen vize ile Schengen bölgesi ülkelere giriş çıkış yapmak mümkündür. Schengen bölgesi olmayan ülkeler, örneğin Bulgaristan, çok girişli Schengen vizesini ülkeye giriş çıkış yapabilmek için kabul etmektedir. Schengen C tipi vize sahipleri Letonya’ya turistik seyahatte bulunabilir, ticari iş gezileri, aile ziyareti seyahati ve kısa süreli eğitim seyahati yapabilirler. C tipi vize ile transit geçişler de mümkündür.

Letonya Vize Evrakları- Standart Belgeler

Letonya kısa süreli seyahatlerde kullanılan Schengen C tipi vize alabilmek için verilmesi gereken Letonya vize evrakları standart belgeler şunlardır:

 • Letonya Vize Başvuru formu- Letonya vize başvuru formu online doldurulup çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
 • Letonya Vize Dilekçesi- Vize talep dilekçesinde seyahatin amacı ve planlanan seyahat tarihleri belirtilir, seyahat masrafları için açıklamalarda bulunulur.
 • Pasaport aslı ve pasaportların fotokopileri- Seyahat tarihinden sonra 3 ay geçerli pasaport ve pasaportun renkli fotokopileri başvuru dosyasına eklenir. Varsa eski pasaport ve vizelerin de fotokopileri çektirilir.
 • Kimlik belgeleri- T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya kimlik kartı fotokopisi sunulur.
 • Nüfus Müdürlüğü Tam Vukuatlı Nüfus Kaydı- Nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin tüm bilgileri yer almalıdır.
 • Fotoğraflar- 2 adet biyometrik özellikteki fotoğraf dosyada olmalıdır.
 • Uçak seyahat rezervasyonu ve konaklama rezervasyonu- Ulaşım ve konaklama rezervasyonları belge olarak sunulur.
 • Schengen bölgesi ülkelerde geçerli olan seyahat sağlık sigortası poliçesi- Seyahat masrafları için yapılan sağlık sigortası bütün Schengen ülkelerinde geçerli olmalı, en az 30.000 Euro tutarında olmalıdır.
 • Düzenli gelir belgeleri- Şahsi banka hesap özetleri, kredi kartı ekstreleri, taşınmaz tapu fotokopileri ve tüm gelir kalemleri onaylı belge halinde sunulur.

Letonya Turistik Vize İşveren Evrakları

Letonya’ya kısa süreli turistik seyahatte bulunacak işveren konumundaki kişiler Letonya vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri bulundururlar:

 • Şirket güncel faaliyet belgesi aslı- Ticari odadan alınmış son 1 aylık faaliyet belgesinin orijinali
 • Şirket güncel vergi levhası fotokopisi- Vergi dilimine ait son dönemli vergi levhası fotokopisi
 • Şirket güncel ticaret sicil gazete fotokopisi- Şirket ortak, hissedarlarını gösteren ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket imza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri ve beyannameleri
 • SGK tescili- SGK tescil ve hizmet bildirimi barkotlu olmalıdır.
 • Şirket banka hesabı- Son 3 aylı şirket banka hesap bildirimi onaylı olmalıdır.

Letonya Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet kurumlarında çalışan devlet memurları Letonya Vize evrakları temel belgeler dışında şu belgeleri vize başvuru dosyasında bulundururlar:

 • Resmi izin belgesi- Görevli kurumdan alınan imzalı ve mühürlü resmi izin belgesi
 • Görev kimlik kartı- Kurum tarafından verilmiş görev kimlik kartının fotokopisi
 • Çalışma belgesi- Resmi kurum çalışma belgesi onaylı olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Güncel maaş bordroları imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • Hizmet bildirimi- SGK tescil ve hizmet dökümü barkotlu olarak verilmelidir.

Letonya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Firma çalışanları Letonya kısa süreli seyahatleri için alacakları vize başvurularında Letonya vize evrakları dosyasına şu ek belgeleri eklerler:

 • Güncel şirket bildirimleri- Şirket banka hesap özeti, faaliyet belgesi, vergi levhası, ticari sicil gazete, imza sirküleri
 • Maaş bildirimleri- Maaş bordroları muhasebe onaylı olmalıdır.
 • SGK bildirimleri- İşe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü verilmelidir.
 • İzin belgesi- İzin belgesi seyahat süresini kapsamalıdır.

Letonya Turistik Vize Emekli Evrakları

Letonya’ya gidecek emekli kişiler Letonya vize evrakları ortak belgelerin yanında kişisel durumları için şu belgeleri hazırlarlar:

 • Emekli kimlik kartı renkli fotokopisi- Resmi emekli kimlik kartının renkli fotokopisi vize başvuru dosyasına eklenir.
 • Emekli tescili- E-devlet uygulamasından alınabilecek barkotlu emekli tescil belgesi sunulmalıdır.
 • Emekli aylığı bildirimi- Emekli maaşının yattığı banka hesabının hareketleri imzalı ve kaşeli olarak belgelendirilmelidir.

Letonya Turistik Vize Avukat/Eczacı Evrakları

Letonya’ya turistik amaçla gidecek Avukat, Doktor, Mühendis, Mimar gibi meslek grubu mensupları Letonya vize evrakları standart belgelerle birlikte şu belgeleri sunarlar:

 • Meslek oda kaydı- Bağlı bulunan meslek odasından onaylı üyelik belgesi alınmalıdır.
 • İşveren bildirimi- Şirket güncel evrakları, SGK belgeleri, şirket banka bilgileri onaylı olarak verilmelidir.
 • Çalışan bildirimi- Maaş bordrosu, şirketin güncel belgeleri, SGK bildirimleri, izin belgesi dosyaya eklenmelidir.
 • Kamu çalışanı bildirimi- Resmi kurum görev kartı, çalışma belgesi, resmi izin belgesi verilmelidir. Onaylı maaş bordrosu dosyada olmalıdır.

Letonya Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Letonya’ya turistik bir seyahatte bulunacak çiftçi kişiler Letonya vize evrakları dışında şu ek belgeleri hazırlar:

 • Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
 • Arazi, bina tapuları ve araç ruhsatları-
 • Şahsi banka hesap bildirimi banka onaylı olmalıdır.

Letonya Ticari Vize İşveren Evrakları

Letonya’ya Ticari seyahatte bulunacak işverenler Letonya vize evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Letonya vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat amacını ve tarihlerini belirten imzalı ve kaşeli vize talep dilekçesi
 • Güncel şirket evrakları- Şirketin güncel faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket banka hesap dökümü- Bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınan son üç aya ait banka hesap dökümü
 • SGK tescili- SGK tescil ve hizmet dökümü
 • Letonya ticari davet mektubu- Letonya’daki şirket tarafından kendi şirketlerinin antetli kağıdına yazılan ticari davet mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır. Davet eden kişinin kişisel bilgileri ve pasaport fotokopileri verilmelidir.

Letonya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Letonya seyahatinde bulunacak iş dünyasında çalışan kişiler Letonya vize evrakları dosyasında ek olarak şu belgeleri bulundururlar:

 • Letonya vize talep dilekçesi- Çalışılan şirketin antetli kağıdında yazılan vize talep dilekçesinde seyahatin iş amaçlı olduğu belirtilmelidir. Yetkili imzası ve kaşesi olmalıdır.
 • Letonya ticari davetiye- Letonya’daki şirketin antetli kağıdında yazılan ticari davet mektubunda iş bağlantıları belirtilmelidir. Yetkili kişinin imzası ve kaşesi olmalı, kimlik bilgileri ve pasaport fotokopileri eklenmelidir.
 • Şirket evrakları- Güncel vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, faaliyet belgesi, imza sirküleri
 • Şirket banka hesap özeti- Şirket hesabının son 3 aylık dökümleri banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • SGK tescilleri- SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet ve tescil dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık maaş bordroları şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • Şirket yazısı- Çalışanın görev ve yetkilerini belirtilen onaylı şirket yazısı şirketin antetli kağıdına yazılır.

Letonya Vizesi Öneml Notlar 2022

Letonya Vize Talep Ediyor Mu?

Letonya vizesinin başvurularında vize merkezi danışmanlık firmaları bireysel ve aynı zamanda kurumsal olarak kişilere hizmet sunmaktadır. Ülkenin her neresinde olursa olsun vize merkezi danışmanlıkları telefon, e-posta ya da SMS yolu ile yapacak olduğu bilgilendirmeler adına kişiden hiçbir şekilde bir ücret talep etmemektedir.

Letonya’ya kısa seyahat için yapılacak olan vize başvuruları, konsolosluk tarafından vize başvuruları adına yetkilendirilmiş vize başvuru merkezleri ve vize başvuru firmaları turizm seyahat acenteleri aracılığı ile kabul edilmektedir.

Kişinin acil bir şekilde Letonya için yapacak olduğu başvurular vize merkezi ile irtibata geçilmesi durumunda direkt olarak işleme alınmalıdır. Ancak acil vize başvuruları için kişi vize harç bedeli haricinde ekstra ücret ödemesinin de gerekli olduğunu göz önünde bulundurmasında fayda vardır. 

Vize merkezleri tarafından, Letonya vizesi adına yapılacak olan işlemlerde uzman kadrosu ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti vermektedirler. Letonya vize merkezleri, Letonya vizesi başvurusu adına süreci profesyonel bir yaklaşım sergileyerek kişinin ihtiyacı olan vizeyi alması adına gerekli desteği ve hizmeti sunmaktadır. Vize merkezlerinin Letonya vizesi adına bulunan bölümleri, mevcut deneyimli kadrosu ile kişinin yapmış olduğu vize başvuru dosyasını sonuca odaklı bir şekilde hazırlaması adına gerekli danışmanlığı ve desteği sağlamaktadır. Letonya Konsolosluğu, Letonya vizesinin sonucu hakkında karar bağlama niteliğine sahip olan tek yetkili kurumdur. Konsolosluk tarafından belirtilmiş olan Letonya vizesinin evrak listesine ve Letonya vizesi hakkında en güncel bilgilere yetkili web siteleri tarafından ulaşılabilmektedir. Letonya vizesinin başvurularına dair merak edilen tüm sorular ve güncel bilgiler yazılarımız içerisinde yer almaktadır. Letonya vizesinin güncel harcı ise 105 Euro’dur.

Letonya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/letonya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Letonya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Pasaport: Kişinin başvuru yaparken kullanması gereken pasaportunun geçerlilik tarihi en fazla 10 yıl olmalıdır. 10 yıldan eski bir pasaport ile Letonya vizesi başvuruları kabul edilememektedir. Pasaport deforme ya da eksik bir sayfa içermemelidir. Vizenin işlenebilir olması için ise en az pasaport içerisinde 2 adet sayfanın boş bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca kişinin seyahatinin bitiminde itibaren pasaport geçerlilik tarihi en az 3 ay daha devam etmelidir.
 • Başvuru Formu: Kişinin Letonya vizesi talebinde bulunması için, konsolosluk tarafından belirlenmiş bir içeriğe sahip olan Letonya başvuru formu, online olması şartı ile doldurulup imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik Fotoğraf: Kişinin fotoğrafının güncelliğini koruması adına son 6 ay içerisinde çektirilmiş olması şarttır. Yetkili makamlar tarafından belirtilen boyuta sahip olmalıdır ve arka fonun beyaz olması gerekmektedir. Ayrıca biyometrik fotoğraf istenilen ölçüleri de bünyesinde barındırmalıdır. Başvuruda bulunan kişinin yüzünün, kulaklarının, alnının ve çenesinin fotoğraf içerisinde net bir şekilde görünmesi talep edilmektedir. Başvuruyu yapan kişi türbanlı ise çenesinin ve alnının görünmesi gerekmektedir. Aksi halde biyometrik fotoğraf talep edilen koşulları bünyesinde barındırmıyor ise geçersiz sayılmaktadır ve kişinin işlemleri uzamaktadır. Kişi, tekrardan istenilen koşullar doğrultusunda yeniden biyometrik fotoğraf çekilmelidir. Ayrıca biyometrik fotoğrafın da en az 2 adet olması şarttır.
 • Konaklama ve Ulaşım: Kişinin uçak ve otel rezervasyonları, başvuru yapan kişinin seyahat tarihleri ile uyumluluk göstermesi gerekmektedir. Ayrıca sadece rezervasyon yeterlidir. Satın alınma koşulu talep edilmemiştir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Başvuranın 30.000 Euro teminatlı bir sağlık seyahat sigortası bulunmalıdır ve kişinin tüm sağlık masraflarını karşılaması adına talep edilen bir belgedir.

Letonya Vizesi Ücretleri 2021

Vize Türü Konsolosluk Harcı ve Dış Sağlayıcı Ücreti
Turistik Vize 2021 105€
Ticari Vize 2021 105€
Ziyaret Vizesi 2021 105€
Kültürel Vize 2021 105€
0-6 Yaş Arası 2021 25€
6-12 Yaş Arası 2021 65€
Erasmus 2021 Müşteri temsilcisinden fiyat alınız.
Letonya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/letonya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×