İsrail Vize Evrakları: Yeni Liste [2022] - Eraytur
İsrail Vizesi

İsrail Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

İsrail’e gidecek Umumi Pasaport yani Bordo Pasaportlu Türk vatandaşları kısa süreli seyahatleri için vize almak zorundadır. Filistin’e gidecek kişiler de İsrail vizesine başvurmak durumundadır. Kudüs turistik ziyaretlerinde de İsrail vizesi gerekmektedir.  Diplomatik pasaportu olanlar, hususi ve hizmet pasaport sahipleri 90 günden uzun olmayan seyahatlerinde vize almak durumunda değildirler. İsrail vize evrakları İsrail Büyükelçiliği tarafından talep edilen vize başvuru evraklarıdır ve eksiksiz olarak tamamı vize başvurularında tamamlanmalıdır. Vize başvuru işlemleri yetkili vize başvuru merkezlerinde yapılabilmektedir.

İrlanda Vize Evrakları: Yeni Liste [2022]

İsrail Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

İsrail vize işlemlerinde randevu sistemi bulunmaz, şahsen başvuru yapma zorunluluğu da yoktur. İsrail vize evrakları başvurulan vize türüne ve kişisel durumlara göre değişebilmektedir. Fakat her vize başvurusunda bulunan kişinin vermesi gereken İsrail vizesi standart belgeleri bulunmaktadır. Vize başvurusunda bulunacak kişiler ilk olarak bu belgeleri tamamlar daha sonra kendilerinden istenen ek belgeleri hazırlar.

İsrail vizesi almak kolay mı?
İsrail vizesi almak isteyen kişiler, hükümetin belirlediği vize prosedür şartlarına uygunluk gösterdiği ve gerekli olan evrakları teslim ettikten sonra vize alma konusunda sorun yaşamazlar.

İsrail Türk vatandaşlarından vize istiyor mu?
Evet, bu ülkeye seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. Ancak resmi pasaport sahibi kişilerin  kısa süreli ziyaretlerinde vize almasına gerek yoktur.
Israil vize ücreti ne kadar?
İsrail vizesi almak isteyen kişiler kısa süreli seyahatler için vize harç bedeli olarak 126 TL ödemek durumundadırlar.


İsrail vizesi alırken dikkat edilmesi gereken bir nokta, İsrail giriş-çıkışı olan pasaportlarla Kuveyt, Libya, İran, Suriye, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen ülkelerine giriş yapılmasının mümkün olmadığıdır. Gine-Bissau’ya girişlerde de mülakat yapılmaktadır. İsrail girişlerinde talep üzerine giriş damgaları pasaporttan ayrı bir kağıda basılabilir.

İsrail Vize Evrakları Standart Belgeler

İsrail vize türlerinde seyahat amaçlarına göre başvuruda bulunacak kişilerin mutlaka vermesi gereken standart belgeler bulunmaktadır. İsrail vize evrakları vize başvuru dosyasında olması gereken ortak belgeler şunlardır:

 • Pasaport aslı ve renkli fotokopileri- Seyahat sonrası 1 yıl geçerli olan pasaportun 2 sayfası boş olmalıdır. Renkli fotokopileri vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Varsa eski pasaportların fotokopileri de verilmelidir.
 • İsrail Vize Başvuru Formu- Eksiksiz olarak doldurulan form doğru bilgiler içermelidir. Çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • İsrail Vize Talep Dilekçesi- İsrail Vize dilekçesinde seyahatin net olarak  amacı ve tarihleri net olarak belirtilmelidir. Seyahat masrafları karşılama yöntemi belirtilmelidir.
 • Fotoğraf- İki adet biyometrik fotoğraf vize başvuru dosyasında olmalıdır. Beyaz fon üzeri 5×5 cm boyutlarında çekilmelidir.
 • Kimlik renkli fotokopileri- Kimlik kartlarının ön-arka suretleri renkli fotokopileri çekilmelidir.
 • Konfirme uçak ve otel rezervasyonları- Konaklama ve uçak biletlerinin rezervasyonları konfirme olarak belgelendirilmelidir.
 • Mali belge bildirimleri- Şahsi banka hesap özetleri  bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınmalıdır, faiz ve kira gelirleri, taşınmaz tapu fotokopileri, araç ruhsatları sunulmalıdır.
 • Vukuatlı nüfus kaydı- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği verilmelidir.

İsrail Turistik Vize İşveren Evrakları

İsrail’e turistik seyahatte bulunacak işverenler İsrail vize evrakları ortak belgeler dışında kendi mesleki durumlarını açıklayan belgeler sunmak durumundadır.

 • Şirket vergi levhası- Son vergi dilimine ait şirket vergi levhası fotokopisi verilmelidir.
 • Şirket faaliyet belgesi- Ticari odadan alınmış son 1 aylık faaliyet belgesinin orijinali sunulmalıdır.
 • Şirket imza sirküleri- Şirket imza sirküleri noter onaylı olmalıdır.
 • Şirket ticaret sicil gazetesi- Şirket kurucu, hissedarları ve ortakları belirtilir.
 • Şirket banka hesapları- Şirket banka hesap hareketleri 3 aylık dönem olarak banka onaylı verilir.

İsrail Turistik Vize Kamu Evrakları

Kamu çalışanları gezi amaçlı İsrail seyahatleri için İsrail vize evrakları dosyasında şu ek belgeleri hazırlamalıdır:

 • Çalışma belgesi- Devlet kurumlarından alınan çalışma belgesi resmi onaylı olmalıdır.
 • Görev kimlik belgesi- Kurumdan alınan kimlik belgesinin önlü arkalı renkli fotokopileri hazırlanmalıdır.
 • Resmi izin belgesi- Resmi izin belgesi yetkili amirin onayı ile sunulmalıdır.
 • Gelir belgeleri-Maaş bordroları son üç aylık olarak imzalı ve mühürlü verilmelidir.
 • SGK bildirimleri- Tescil ve hizmet dökümleri, işe giriş bildirgesi barkotlu olarak alınmalıdır.

İsrail Turistik Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları turistik İsrail gezi için alacakları turistik vize başvurularında İsrail vize evrakları standart belgelere ek olarak şu belgeleri vize başvuru dosyasına koyarlar:

 • SGK belgeleri- 4A sigorta bildirimleri, işe giriş bildirgesi barkotlu hazırlanmalıdır.
 • Şirket yazısı ve izin belgesi- Çalışanın şirketteki görevini bildiren yazı başlıklı kağıda yazılmalıdır. İzin belgesi onaylı olmalıdır.
 • Gelir bildirimleri- Maaş bildirimleri son 3 aylık olarak muhasebe onaylı, imzalı ve kaşeli sunulmalıdır.
 • Görev bildirimi- Çalışanın görev bildirimi imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Şirket bilgileri- Şirketin güncel evrakları sunulmalıdır; faaliyet belgesi, vergi levhası, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri vb.

İsrail Turistik Vize Emekli Evrakları

İsrail kısa süreli turistik seyahatleri için vize başvurusunda bulunan emekliler İsrail vize evrakları ortak belgeler dışında ek evraklar hazırlamalıdır.

 • Emekli belgesi ve tescili- Emekli olunduğuna dair tescil belgesi e-devlet internet sitesinden alınabilir.
 • Emekli kimlik belgesi fotokopisi- Emekli kimlik kartının fotokopisi renkli olarak çekilmelidir.
 • Gelir belgeleri- Emekli aylığının alındığı bankadan hesap özetleri imzalı ve kaşeli olarak alınmalıdır.

İsrail Turistik Vize Avukat/Eczacı Evrakları

Çeşitli meslek gruplarında çalışan bireyler İsrail Turistik vize başvurularında İsrail vize evrakları dosyalarında şu ek evrakları bulundurmalıdır:

 • Meslek oda bildirimleri- Meslek odası üyesi olunduğuna dair onaylı belge sunulmalıdır.
 • İşveren belgeleri- İşyeri belgeleri, şirket hesap dökümü, SGK belgeleri verilmelidir.
 • Çalışan belgeleri- Görev kimlik kartı, SGK bildirimi, işe giriş belgeleri, izin belgeleri hazırlanmalıdır.
 • Devlet memuru belgeleri- Resmi izin belgesi, SGK bildirimleri, görev çalışma belgesi verilmelidir.
 • Finansal belgeler- Şahsi banka hesap özet, maaş bordroları onaylı olarak sunulmalıdır.

İsrail Ticari Vize İşveren Evrakları

İsrail Ticari seyahatleri için alınan Ticari vize işlemleri için işverenler İsrail vize evrakları dışında mesleki durumlarını gösteren ek belgeler hazırlarlar.

 • İsrail Ticari Davetiyesi- İsrail’de bulunan şirketin başlıklı resmi kağıdına yazılan davet mektubunda vize başvuru sahibinin kimlik ve iş bilgileri yazılır, iş planları ayrıntıları ile belirtilir.
 • Güncel şirket bilgileri- Güncel vergi levhası, faaliyet belgesi, imza beyanname ve sirküler, ticaret sicil fotokopisi düzenlenir.
 • Güncel şirket finans bilgileri- Şirketin banka hesapları bankaca imzalı ve kaşeli olarak sunulur.
 • Vize talep dilekçesi- Vize talep dilekçesi şirketin başlıklı kağıdına yazılır, iş amaçlı seyahat belirtilir, seyahat tarihleri net olarak belirtilir.

İsrail Ticari Vize Çalışan Evrakları

Çalışan kişileri firmaları adına İsrail ticari seyahatleri için alacakları Ticari vize için İsrail vize evrakları ortak belgeler dışında bazı belgeleri vize başvuru dosyasına eklerler.

 • İsrail Ticari Davetiyesi- İsrail’e gidecek çalışanın adı belirtilerek İsrail’deki şirketin antetli kağıdına yazılan ticari davetiye mektubunda iş organizasyonları ayrıntılı olarak belirtilir.
 • SGK bildirimleri- SGK hizmet ve tescil dökümü, işe giriş bildirgesi barkotlu olmak zorundadır.
 • Görev ve şirket yazısı- Çalışılan firmanın başlıklı kağıdına çalışanın görev ve yetkileri yazılır.
 • Güncel şirket belgeleri- Şirketin son dönemine ait vergi levhası, ticaret sicil gazetesi fotokopileri, noter onaylı imza sirküleri, ticari oda kaydı ve ticari odadan alınmış son 1 aylık faaliyet beleşi sunulur.
 • Gelir belgeleri- Maaş bordroları son 3 aylık dökümleri ile şirket muhasebesinden onaylı olarak düzenlenir.

İsrail Vizesi Önemli Notlar 2022

İsrail Vize Talep Ediyor Mu?

İsrail’de pek çok ülke gibi vize talebinde bulunmaktadır. İsrail vize merkezleri aracılığı ile kişiye en uygun vizenin alınması adına süreç başlatılıp ilgili taraflara belge ve evraklar sunulmalıdır.

İsrail Vizesi Nasıl Alınır?

İsrail vizesinin nasıl alınacağına dair karar ilk önce, İsrail ülkesine yapılacak olan seyahat amacının belirlenmesinden geçmektedir. İsrail vizesine başvuru yapmak isteyen kişiler ise, gidiş amacının doğrultusunda vize danışmanlarına belirlenmesi gereken vize türünün alınması gereken evrakları kişinin ilgili yerlere gitmesi ile süreç başlatılmaktadır. Gerekli görülen ve talep edilen evraklar ile vize merkezleri, kişinin adına ilgili mercilere başvuru talebinde bulunmaktadır. Ayrıca sürecin en hızlı ve engelsiz bir şekilde de yönetilmesini sağlamaktadır.

Müdahale edilemeyecek bir durum ya da ekstrem bir durumun mevcut olmaması durumunda başvurular şahsen yapılamamaktadır. Kişi tarafından doldurulması gereken formlar ve ibraz edilmesi gereken bilgilerin doğru ve birbiri ile tutarlı olması bu noktada oldukça önem arz etmektedir. İsrail vize başvurusunda ve sunulan evrakların neticesinde, doğru ve tutarlı bilgilerin ibraz edilmemesi halinde kişinin vize başvurusunun reddedilmesi oldukça yüksek bir ihtimaldir ve göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan sadece bir tanesidir.

Doğru ve tutarlı bilgiler doğrultusundan hazırlanmış olan evraklar ilgili taraflara sunulması ve başvurunun yapıldığı zamandan itibaren süreç son bulmaktadır.

İsrail Vize Başvurusu

Kişinin İsrail vize başvurusunda kullanacağı pasaportun planlanmış olan İsrail seyahat tarihi bitimi ile en az 1 yıl daha geçerliliği bulunmaktadır. İsrail vizesinin onaylanması adına ülkenin vize başvuru koşullarını eksiksiz bir şekilde kişi yerine getirmelidir. Vize merkezi İsrail bölümü, kişinin ihtiyacı üzerine vize türünü belirler ve yine kişinin adına İsrail başvurusunu tamamlayarak, planlanan seyahatin sorunsuz ve engelsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi adına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca İsrail ülkesi ve Türkiye ülkesi ile yapılan anlaşmaların sonucunda özel bir pasaporta sahip olan kişiler, 180 günlük bir süre zarfının içerisindeki 90 günlük bir süreçte İsrail vizesinden muaf tutulmaktadırlar.

İsrail Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Pasaport: Seyahat bitiminden en az 1 yıl daha devamlılığı olan. Eksik ve yıpranmış olmaması, vizenin işlenmesi adına en az da 2 sayfasının boş bulundurulması gerekmektedir.
 • Kimlik: Kişinin kimlik fotokopisinin ön ve arka yüzü dosya içerisinde bulundurulmalıdır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Biyometrik Fotoğraf: İstenilen, yani taraflarca talep edilen nitelikte ve güncel olmalıdır. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, talep edilen boyutta ve arka fonunun da beyaz olması gerekmektedir. En az 2 adet biyometrik fotoğraf başvurulacak dosyanın içerisinde bulundurulmalıdır.
 • Güncel Şirket Bilgileri: Bu belge ise şirket sahipleri ve şirket çalışanları için geçerli bir belgedir ve muhakkak dosya içerisinde bulundurulmalıdır.
 • Öğrenci: Öğrenciler için öğrenci belgesinin de dosya içerisinde bulundurulması gerekmektedir.
İsrail vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/israil-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İsrail Vize Ücreti

İsrail vize ücretleri, tek bir türde vize olmadığından dolayı değişkenlikler göstermektedir. Ancak öğrenciler dışındaki T.C. vatandaşlarının ödeme yapması gereken tutar ise 50 USD olarak belirlenmiştir. Kişinin İsrail ülkesine yapacak olan seyahat kapsamı boyunca ülkede kalma süresi, kaldığı zamanlarda ne gibi faaliyetlerde bulunacağı ve beraberinde başvuruda vize türünü eklemelidir. Kişinin yapacağı kısa süreli ve turistik amaç doğrultusunda yapılacak olan seyahatleri, turistik vize kategorisini kapsamaktadır.

İsrail vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/israil-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..
İsrail Turist Kabul Ediyor mu?

İsrail, gerek kültür gerekse dini açıdan farklı ülkelerle olan iletişimlerde biraz daha katı bir ülke olarak kabul edildiğinden bu ülkeye olan ziyaretler için gereken vize işlemleri konusunda merak edilen pek çok şey bulunmaktadır. Bu konuda akıllara ilk olarak İsrail turist kabul ediyor mu sorusu gelmektedir. Evet, ülkeye turistik amaçlı olarak seyahat edebilir ve turist vizesi alabilirsiniz.

Ancak pandemiden kaynaklı kısıtlamalar düşünüldüğünde İsrail’in özellikle yüksek risk taşıyan bazı ülkelere seyahat yasağı getirdiği bilinmektedir. Bu bağlamda İsrail giriş- çıkış yasağı 2021 yılında listede yer alan ülkeler arasında Türkiye de bulunmakta.

Peki, Türkiye İsrail’e vize uyguluyor mu? Evet, İsrail’den ülkemize gelecek olan bireyler için Türkiye’nin de vize prosedürleri bulunmaktadır.

İsrail’e gitmek isteyen vatandaşlar İsrail’e vize nasıl alınır sorusunu da epey merak etmektedir. Bunun için yapılması gerekenlerden ilki, hangi vize türüne başvuruda bulunacağını bilmek daha sonra buna göre talep edilen evrak listesini hazırlamaktır. Bu esnada sizlerden istenen vize harç bedelinin de yatırılması gerektiğini unutmayın. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra gerekli tüm evraklar ile İsrail vize başvuru merkezlerine müracaat ederek vizenizi alabilirsiniz.

İsrail’e vize kolay mı sorusu için ise gerekli evraklar usule uygun olarak tamamlandıktan ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra vize alma konusunda sorun yaşanmayacağını da dile getirebiliriz.

İsrail vize başvuru ücreti ise turistik vize için 126 TL olarak belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×