Estonya Vize Evrakları: Gereken Belgeler [2023] - Eraytur
Estonya Vizesi

Estonya Vize Evrakları: Gereken Belgeler [2023]

 

Estonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’nın Baltık bölgesinde yer alan bir ülkedir. Rusya, Finlandiya ve Letonya ile komşu olan ülkenin başkenti Tallinn şehridir. 1.5 milyona yaklaşan nüfusuyla küçük bir ülke olan Estonya toprakları ana kara ve Baltık Denizi’ndeki 2.222 adadan oluşur.

Doğan güzellikleri ile ön plana çıkan ülke 1991 yılında bağımsız olduktan sonra özellikle yeni iş imkanları açısından cazip bir ülke olmuştur. Estonya’ya gitmek isteyenler vize almak durumundadır ve Estonya Vize Evrakları dosyasını hazırlayarak vize merkezleri üzerinden vize işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

Estonya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Schengen vize bölgesinde yer alan Estonya için vize almak isteyenler kısa süreli seyahatleri için Schengen C tipi vize almalıdır. 90 günlük seyahatler için verilen bu vize tek girişli ve çok girişli olabilir. Schengen vizesi ile Schengen vize bölgesine dahil olan ülkelere giriş çıkış yapmak mümkündür. İlk gidilecek ülke Estonya ise vize başvuruları bu ülkenin Büyükelçiliği ve konsolosluğunda onaylanmalıdır.

Schengen vizeleri için başvuran kişiler seyahat amaçlarına ve mesleki durumlarına göre Estonya Vize Evrakları hazırlamalıdır. Kişisel bilgiler, kimlik belgeleri, finansal belgeler ve diğer talep edilen evraklar vize başvuru merkezlerine iletilmelidir. Vize türüne ve mesleklere göre değişen evraklar bulunsa da tüm vize başvuru sahiplerinin vermesi gereken genel belgeler bulunmaktadır.

Estonya Vize Evrakları-Genel Belgeler

Estonya’ya kısa süreli turistik ve ticari seyahatlerde bulunacak kişiler ortak Estonya Vize Evrakları dosyasında bulundurmak zorundadır. Her türlü vize başvurusunda istenen bu belgeler genel vize belgeleri olarak bilinir ve tüm Schengen vize türü başvurularında talep edilir.

Estonya Vizelerinde hazırlanması gereken genel belgeler şu evraklardan oluşur:

 • Kimlik belgeleri- Kimlik kartı renkli fotokopileri, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve mesleki kimlik belgeleri fotokopileri
 • Pasaportlar- Geçerli pasaportun renkli fotokopileri varsa eski pasaportun ve Schengen vizelerinin renkli fotokopileri
 • Vize başvuru formu- Eksiksiz ve hatası doldurulmuş, ıslak imzalı vize başvuru formu
 • Vize talep dilekçesi- Seyahatin amacını, talep edile vize türünü, seyahat tarihlerini, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Vize ödendi dekontu Vize ücretinin ödendiğine dair dekont
 • Fotoğraf- 2 adet beyaz arka fonlu biyometrik fotoğraf
 • Otel ve uçak rezervasyonları- Estonya’da konaklanacak otellerin rezervasyonları ve uçuş bilgilerini gösteren onaylı belgeler
 • Sağlık sigortası- En az 30.000 Euro veya 50.000 Dolar teminatlı uluslararası sağlık sigorta poliçesi.
 • Sponsor yazısı (varsa)- Seyahat masrafları bir sponsor tarafından karşılanıyorsa sponsor yazısı, ve sponsorun finansal bilgilerini gösteren belgeler Estonya Vize Evrakları arasında olmalıdır.
 • Mali belgeler- Vize başvurusunda bulunan kişinin şahsi banka hesap özeti, faiz-kira gelirleri, taşınmazların tapu fotokopileri ve varsa diğer gelir kalemleri
 • Mesleki belgeler- Başvuruda bulunan kişinin mesleki durumunu gösteren ek belgeler.

Özellikler meslek durumları farklılık gösteren kişiler genel belgelerin dışında ilave olarak meslek bilgilerini bildirmek durumundadır. Turistik ve Ticari seyahatlerde bu belgeler değişmektedir.

Estonya Turistik Vize İşveren Evrakları

Estonya turistik seyahatinde bulunacak şirket sahibi bireyler Estonya vize evrakları dışında şu belgeleri hazırlarlar:

 • Faaliyet belgesi- İşveren, şirketinin güncel faaliyet belgesinin aslını vermelidir. Vergi Levhası- Son vergi dönemine ait vergi beyanname levhası fotokopisi verilmelidir.
 • İmza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri ve imza beyannameleri dosyaya eklenmelidir.
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi– Ticari sicil gazetesinde şirket ortakları ve hissedarlar da yazılı olmalıdır.
 • Ticari oda kaydı- Bağlı bulunan odalar ticari oda kaydı onaylı olarak alınır.
 • Şirket yazısı- Sahibi olunan şirketin bilgilerini içerir.

Estonya Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet memurları vize başvuru dosyasına mesleki durumlarını bildiren belgeleri eklemek durumundadır:

 • Resmi İzin Belgesi- E-imzalı olabilir, ıslak imzalı ve mühürlü sunulabilir.
 • Görev kimlik kartı- Önlü arkalı fotokopisi Estonya vize evrakları dosyasında bulunmalıdır.
 • Çalışma Belgesi- Bağlı bulunan kurumun antetli kağıdında mühürlü ve imzalı düzenlemelidir. E-imzalı da olabilir.
 • Maaş bordroları- Son 3 aya ait maaş bordrosu yetkili imzası ve mühür taşımalıdır.

Estonya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Bir firmada çalışan sigortalı kişiler Estonya turistik ziyaretlerinde genel belgeler dışında şu belgeleri düzenler:

 • SGK Belgeleri- SGK hizmet ve tescil, işe giriş bildirgesi
 • Güncel şirket bilgileri- Son 1 aya ait faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, vergi levhası düzenlenir.
 • Şirket yazısı- Çalışanın şirketteki görev ve yetkileri belirtilir, şirketin antetli kağıdına yazılır.
 • Maaş bordrosu- Son 3 aya ait maaş bordrosu şirketçe onaylanır.

Estonya Turistik Vize Emekli Evrakları

Estonya’ya gidecek emekli kişiler şu ek belgeleri Estonya Vize Evrakları dosyasında bulundurur:

 • Emekli kimlik belgesi-Emekli kimlik belgesinin önlü arkalı renkli fotokopisi
 • Emekli tescil belgesi-SGK emekli tescili e-devlet üzerinden alınır
 • Emekli aylığı bilgisi- Son üç aylık banka hesap özeti verilmelidir. İmza sirküleri ve kaşeli
 • Ek gelir belgeleri- Ek gelir kalemleri varsa bunlar belgelendirmelidir.

Estonya Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Avukat, Eczası, Mimar, Mühendis gibi meslek mensupları ortak vize belgeleri dışında şu belgeleri vize başvuru dosyasına ekler:

 • Mesleki evraklar- Görev kimlik kartı ve bağlı bulunan oda kaydı fotokopileri verilmelidir. Baro kaydı, Tabipler birliği kaydı gibi
 • İşveren evrakları- İşveren konumundaki meslek sahipleri güncel şirket bilgilerinin onaylı belgelerini sunarlar. Faaliyet belgesi, sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
 • Çalışan evrakları- Çalışanlar SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi, şirket yazısı, maaş bordrosu, izin belgesi verirler.
 • Devlet memuru evrakları- Görev yazısı ve resmi izin belgesi, görev kimlik kartı fotokopisi, maaş fotokopisi, SGK belgeleri

Estonya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Turistik Schengen vizesi almak isteyen çalışmayan kimselerin, Estonya Vize Evrakları genel belgeler dışında verecekleri belgeler şu şekildedir:

 • SGK Belgeleri- SGK hizmet ve tescil belgesi, önceki çalışılan işlerin dökümünü içerir.
 • Sponsor yazısı- Sponsor yazısı vize başvurusunda bulunan kişilerin bilgilerini, sponsorun kişisel bilgileri ve mali bilgilerini bulundurur.
 • Banka hesap dökümü- Vize başvurusunda bulunan kişinin banka hesap dökümü son 3 ay hesap hareketlerini gösterir, imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • İşveren için sponsor evrakları- Güncel şirket bilgileri, SGK belgeleri, Banka hesap özeti, banka hesabında 10.000 TL bakiye olmalı
 • Çalışan için sponsor evrakları- Maaş bordroları, güncel şirket bilgileri, SGK Belgeleri, Banka hesap hareketleri, hesapta en az 10.000 TL bakiye
 • Emekli için sponsor evrakları- Emekli kimlik belgesi, banka hesap hareketleri, banka hesabında 5.000 TL bakiye
 • Kamu çalışanı için sponsor evrakları- Görev kimlik yazısı, maaş bordroları, SGK belgeleri, çalışma belgesi, hesap özeti, banka hesabında en az 10.000 TL olmalıdır.

Estonya Ticari Vize İşveren Evrakları

Estonya’da iş yapacak şirket sahipleri Estonya genel vize evraklarına ek olarak şu belgeleri düzenlerler:

 • Vize talep dilekçesi- Şirketin antetli kağıdına yazılmış dilekçede iş seyahat planının ayrıntıları, seyahat tarihleri belirtilmelidir.
 • Güncel şirket evrakları– Son 1 ay içinde alınmış faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket banka hesabı- Şirket banka hesabının son 3 ay içindeki hareketleri belgelenmelidir, banka imza ve kaşeli bulunmalıdır.
 • Davetiye- Estonya’daki şirketin antetli kağıdına yazılacak davetiyede davet eden kişinin bilgileri yer almalıdır, davet eden kişinin pasaport ve kimlik fotokopileri yazıya eklenir.
 • Fuar bilgileri- Estonya’da gidilecek fuar organizasyonlarının bilgileri bulunur.

Estonya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Estonya’da iş amaçlı olarak görevli giden şirket çalışanları Estonya Vize Evrakları dosyasına şu belgeleri ortak belgelerin yanında eklemelidir:

 • Şirket yazısı- Şirket yazısı antetli kağıda yazılmalı, çalışanın görev ve yetkileri belirtilmeli
 • Güncel şirket evrakları- Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi fotokopisi güncel olmalıdır.
 • Maaş bordroları- Son 3 aylık maaş bordrosu şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • Şirket banka hesabı– Son 3 aylık şirket hesap hareketleri banka yetkililerinin imza ve sirküleri ile verilir.
 • Davetiye- Estonya’daki şirketin yetkilisi antetli kağıda vize başvurusunda bulunan çalışan adına bir davetiye düzenler. Davet edenin kimlik ve pasaport fotokopileri eklenir.
 • Organizasyon bilgileri- Fuar gibi iş organizasyonlarının bilgileri verilir.
Estonya vize başvurusu için güncel hazırlanan rehbere https://www.eraytur.com/estonya-vize/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Estonya Vizesi Önemli Notlar 2022

Estonya Vize İstiyor Mu?

Estonya ülkesi vize talep etmektedir. Kısa sürecek olan seyahatler için vize başvuruları, konsolosluğun vize başvuru işlemleri adına yetkilendirmiş olduğu vize başvuru merkezleri ve akredite turizm seyahat firmaları ile kabul edilmektedir. Vize ücreti ise 110 Euro’dur.

Vize Merkezi, Estonya vizesinin başvuru işlemlerinde uzman ve profesyonel kadro ile danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Estonya Vize Merkezleri, Estonya vizesinin başvuru işlemlerinde, başvuru sürecini profesyonel bir yaklaşımda bulunarak ele alır ve kişinin ihtiyacı olan vizeyi almak adına yardımcı olmaktadır.

Estonya vize işlemleri bölümü, vize başvuru dosyasının sonuca odaklı bir biçimde hazırlanması için başvuru yapan kişiye danışmanlık hizmeti tanımaktadır. Estonya Konsolosluğu ise Estonya vizesinin akıbeti hakkında karar verme yetkisine sahip olan tek kurumdur. Konsolosluk tarafınca belirtilmiş olan Estonya vize evraklarının listesine ve de Estonya vizesi hakkında en güncel bilgilere ulaşılabilmektedir.

Estonya Vizesi

Estonya vizesi için Schengen vize türüne başvurmak gerekmektedir. Schengen vizesi sayesinde Estonya ülkesinin seyahat edecek olan bireyler, kısa süreli bir C tipi başvurusu yapmaktadırlar. Uzun dönem kalacak ve seyahat edecek olan bireyler ise D tipi vize başvurusunda bulunmalıdırlar.

Estonya ülkesi için vize müracaatları doğrudan Konsolosluk ve yahut Büyükelçiliğe yapılmamaktadır. Başvuru süreci ile taraflarca yetkilendirilmiş olan kurumlara başvuru müracaatında bulunulabilmektedir. Kişiler evrakların çoğunluğunu üstlenmemek istiyor ise Vize Merkezleri aracılığı sayesinde başvuruda bulunabilirler. Evrakların ve pasaportun temsilci tarafınca teslim alınma işleminden daha sonra Schengen Bölgesi’ne dahil olan Estonya ülkesi için, T.C. uyruklu vatandaşların Schengen Estonya vizesi almaları talep edilmektedir.

 Estonya vizesi Schengen Bölgesi’nden ayrılmamak koşulu ile Schengen üye ülkelerine geçiş yapılabilmektedir. Estonya Schengen vizesinin süresi ise vize müracaat talebinde bulunan bireyin, Schengen vizesi ile varsa geçmişteki yapmış olduğu seyahatlerine göre değişkenlik gösterir ve değerlendirmeye alınır.

Estonya Schengen vizesi adına yapılacak olan ilk başvurularda 180 günlük süren bir süre zarfının içerisinde 90 gün süren Estonya ve Schengen sınırları içerisinde serbest dolaşım/seyahat hakkını sağlamaktadır.

Estonya Schengen vizesi, C tipinde bir vize olup kısa süreli bir vize türüdür. Estonya ülkesi, bordo pasaport sahibi olan kişileri vize işlemlerine tabi tutmaktadır. Estonya vizesinin başvuruları ise taraflarca yetkilendirilmiş olan merkezler ya da firmaların aracılığı tarafından sağlanmaktadır. Estonya vizesi adına yapılacak olan başvuru evraklarının Schengen vizesinin şartlarına uyduğu ve denetimi, Estonya için alınan vize randevusunun ve diğer evrakların takibi Vize Merkezleri’nin çalışma kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Estonya’ya diplomatik ya da özel bir sebep için görüşmeye gidenler, 6 yaşından küçük olan çocuklar ve bilimsel araştırma için gidenler vize işleminden muaf tutulmuşlardır.

Estonya Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

 • Pasaport: Pasaportun en az iki sayfasının boş bulunması gerekmektedir. Eskimiş ya da yıpranmış olmamalıdır.
 • Başvuru Formu: Eksiksiz ve hatasız doldurulup kişi tarafından imzalanarak dosya içerisine konulmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf: En az 2 adet, istenilen niteliklerde olmasına dikkat edilerek teslim edilmelidir. Arka fonun beyaz olmasına ve başvuru yapan kişinin fotoğrafta net gözükmesi başvuru sürecini olumlu yönde etkiler.
 • Sağlık Sigortası: Schengen ülkelerinin tamamı için geçerli olacak ve 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortasının yaptırılmış olması gerekmektedir.
 • Uçak-Otel Rezervasyonları: Otel ve uçak rezervasyonlarının çıktısını diğer evraklar ile başvuru dosyasına eklenmesi talep edilmektedir.

Estonya Vizesi Ücretleri

VİZE ÜCRET LİSTESİ
Normal ücret  80 Euro
6-12 yaş arası çocuklar  40 Euro
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Cape Verde, Makedonya, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan Vatandaşları 35 Euro
0-6 yaş çocuklar 0
Estonya vize ücretleri yeni yıl ücret tablosuna https://www.eraytur.com/estonya-vize-ucreti/ sayfasından ulaşabilirsiniz..

Estonya Vize Evrakları S.S.S.

 

Estonya Turistik Vize İşsiz Evrakları
Turistik Schengen vizesi almak isteyen çalışmayan kimselerin, Estonya Vize Evrakları genel belgeler dışında verecekleri belgeler şu şekildedir:
Estonya Turistik Vize İşveren Evrakları
Estonya turistik seyahatinde bulunacak şirket sahibi bireyler Estonya vize evrakları dışında şu belgeleri hazırlarlar:
Estonya Vize Evrakları-Genel Belgeler
Estonya’ya kısa süreli turistik ve ticari seyahatlerde bulunacak kişiler ortak Estonya Vize Evrakları dosyasında bulundurmak zorundadır. Her türlü vize başvurusunda istenen bu belgeler genel vize belgeleri olarak bilinir ve tüm Schengen vize türü başvurularında talep edilir.
Estonya Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?
·         Pasaport: Pasaportun en az iki sayfasının boş bulunması gerekmektedir. Eskimiş ya da yıpranmış olmamalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×