Slovakya Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023] - Eraytur
Slovakya Vizesi

Slovakya Vize Evrakları: Turistik & Ticari [2023]

Slovakya kısa süreli turistik, ticari, aile ziyareti ve kısa süreli eğitim seyahatlerinde bulunacak kişiler vize başvurusunda bulunmalıdır. Schengen vize bölgesinde olan Slovakya kısa süreli ziyaretler için Schengen C tipi vize sahiplerini ülkesine kabul eder.

Schengen vize bölgesinde 90 güne kadar kalabilme imkânı tanıyan Schengen C tipi vizesi başvuruları için Slovakya vize evrakları tabiriyle bilinen gerekli evrak listesini tamamlamak gerekmektedir.

Slovakya Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Schengen vize türleri içinde kısa süreli ve uzun süreli vize tipleri bulunmaktadır. Kısa süreli vizelerde seyahat amacına göre belirlenen bir evrak listesi mevcuttur. Vize başvurusunda bulunan kişiler kendi durumlarına uygun vize türleri için başvuruda bulunmalı ve o vize türünde istenen evrakları temin etmelidir.

Vize türlerine göre istenen belgeler değişse de her vize türünde istenen standart Slovakya vize evrakları bulunmaktadır. Vize başvurusunda bulunacak şahıslar ilk önce bu belgeleri tamamlamalı sonra kendilerinden talep edilen ek belgeleri tanzim etmelidir.

Slovakya Vize Evrakları Listesi- Standart Evraklar

Slovakya kısa süreli seyahatinde bulunacaklar Slovakya vize evrakları başvuru dosyasında şu standart belgeleri tanzim etmelidirler:

 • Geçerli pasaport aslı ve tüm pasaportların, vizelerin fotokopileri- Slovakya seyahatinden sonra üç ay geçerli pasaportun orijinali ve varsa eski pasaportlarla birlikte renkli fotokopileri, eski Schengen vizelerin fotokopileri
 • Kimlik belgeleri ve tam vukuat nüfus kaydı-  Kimlik kartının ve nüfus cüzdanının renkli fotokopileri, İnternet üzerinden alınabilen tam vukuatlı nüfus kaydının barkotlu çıktısı
 • Slovakya vize başvuru formu- Slovakya vize başvuru formu tamamen doğru bilgilerle doldurulur ve çıktısı alınarak imzalanır.
 • Slovakya vize talep dilekçesi- Slovakya vize talep dilekçesi, konsolosluğa hitaben yazılır, gezi gayesi belirtilir, gezi tarihleri düşülür ve ıslak imza ile imzalanır.
 • 2 tane biyometrik fotoğraf- 2 tane biyometrik nitelikteki fotoğraf dosyaya eklenir. Beyaz arka fonda çektirilmeli, 3,5×4,5 cm ebatlarında olmalıdır.
 • Seyahat için gerekli evraklar- Sağlık masraflarını Schengen bölgesinde karşılayabilecek nitelikte, en az 30.000 Euro bedelli sağlık sigortası satın alınmalıdır. Otel ve ulaşım rezervasyonları onaylı olarak verilmelidir.
 • Vize başvurusunda bulunan kişilerin gelir dokümanları- Tüm şahısların ve firmaların banka hesap özetleri bankaca onaylı olarak sunulmalıdır. Maaş gelir bordroları, kira ve faiz gelirleri, tapular ve ruhsatların fotokopileri verilmelidir.

Slovakya Turistik Vize İşveren Evrakları

Slovakya turistik gezisinde bulunacak işverenler Slovakya vize evrakları standart belgelerin yanında şu belgeleri düzenletirler:

 • Barkotlu Sosyal Sigorta Tescili- SGK barkotlu 4B hizmet dökümleri ve şirket tescili
 • Firma faaliyet belgesi aslı- 3 aydan eski olmayan ticaret odasından alınmış firma faaliyet belgesi
 • Firma vergi levha fotokopi- Son vergi dönemine ait güncel vergi levhasının fotokopisi
 • Firma sicil gazete fotokopi- Şirket kuruluş tarihinin, ortaklarını ve kurucularının, hissedarlarının bilgilerinin bulunduğu sicil gazete fotokopisi
 • Firma imza sirküsü- Şirket yetkililerinin noter onaylı imza sirküleri
 • Şahsi-şirket banka hesap özeti, gelir belgeleri- En az 7.000 TL bakiyeli şahsi ve şirket hesap özetleri banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Diğer gelir belgeleri onaylanmış olarak vize başvuru dosyasında bulunmalıdır.

Slovakya Turistik Vize Kamu Evrakları

Devlet memurları Slovakya vize evrakları standart belgeler haricinde kendi durumlarına uygun belgeler hazırlamalıdır.

 • Çalışılan resmi kurum görev belgesi ve kimliği- Görev kimlik kartı, çalışma belgesi ve görev belgesinin renkli fotokopileri
 • Çalışılan resmi kurumdan alınmış resmi izin belgesi- İmzalı, mühürlü ya da e-imza ile onaylanmış resmi izin belgesi
 • Resmi kurumdan onaylı maaş bordroları- 3 ay öncesini içeren resmi onaylı maaş bordroları
 • Sosyal Sigorta dokümanları- Sosyal sigorta kurumundan alınmış 4C hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi

Slovakya Turistik Vize Çalışan Evrakları

Şirket çalışanları ve özel sektör çalışanları kısa süreli Slovakya gezileri için Slovakya vize evrakları başvuru dosyasında ek belgeler bulundururlar:

 • Çalışılan şirket belgeleri- Yeni tarihli faaliyet belgesi, imza sirküsü, vergi levhası ve sicil gazete nüshaları
 • Çalışılan şirketten alınan izin belgesi- Slovakya gezisi sırasında çalışanın izinli olduğunu kanıtlayan resmi ve onaylı izin belgesi
 • Gelir bildirimleri- Son 3 aya ait maaş bordroları onaylı olmalı, şirket ve kişisel banka hesaplarında 7.000 TL bakiye bulunmalı, bankadan onaylı belge düzenlenmelidir.
 • Şirket görev yazısı- Şirketin resmi kağıdında çalışanın görev yazısı şirket yetkilisince onaylanmalıdır.

Slovakya Turistik Vize Emekli Evrakları

Emekli olmuş kişiler Slovakya vize evrakları ortak evrakların dışında aşağıdaki belgelerle vize başvurusunda bulunurlar:

 • Kimlik dokümanları- Emekli kimlik belgesinin iki yüzü de renkli fotokopi olarak verilmelidir.
 • Emekli tescil dokümanı barkotlu- Barkotlu emekli tescili alınmalıdır.
 • Emekli gelir belgeleri- Bankaya yatan emekli aylığının hesap özetleri yetkili imzası ve kaşesini taşımalıdır.

Slovakya Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Meslek grubu üyeleri kendi meslek grubuna ve konumuna göre Slovakya vize evrakları ek belgelerini hazırlar.

 • İşveren bildirimleri- İşverenin sahip olduğu firmanın güncel belgeleri, firma banka hesabı özeti, SGK belgeleri
 • Çalışan bildirimleri- Firma evrakları, Firma hesap özeti, Çalışan SGK belgeleri, izin belgeleri, görev yazısı, maaş bordrosu
 • Kamu bildirimleri- Devlet memuru kimlik belgeleri, izin belgesi, gelir maaş bordrosu
 • Meslek birlik üyelik belgesi- Kayıtlı bulunan meslek örgütünün onaylı üyelik belgesi

Slovakya Turistik Vize Çiftçi Evrakları

Geçimini çiftçilikle geçiren kimseler Slovakya vize evrakları standart verilmesi gereken belgeler dışında şu belgelerle vize başvurusunu tamamlarlar:

 • Çiftçilik belgesi- Ziraat odasından alınmış onaylı çiftçilik belgesi
 • Gelir kayıtları- Banka hesap özetleri, arsa tapuları ve araç ruhsatları fotokopileri
 • SGK kayıtları- Sosyal sigorta hizmet dökümleri, tescil kayıtları

Slovakya Turistik Vize İşsiz Evrakları

Slovakya’ya turistik seyahatte bulunacak çalışmayan kimseler Slovakya vize evrakları standart belgelerle birlikte şu belgeleri düzenler:

 • Sponsor mektubu- Gezinin masrafı sponsor tarafından karşılanacaksa sponsorun bilgileri ve mali belgeler
 • Gelir kayıtları- Gelir kaynağı mevcutsa onaylanmış olarak belge halinde vize başvuru dosyasında olur.
 • Sosyal sigorta kaydı- Sosyal sigortan tescili ve hizmet dökümü barkotlu olarak düzenlenmelidir.

Slovakya Ticari Vize İşveren Evrakları

Bir iş gezisi amacıyla Slovakya’ya gidecek işverenler Slovakya vize evrakları ortak belgelerle birlikte aşağıdaki dosyaların tanzim ederler:

 • Slovakya Ticari vize dilekçesi- Ticari vize dilekçesi işletmenin antetli kağıdına yazılır, imzalanır ve kaşelenir.
 • Slovakya Ticari davetiye- Slovakya’daki işletme başlıklı kağıdında hazırlanan davetiye mail yoluyla iletilir, davet eden yetkilinin kimlik ve pasaport bilgileri de verilir.
 • İşletme belgeleri- Son tarihli vergi bildirimi, sicil gazete bildirimi, faaliyet belgesi, imza sirküleri düzenlenir.
 • Gelir kazanım belgeleri- İşletmenin banka hesap dökümü imzalı ve kaşeli olmalıdır. Diğer gelir kalemleri de belgelendirilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları- SGK tescili, hizmet dökümü verilir.

Slovakya Ticari Vize Çalışan Evrakları

Çalışanlar iş seyahatleri için Slovakya’ya giriş yapacaklarsa Slovakya vize evrakları gerekli belgeler yanında ek belgeler hazırlar.

 • Slovakya Ticari vize dilekçesi- Seyahatin ticari amaçla yapılacağını belirten dilekçe şirketin antetli kağıdına yazılır.
 • Slovakya Ticari davetiye- Slovakya’da bulunan şirket tarafından hazırlanan ticari davetiyede iş planları detayları ve masrafların karşılanacağına dair garanti verilir.
 • İşletme belgeleri- Yeni alınmış faaliyet belgesi, vergi beyannameleri, sicil gazete nüshası, imza örnekleri verilir.
 • Gelir kazanım belgeleri- Çalışanın maaş bordrosu yetkili tarafından onaylanmalı, 3 aylık olmalıdır. İşletme banka hesabı yetkili onayıyla sunulmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları- İşe giriş bildirgesi, hizmet dökümü barkotlu olarak çalışan adına alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×