Lüksemburg Vize Evrakları: Turistik - Ticari [2023] - Eraytur
Lüksemburg Vizesi

Lüksemburg Vize Evrakları: Turistik – Ticari [2023]

Lüksemburg Büyük Dukalığı Batı Avrupa’da yer alan bir kara devletidir. Belçika, Fransa ve Almanya ile komşu olan ülkenin başkenti Lüksemburg şehridir. Oldukça küçük bir ülke olan Lüksemburg yaşam standartları açısından çok gelişmiştir. 600.000’i aşan bir nüfusa sahiptir.

Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden olan Lüksemburg Schengen vize bölgesine dahildir. Kısa süreli Lüksemburg seyahatinde bulunacak kişiler Schengen C tipi vizesine sahip olmalıdır, Lüksemburg vize evrakları denilen belgeleri tamamlayanlar vize merkezleri üzerinden vize işlemlerini başlatabilirler.

Lüksemburg Vize Evrakları: Yeni Liste [2021]

Bordo Umuma Mahsus pasaportu olanlar 180 gün içerisinde 90 gün seyahat imkânı tanıyan Schengen C tipi kısa süreli vize için başvurmak zorundadır. Schengen vizeleri tek girişli ve çok girişli olarak düzenlenmektedir. Başka bir Schengen ülkesine ziyarette bulunacak kişiler tek girişli vizelerle Lüksemburg’a giriş çıkış yapabilirler, Schengen bölgesinde olmayan ülkelere seyahat edebilmek için çok girişli vize almak gerekir.

Lüksemburg vize evrakları başvurulan vize türüne göre değişebilmektedir. Ticari, turistik, aile ziyareti, kısa süreli eğitim gibi kısa süreli vize türlerinde farklı evrak uygulamaları bulunmaktadır. Vize başvurusunda bulunan kişilerin mesleki durumlarına göre ek belge vermeleri de gerekebilir.

Lüksemburg vize evrakları dosyasında her vize türüne başvuran kişilerin tamamlaması gereken ortak belgeler bulunmaktadır.

Lüksemburg Vize Evrakları İçinde Ortak Belgeler

Lüksemburg kısa süreli seyahatlerde vize başvurusunda bulunan kişiler Lüksemburg vize evrakları dosyasın şu ortak belgeleri bulundururlar:

 • Lüksemburg Vize Başvuru Formu- Lüksemburg vize başvuru formu eksiksiz ve hatasız doldurulmalı, çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Verilen bilgiler doğru olmalı, diğer belgelerdeki bilgilerle tutarlı olmalıdır.
 • Lüksemburg Vize Talep Dilekçesi- Vize dilekçesi Başkonsolosluğa hitaben yazılır ve tarih düşülür. Dilekçede seyahatin amacı net bir şekilde belirtilir ve seyahat tarihleri belirtilir. Seyahatin masraflarının nasıl karşılanacağı belgelendirilmelidir.
 • Pasaport aslı- Son 10 yıl içinde alınmış seyahat tarihinden sonra 3 ay geçerli pasaportun aslı sunulur.
 • Pasaport fotokopileri- Geçerli pasaport ve eski pasaportların, eski vizeli sayfaları renkli fotokopi halinde verilmelidir.
 • Kimlik belgeleri ve Vukuatlı Nüfus Kaydı- Kimlik kartı veya Nüfus cüzdan fotokopisi verilmelidir, Tam vukuatlı nüfus kaydı örneği barkotlu olarak sunulmalıdır.
 • Seyahat planları- Otel ve uçuş rezervasyon bilgileri belgelendirilmelidir.
 • Gelir evrakları- Tüm gelirler belgelendirilmelidir, Şahsi banka hesapları, kira-faiz akarları, maaş bordroları ve diğer gelirler belge olarak onaylı olarak sunulmalıdır.
 • Sağlık masrafları için sağlık sigortası– Sağlık sigorta poliçesi 30.000 Euro teminatlı olarak vize merkezlerinde oluşturulur.

Lüksemburg Turistik Vize İşveren Evrakları

Lüksemburg kısa süreli turistik seyahatte bulunacak işverenler Lüksemburg vize evrakları dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • SGK tescil- SGK 4 B bildirimi barkotlu olarak sunulur.
 • Firma faaliyet belgesi- Firmanın ticari odadan alınan faaliyet belgesi 1 aydan eski olmamalıdır.
 • Firma vergi bildirimi- Vergi beyanname levhası fotokopisi sunulmalıdır.
 • Firma sicil gazete- Ticaret sicil gazetesi fotokopisinde şirket kuruluş bilgileri yer almalıdır.
 • Firma imza sirküleri- Noter onaylı imza sirküleri ve beyannameleri verilmelidir.
 • Firma yazısı- Şirket yazısı başlıklı kâğıda yazılmalı, imza ve kaşeli olmalıdır.
 • Firma banka hesap özeti- Firmanın banka hesap bildirimi bankanın imza ve kaşelerini taşımalıdır.

Lüksemburg Turistik Vize Kamu Evrakları

Lüksemburg seyahatine çıkacak Kamu çalışanları Lüksemburg vize evrakları dosyasında ortak belgeler dışında şu belgeleri eklerler:

 • Barkotlu SGK belgeleri- İşe giriş bildirgesi ve hizmet-tescil dökümü barkotlu olmalıdır.
 • Görev kimlik kartı- Resmi kurumun verdiği görev kimlik kartının fotokopisi dosyaya eklemelidir.
 • Kurum çalışma belgesi- Çalışma belgesi resmi imza ve mühürlü olmalıdır.
 • Maaş bordro belgesi- İmza ve mühürlü ya da e-imzalı maaş bordrosu son 3 aya ait olmalıdır.
 • Kurum izin belgesi- Seyahat tarihleri içerisinde devlet memurunun izinli olduğunu gösteren izin belgesi imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Lüksemburg Turistik Vize Çalışan Evrakları

Lüksemburg’a turistik amaçla gidecek çalışan kimseler Lüksemburg vize evrakları dışında şu ek belgeleri hazırlamalıdır:

 • SGK işe giriş bildirgesi-hizmet dökümü- Hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi barkotlu olarak alınmalıdır.
 • Güncel firma evrakları- Firmanın güncel faaliyet belgesi, vergi beyanname levha fotokopisi, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri
 • Firma yazısı- Antetli kağıdına yazılmış firma yazısı.
 • Gelir-maaş bildirimi- Tüm gelir kalemlerinin yanında son 3 aylık maaş bildirimi şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • İzin belgesi- Çalışan kişinin seyahat sürecinde izinli olduğunu gösteren yetkili imzalı belge

Lüksemburg Turistik Vize Emekli Evrakları

Lüksemburg kısa süreli turistik seyahatlerinde emekli kişiler Lüksemburg vize evrakları ortak belgeler yanında şu belgeleri bulundururlar:

 • Emekli kimlik- Emekli kimlik kartının renkli fotokopisi
 • Emekli tescil- Emekli tescil bildirimi barkotlu olmalıdır.
 • Emekli aylık- Emekli aylık bilgisi bankaca özet olarak imzalı ve kaşeli verilmelidir.

Lüksemburg Turistik Vize Eczacı-Avukat Evrakları

Lüksemburg turistik gezilerinde bulunacak Eczacı-Avukat gibi meslek grubuna ait kimseler Lüksemburg vize evrakları dosyasın şu ek evrakları hazırlarlar:

 • Meslek odası kaydı- Meslek grubuna göre bağlı bulunan meslek odası üye kaydı onaylı olarak sunulmalıdır.
 • İşveren evrakları- Güncel firma bilgileri, SGK bildirimleri, şirket banka hesabı bilgileri verilmelidir.
 • Çalışan evrakları- İşe giriş bildirgesi, tescil-hizmet dökümü barkotlu olmalıdır. Maaş bordroları ve izin belgeleri verilmelidir. Firma güncel evrakları ve firma banka hesap özeti verilmelidir.
 • Kamu evrakları- Görev kimlik kartı, resmi izin belgesi, çalışma belgesi ve SGK dokümanları sunulmalıdır.

Lüksemburg Turistik Vize İşsiz Evrakları

Çalışmayan kişiler Lüksemburg vize evrakları vize başvuru dosyasına şu belgeleri eklerler:

 • SGK bildirimleri- SGK tescil ve hizmet dökümü ödenmiş sigorta primlerini gösterir ve barkotlu olmalıdır.
 • Sponsor mektubu- Seyahat masraflarını karşılayan sponsorun bilgilerinin yer aldığı sponsor mektubu sunulmalıdır. İşverenler ve çalışanlar firma bilgilerini, firma hesap dökümünü verir. Devlet memurları maaş bordrolarını ve kurum belgelerini sunar, emekliler emekli banka hesap dökümlerini ve kimlik belgelerini verir. Tüm sponsorlar SGK bildirimlerini yapar.
 • Gelir belgeleri- Herhangi bir gelir kaynağı varsa belgeli ve onaylı olarak sunulur.

Lüksemburg Ticari Vize İşveren Evrakları

Ticari bir amaçla Lüksemburg’a gidecek işverenler şu belgeleri Lüksemburg vize evrakları dosyasına eklerler:

 • Lüksemburg ticari vize dilekçesi- Ticari davet dilekçesi şirketin başlıklı kağıdına yazılır ve imzalı, kaşeli olmalıdır.
 • Güncel firma belgeleri- Firma faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası ve ticari sicil gazete sureti
 • Lüksemburg ticari davetiye- Lüksemburg şirketinin antetli kağıdından yazılan ticari davetiye imzalı ve kaşeli olarak sunulur. Davet yapan yetkilinin kimlik ve pasaport fotokopileri eklenir.
 • Firma banka hesap özeti- Firmanın banka hesap özeti imzalı ve kaşeli olarak son 3 aylık dönemi içerecek şekilde hazırlanır.
 • Organizasyon katılım bilgileri- Seminer, fuar katılım belgeleri verilir.

Lüksemburg Ticari Vize Çalışan Evrakları

Çalışan kimseler bir iş göreviyle Lüksemburg’a ticari seyahatinde bulunacaksa Lüksemburg vize evrakları ortak belgeler dışında şu belgeleri hazırlamalıdır:

 • Lüksemburg ticari vize dilekçesi- Vize talep dilekçesi şirketin antetli kağıdına yazılır ve imzalı-kaşeli olmalıdır.
 • Güncel firma belgeleri- Faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri verilir.
 • Lüksemburg ticari davetiye- Lüksemburg şirketinin antetli kağıdına düzenlenen ticari davetiye iş bağlantılarını gösterir.
 • Maaş bilgileri- Çalışanın son 3 aylık maaş bordrosu şirket muhasebesinden onaylı olmalıdır.
 • Şirket yazısı ve görev bildirimi- Çalışanın görev ve sorumlulukları bir yazı olarak sunulur.
 • Firma banka hesap özeti- Firmanın 3 aylık banka hesap özeti bankaca onaylanmalıdır.
 • Organizasyon katılım bilgileri- Fuar ve seminer gibi iş organizasyonlarına katılım belgeleri sunulur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×