İzlanda vize işlemleri - Eraytur
İzlanda Vizesi

İzlanda vize işlemleri

İzlanda vize işlemleri Schengen vize kriterlerine göre Danimarka dış temsilciliklerine başvuru yaparak gerçekleştirilmektedir. İzlanda kısa süreli Turistik ve Ticari vize işlemlerinde vize başvuru sahipleri Danimarka dış temsilciliklerine bizzat başvuru yapamazlar. İzlanda kısa süreli vize işlemleri yetkili vize başvuru merkezleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Macaristan Aile Birleşimi Vizesi

İzlanda vize işlemleri

İzlanda vize başvuru sahipleri vize başvuru merkezlerinden randevu alarak İzlanda vize evrakları vize başvuru dosyalarını uzman vize danışmanları eşliğinde hazırlamalı, İzlanda vize ücretini ödedikten sonra evraklarını vize başvuru merkezlerine teslim etmelidir. Vize uzmanları kısa süreli vizelerde vize başvuru sahibi adına Danimarka dış temsilcilikleri vize bölümüne vize başvuru dosyasını iletecek ve vizeli pasaportlar vize başvuru sahibine teslim edilecektir.

Izlanda Türkiye'den vize istiyor mu?

Schengen vizesine sahip olan bordo pasaport sahiplerinin ülkeye giriş yapmalarına izin veriliyor.

Izlandaya nasıl vize alınır?

Umuma Mahsus Pasaport hamili olanlar için vize belgeleri sıralanır ve harç ödemelerine karşılık başvurularınız değerlendirmeye alınır.

Izlandaya Schengen vizesi ile girilir mı?

Schengen ile 90 gün kalma sınırına uygun olacak şekilde ülkeye seyahat edebilirsiniz.

İzlanda vize başvuru merkezleri İzlanda vize işlemlerinde yetkili vize ofisleridir. Ülkemizin her yerinden İzlanda vize başvurularını kabul eden vize merkezleri hızlı ve kolay bir şekilde İzlanda vizesi alınmasını sağlamaktadır.

İzlanda Turistik Vize İşlemleri

İzlanda’ya turistik bir gezi yapmak isteyen bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. İzlanda vizeleri 6 ay içerisinde 3 aylık bir süre ile İzlanda’ya seyahate imkân tanımaktadır. İzlanda vizesine sahip kişiler diğer Schengen vize bölgesi ülkelerine giriş çıkış yapabilmektedir, bunun için diğer ülke seyahatlerinin İzlanda vize işlemleri sırasında bildirilmesi ve çok girişli Schengen C tipi vize alınması gerekir.

İzlanda turistik vizesi genelde 6 aylık bir süre için verilmektedir, bu sürenin bitiminde vizeyi uzatmak için başvuru yapmak mümkündür. Bazı durumlarda vize 3 aylık bir süre ile alınabilir, vize başvuru sahibinin mali ve iş durumuna göre bu süre değişmektedir.

İzlanda vize işlemleri Danimarka Konsolosluğu, Ankara Fahri Konsolosluğu, İstanbul Fahri Konsolosluğu, İzmir Fahri Konsolosluğu’nda yapılmaktadır. Vize başvuru merkezleri aracılığı ile İzlanda dış temsilciliklerine başvuru yapmak mümkündür.

İzlanda Vize İşlemleri Turistik Vize Evrakları

İzlanda vize işlemleri turistik vize için gerekli evrakların listesi şu şekildedir:

 • İzlanda seyahatinde kullanılacak geçerli pasaport- Pasaport aslı yeni olmalıdır, son 10 yıl içinde alınmış bulunmalıdır, iki sayfa vize için boş bulunmalıdır.
 • İzlanda vize başvuru formu ve vize talep dilekçesi-İzlanda vize başvuru formu ve dilekçesi vize başvuru merkezlerinde hazırlanabilir.
 • İzlanda vize başvuru dosyası için 2 adet biyometrik fotoğraf- Beyaz arka zeminli biyometrik fotoğraflar 35mmx45mm boyutlarında olmalıdır.
 • İzlanda seyahati yapacak kişilerin kimlik belgelerinin ve eski-yeni pasaportlarının fotokopileri-Nüfus kimlik kartı ve diğer belgelerin, tüm pasaportların fotokopileri çekilmelidir.
 • İzlanda vize başvurusunda bulunan kişilerin tam vukuat nüfus kayıt örneği-Nüfus kaydı barkotlu olarak alınmalıdır.
 • İzlanda vize talebi yapan kişinin mali belgeleri- Şahsi banka hesap özetleri, maaş bordroları son 3 aylık hareketleri içermelidir, diğer gelir belgeleri, tapu ve araç ruhsatları fotokopileri verilmelidir.
 • İzlanda vize başvurusunda bulunan kişilerin mesleki belgeleri-SGK belgeleri, görev kimlik kartları, ticari ve esnaf, meslek oda belgeleri verilmelidir.
 • İzlanda seyahat sağlık sigortası- 30.000 Euro bedelli İzlanda seyahat sağlık sigortası uygun süre ile vize başvuru merkezlerinde hazırlanabilir.
 • Biyometrik veri-parmak izi- İlk kez Schengen vizesi alacak kişiler parmak izi vermelidir.

İzlanda vize işlemleri seyahat tarihinden bir ay önce başlatılmalı, vize başvuru dosyası eksiksiz ve hatasız bir şekilde hazırlanmalıdır. İzlanda vize başvurularının sonuçlanma süresi genelde 7 ile 10 gün arasındadır.

İzlanda Ticari Vize İşlemleri

İzlanda’da iş ortaklığı yapacak iş insanları ya da şirket faaliyetleri yürütecek firma çalışanları İzlanda ticari vizesi almak durumundadır. İzlanda kısa süreli Ticari vize işlemleri vize başvuru merkezlerinde yapılır. Vize başvuru merkezlerinde hazırlanan vize başvuru dosyaları Danimarka dış temsilciliklerine iletilir. Kısa süreli Schengen vizesi sahibi iş dünyası insanları 6 ay içerisinde 3 aylık seyahat imkanına sahiptir.

İzlanda ticari vize almak isteyen kişiler sahibi/mensubu oldukları şirketin resmi evrakları ve İzlanda’da iş yapacakları firmadan gönderilen ticari davetiyeyi vize başvuru dosyasına eklemek durumundadır. Ticari davetiye İzlanda’daki firmanın yetkilisi tarafından düzenlenmeli ve İzlanda’da yapılacak iş organizasyonu ile ilgili bilgiler vermeli ve davet edilen kişi açıkça belirtilmelidir.

İzlanda Vize İşlemleri Ticari Vize Evrakları

İzlanda vize işlemleri ticari vize evrakları şunlardır:

 • İzlanda ticari vize talebinde bulunan kişinin geçerli pasaportunun aslı- Pasaport son 10 yıl içinde alınmış olmalıdır, İzlanda ticari vizesi için 2 sayfası boş bulunmalıdır.
 • İzlanda vize başvuru formu ve İzlanda ticari vize talep dilekçesi- Vize başvuru formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı, ticari vize talep dilekçesi firmanın antetli kağıdında yazılmalı, şirketin yetkilisi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir, yetkilinin imza sirküleri dilekçe ekinde yer almalıdır.
 • Vize başvuru dosyasında bulunması gereken 2 adet biyometrik fotoğraf- Biyometrik fotoğraflar uygun ölçülerde ve beyaz arka fonda çekilmiş olmalıdır.
 • İzlanda ticari seyahati yapacak kişinin tüm kimlik belgelerinin ve pasaportlarının renkli fotokopileri- Şirket kimlik belgesi, nüfus kimlik kartı fotokopileri renkli bir şekilde çektirilerek vize başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • İzlanda ticari seyahati planlayan şahsın tam vukuatlı nüfus kaydı örneği- Nüfus kaydı örneği barkotlu ve onaylı olmalıdır.
 • İzlanda ticari seyahati için vize talebinde bulunan kişinin mali belgeleri- Son 3 aylık şirket banka hesap özeti, maaş bordroları, diğer onaylı gelir belgeleri
 • İzlanda ticari vizesi isteyen kişinin şirket belgeleri- Şirket faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi, şirket imza sirküleri, ticari oda sicil gazetesi fotokopisi, şirket görevlerini belirten şirket yazısı, SGK hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi
 • İzlanda’da iş yapılacak firma yetkilisi tarafından düzenlenen ticari davetiye- Ticari davetiye vize başvurusu yapan kişinin adına düzenlenmeli, İzlanda şirket yetkilisinin imza ve kaşesini taşımalıdır, imza sirküleri ekinde bulunmalıdır.
 • İzlanda ticari vize için düzenlenen seyahat sağlık sigortası- İzlanda seyahat sağlık sigortası bedeli en az 30.000 Euro bedelli olmalı, İzlanda seyahatinin süresini kapsamalıdır.
 • İzlanda ticari vize başvurusunda bulunan kişinin parmak izi- Daha önce Schengen vizesi almamış ve parmak izi vermemiş kişilerden parmak izi alınır.

İzlanda’ya ticari seyahat yapmak isteyen kişiler seyahatlerinden en az iki hafta önce İzlanda ticari vize talebinde bulunmalıdır. Kısa süreli iş seyahatleri için vize başvuru merkezlerinden başvuru yapmak gerekmektedir.

İzlanda Aile-Arkadaş Ziyareti Vize İşlemleri

İzlanda’ya aile bireylerini ya da arkadaşlarını ziyaret için gitmek isteyen kişiler İzlanda Aile-Arkadaş ziyareti vizesine başvuru yapmalıdır. Kısa süreli olarak verilen Aile-Arkadaş ziyareti vizesi başvuruları ancak İzlanda vize başvuru merkezleri üzerinden yapılabilmektedir. İzlanda Aile-Arkadaş ziyareti vizesi için İzlanda’da bulunan aile bireyi ya da arkadaş olan şahıs vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş bir davet mektubu hazırlamalıdır.

İzlanda Aile-Arkadaş ziyareti vizesi için istenen belgeler şunlardır:

 • İzlanda Aile-Arkadaş vizesi talep eden kişinin pasaport aslı- Pasaport yeni olmalı, vize için boş sayfaları bulunmalı, yıpranmış olmamalıdır.
 • İzlanda vize formu ve İzlanda Aile-Arkadaş vize talep dilekçesi- Vize formu ve vize talep dilekçesi uygun şekilde düzenlenmelidir.
 • İzlanda Aile-Arkadaş vize başvuru dosyasına eklenmesi için 2 adet vize başvuru sahibinin biyometrik fotoğrafı
 • İzlanda’da aile bireyini ya da arkadaşını ziyaret edecek kişinin tüm kimlik belgelerinin ve pasaportlarının fotokopileri- Nüfus cüzdanı-kimlik kartı ve yeni-eski tüm pasaportların renkli fotokopileri çektirilmelidir.
 • İzlanda’da ziyaret gerçekleştirecek kişinin vukuatlı nüfus kaydı örneği- Onaylı ve barkotlu vukuatlı nüfus kaydı örneğinde aile bireylerinin bilgileri olmalıdır.
 • İzlanda Aile-Arkadaş ziyareti vizesi talebinde bulunan kişinin onaylı gelir belgeleri- Şahsi banka hesap özetleri, maaş bordroları son 3 aya ait olmalıdır. Diğer gelir ve mal varlığı belgeleri onaylı bulunmalıdır.
 • İzlanda’ya ziyaret yapacak kişi adına düzenlenmiş seyahat sağlık sigorta poliçesi- İzlanda seyahat sağlık sigortası 30.000 Euro bedelle ve seyahat süresini kapsayacak şekilde düzenlenir.
 • İlk defa Schengen vizesi alacak kimseler için parmak izi ve biyometrik veriler- Parmak izi vermek Schengen vize kriterlerine göre zorunludur.
 • İzlanda’da bulunan aile bireyi ya da arkadaş tarafından vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş resmi onaylı davetiye- Davetiye aile bireyi ya da arkadaş tarafından düzenlenir, vize başvuru sahibinin adı davetiyede bulunmalıdır.

İzlanda Aile-Arkadaş vize başvuru işlemleri İzlanda vize başvuru merkezleri üzerinden yapılmaktadır, vize başvuru sahipleri gerekli evraklarla İzlanda vize evrakları vize başvuru dosyasını hazırlamalı ve seyahat tarihinden bir ay önce vize işlemlerini başlatmalıdır. İzlanda vizelerinin sonuçlanma süresi genelde 2 haftayı bulmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.

 • ×